Byla B2-825-357/2015
Dėl 2015-06-19 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 4, 9, 13 klausimais priimtų nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi VSDFV Šiaulių skyriaus skundą atsakovei BUAB „Langų panorama“, tretiesiems asmenims Šiaulių apskrities VMI, V. A., UAB „Namo harmonija“, UAB „Fauga“, R. B. dėl 2015-06-19 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 4, 9, 13 klausimais priimtų nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius pateiktu skundu prašo panaikinti 2015 m. birželio 19 d. įvykusio BUAB „Langų panorama“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1, 4-uoju darbotvarkės klausimu, kuria svarstomas informacijos teikimo tvarkos 4.3., 8-uoju, kuria svarstomas darbo reglamento 2.3. punktas, 9-uoju klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir 13-uoju darbotvarkės dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, priimtus nutarimus.

3Skunde nurodo, kad informacijos teikimo tvarkos 4.3. punkte įtvirtintas 3 dienų terminas, taip pat darbo reglamento 2.3. punkte nurodytas 5 dienų terminas yra per trumpas laiko tarpas atlikti visas reikalingas procedūras tokiai valstybinei įstaigai kaip VSDFV Šiaulių skyrius. Kadangi, įstaigoje dirbantys darbuotojai, gavę informaciją apie kreditorių susirinkimus ar kreditorių komiteto pasėdžius, turi ją derinti su skyriaus vedėju, taip pat direktoriaus pavaduotoju, jei įmonė VSD Fondo biudžetui padariusi žalos daugiau, nei už 15.000,00 Eur sprendimai priimami derinant su VSD Fondo valdyba. VSDFV Šiaulių skyriaus pateikto kreditorinio reikalavimo suma, kurią 2015 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtino Šiaulių apygardos teismas yra 56.192,73 Eur, 2015 m. birželio 16 dienai VSDFV Šiaulių skyriaus kreditorinis reikalavimas yra jau 79.125,16 Eur. Šių aplinkybių visuma nulemia tiklsingumą pratęsti skundžiamus terminus iki 10 darbo dienų.

4Atsižvelgus į tai, jog BUAB „Langų panorama“ bendra kreditorinių reikalavimų suma 942.074,83 Eur ir debitorinių įsiskolinimų dydis 2015-03-02 dienai sudarė 95.262,52 Eur, į, tai jog įmonė nevykdo ūkinės veiklos, darbuotojai visi atleisti, į, tai jog administratorius nenurodė, jog bankroto procesas gali būti sudėtingas, reikalaujantis naujų civilinių bylų iškėlimo, galima sakyti, jog administratoriaus darbo apimtis BUAB „Langų panorama“ bankroto byloje nėra didelė, nes bankroto administratorius iš esmės atliko tuos bankroto administratoriaus veiksmus, kurie privalomi bankroto bylos iškėlimo atveju, kad atsakovės bankroto administratoriaus veiksmai nebuvo sudėtingi, kad bankroto administratoriaus apskaitoje nenurodė, jog ateityje bus būtina atlikti sudėtingesnius nei įprasta bankroto administratoriaus veiksmus. Bankroto administratoriaus atlyginimas už laikotarpį nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo iki pirmo kreditorių susirinkimo - 2.500,00 Eur per mėnesį, kuomet jau dabar 2015-07-01 dienai bendra suma susidariusi yra 7.500.00 Eur. 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintos administravimo išlaidos, kurių bendra suma per mėnesį 4.709,62 Eur, skiriant dar papildomai ne daugiau kaip 5.000,00 Eur suma plius PVM, vienkartinį mokestį už archyvo tvarkymą, neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo principo, nes kai nustatomas konkretus fiksuoto dydžio atlyginimas bankroto administratoriui visam bankroto procesui, tuomet tikėtina, jog bus išvengta grėsmės kreditorių interesų pažeidimui. Kuomet kreditorių susirinkimas patvirtina kas mėnesį administratoriui mokamą atlyginimą, toks veiksmas ne motyvuoja, ne skatina, kuo greičiau užbaigti visas bankroto procesą greičiau, tai gali skatinti pasipelnyti ir užvilkinti patį procesą.

5Pažymi, kad maža tikimybė, jog pastatai, žemė, kitas turtas bus parduotas per pirmą mėnesį, mažinant taip ženkliai pardavimo kainą, kas 30 dienų, didelė tikimybė, kad turtas bus parduotas už ženkliai mažesnę sumą nei balansinė ar likutinė vertė. Paliekant 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintą turto pardavimo tvarką, taip pat administravimo išlaidas ir administravimo sąmatą, liks nedidelė galimybė, jog bus pasiektas tikslas patenkinti, kuo didesnę dalį kreditorinių reikalavimų, juk turto ilgalaikio ir trumpalaikio vertė, kuri iškėlus BUAB „Langų panorama bankroto bylą lygi 208.172,04 Eur sumai, debitorinių įsiskolinimų dydis 95.262,52 Eur. Bendra kreditorinių reikalavimų suma - 942.074,83 Eur.

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktu atiliepimu prašo tenkinti pareiškėjo skundą. Pažymi, kad VMI prie FM pozicija, pateikta raštu 2015-06-19 vykusiame BUAB „Langų panorama“ kreditorių susirinkime, buvo analogiška VSDFV išdėstytai pozicijai. Mano, kad pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai ir motyvai dėl BUAB „Langų panorama" kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų yra pagrįsti.

7BUAB „Langų panorama“ kreditorių komiteto narė V. A. pateiktu atsiliepimu nurodo, kad neprieštarauja jog 3 dienų terminas butų pakeistas į 10 dienų terminą, o 5 dienų terminas butų pakeistas į 10 dienų terminą, tačiau nesutinka su administarvimo išlaidų mažinimu ir turto pardavimo tvarkos pakeitimu. Mano, kad atsižvelgiant į bankroto administratoriaus pateiktą argumentuotą sąmatą, visos numatytos išlaidos yra neišvengiamos, todėl siekiant tinkamai vykdyti bankroto procedūrą, administravimo išlaidos neturi būti mažinamos. Atkreipia dėmesį, kad BUAB „Langų panorama“ trumpalaikio turto didžiąją dalį sudaro gaminiai, langai, vartai, durys, pagaminti pagal specialius užsakymus, todėl atrasti pirkėją, kuriam tiktų ir butų reikalingos minėtos prekės, yra mažai tikėtina. Ilgalaikis ir mažavertis inventorius įmonėje buvo naudojamas eilę metų, todėl prekinė vertė nebūtinai atitinka balansinę ar likutinę vertę. Mano, kad numatyta turto pardavimo tvarka yra priimtina, nes kuo greičiau pardavus likvidų turtą, sumažėja turto saugojimo išlaidos, išlaidos darbuotojo darbo užmokesčiui.

8Trečiasis asmuo UAB „Fauga“ pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti pareiškėjo skundą dalyje dėl informacijos teikimo ir administravimo išlaidų, o dalyje dėl kilnojamojo turto pardavimo tvarkos skundą atmesti. Nurodo, kad sutinka su pareiškėju, jog kreditorių susirinkimo nustatyti atitinkami informavimo terminai, atsižvelgiant į Pareiškėjo, kaip valstybinės įstaigos, darbo ir sprendimų priėmimo subtilybes, yra kiek per trumpi, galimai neužtikrinantys šio ir visų kitų kreditorių interesų. Teismas turėtų atsižvelgti į pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus bei ypatingai kruopščiai išanalizuoti bendrovės administratoriaus sudarytą ir kreditorių komitetui pateiktą tvirtinti administravimo sąmatą, o nustačius nepagrįstai dideles bei nepagrįstas išlaidų sumas, spręsti dėl nutarimo atitinkamo punkto panaikinimo ir klausimo perdavimo spręsti bendrovės kreditorių komitetui. Pažymi, kad kreditorių susirinkimo nustatyta bendrovės turto pardavimo ir kainų nustatymo tvarka, priešingai nei teigia pareiškėjas, neapima bendrovės turimo nekilnojamojo turto ir nustato tik konkrečiame sąraše esančio turto, iš esmės tik kilnojamojo turto, pardavimo tvarką. Kitaip ir būti negali, nes LR ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 punktas imperatyviai nurodo, jog įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytinių Vyriausybės nustatyta tvarka. Mano, jog smulkaus turto pardavimas apie jį periodiškai skelbiant interneto pardavimo portaluose yra pakankamai racionalus ir bereikalingai neapsunkinantis turto realizavimo proceso. Atitinkamai laipsniškas kainos mažinimas tais atvejais, kai niekas neatsiliepia į skelbimus, taip pat yra visuotinai priimtina praktika.

9Atsakovės BUAB „Langų panorama“ bankroto administartorius pateiktu atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovės bankroto administratorius neprieštarauja, kad 3 ir 5 dienų terminai būtų pakeisti į 10 darbo dienų terminą. Atsižvelgiant į tai, atsakovės bankroto administratorius 2015 m. rugpjūčio 19 d. sušaukė atsakovės kreditorių komitetą, kuris buvo išrinktas ir patvirtintas atsakovės kreditorių 2015 m. birželio 19 d. susirinkime, dėl pareiškėjo ginčijamų 3 ir 5 dienų terminų pakeitimo į 10 darbo dienų terminą. Ginčo dėl terminų pakeitimo neliko.

10Pažymi, kad ginčijamai administravimo išlaidų sąmatai pritarė net 65,518 proc. kreditorių nuo teismo reikalavimų patvirtintos sumos, t. y. 2/3 visų atsakovės kreditorių. Administratoriaus išlaidos yra pagrįstos faktine BUAB „Langų panorama“ situacija, kreditorių skaičiumi, turimo turto apimtimi, sudarytomis sutartimis dėl turto saugojimo. Atsakovės bankroto administratoriui nuolatos tenka važiuoti į sandėlį, kuriame saugomos likusios atsakovės veiklos atsargos ir produkcija, kurią bankroto administratorius privalėjo suvežti į vieną vietą iš visų atsakovės padalinių ( - ). Atsakovės bankroto administratorius atliko atsargų ir produkcijos inventorizaciją. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pareiškėjo argumentas, kad atsakovės bankroto administratoriaus veiksmų apimtis nėra ir nebus didelė, yra visiškai nepagrįstas. Pažymi, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto, ji veiklą vykdė nuomojamose patalpose. Atsakovės bankroto administratorius iš gaunamo atlyginimo ne tik išsimoka sau atlyginimą, bet ir turi išlaikyti padėjėją, jam mokėti atlyginimą, susimokėti už biuro nuomą, einamuosius mokėjimus, todėl kreditorių nustatomas bankroto administratoriaus atlygio dydis privalo būti adekvatus teikiamoms paslaugoms, įvertinus visus objektyviuosius kriterijus.

11Atkreipia dėmesį, kad didžiąją dalį atsakovės turto sudaro daiktai ir priemonės, kurios buvo naudojamos atsakovės veikloje (langų montavimas), ir likusi nerealizuota produkcija (langai, spynos, rankenos, PVC konstrukcijos ir kt.). Didžioji dalis atsakovės turto (nerealizuota produkcija) yra nelikvidus, nes pagamintas pagal individualius užsakymus, todėl abejotina ar bus realizuotas ir rastas pirkėjas. Operatyvus atsakovės nelikvidaus turto realizavimas susijęs su tuo, kad atsakovė kas mėnesį patiria turto sandėliavimo ir saugojimo sąnaudas, todėl pasiūlymas turto kainas mažinti po 20 % nuo paskutinės neparduotos turto kainos yra pagrįstas, neprieštaraujantis LR ĮBĮ nuostatoms.

12Pareiškėjo skundas netenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi UAB „Langų panorama“ iškelta bankroto byla, 2015 m. liepos 13 d. nutartimi BUAB „Langų panorama“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2015 m. birželio 19 d. įvyko BUAB „Langų panorama“ kreditorių susirinkimas. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2015 m. birželio 19 d. įvykusio BUAB „Langų panorama“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 4-uoju, 8-uoju, 9-uoju ir 13-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

14Pagal įstatymą, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencija apima ĮBĮ 23 straipsnyje įtvirtintų su įmonės bankroto procesu susijusių klausimų sprendimą, kurie įforminami kreditorių susirinkimo nutarimais. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimai, jei jie nenuginčyti, yra privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas; kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinamas teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Pagal teismų praktiką, kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus - tai kreditorių autonomijos principo išraiška; kreditorių susirinkimas yra kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus; atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

15Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

16Dėl informacijos teikimo terminų

17BUAB „Langų panorama“ 2015 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 4 ir 8 klausimais priimti šie nutarimai dėl informacijos teikimo terminų: 4 klausimu - su įmonės kreditorių susirinkimų (ar kreditorių komiteto posėdžių) darbotvarke susijusią informaciją ir (ar) dokumentus administratorius pateikia ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kreditorių susirinkimo (ar kreditorių komiteto posėdžio) dienos; 8 klausimu - kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės paruošta svarstymui medžiaga ir nutarimų projektai pateikiami visiems komiteto nariams ne vėliau kaip per 5 dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos.

18Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius nurodo, kad informacijos teikimo tvarkos 4.3. punkte įtvirtintas 3 dienų terminas, taip pat darbo reglamento 2.3. punkte nurodytas 5 dienų terminas yra per trumpas laiko tarpas atlikti visas reikalingas procedūras tokiai valstybinei įstaigai kaip VSDFV Šiaulių skyrius, todėl nurodytus 3 ir 5 dienų terminus reikia pakeisti 10 darbo dienų terminais, kadangi trumpesni terminai nesudaro sąlygų valstybės institucijai tinkamai susipažinti su gauta informacija.

19Atkreiptinas dėmesys, kad BUAB „Langų panorama“ bankroto administratorius, sutikdamas su pareiškėjo pozicija, kad kreditorių susirinkimo nustatyti atitinkami informavimo terminai, atsižvelgiant į pareiškėjo, kaip valstybinės įstaigos, darbo ir sprendimų priėmimo specifiką, yra per trumpi, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sušaukė atsakovės BUAB „Langų panorama“ kreditorių komitetą, kuris buvo išrinktas ir patvirtintas atsakovės kreditorių 2015 m. birželio 19 d. susirinkime, dėl pareiškėjo ginčijamų 3 ir 5 dienų terminų pakeitimo į 10 darbo dienų terminą. Kadangi ginčijami pareiškėjo terminai jau yra pakeisti, dėl jų nebeliko ginčo, todėl pareiškėjos skundas šioje dalyje netenkintinas.

20Dėl administravimo išlaidų sąmatos

21Pareiškėjas mano, kad tiek teismas, tvirtindamas BUAB „Langų panorama“ administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, tiek kreditorių susirinkimas, patvirtinęs administravimo išlaidas, neatsižvelgė į tai, kad administratorius nenurodė, jog bankroto procesas gali būti sudėtingas, reikalaujantis naujų civilinių bylų iškėlimo, jog administratoriaus darbo apimtis BUAB „Langų panorama“ bankroto byloje nėra didelė, nes bankroto administratorius iš esmės atliko tuos bankroto administratoriaus veiksmus, kurie privalomi bankroto bylos iškėlimo atveju, kad atsakovo bankroto administratoriaus veiksmai nebuvo sudėtingi. Mano, kad 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintos administravimo išlaidos, kurių bendra suma per mėnesį 4.709,62 Eur, skiriant dar papildomai ne daugiau kaip 5.000,00 Eur suma plius PVM, vienkartinį mokestį už archyvo tvarkymą, neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo principą, kuomet kreditorių susirinkimas patvirtina kas mėnesį administratoriui mokamą atlyginimą, toks veiksmas ne motyvuoja, ne skatina, kuo greičiau užbaigti visas bankroto procesą greičiau, tai gali skatinti pasipelnyti ir užvilkinti patį procesą.

22Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi, įvertinęs bankroto administratoriaus nurodytas galimas išlaidas, sumažino prašomą patvirtinti išlaidų sumą ir patvirtino BUAB „Langų panorama“ administravimo išlaidų sąmatą 2500 Eur sumai per mėnesį laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Ši teismo nutartis, kuria patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, yra neskundžiamą, todėl teismas pareiškėjo argumentų pagrindu nerevizuoja jau išspręsto klausimo.

23Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). BUAB „Langų panorama“ 2015 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 9-uoju klausimu patvirtinimo administravimo išlaidų sąmatą 65,518 proc. kreditorių balsų dauguma. 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintas administravimo išlaidas per mėnesį sudaro: apskaitos tvarkymas ir serverio palaikymo mokestis (410 Eur), administratoriaus atlyginimas (2300 Eur), ryšio, pašto, skelbimų, kanceliarinės paslaugos, mokesčiai VĮ Registrų centrui (140 Eur), teisinės ir antstolio išlaidos (280 Eur), transporto išlaidos (190 Eur), turto saugojimo, sandėliavimo išlaidos (1100 Eur), darbuotojo atlyginimas (289,62 Eur) bei vienkartinis 5000 Eur archyvo tvarkymo mokestis. Taigi, patvirtinta bendra administravimo išlaidų sąmata per mėnesį sudaro 4.709,62 Eur plius PVM, skiriant papildomai ne daugiau kaip 5.000,00 Eur sumą, plius PVM vienkartinį mokestį už archyvo tvarkymą.

24Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, BUAB „Langų panorama“ bankroto administratorius objektyviai pagrindė administravimo išlaidas, kurias pagrįstai patvirtino kreditorių dauguma. Teismas vertina, kad BUAB „Langų panorama“ kreditorių susirinkimo patvirtintos apskaitos tvarkymo ir serverio palaikymo mokestis 410 Eur sumai per mėnesį yra pagrįstas. Bankroto administratorius pateikė sąskaitą faktūrą serija INV Nr. 01408, iš kurios matyti, kad už BUAB „Langų panorama“ buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakovė moka UAB „Investum LT“ 40 Eur per mėnesį. Iš pateiktos sąskaitos faktūros serija MOD Nr. 0001370 matyti, kad BUAB „Langų panorama“ pagal paslaugos sutartį moka UAB „Modius“ 289,62 Eur per mėnesį. Likusi apie 80 Eur suma, kuri yra palikta kaip rezervas esant būtinybei naujų paslaugų tiekėjų paieškai ar spręsti problemas, susijusias su programos ir serverio palaikymu ir nenutrūkstamu naudojimu, nėra per didelė. Ryšio, pašto, skelbimų, kanceliarinės paslaugos, mokesčiai VĮ Registrų centrui sudaro 140 Eur sumą per mėnesį, kuri, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Langų panorama“ turi 98 kreditorius, kad atsakovė turi ilgalaikio kilnojamojo turto, laikytina pagrįsta. Teisinės ir antstolio išlaidos sudaro 280 Eur per mėnesį, ši suma, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Langų panorama“ turi 59 skolininkus, laikytina pagrįsta, kadangi galimi teisminiai ginčiai. 190 Eur per mėnesį transporto išlaidos taip pat pagrįstos, kadangi BUAB „Langų panorama“ turtas saugomas sandėlyje, įmonė patiria ne tik administratoriaus transporto išlaidas, bet turi padengti ir sandėlio darbuoto transporto išlaidas. Kadangi BUAB „Langų panorama“ turi nemažai turto, įmonė patiria šio turto saugojimo išlaidas: pagal 2015 m. kovo 2 d. patalpų nuomos sutartį per mėnesį įmonė moka 750 Eur sandėlio nuomos mokestį, pagal 2015 m. balandžio 1 d. Aikštelės nuomos sutartį kas mėnesį moka 200 Eur, už aikštelės saugojimą moka 28,10 Eur mokestį, 14,74 komunalinį sandėlio mokestį, 40 Eur už liftą. Teismas vertina, kad rezerve esanti 70 Eur turto saugojimo ir sandėliavimo išlaidų suma yra optimali. Iš pateiktų duomenų matyti, kad BUAB „Langų panorama“ pagal 2015 m. balandžio 3 d. darbo sutartį moka sandėlininkui minimalų darbo užmokestį. Pažymėtina, kad vienkartinis 5000 Eur mokestis už archyvo tvrakymą yra pagrįstas, kadangi įmonė įsteigta 2003 metais, įmonės tvarkytinų archivuojamų dokumentų apimtis didelė.

25Teismas pažymi, kad 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas per mėnesį 2300 Eur sumai nelaikytinas prieštaraujančiu BUAB „Langų panorama“ interesams. Bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei. Taigi, bankroto administratorius, kaip ir bet koks kitas profesinės veiklos subjektas, privalo siekti geriausių pastangų. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtinti 98 BUAB „Langų panorama“ kreditoriai, iš jų 6 yra užsieniečiai, 47 yra buvę darbuotojai, įmonė turi 59 debitorius, įmonė turi nemažai turto, saugomo sandėlyje, į tai, kad bankroto administratorius atliko turto inventorizaciją, jį suvežė iš visų BUAB „Langų panorama“ padalinių, vertintina, kad, priešingai nei teigia pareiškėjas, administratoriaus darbo apimtis BUAB „Langų panorama“ bankroto byloje yra didelė, todėl kreditoriai pagrįstai patvirtino 2300 Eur per mėnesį bankroto administratoriaus atlyginimą.

26Dėl turto pardavimo

27BUAB „Langų panorama“ 2015 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 13 klausimu priimtas nutarimas parduoti įmonės turtą pagal administartoriaus pateiktą pasiūlymą: ilgalaikį ir trumpalaikį turtą parduoti pagal lentelėse pateiktas balansines ar likutines vertes. Apie pardavimus skelbti internetinio pardavimo portaluose. Turto nepardavus per 30 dienų, kas 30 dienų kainą mažinti po 20 % nuo paskutinės pardavimo kainos ir pardavinėti tokia pačia tvarka iki kol bus parduotas turtas. Turtą, kurio likutinė vertė mažesnė nei 10,00 Eur, parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, tačiau ne mažesnę nei antrinių žaliavų supirkimo kaina. Apie pardavimus skelbti internetinio pardavimo portaluose. Transporto priemones parduoti pagal administratoriaus siūlomas pardavimo kainas. Apie pardavimus skelbti internetinio pardavimo portaluose. Turto nepardavus per 30 dienų, kas 30 dienų kainą mažinti po 20 % nuo paskutinės pardavimo kainos ir pardavinėti tokia pačia tvarka iki kol bus parduotas turtas. Esant dviems ir daugiau suinteresuotų pirkėjų dėl bet kurio turto įsigijimo, parduoti asmeniui pasiūliusiam didžiausią kainą.

28Pareiškėjas neteisingai nurodo, kad BUAB „Langų panorama“ kreditorių suirinkime nustatyta nekilnojamojo turto pardavimo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad nekilnojamojo turto BUAB „Langų panorama“ neturi. Kaip teisingai nurodo BUAB „Langų panorama“ bankroto administratorius, didžiąją dalį atsakovės turto sudaro daiktai ir priemonės, kurios buvo naudojamos atsakovės veikloje, ir likusi nerealizuota produkcija, didžioji dalis atsakovės turto yra nelikvidi, kadangi yra pagaminta pagal individualius užsakymus. Visas BUAB „Langų panorama“ turtas yra saugomas, kas lemia nuolatines turto sandėliavimo ir saugojimo išlaidas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad bankroto administratoriaus pasiūlymas turto kainas mažinti po 20 % nuo paskutinės neparduotos turto kainos yra pagrįstas, neprieštarauja LR ĮBĮ nuostatoms, todėl kreditorių susirinkimas balsų dauguma pagrįstai pritarė administratoriaus pasiūlytai turto pardavimo tvarkai.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

30Pareiškėjo skundą atmesti.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius pateiktu skundu prašo panaikinti 2015 m.... 3. Skunde nurodo, kad informacijos teikimo tvarkos 4.3. punkte įtvirtintas 3... 4. Atsižvelgus į tai, jog BUAB „Langų panorama“ bendra kreditorinių... 5. Pažymi, kad maža tikimybė, jog pastatai, žemė, kitas turtas bus parduotas... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. BUAB „Langų panorama“ kreditorių komiteto narė V. A. pateiktu... 8. Trečiasis asmuo UAB „Fauga“ pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti... 9. Atsakovės BUAB „Langų panorama“ bankroto administartorius pateiktu... 10. Pažymi, kad ginčijamai administravimo išlaidų sąmatai pritarė net 65,518... 11. Atkreipia dėmesį, kad didžiąją dalį atsakovės turto sudaro daiktai ir... 12. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d.... 14. Pagal įstatymą, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo... 15. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios... 16. Dėl informacijos teikimo terminų... 17. BUAB „Langų panorama“ 2015 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo... 18. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius nurodo, kad informacijos teikimo tvarkos... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad BUAB „Langų panorama“ bankroto... 20. Dėl administravimo išlaidų sąmatos... 21. Pareiškėjas mano, kad tiek teismas, tvirtindamas BUAB „Langų panorama“... 22. Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d.... 23. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte... 24. Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja,... 25. Teismas pažymi, kad 2015-06-19 kreditorių susirinkimo metu patvirtintas... 26. Dėl turto pardavimo... 27. BUAB „Langų panorama“ 2015 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo... 28. Pareiškėjas neteisingai nurodo, kad BUAB „Langų panorama“ kreditorių... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu,... 30. Pareiškėjo skundą atmesti.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...