Byla e2-189-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant atsakovei R. K., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SB lizingas“ (anksčiau – Ūkio banko lizingas) ieškinį atsakovei R. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22015-05-20 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir 2015-09-21 patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 106,73 Eur skolą, kurią sudaro 67,51 Eur pradelstų mokėjimų suma, 24,30 Eur delspinigių, 1,88 Eur išlaidos siunčiant raginimus susimokėti, 13,04 Eur kitos pagal sutartį mokėtinos sumos (išieškojimo išlaidos patirtos teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo), taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 17,52 Eur teisinės pagalbos išlaidos ir 0,23 Eur banko išlaidas. Nurodė, kad 2009-08-20 tarp ieškovės ir R. K. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 144,02 Eur kreditą, o atsakovė įsipareigojo laiku mokėti sutartines įmokas. Iki 2015-03-24 atsakovė ieškovei sumokėjo 76,54 Eur kredito ir 162,98 Eur delspinigių. Atsakovei nemokant mėnesinių įmokų, ieškovė patyrė žalą, lygią nesumokėtos skolos dydžiui. Taip pat nurodė, kad Sutarties 7.2 punkte šalys buvo sutarusios, kad praleidus mėnesio mokėjimo ir/ ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo mokėti 0,4 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovė vadovaudamasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais mažina delspinigių dydį iki 0,2 proc.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, dėl ieškinio tenkinimo paliekant spręsti teismo nuožiūra (e.b.l. 100), todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

4Atsakovė R. K. atsiliepimo byloje neteikė. Teismo posėdyje paaiškino, kad su jai pareikštu ieškiniu nesutinka, nurodė sumokėjusi ieškovei 100 Eur daugiau nei gauto kredito suma, taip pat nesutiko, kad būtų priteisti delspinigiai. Paaiškino, kad gauna tik 90 eurų per mėnesį invalidumo pašalpą, iš kurios dar remia savo pilnametį sūnų.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2009-08-20 tarp ieškovės ir R. K. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei suteiktas 144,02 Eur (497,38 Lt) vartojimo kreditas 12 mėnesių laikotarpiui (e.b.l. 77-78); iš vartojimo kredito sutarties mokėjimų grafiko matyti, kad mėnesinę įmoką sudaro grąžinama kredito dalis, palūkanos, sutarties administravimo mokestis (e.b.l. 77). Iš ieškovės pateikto įsiskolinimo paskaičiavimo 2015-03-24 matyti, kad atsakovė pagal sutartį yra sumokėjusi 76,54 Eur įmokų bei 162,98 Eur delspinigių, iš viso – 239,52 Eur (e.b.l. 74).

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 67,51 Eur pradelstų įmokų. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė tinkamai nevykdė sutarties sąlygų, ieškovei yra sumokėjusi 76,54 Eur įmokų pagal Sutartį. LR CK 6.38 straipsnio nuostatos numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė teismo posėdyje patvirtino, kad ieškinyje teisingai nurodyta, jog ji yra sumokėjusi 76,54 Eur įmokų ir 162,98 Eur delspinigių, todėl bylos nagrinėjimo metu nenustačius, kad atsakovė yra įvykdžiusi įsipareigojimus dėl likusių 67,51 Eur įmokų ieškovei sumokėjimo, taip pat atsakovei nepateikus jokių priešpriešinių įrodymų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 67,51 Eur negrąžinto kredito yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

9Ieškovė prašo priteisti 24,30 Eur delspinigių, už laikotarpį nuo 2014-09-25 iki 2015-03-24 (180 dienų), kuriuos skaičiuoja nuo 67,51 Eur sumos taikydama 0,2 proc. dydžio delspingių normą. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Sutartimi šalys buvo sutarusios (Sutarties 7.2 punktas), kad praleidus mėnesio mokėjimo ir/ ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo mokėti 0,4 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovė patikslintu ieškiniu vadovaudamasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais bei įvertinusi kredito sumą, nurodė mažinanti delspinigių dydį iki 0,2 proc. (e.b.l. 55, 74, 80). Ieškinyje yra nurodyta, jog atsakovei 24,30 eurų delspinigių yra paskaičiuota taikant 0,05 procentų dydį pagal Sutarties 13.1 punktą. Atsakovė prieštaravo delspinigių priteisimui nurodydama, kad ieškovei yra permokėjusi 100 Eur. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė iš viso turėjo ieškovei sumokėti 144,02 Eur, o sumokėjo 239,52 Eur kartu su delspinigiais. Pažymėtina, kad netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose yra nurodęs, kad vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Todėl ir nagrinėjamu atveju vertintina tai, kad ieškinys kildinamas iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, atsakovė yra vartotojas, kuri sutartį su ieškove sudarė prisijungdama prie jau parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje nurodoma, kad teismas privalo sutarties sąlygas dėl netesybų vertinti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu, kadangi susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes egzistuoja grėsmė, kad nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, atlieka baudinę, suteikia galimybę ekonomiškai stipresnei šaliai nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi, piktnaudžiaujant skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką netesybų dydžio pagrįstumo vertinimas atliekamas kiekvienoje byloje atsižvelgiant į konkrečias toje byloje nustatytas aplinkybes. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 162,98 Eur delspinigių (e.b.l. 54, 74), t.y. daugiau nei atsakovei suteiktas vartojimo kreditas (įskaitant palūkanas, sutarties administravimo mokestį) – 144,02 Eur (e.b.l. 77), Be to, ieškovė nurodė, kad jos patirta žala yra lygi nesumokėtos skolos dydžiui, nagrinėjamu atveju Sutartyje nustatytus 0,4 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ieškovė nurodė mažinanti iki 0,2 proc., nors ieškinyje nurodė 0,05 procentus, nustatytus įstatyme. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 dalyje numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, iš atsakovės ieškovei priteistini 0,05 procentų delspinigiai,-6,08 Eur.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 1,88 Eur pašto išlaidų siunčiant raginimus, taip pat 13,04 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, kad prie ieškinio pridėtas tik vienas 2010-03-10 pranešimas Nr. 5-7040494 atsakovei, tačiau jokių objektyvių duomenų, kad pateiktas pranešimas buvo išsiųstas atsakovei ir kad nurodytos išlaidos buvo realiai patirtos, - nepateikta, todėl nesant nurodytas 1,88 Eur išlaidas patvirtinančių duomenų, ieškinio reikalavimas šioje dalyje netenkintinas. Taip pat ieškovė prašo priteisti 13,04 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų, nurodo, kad jos patirtos teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, vykdant išieškojimą ir kt., tačiau teismui nėra pateikta jokių šias išlaidas pagrindžiančių duomenų, iš kurių būtų galima pagrįstai nustatyti, kad nurodytos išlaidos buvo patirtos, todėl teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas dėl 13,04 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų - neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-05-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

12Įvertinus atsakovės prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis, bei atsižvelgus į atsakovės nurodytas gaunamas pajamas, priteista 73,59 eurų suma išdėstytina trims mėnesiams, nustatant kas mėnesį po 24,53 eurų mokėjimą.

13Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio, 0,23 Eur banko išlaidų ir 14,48 Eur už ieškinio parengimą. Laikant, kad patenkinta apie 60 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 17,83 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB „SB lizingas“ (anksčiau – UAB „Ūkio banko lizingas“), į. k. 234995490, buveinė – ( - ), iš atsakovės R. K., a. k. ( - ) 67,51 Eur (šešiasdešimt septynis eurus 51 ct) skolos, 6,08 Eur (šešis eurus 8 ct) delspinigių, skolos mokėjimą išdėstant trims mėnesiams, nustatant kasmėnesines 24,53 eurų įmokas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo, t.y. nuo 2015-05-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,83 Eur (septyniolika eurų 83) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai