Byla B2-383-212/2015

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant E. Š., Dalyvaujant pareiškėjo bankrutuojančio žemės ūkio kooperatyvo „Viridis group“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ atstovui adv. A. A., Suinteresuotiems asmenims (atsakovams) E. S., A. P. ir jo atstovams adv. L. A.-K., adv. pad. K. M., Tretiesiems asmenims D. Š., J. V., Tretiesiems asmenims VSDFV Panevėžio skyriui, VĮ Turto bankas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „DOJUS agro“, UAB „NTPV“, UAB „Krisvita“, UAB „Specagra“, UAB „Remi Invest“, UAB „Litagros prekyba“, V. Š., V. R., P. V., E. M., J. D., E. A. J., M. J., - nedalyvaujant viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą dėl ŽŪK „Viridis Group“ bankroto pripažinimo tyčiniu pagal BŽŪK „Viridis group“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ pareiškimą atsakovams A. P., E. S., tretiesiems asmenims VSDFV Panevėžio skyriui, VĮ Turto bankas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, UAB „DOJUS agro“, UAB „NTPV“, UAB „Krisvita“, UAB „Specagra“, UAB „Remi Invest“, UAB „Litagros prekyba“, V. Š., V. R., P. V., E. M., J. D., D. Š., Eugenijui A. J., M. J., J. V. ir

Nustatė

2Pareiškėjas bankrutuojančio žemės ūkio kooperatyvo (toliau - BŽŪK) „Viridis Group“ administratorius UAB „Bankroto centras“ prašo pripažinti ŽŪK „Viridis Group“ bankrotą tyčiniu. Nurodo, kad 2013-12-18 ŽŪK „Viridis Group“ iškelta bankroto byla, o teismo nutartis įsiteisėjo 2014-02-20. Panevėžio apygardos teismo 2014-09-26 nutartimi patvirtinti patikslinti finansiniai reikalavimai iš viso 597 276,67 Lt sumai. BŽŪK „Viridis Group“ finansiniai – buhalteriniai dokumentai, kurie buvo paimti Panevėžio apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus, atlikusio ikiteisminį tyrimą, bankroto administratoriui perduoti 2014-10-14. Kooperatyvo vadovu nuo 2011-10-04 iki 2014-02-20 buvo atsakovas A. P., vyr. buhaltere nuo 2012-09-04 iki 2012-12-31 buvo atsakovė E. S., kuri nuo 2013-01-02 buhalterinės apskaitos paslaugas teikė sutarties pagrindu. Kooperatyvo pajininkais nuo 2011-10-04 iki 2012-06-04 buvo V. Š., V. R., A. P., D. Š., P. Š., vietoje kurio pajininku tapo J. V.. Administratorius, įvertinęs kooperatyvo buhalterinius dokumentus, VMI patikrinimo aktą daro prielaidą, kad kooperatyvo bankrotas turi tyčinio bankroto požymių. Kooperatyvo buhalterinė apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai, dėl to VMI papildomai apskaičiavo 90 853 Lt PVM, 9 726 Lt pelno mokesčio ir 25 688,01 Lt netesybų. Mano, kad aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, klaidingas buhalterinių duomenų parengimas, kai vietoje 90 924 Lt apmokestinamo pelno buvo teigiama, kad kooperatyvas patyrė 199 416 Lt nuostolį, sąlygojo bankroto bylos iškėlimą, kai galimai bankroto situacijos realiai nebuvo. Be to, kooperatyvo vadovas, keldamas bankroto bylą, nuslėpė faktą, kad iš UAB „NTPV“ ir UAB „Krisvita“ išnuomoti žemės sklypai buvo apsėti žieminiais rugiais. Šie pasėliai buvo neatlygintinai perleisti kreditoriams UAB „Krisvita“ ir UAB „NTPV“, tinkamai neįforminus perleidimo. Atsakovas A. P., būdamas kooperatyvo vadovu netinkamai organizavo veiklą ir vykdė savo pareigas, pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą, numatytą CK 6. 9301 straipsnyje. Turėdamas apmokėti pradelstas skolas kreditoriams, turėtas kooperatyvo sąskaitoje lėšas pervedė kooperatyvo pajininkui J. V. ir sau. Be to, atsakovas A. P., būdamas kooperatyvo vadovu, sudarė paskolos sutartis, neturėdamas kooperatyvo narių sutikimo, kaip to reikalauja Kooperatyvo įstatų 5.1.5.10 punktas. Remdamasis šiomis aplinkybėmis prašo pripažinti ŽŪK „Viridis Group“ bankrotą tyčiniu.

3Atsakovas A. P. ir jo atstovė su reikalavimais nesutinka ir prašo atmesti pareiškimą dėl ŽŪK „Viridis group“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Mano, kad bankroto administratorius veikia priešingai visų kreditorių interesams, remiasi vienintelio kreditoriaus D. Š., kurį atstovauja advokatė E. T., dirbanti vienoje advokatų kontoroje su bankroto administratoriaus atstovu adv. A. A., informacija. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, nustatęs tam tikrus požymius, t. y. kad bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia ir bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių. Atsakovas teigia, jog niekada neturėjo tikslų nuosekliai ir kryptingai siekti įmonės nemokumo, ar sužlugdyti įmonę. Kooperatyvas buvo įregistruotas 2011-10-04, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė 2013-01-25, t. y. nuo įmonės veiklos vykdymo pradžios praėjus mažiau nei 2 metai. Per šį laikotarpį buvo prisiimtos didelės finansinės prievolės, kurių dalis buvo užtikrinta asmeniniais pajininkų laidavimais ir atsakovo tame tarpe. Todėl tyčinis įmonės privedimas prie bankroto būtų nenaudingas ir nelogiškas. Kooperatyvo bankrutavimo priežastys atskleistos ikiteisminio tyrimo medžiagoje, apklaustų liudytojų paaiškinimuose, kurių trečiasis asmuo D. Š. nepaneigė ir neginčijo. Vadovas privalėjo kelti bankroto bylą vadovaudamasis ĮBĮ 8 str. 1 d., nes įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Nesutinka su bankroto administratoriaus teiginiais, kad kooperatyvas netinkamai ir aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą. Šią aplinkybę paneigia 2014-10-08 Panevėžio apygardos prokuratūros nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Pažeidimų buvo, tačiau didžioji jų dalis atsirado dėl ŽŪK „Viridis group“ pajininko D. Š. kaltės. Tvarkant kooperatyvo buhalterinę apskaitą, kooperatyvo veikloje aktyviai dalyvavo pajininkas D. Š., kuris pateikinėjo buhalterei E. S. pirminius apskaitos dokumentus, susijusius su jo, kaip ūkininko, produkcijos realizavimu per kooperatyvą. D. Š. nuolat vėluodavo pateikti dokumentus, dažnai juos keisdavo, dalies dokumentų nepateikė, todėl buhalterinė apskaita ir buvo netiksli. Ikiteisminio tyrimo metu padaryta išvada, kad A. P. nėra atsakingas už pažeidimus, tvarkant buhalterinę apskaitą. Mano, kad nepagrįsti, neįrodyti ir atmestini pareiškėjo teiginiai, kad atsakovas neatlygintinai perleido pasėlius pavieniams kreditoriams. UAB „NTPV“ ir UAB „Krisvita“ po pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪK „Viridis group“ pateikimo teismui dienos vienašališkai nutraukė žemės sklypų nuomos sutartis ir savavališkai uždeklaravo juose esančius pasėlius gauti tiesioginėms išmokoms, atsakovas tokios teisės jiems nesuteikė. Bankroto administratorius nepagrįstai teigia, kad 2012-11-22 piniginės lėšos iš kooperatyvo sąskaitų išmokėtos pažeidžiant CK 6. 9301 str. nurodytą atsiskaitymo eiliškumą. Atsakovui ir pajininkui J. V. išmokėtos paskolos buvo grąžintos į kooperatyvo sąskaitą ir šiais pinigais atsiskaityta su kreditoriumi UAB „Litagros prekyba“. Nesutinka, kad atsakovas netinkamai vykdė pareigas susijusias su įmonės valdymu, kad nepagrįstai sudarė paskolos sutartį su savimi, negavęs kooperatyvo narių sutikimo. Byloje nustatyta, kad aktyviausi pajininkai, t. y. atsakovas, D. Š. ir J. V. sprendimus priimdavo žodinių susitarimų pagrindu, susirinkimai nebuvo šaukiami, nebuvo gaunama ir pasyviųjų pajininkų pritarimo. Be to, atsakovo paskola suteikta siekiant gauti apyvartinių lėšų kooperatyvui ir niekaip negalėjo įtakoti bankroto. Mano, kad bankroto administratoriaus turėtų imtis veiksmų, kad surasti kooperatyvo nupirktas ir kaip byloje nustatyta nepanaudotas arba neaišku kur panaudotas medžiagas: sėklas, kurą bei trąšas, kas iš to gavo finansinę naudą. Pareiškimas dėl ŽŪK „Viridis group“ bankroto pripažinimo yra nepagrįstas, faktinės aplinkybės ir pateikti įrodymai nepatvirtina, kad atsakovas atliko kokius nors sąmoningus, gerai apgalvotus ar iš anksto suplanuotus tyčinius veiksmus, kuriais siekė privesti kooperatyvą prie bankroto.

4Atsakovė E. S. prašo pareiškimą atmesti. Pripažįsta, kad nuo 2012-09-04-iki 2012-12-31 buvo kooperatyvo vyr. buhalterė, iki to laiko buhalterinę kooperatyvo apskaitą tvarkė UAB „Vilniaus buhalterių grupė“. Buhalterinę apskaitą tvarkė sąžiningai, laikydamasi įstatymų. Pradėjusi dirbti kiek galėjo ištaisė ankstesnes klaidas, koregavo ataskaitas, nes D. Š. pateikė sąskaitas, kurios skyrėsi nuo anksčiau elektroniniu paštu pateiktų sąskaitų. Pagal D. Š. skundą dėl netinkamai ir aplaidžiai tvarkytos buhalterinės apskaitos Panevėžio apygardos prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą, kuris buvo nutrauktas 2014-10-08 nutarimu ir konstatuota, kad skundas nepagrįstas. Apskaitą tvarkė remiantis pateiktais A. P. ir D. Š., kuris aktyviai dalyvavo kooperatyvo veikloje, dokumentais. Kai kurie dokumentai į apskaitą neįtraukti tik todėl, kad jai D. Š. jų nepateikė. Panevėžio apygardos prokuratūros nutarime dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo konstatuota, jog didžioji dalis pažeidimų atsirado dėl ŽŪK „Viridis group“ pajininko D. Š. kaltės. Mano, kad bankroto administratoriui šis nutarimas žinomas, todėl jo pareiškimas nepagrįstas, o nurodomos aplinkybės neatitinka tikrovės.

5Trečiasis asmuo UAB „Krisvita“ mano, kad pareiškime nurodytos aplinkybės pagrįstos ir atitinka ĮBĮ 20 str. 2 d. nurodytus tyčinio bankroto požymius, todėl prašo pareiškimą tenkinti.

6Trečiasis asmuo D. Š. sutinka su pareikšimu ir mano, kad jis pagrįstas. Patvirtina visas pareiškime išdėstytas aplinkybes ir prašo bankrotą pripažinti tyčiniu.

7Trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius, susipažinęs su pateiktų pareiškimu, prašo jį tenkinti ir bankrotą pripažinti tyčiniu.

9Trečiasis asmuo V. Š. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, o teismo posėdyje paaiškino, kad ŽŪK „Viridis group“ pajininku tapo D. Š. pasiūlymu. Kartu pajininku tapo ir V. R., su kuriuo kartu tarnavo. Realiai kooperatyvo veikloje nedalyvavo, priimtų sprendimų neginčijo. Jam žinoma, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra nustatė, jog kooperatyvo laukai neapsėti ir kad išmokos turi būti grąžinamos.

10Trečiasis asmuo J. V. teismo posėdyje paaiškino, kad į kooperatyvo veiklą įsijungė vėliausiai. Kuriamo kooperatyvo verslo idėja jam patiko, jis ir A. P. buvo investuotojai, o D. Š. vykdė darbus, nes turėjo savo ūkį ir techniką. Jo nuomone, A. P., kaip direktorius padarė labai didelį darbą, per pakankamai trumpą laiką sugebėjo išnuomoti apie 250 ha žemės, tačiau veikla nepavyko tik todėl, kad A. P. per daug pasitikėjo D. Š. ir visiškai jo nekontroliavo. Mano, kad iš kooperatyvo veiklos naudos turėjo tik D. Š., o jis su A. P. už per didelį pasitikėjimą dabar moka. Jo manymu kooperatyvas D. Š. buvo kaip buferis, nes jis savo produkcijos kitaip, kaip tik per kooperatyvą, realizuoti negalėjo, turėjo daug skolų ir su juo niekas nebenorėjo bendrauti. Kooperatyvui skolintų pinigų neatgavo, nes siekė turėtomis lėšomis atsiskaityti su pagrindiniu ir didžiausiu kreditoriumi UAB „Litagros prekyba“. Sutinka, kad su šiuo kreditoriumi atsiskaityti norėjo dėl to, kad už skolas buvo laidavę, bet tuo metu kitų kreditorių dar nebuvo, mokėti už žemės sklypų nuomą terminai buvo nesuėję. Nesutinka, kad bankrotas yra tyčinis, nes A. P. per daug savo lėšų investavo ir tiesiog jam buvo nenaudinga siekti bankroto.

11Kiti byloje dalyvaujantis asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

12Pareiškimas atmestinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK) „Viridis Group“ įregistruotas 2011-10-04, jo administracijos vadovu paskirtas A. P. (t. 1, b l. 22-23). Kooperatyvą įsteigė pajininkai V. Š., V. R., A. P., D. Š., P. Š., kuris 2012-05-21 pajaus pirkimo-pardavimo sutartimi savo pajų pardavė J. V. (t. 1, b. l. 25-32, t. 3, b. l. 7-10 ). Nuo kooperatyvo įsteigimo iki 2012-09-04 buhalterinę kooperatyvo apskaitą tvarkė UAB Vilniaus buhalterių grupė“, o nuo 2012-09-04-iki 2013-05-01 – atsakovė E. S. (t. 1, b. l. 36-41, 45-47).

14Atsakovas A. P. dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪK „Viridis Group“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą 2013-01-28 (bank. bylos t. 1, b. l. 2). Nurodė, kad kooperatyvas veiklos nevykdo, finansinė padėtis sudėtinga, negali atsiskaityti su kreditoriais. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ŽŪK „Viridis group“, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013-04-25 nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2013-02-25 nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Pakartotinai išnagrinėjus reikalavimą dėl bankroto bylos ŽŪK „Viridis Group“ iškėlimo, Panevėžio apygardos teismo 2013-12-18 nutartimi ŽŪK „Viridis Group“ iškėlė bankroto bylą, konstatuodamas, kad ŽŪK „Viridis Group“ 2012 m. gruodžio 31 dienai pagal pateiktus duomenis yra nemokus. Teismas konstatavo kad nuo 2012 m. pabaigos kooperatyvas veiklos nevykdo, dėl kooperatyvo pajininkų tarpusavio nesutarimų ir nepasitikėjimo atnaujinti jos neketina ir nemato galimybių. Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. vasario 20 d., Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus trečiojo asmens D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013-12-18 nutarties teisėtumo. Bankrutavusio ŽŪK „Viridis Group“ kreditorių sąrašas patvirtintas Panevėžio apygardos teismo 2014-05-08 nutartimi. Dalis administratoriaus ginčijamų BŽŪK „Viridis Group“ kreditorių reikalavimų buvo patvirtinti Panevėžio apygardos teismo 2014-06-11, 2014-09-23, 2015-04-22, 2015-07-07 nutartimis.

15Pareiškėjas BŽŪK „Viridis group“ bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ prašo BŽŪK „Viridis group“ bankrotą tyčiniu Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktų pagrindais.

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalį tyčinis bankrotas tai įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalis numato, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių požymių, dėl kurio kilo bankrotas: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-11-03 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004-09-15 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-448/2004; 2012-07-09 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-346/2012; 2014-05-02 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-252/2014, kt.).

18Pareiškėjas teigia, kad yra pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p., nes atsakovas A. P. pažeidė kooperatyvo Įstatų 5.1.5.10 p. nuostatą ir be kooperatyvo narių sutikimo tariamai paskolino 13 000 Lt ŽŪK „Viridis group“. Dėl šio neteisėto sandorio galimai fiktyviai išdidėjo kreditoriniai reikalavimai ir tai yra vienas iš pagrindų manyti, kad BŽŪK „Viridis group“ buvo privestas prie bankroto tyčia.

19Bylos duomenys patvirtina, kad A. P. ne tariamai, bet realiai paskolino kooperatyvui 13 000 Lt (t. 1, b. l. 48-49, 54). Kaip minėta, kooperatyvą įsteigė 5 pajininkai, o steigiamasis susirinkimas įvyko 2011-09-21 (t. 1, b. l. 22-24). Atsakovo paskola panaudota kooperatyvo pradinėje veikloje ir sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2011-09-21 A. P. įmokėjo 16 000 Lt (t. 1, b. l. 54-55). Kaip paaiškino atsakovė E. S. 16 000 Lt sumą sudarė stojamasis mokestis (1 000 Lt), pajinis įnašas (2 000 Lt) ir paskola (13 000 Lt). Kooperatyvo įstatai įregistruoti tik 2011-10-04 (t. 1, b. l. 8-21), todėl teigti, kad suteikdamas paskolą atsakovas turėjo vadovautis kooperatyvo Įstatų 5.1.5.10 punktu, nėra jokio pagrindo. Tuo labiau, nėra pagrindo išvadai, kad ši paskola kaip nors galėjo įtakoti kooperatyvo bankrotą. Be to, atsakovo A. P. kreditorinis reikalavimas šiai sumai nėra pareikštas. Byloje nustatyta, kad aktyviais kooperatyvo pajininkais buvo A. P., D. Š. ir J. V. ir sprendimus jie priimdavo žodinių susitarimų pagrindu, nesivadovaudami Įstatų nuostatomis. Niekas iš pajininkų nei iki bankroto bylos iškėlimo, nei po jos jokių atsakovo A. P. sprendimų neginčijo.

20Pareiškėjas pagrindu kooperatyvo bankrotą pripažinti tyčiniu nurodo ir ĮBĮ 20 str. 2 d. 2 p., motyvuodamas tuo, kad ŽŪK „Viridis group“ vadovas A. P. 2012 m. rudenio pasėlius, esamus UAB „NTPV“ ir UAB „Krisvita“ išnuomotose žemės sklypuose, neatlygintinai perleido, galimu žodinių susitarimų pagrindu, pavieniams kreditoriams, taip eliminuodamas galimybę atsiskaityti su kitais kreditoriais. Šioms aplinkybėms pagrįsti pareiškėjas pateikė UAB „NTPV“ 2014-12-08 raštą (t. 1, b. l. 76). Atsakovas A. P. šias aplinkybes kategoriškai neigia. Teismo nuomone, pareiškėjo argumentai šioje dalyje nepagrįsti. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „NTPV“ ir UAB „Krisvita“ išnuomotose žemės sklypuose esamus pasėlius deklaravo Nacionalinei mokėjimų agentūrai, nuėmė derlių ir gavo išmokas. Panevėžio miesto apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl 96 694,56 Lt nuostolių atlyginimo BŽŪK „Viridis Group“ administratorius sudarė taikos sutartį su UAB „NTPV“ ir sutiko nuostolių sumą sumažinti iki 25 000 Lt (t. 2, b. l. 71-73). Jokie pagrįsti įrodymai nepatvirtina, kad atsakovas sutiko perleisti kooperatyvo pasėlius UAB „NTPV“. Pareiškėjas Panevėžio miesto apylinkės teisme yra iškėlęs civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo atsakovams UAB „Krisvita“ ir A. P. (civ. byla Nr. 2-320-488/2015, dar neišnagrinėta). Šioje byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių kad A. P. perleido UAB „Krisvita“ kooperatyvo pasėlius. Pažymėtina, kad nagrinėjant ginčijamą UAB „Krisvita“ kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, šios aplinkybės UAB „Krisvita“ atstovė niekad nebuvo nurodžiusi. UAB „Krisvita“ pripažino, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2013 metais deklaravo ŽŪK „Viridis Group“ išnuomotose žemės sklypuose esamus pasėlius ir gavo už juos tiesiogines išmokas, tačiau neigia nusiėmusi derlių, nes derliaus iš esmės nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad įrodymų, patvirtinančių, jog A. P. sudarė derliaus perleidimo sandorius su UAB „NTPV“ ir UAB „Krisvita“, nėra, kad ŽŪK „Viridis Group“ veiklos nevykdė jau nuo 2012 m. rudens, nesant duomenų apie galimus realius nuostolius, jų įtaką bankroto bylos iškėlimui ir atsakovo sąmoningą, nuoseklų ir kryptingą siekimą kooperatyvo nemokumo, nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės sukėlė tyčinį bankrotą.

21Pareiškėjo nuomone, yra pagrindas kooperatyvo bankrotą pripažinti tyčiniu pagal ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p., nes ŽŪK „Viridis group“, išmokėdamas iš S. K. įmonės „Fasma“ ir Nacionalinės mokėjimų agentūros gautas lėšas pajininkams J. V. ir A. P., pažeidė CK 6. 9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymo eiliškumą. Užuot atsiskaitęs su žemės nuomotojais ir kitais kreditoriais, kuriems mokėjimai jau buvo žymiai labiau pradelsti (pvz. UAB „Litagros prekyba“, ūkininkas D. Š.), 2012-11-22 gautos lėšos išmokėtos atsakovui A. P. ir pajininkui J. V.. Atsakovas A. P. netinkamai organizavo atsiskaitymus ir todėl dėl priskaičiuotų palūkanų ir netesybų išaugo kreditorinių reikalavimų dydis, pažeisti kitų kreditorių interesai.

22Teismas nesutinka ir su šiais pareiškėjo argumentais. Iš pateiktos ŽŪK „Viridis group“ banko sąskaitos išrašų matyti, kad iš S. K. įmonės „Fasma“ 2012-10-18 gauti 10 000 Lt 2012-10-19 pervesti ūkininkui D. Š., 2012-11-11 iš S. K. įmonės „Fasma“ gauti 44 304,70 Lt tą pačią dieną pervesti į J. V. ir A. P. sąskaitas, kaip dalinis paskolos grąžinimas. Jau 2012-12-03 ir 2012-12-14 tiek J. V., tiek A. P. minėtas sumas įnešė į kooperatyvo sąskaitą ir dalinai atsiskaitė su UAB „Litagros prekyba“ (t. 1, b. l. 70-75). Šias aplinkybes pareiškėjas dėl nežinomų priežasčių nutyli, nors jas akivaizdžiai patvirtina sąskaitos išrašas. Duomenų apie kitus, kaip teigia pareiškėjas, „dar labiau pradelstus“ tuo metu mokėjimus, byloje nėra ir pareiškėjas jų nepateikė. Pagal žemės nuomos sutarčių su UAB „Krisvita“ sąlygas žemės nuomos mokestis turėjo būti sumokamas iki einamųjų metų gruodžio mėnesio 1 d. (Sutarčių 3.2 p., bankr. bylos t. 4, b. l. 170-190). Ūkininkas D. Š. tuo metu kooperatyvo kreditoriumi nebuvo. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad D. Š. tik 2013-01-21 kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą dėl 236 615,14 Lt skolos priteisimo iš ŽŪK „Viridis group“ (civ. byla Nr. L2-1311-837/2013). Kokiais dokumentais remdamasis D. Š. priteista skola, byloje duomenų nėra. Pareiškėjas turėtų patikrinti priteistos skolos pagrindą, nes byloje nustatyta, kad D. Š. buhalterinę apskaitą vedusiai buhalterei E. S. pateikė ne visas sąskaitas (dalį sąskaitų D. Š. pateikė tiesiogiai VPK), todėl jos nebuvo tinkamai apskaitytos. Be to, atsakovas negalėjo 2012 metų pabaigoje pažeisti CK 6. 9301 straipsnio nuostatų ir todėl, kad minėta teisės normą įsigaliojo tik nuo 2013-10-01. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl atsiskaitymų pažeidimo neįrodo, jog atsakovas šiais veiksmais sąmoningai siekė kooperatyvo nemokumo ir bankroto.

23Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, kad kooperatyvo bankrotas tyčiniu pripažintinas ir pagal ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p., t. y., kad kooperatyvo buhalterinė apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai ir apgaulingai. Tai, kad mokesčių administratorius kooperatyvo buhalterinėje apskaitoje konstatavo eilę pažeidimų ir papildomai priskaičiavo papildomus mokesčius, neleidžia vienareikšmiškai teigti, jog taip buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama kooperatyvo nemokumo ir bankroto.

24Keliant bankroto bylą ŽŪK „Viridis group“ buvo konstatuota, jog kooperatyvo finansinės atskaitomybės bei kituose kooperatyvo dokumentuose esantys duomenys nėra tikslūs ir teisingi. Kaip minėta, nuo kooperatyvo įsteigimo iki 2012-09-04 buhalterinę kooperatyvo apskaitą tvarkė UAB „Vilniaus buhalterių grupė“, o nuo 2012-09-04-iki 2013-05-01 – atsakovė E. S.. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad tvarkant ŽŪK „Viridis group“ buhalterinę apskaitą buvo pažeistos Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatos ir dėl to iš dalies nebuvo galima nustatyti kooperatyvo veiklos, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio.

25Nustatyta, kad atsakovė E. S. buhalterinę apskaitą tvarkė pagal A. P. ir D. Š. pateikiamus dokumentus. Atsakovė E. S. keliant bankroto bylą ir šioje byloje paaiškino, kad ne kartą prašė D. Š. pateikti dokumentus, pagrindžiančius kooperatyvo biologinį turtą, žemės įdirbimo darbus, pūdymus ir kt., tačiau D. Š. dalies dokumentų iš viso jai nepateikė, o dalį sąskaitų nuolat keisdavo. Teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės paaiškinimais, nes jie yra nuoseklūs nuo pat pirmo posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo, ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant šią bylą. Atsakovės paaiškinimus patvirtina pateiktas byloje susirašinėjimas su D. Š. bei ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai bei išvados (baudž. bylos t. 3, b. l. 4-12, t. 6, b. l. 118-121). Trečiasis asmuo D. Š. teigia, kad atliktų darbų ir panaudotų medžiagų (resursų) aktus, surašytus 2012-09-03, 2012-09-05, 2012-10-11 (baudž. bylos t. 2, b. l. 2-4) pateikė laiku, tačiau susirašinėjimas su buhaltere E. S. jo teiginius paneigia, nes 2012-12-03 laiške pripažįsta, kad dar išrašys sąskaitas už darbus ir sėklas. Pažymėtina, kad tik 2014-02-04 tiesiogiai Panevėžio apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui D. Š. pateikė ūkininko D. Š. išrašytas PVM sąskaitas-faktūras išrašytas už laikotarpį nuo 2012-01-20 iki 2012-11-21, iš kurių tik 4 sąskaitos su A. P. parašu, o kitos – pasirašytos tik D. Š. (baudž. bylos t. 4, b. l. 55-92).

26Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi ŽŪK „Viridis Group“ pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo teisingumą už laikotarpį nuo 2012-01-10 iki 2013-08-06 ir pelno mokesčio apskaičiavimo teisingumą už laikotarpį nuo 2011-10-05 iki 2012-12-31 konstatavo, jog kooperatyvas aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, neturėdamas pateisinančių dokumentų, neapskaitė ilgalaikio turto, žemės ūkio produkcijos, trąšų, chemijos prekių pardavimų, nepatikslino PVM atskaitos ir todėl 2014-09-24 sprendimu papildomai priskaičiavo sumokėti 90 853 Lt PVM ir 9 726 Lt pelno mokesčio (t. 1, b. l. 84-92). Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad mokesčių administratoriaus nustatyti pažeidimai sąlygojo privedimą prie bankroto. Kaip minėta, trečiasis asmuo D. Š. dalies dokumentų, pagrindžiančių jo darbus, sunaudotas sėklas, trąšas ir pan. buhalterei nepateikė, o pateikė 2014-02-04 tiesiogiai Panevėžio apskrities VPK. Kadangi mokesčių administratorius, tikrindamas pridėtinės vertės ir pelno mokesčių apskaičiavimo teisingumą, vadovavosi ir apskaitos dokumentais, pateiktais Panevėžio apskrities VPK, t. y. dokumentais, kurių atsakovei E. S. D. Š. nebuvo pateikęs, nėra pagrindo išvadai, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai dėl atsakovų E. S. ir A. P. kaltės (baudž. bylos t. 2, b. l. 23-46). Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad buhalterė kooperatyvo vardu pirktų transporto priemonių net neapskaitė, nes apie jų pirkimą ir pardavimą nieko nežinojo. Transporto priemonės buvo nupirktos suklastojus A. P. parašus A. L. S., kuriam dėl to pareikšti įtarimai ir kuris transporto priemonių pirkimą derino su D. Š.. Panevėžio apygardos prokuratūra 2014-10-08 nutarime dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo įvertinusi visus byloje surinktus duomenis konstatavo, kad A. P. nėra atsakingas už padarytus pažeidimus tvarkant ŽŪK „Viridis Group“ apskaitą. Tvarkant apskaitą 2012 metais ir registruojant ūkines operacijas, susijusias su prekių ir paslaugų pirkimu iš ūkininko D. Š. buvo nustatyta eilė pažeidimų dėl ko kooperatyvo balanse, suvestiniuose registruose atsirado neatitikimų. Akivaizdu, kad 2012 metais didžioji dalis pažeidimų atsirado dėl ŽŪK „Viridis Group“ pajininko D. Š. kaltės (baudž. bylos t. 6, b. l. 108-121). Atsakovė E. S., dirbusi gana trumpą laiką (nuo 2012-09-04-iki 2013-05-01), neturėdama visų kooperatyvo dokumentų, D. Š. nuolat keičiant sąskaitas ir visiškai nepateikiant apskaitos dokumentų, neturėjo realios galimybės tinkamai sutvarkyti ŽŪK „Viridis Group“ buhalterinę apskaitą, todėl negali būti už tai atsakinga.

27Byloje esami duomenys ir nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad trečiasis asmuo pajininkas D. Š. labai aktyviai dalyvavo kooperatyvo veikloje tiek priimdamas sprendimus, tiek atlikdamas darbus. Kooperatyvo technika ir atsargos (sėklos, trąšos, kt.) buvo saugomi pas D. Š.. Dėl šių aplinkybių teismas pritaria atsakovo A. P. atstovės išsakytai nuomonei, jog bankroto administratorius turi imtis konkrečių veiksmų, kad būtų nustatyta, ar ūkininkas D. Š., būdamas ir ŽŪK „Viridis group“ pajininku, savo ūkyje nepanaudojo kooperatyvo pirktų sėklų, trąšų, kuro ir pan. Pažymėtina, kad D. Š. 2013-11-28 buvo apklaustas liudytoju ir patvirtino, kad kooperatyvo vardu pirktomis sėklomis apsėjo tiek savo, kaip ūkininko, laukus, tiek ŽŪK „Viridis group“ laukus (baudž. bylos t. 2, b. l. 61-62). Nors pareiškėjas negali patikrinti ūkininko D. Š. veiklos ir dokumentų, tačiau jis gali kreiptis į tam tikras institucijas, turinčias teisę patikrinti šio ūkininko veiklą. Nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti ir tai, kad Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rizikų vertinimo ir valdymo departamento pažeidimų prevencijos ir patikrinimų skyrius, 2012-11-28-30 dienomis atlikęs patikrinimą ŽŪK „Viridis group“ žemės sklypuose nustatė pažeidimus iš esmės visuose kooperatyvo deklaruotose žemės sklypuose, t. y. dauguma šių žemės sklypų buvo net neapsėti, žemė neįdirbta ir pan. (t. 2, b. l. 132-150), nors D. Š., teigė, jog visus kooperatyvo žemės sklypus jis apsėjo ir tam panaudojo kooperatyvo pirktas sėklas, trąšas bei kurą, surašė darbų atlikimo aktus. Tik įvertinus visas nurodytas aplinkybes, būtų patvirtinta arba paneigta, ar minėtas asmuo nevykdė ūkininko veiklos kooperatyvo sąskaita, panaudodamas kooperatyvo pirktas sėklas, trąšas, kurą, techniką ir pan., ar savo veiksmais galėjo padaryti kooperatyvui žalos, ar gali būti jo atžvilgiu taikoma atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį.

28Teismas sutinka, kad atsakovas A. P. kaltas dėl perdėto pasitikėjimo pajininku D. Š. ir dėl to per mažos kontrolės kooperatyve vykstantiems darbams, turto įsigijimui ir pan. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia nustatyti ar įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia veikla buvo sąmoningai nuosekliai ir kryptingai siekiama nemokumo. ĮBĮ 20 straipsnyje išvardytų požymių nustatymas pats savaime dar nėra pakankamas konstatuoti tyčinį bankrotą – įstatymas reikalauja nustatyti priežastinį ryšį (sąsajumą) tarp tyčinių neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir teisinių padarinių (nemokumo būklės). Jeigu toks priežastinis ryšys nenustatytas, nėra pagrindo pripažinti, kad įmonė bankrutavo dėl vadovų tyčinių veiksmų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-22 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-236-686/2015).

29Įvertinęs pareiškėjo argumentus ir pateiktus įrodymus, proceso dalyvių paaiškinimus, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad atsakovai savo veikla ir sudarytais sandoriais būtų sąmoningai nuosekliai ir kryptingai siekę privesti kooperatyvą prie bankroto. Bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo ŽŪK „Viridis group“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

30Bylinėjimosi išlaidos atsakovams nepriteisiamos, nes dokumentų, patvirtinančių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta (CPK 98 str. 1 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsniu, CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

32Bankrutavusio ŽŪK „Viridis group“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ pareiškimą dėl ŽŪK „Viridis Group“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti.

33Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant E.... 2. Pareiškėjas bankrutuojančio žemės ūkio kooperatyvo (toliau - BŽŪK)... 3. Atsakovas A. P. ir jo atstovė su reikalavimais nesutinka ir prašo atmesti... 4. Atsakovė E. S. prašo pareiškimą atmesti. Pripažįsta, kad nuo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Krisvita“ mano, kad pareiškime nurodytos aplinkybės... 6. Trečiasis asmuo D. Š. sutinka su pareikšimu ir mano, kad jis pagrįstas.... 7. Trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM prašo ginčą... 8. Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius, susipažinęs su pateiktų... 9. Trečiasis asmuo V. Š. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, o teismo... 10. Trečiasis asmuo J. V. teismo posėdyje paaiškino, kad į kooperatyvo veiklą... 11. Kiti byloje dalyvaujantis asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.... 12. Pareiškimas atmestinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK)... 14. Atsakovas A. P. dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪK „Viridis Group“... 15. Pareiškėjas BŽŪK „Viridis group“ bankroto administratorius UAB... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalį... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl... 18. Pareiškėjas teigia, kad yra pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu pagal... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad A. P. ne tariamai, bet realiai paskolino... 20. Pareiškėjas pagrindu kooperatyvo bankrotą pripažinti tyčiniu nurodo ir... 21. Pareiškėjo nuomone, yra pagrindas kooperatyvo bankrotą pripažinti tyčiniu... 22. Teismas nesutinka ir su šiais pareiškėjo argumentais. Iš pateiktos ŽŪK... 23. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, kad kooperatyvo bankrotas... 24. Keliant bankroto bylą ŽŪK „Viridis group“ buvo konstatuota, jog... 25. Nustatyta, kad atsakovė E. S. buhalterinę apskaitą tvarkė pagal A. P. ir D.... 26. Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi ŽŪK... 27. Byloje esami duomenys ir nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti... 28. Teismas sutinka, kad atsakovas A. P. kaltas dėl perdėto pasitikėjimo... 29. Įvertinęs pareiškėjo argumentus ir pateiktus įrodymus, proceso dalyvių... 30. Bylinėjimosi išlaidos atsakovams nepriteisiamos, nes dokumentų,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsniu,... 32. Bankrutavusio ŽŪK „Viridis group“ bankroto administratoriaus UAB... 33. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...