Byla 2-630-407/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovų R. K. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Eko trade“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo Nyderlandų bendrovės Tuindeco International B. V. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2974-390/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį nurodytiems atsakovams dėl teisių į dizainą pažeidimo, nesąžiningos konkurencijos ir nuostolių atlyginimo (trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Eurodita“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Nyderlandų bendrovė Tuindeco International B. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo solidariai iš atsakovų UAB „Eko trade“ ir R. K. priteisti 231 696 Eur (800 000 Lt) nuostolių atlyginimo; uždrausti atsakovams atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, tapačius ieškovo gaminamiems namelių modeliams: ,,Georg“, ,,Jorgen“, ,,Kris“, ,,Richard“, ,,Ingrid“, ,,Ingrid+aanbouw (Sigrid)“, ,,Halvar“, ,,Vuelle“, ,,Garage Kapschuur“, ,,Speeltoren Tommy“, ,,Engeland“, ,,Sanstrov“, ,,Mika“, ,,Viggo“, ,,Bo“, ,,Kennet met Overkapping“ ir ,,Perlund“ (toliau – ir Medinių namelių modeliai); uždrausti atsakovams publikuoti šių Medinių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas savo valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje. Ieškovo teigimu, atsakovai nuo 2008 m. neteisėtai kopijuoja, atgamina ir tiekia rinkai Medinių namelių modelius, kurių dizaino autoriaus turtinės teisės priklauso ieškovui; be to, atsakovai atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Pasak ieškovo, atsakovo UAB ,,Eko trade“ 2011 - 2013 m. iš prekybos mediniais nameliais gauta nauda pripažintina ieškovo nuostoliais, iš atsakovų solidariai priteisiant ieškovo naudai 231 696 Eur (800 000 Lt) nuostolių atlyginimą.

4Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – solidariai areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir (arba) kilnojamą turtą esantį pas atsakovus ir (ar) trečiuosius asmenis, kurio bendra vertė ne didesnė nei 231 696 Eur (800 000 Lt); nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovų nekilnojamojo ir (arba) kilnojamojo turto, areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir (ar) trečiuosius asmenis, bendrai 231 696 Eur (800 000 Lt) sumai, neleidžiant iš areštuotų lėšų atlikti jokių piniginių operacijų; taip pat uždrausti atsakovams atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, tapačius ieškovo Medinių namelių modeliams; uždrausti atsakovams savo valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

5Ieškovas nurodė, kad, Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovas UAB ,,Eko trade“ 2013 m. dirbo nuostolingai ir patyrė 16 344 Eur (56 434 Lt) nuostolių; likvidaus ilgalaikio ir (arba) nekilnojamojo turto neturi; bendra atsakovui R. K. priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 39 991 Eur (138 080 Lt), turtas valdomas jungtinės nuosavybės teise kartu su sutuoktine, be to, turtas apsunkintas hipoteka. Pasak ieškovo, atsižvelgiant į atsakovų turtinę padėtį ir turimą registruotą nekilnojamąjį turtą, darytina išvada, kad ieškovo prašoma priteisti suma 231 696 Eur (800 000 Lt) atsakovams UAB ,,Eko trade“ ir R. K. yra didelė, jie neturi pakankamai turto, iš kurio galėtų įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo Nyderlandų bendrovės Tuindeco International B. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; ieškinio užtikrinimui 231 696 Eur (800 000 Lt) reikalavimo ribose solidariai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė: areštuoti atsakovui UAB „Eko trade“ ir atsakovui R. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir (arba) kilnojamą turtą esantį pas atsakovus ir (arba) trečiuosius asmenis, kurio bendra vertė ne didesnė nei 231 696 Eur (800 000 Lt); nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovų nekilnojamojo ir (arba) kilnojamojo turto, areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir (arba) trečiuosius asmenis; areštuotomis piniginėmis lėšomis uždrausti naudotis, sustabdant jų išmokėjimą, išskyrus išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimą, privalomus mokėjimus Valstybiniam socialinio draudimo fondui, privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, taip pat leidžiant atsiskaityti su ieškovu; areštuotu turtu draudžiama disponuoti, jį realizuoti, įkeisti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims.

8Teismas nurodė, kad ieškinyje yra išdėstytos faktinės bei teisinės aplinkybės, sudarančios ieškinio faktinį bei teisinį pagrindą, pridėti įrodymai, taigi nagrinėjamu atveju nėra nustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovų pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas, todėl konstatuotina, jog ieškovai tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą CPK 144 straipsnio prasme; kad ieškinio suma yra didelė, todėl laikytina, kad yra pagrįsta tikimybė, jog teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9Teismas taip pat uždraudė atsakovams atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai, medinius namelius, į kurių modelių dizainą subjektinės teisės priklauso ieškovui, t. y. namelius, tapačius ieškovo Medinių namelių modeliams; taip pat uždraudė atsakovams publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas savo valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai sudaro pagrindą įtarti, kad atsakovų veiksmai pažeidžia ieškovo kaip autoriaus turtines teises, taip pat komercinius interesus, todėl darytina išvadą, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimas siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, uždrausti publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas – yra būtinas, siekiant užkirsti kelią neteisėtiems atsakovų veiksmams ir įvykdyti galimai ieškovui palankų galutinį teismo sprendimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovai R. K. ir UAB ,,Eko trade“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nevertino kokiu teisiniu pagrindu ieškovas įrodinėja savo, kaip autoriaus turtinių teisių turėtojo, statusą, neatsižvelgė į tai, kad medinių namelių dizainas nėra registruotas, o ieškovas savo teises grindžia tik tariamai ankstesniu sodo namelių pristatymu rinkai;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjama byla yra ne pirmas ieškovo bandymas suvaržyti konkurentų - atsakovų veiklą; Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-19976-713/2014 ieškiniu pareikšti analogiški reikalavimai; juolab kad teismas nurodytoje civilinėje byloje iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir uždraudė atsakovams naudoti sodo namelių fotografijas reklamai; taigi šiuo metu atsakovas nenaudoja nė vienos tariamai ieškovui priklausančios fotografijos; nagrinėjamoje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržo atsakovo UAB ,,Eko trade“ ūkinę komercinę veiklą ir gali lemti bendrovės bankrotą;
  3. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino solidariosios atsakovų atsakomybės pagrįstumo; neatsižvelgė į tai, kad R. K., vadovaudamas ribotos civilinės atsakomybės bendrovei, negali atsakyti už pastarosios prievoles;
  4. Teismas nevertino preliminarių įrodymų patikimumo, nesprendė kokią galimą žalą gali padaryti teismo taikytas draudimas, lyginant su ieškovo nurodomais nuostoliais.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui.

17Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino ieškovo ieškinio ir reikalavimo teisės tikėtino pagrįstumo; neatsižvelgė į tai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai varžoma atsakovų veikla.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama teismo nutartimi konstatavęs, jog pareikštu ieškiniu yra siekiama apginti autorių teisių subjekto turtines ir neturtines teises į kūrinį (Medinių namelių modelius), nevertino ieškovo reikalavimo teisės pagrįstumo, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas savo reikalavimo teisę grindžia prezumpcija, jog atsakovai nukopijavo ieškovo gaminių dizainą, nepateikdamas teismui įrodymų, kad jam priklauso autoriaus turtinės teisės į Medinių namelių dizainą (CPK 178 str.). Taip pat sutiktina su apeliantų argumentais, kad teismas nagrinėjamu atveju neatsižvelgė į tai, kad to paties ieškovo reikalavimu analogiškos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas viešai skelbti Medinių namelių dizaino vizualizacijas ir fotografijas – yra teismo pritaikytos kitoje tarp tų pačių šalių nagrinėjamoje civilinėje byloje Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-19976-713/2014 (naujas numeris Nr. 2S-128-230/2015); o aplinkybę, kad ginčijami vaizdai nebėra viešai pateikiami, ieškinyje pripažįsta ir ieškovas, juolab kad ieškinyje nurodytus atsakovų veiksmus dar tik siekiama įrodyti kaip nesąžiningus, atsiliepime į ieškinį atsakovai įrodinėja, kad konkuruoja sąžiningai, kuri šalis yra teisi, bus nustatyta tik teismo sprendimu. Šalys civiliniame procese yra lygios ir vien ieškinyje nurodomi atsakovų nesąžiningi veiksmai nepreziumuoja kitos šalies nesąžiningumo ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

19Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones apelianto atžvilgiu taikė nenustatęs grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pirmosios instancijos teismas poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones (turto areštą) ir riziką, kad, jų netaikius, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, iš esmės grindė didele ieškinio suma. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, jog didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentų, susijusių su atsakovo finansinės padėties analize, nevertina, nes jie neturi reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui.

20Kaip minėta, tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas turi įrodyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime turto nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovų turtą, todėl pagrindas areštuoti atsakovų turtą galėtų būti byloje pateikti duomenys, jog atsakovai ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovai ketintų turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims (CPK 178 str.). Vadinasi, ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 185 str.). Kaip minėta, šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovai vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovų teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

21Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtino ieškinio reikalavimo teisės pagrįstumo bei grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, todėl apeliantų atskirasis skundas tenkinamas – skundžiama teismo nutartis, kuria atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinama ir prašymas taikyti šias priemones apeliantų atžvilgiu atmetamas (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

22Ieškovui išaiškinama, ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tuo atveju, jei atsirastų aplinkybių, dėl kurių būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįmanomas.

23Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį, kuria atsakovui UAB „Eko trade“ (juridinio asmens kodas 302558487, adresas Vinčų g. 16-28, Kaunas) ir atsakovui R. K. (asmens kodas ( - ) adresas ( - ) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo Nyderlandų bendrovės Tuindeco International B. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Nyderlandų bendrovė Tuindeco International B. V. kreipėsi į... 4. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – solidariai... 5. Ieškovas nurodė, kad, Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovas UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad ieškinyje yra išdėstytos faktinės bei teisinės... 9. Teismas taip pat uždraudė atsakovams atgaminti, siūlyti ir pateikti... 10. Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai sudaro pagrindą įtarti, kad... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovai R. K. ir UAB ,,Eko trade“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 17. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas, priimdamas... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 19. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą,... 20. Kaip minėta, tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 21. Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtino... 22. Ieškovui išaiškinama, ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai reikšti... 23. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį, kuria atsakovui UAB...