Byla 2A-1347/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Autoidėja“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1204-71/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoidėja“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Transmitto“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Autoidėja“ prašė pakeisti atsakovo UAB „Busturas“ 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. 229/08 dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų eilės nustatymo Nr. 229/08 ir laimėtoju pripažinti ieškovą UAB „Autoidėja“, nes trečiasis asmuo pripažintas laimėtoju nepagrįstai. Atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Naujų keleivinių transporto priemonių, naudojančių suspaustas gamtines dujas, pirkimas“ (toliau – Konkursas) ir Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolu Nr. 5 patvirtino Konkurso sąlygas. Atsakovas pirko 8 vnt. transporto priemonių: naujų, vienos markės ir vieno modelio žemagrindžių, vienaaukščių (11000-12050 mm bendro ilgio), naudojančių suspaustas gamtines dujas ir pritaikytų keleiviams mieste vežti. Ieškovas teigia, kad pateikė Konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą, tačiau atsakovas jį (pasiūlymą) pripažino antruoju – pirmuoju ir Konkurso nugalėtoju pripažinęs trečiąjį asmenį UAB „Transmitto“. Pretenzijos, kurioje buvo nurodyta, kad trečiojo asmens siūlomi pirkti IVECO Irisbus CNG autobusai neatitinka Konkurso sąlygų, nes jų konstrukcija nėra nešančioji vientisa konstrukcija, suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai, o yra surenkama iš dalių, atsakovas netenkino, nesiėmė priemonių pretenzijoje nurodytiems argumentus įvertinti, pažeidė lygiateisiškumo principą, nepagrįstai suteikdamas trečiajam asmeniui pranašumą (VPĮ 39 str. 2 d.).

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinio netenkino. Nurodė, kad teismų praktikoje viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinamas pateisinamas tik nustačius imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimus reglamentuojančių teisės normų pažeidimus, taip pat ir esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimus. Įvertinęs bylos faktines aplinkybes (rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojo parodymus), teismas padarė išvadą, kad ieškovo teiginys, jog trečiasis asmuo UAB „Transmitto“ negalės pateikti autobusų su Konkurso sąlygose nurodytas kėbulo konstrukcija – nepagrįstas. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus, ir tai jis (trečiasis asmuo) patvirtino dokumentais iš kurių matyti, kad Iveco – Irisbus atstovas Lietuvoje trečiojo asmens UAB „Transmitto“ pasiūlyti IVECO-IRISBUS CITELIS 12 m CNG autobusai, jų kėbulai, atitinka Konkurso techninių sąlygų reikalavimus, t. y. tai, kad tokio autobuso nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš atsparių korozijai plieno profilių. Teismas įvertino tai, kad siekdamas išvengti ginčų, atsakovas (perkančioji organizacija) ėmėsi visų priemonių neaiškumams bei abejonėms pašalinti, kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, ir gavęs trečiojo asmens UAB „Transmitto“ raštišką patvirtinimą, kad siūlomi IVECO-IRISBUS CITELIS 12m CNG autobusai atitinka Konkurso techninių sąlygų reikalavimus kėbului: autobuso nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai, bei autobuso konstrukcijos dalinę vizualizaciją su paaiškinimais, neturėjo pagrindo kvestionuoti UAB „Transmitto“ pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms, todėl, atsižvelgiant ir į tinkamą pasiūlymo kainą, trečiasis asmuo buvo paskelbtas nugalėtoju.

5Teismas pripažino ieškovo teiginį dėl atsakovo pažeistų lygiateisiškumo, skaidrumo ir diskriminacijos principų nepagrįstu, nes bylos duomenys paneigia ieškovo nurodytą aplinkybę, kad atsakovas nesiėmė priemonių patikrinti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygoms. Teismas byloje esančių įrodymų pagrindu padarė išvadą, kad perkančioji organizacija ėmėsi protingų priemonių, siekdama visa tai išsiaiškinti.

6Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą dėl atsakovo veiksmų, nenurodžius ar UAB „Transmitto“ siūlo pirkti IVECO Irisus CNG autobusus, dėl ko ieškovas neturėjo galimybės įvertinti UAB „Transmitto“ pasiūlymo. Teismas sprendė, kad ieškovas, pareikšdamas pretenziją, nereikalavo nurodyti, kokio modelio autobusus siūlo trečiasis asmuo, todėl tai ir nebuvo konkretizuota. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis VPĮ 36-39 straipsniais, pasiūlymų atitikimą konkurso sąlygoms atlieka perkančioji organizacija, o ne kiti tiekėjai, todėl ieškovo teiginys, kad jis (ieškovas) neturėjo galimybės atlikti kito tiekėjo pasiūlymo vertinimo, yra nepagrįstas.

7Teismas taip pat nenustatė, kad buvo pažeistas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas, nes atsakovas siekė įsigyti tam tikras technines specifikacijas atitinkančias prekes – autobusus. Išsiaiškinus, kurie tiekėjai pateikė siūlymus, atitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimus, pagrindinis laimėtojas nustatytas įvertinus pasiūlymo kainą, taip siekiant racionaliai panaudoti turimas lėšas.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB ,,Autoidėja“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

9Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas konstatuodamas, jog trečiojo asmens pasiūlyti autobusai atitiko Konkurso sąlygas, nesiaiškino, kaip yra suprantama „nešančioji“ konstrukcija, neanalizavo tokio esminio klausimo ir tuo teismas pažeidė CPK 260 ir 265 straipsnius ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Buvo pažeistas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas – įsigyti Konkurso sąlygas atitinkančias prekes – autobusus, kurių kėbulo „nešančioji“ vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai. Teismui pateikti ieškovo turimi įrodymai ieškinio priedas Nr. 2) apie tai, kad trečiojo asmens siūlomi autobusai neatitinka šio Konkurso sąlygose nustatyto techninio reikalavimo, nes autobusų kėbulai yra surenkami iš suvirintų dalių sutvirtintų varžtais, o ne suvirintų dalių. Nors įstatymai numato teisę teismui pačiam rinkti įrodymus, o šiuo atveju – įrodymus iš atsakovo apie tai, koks turi būti atsakovo skelbtų Konkurso sąlygų techninio reikalavimo kėbului ,,nešančioji“ vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai turinys, tačiau teismas neprašė atsakovo pateikti tokios nuostatos išaiškinimo.
  2. Teismas nevertino ieškovo pateikto rašytinio įrodymo – 2011 m. spalio 21 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Saugaus eismo centro direktoriaus doc. dr. V. S. išvados dėl techninio termino turinio išaiškinimo, kurioje nurodyta, jog Konkurso sąlygos techninis reikalavimas kėbului, jog ,,nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai“ reiškia, jog transporto priemonės „nešančioji“ konstrukcija privalo būti vientisa suvirinta, t. y. sulydyta, bet ne sutvirtinta varžtais. Trečiojo asmens 2011 m. rugsėjo 19 d. pateiktoje Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros vedėjo doc. dr. S. P. išvadoje nurodyta, jog iš Konkursui pateiktų brėžinių matyti, jog autobuso kėbulo konstrukcija nors ir yra vientisa, bet kėbulo dalys yra sujungtos varžtiniais sujungimais (o ne suvirintos, kaip to reikalavo Konkurso sąlygos), todėl sprendimo nuostata, jog jis (apeliantas) nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog trečiojo asmens pasiūlymas akivaizdžiai neatitiko Konkurso sąlygų, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.
  3. Tai, kad trečiojo asmens atstovas L. C. pateikė patvirtinimą, jog autobusai atitinka Konkurso sąlygas ar kad trečiasis asmuo įsipareigoja ateityje pateikti Konkurso sąlygas atitinkančius autobusus, nekeičia fakto, jog specialistai – asmenys turintys specialių žinių, nustatė, jog trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti autobusų kėbulai neatitinka Konkurso sąlygose nustatyto techninio reikalavimo. Be to, 2011 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio metu liudytojas L. C. negalėjo atsakyti į ieškovo atstovo klausimus, susijusius su jo 2011 m. liepos 26 d. rašte išdėstytais argumentais. Nepaisant to, teismas sprendime suabsoliutino liudytojo, kurio pareigos – pardavimų vadybininkas, neišsamius parodymus.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Busturas“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo tokius nesutikimo su skundu motyvus:

   1. Į bylą buvo pateikta ne viena specialisto išvada: VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Saugaus eismo centro išvada dėl techninio termino turinio išaiškinimo, VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros išvada, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Technikos skyriaus išvada dėl sąvokos paaiškinimo. Išvadose nėra pateikta visiškai vieninga, identiška samprata apie tai, kas yra nešančioji vientisa konstrukcija, dar daugiau, - nei vienoje iš jų nėra padaryta išvada, kad trečiojo asmens Konkurse pasiūlyti autobusai neatitinka Konkurso sąlygos, skelbiančios, jog „nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai“. Iš šių specialistų išvadų visumos teismas pagrįstai laikė, jog trečiojo asmens autobusai atitinka techninį reikalavimą „nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai“. Tai, kad atskiros kėbulo dalys, o ne „nešančioji“ konstrukcija, prie „nešančiosios“ konstrukcijos yra pritvirtintos varžtais, nepaneigia to, kad „nešančioji“ konstrukcija atitinka techninius reikalavimus dėl tokios konstrukcijos vientisumo. Konkurso sąlygose nebuvo reikalaujama, jog visas autobuso kėbulas būtų suvirintas į vientisą konstrukciją. Oficialus autobusų gamintojo Iveco Czech Republic 2011 m. rugsėjo 12 d. raštas įrodo, kad autobusų „nešančioji“ konstrukcija yra vientisa, suvirinta iš plieno profilių, kurie yra atsparūs korozijai; UAB „Transmitto“ raštas dėl prekių specifikacijos taip pat įrodo, kad Konkursui siūlomi autobusai atitinka Konkurso techninių sąlygų reikalavimus kėbului, liudytojo L. C. , turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą, paaiškinimai duoti teismo posėdyje dėl autobusų atitikimo Konkurso sąlygoms, atsakovo ir trečiojo asmens atstovų žodiniai paaiškinimai paneigia apelianto teiginius.
   2. Ieškovas į bylą pateikė VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Saugaus eismo centro išvadą dėl techninio termino turinio išaiškinimo, kuri skunde nurodoma kaip ieškovo poziciją pagrindžiantis įrodymas. Vis dėlto, šios išvados turinys nepatvirtina akivaizdaus trečiojo asmens siūlymo neatitikimo Konkurso sąlygomis, nes ji iš esmės yra neinformatyvi ir nenaudinga tinkamam bylos išsprendimui; labai abstrakti, orientuota tik į sąvokas ir visiškai nesiejama su faktine situacija, tiksliau, su trečiojo asmens Konkursui pasiūlytų autobusų atitikimu konkrečiam techniniam reikalavimui. Būtent dėl to teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, pagrindžiančių akivaizdų trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygoms.
   3. Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme buvo keliamas klausimas ar galimas toks ieškovo reikalavimas, kuriuo prašoma pakeisti atsakovo UAB „Busturas“ 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, laimėtoju pripažįstant ieškovą UAB „Autoidėja“. Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, kai teismo sprendimu yra panaikinamas perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti preliminarią (ar galutinę) laimėtojų eilę, teismas neturi galimybės tenkinti tokio ieškinio reikalavimo, nes tai prieštarautų įstatymui ir teismų praktikai, kadangi išrinkti laimėtoją ir sudaryti su juo sutartį gali tik perkančioji organizacija.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Transmitto“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Sutinka su atsakovo UAB ,,Busturas“ nurodytomis aplinkybėmis ir papildomai nurodo:

 1. Vienintelis įrodymas, kuriuo apeliantas grindžia savo poziciją, kad trečiojo asmens siūlomi autobusai neatitinka techninių reikalavimų, yra 2011 m. spalio 21 d. raštas, kurį parašiusios įstaigos veikla susijusi ne su techniniais klausimais, o su kursų vairuotojams, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams organizavimu bei vykdymu. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2011 m. spalio 21 d. raštas yra tik abstraktus paaiškinimas, nevertinant konkretaus atvejo, t. y. trečiojo asmens siūlomų autobusų pavyzdžio. Trečiasis asmuo specialistui, surašiusiam 2011 m. rugsėjo 19 d. išvadą, pateikė savo siūlomų autobusų brėžinius, ir tai matyti iš pačios išvados teksto.
 2. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011). Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nesiekė įrodinėti, kad trečiojo asmens siūlomi autobusai neatitinka atsakovo tikslų.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius apgrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio Įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.), laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Visų paminėtų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o Konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, taip pat ir pirkimo objektą (VPĮ 27 str.). Kandidatai, dalyviai taip pat turi teisę prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų nuostatas, skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus, ir tokius, kuriais nustatomas reikalavimas pirkimo objektui, bei kitas Sąlygas, ribojančias kandidato, dalyvio galimybę dalyvauti konkurse. Atsakovas Sąlygų VII skyriuje taip pat nustatė tokias teises, tačiau iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų sprendžiama, kad apeliantas Sąlygų neskundė, jų paaiškinti neprašė. Iš byloje esančių atsakovo Pirkimo dokumentų (Sąlygų 1-11 p.) matyti, kad atsakovas vykdė aštuonių naujų keleivinio transporto priemonių (kodas M3CE, žemagrindžių venaaukščių (11 000-12 050 mm bendro ilgio), eksploatacijai naudojančių suspaustas gamtinės dujas ir pritaikytas vežti keleivius miesto sąlygomis, vienos markės, vienodo modelio), t. y. autobusų viešąjį pirkimą. Neatmesti pasiūlymai turėjo būti vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Sąlygų 56 p.). Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad ieškovo pasiūlyta pirkimo kaina nebuvo mažiausia, o tik antra: mažiausią kainą pasiūlė Konkurso laimėtojas trečiasis asmuo (1 t., 12 b. l.). Ginčo dėl pasiūlymo kainos nagrinėjamoje byloje nėra. Kaip jau paminėta, nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad Konkurso sąlygos buvo prašoma jas paaiškinti, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad jos (Sąlygos) buvo aiškios. Ginčas kilęs dėl to, ar Konkurso laimėtojo pasiūlyta prekė atitinka Sąlygų Priedo Nr. 1 techninius reikalavimus, t. y. ar trečiojo asmens pasiūlyto autobusų gamintojo Iveco Czech Republic autobuso IVECO-IRISBUS CITELIS 12 m CNG kėbulo „nešančioji“ (laikanti) konstrukcija yra suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai (1 t., 30-32 b. l.). Apelianto teigimu, trečiojo asmens pasiūlytų autobusų „kėbulai surenkami iš suvirintų dalių sutvirtintų varžtais, o ne suvirinimo būdu“ ir tai neatitinka vienos iš Konkurso sąlygų (2 t., 65 b. l.).

15CPK 178 straipsnis reikalauja, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, apeliantas nenurodė, o kiti pateikti įrodymai jo reikalavimo nepagrindžia. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo atsakovui 2011 m. liepos 18 d. pateikė pasiūlymą Nr. 01, jame nurodęs siūlomų transporto priemonių pagrindinius techninius reikalavimus, kainą, pateikęs gamintojo prekės techninį aprašymą, kitus būtinus dokumentus (1 t., 111-123 b. l.). Pasiūlymo informacijoje apie autobuso kėbulą nurodyta, kad „kėbulas – nešančioji vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai (1 t., 115 b. l.). Nors tai atitiko atsakovo nustatytą Konkurso sąlygą – techninį reikalavimą autobuso kėbului (1 t., 32 b. l.), vis tik atsakovas, vertindamas trečiojo asmens pasiūlymą, pasinaudojo VPĮ 39 straipsnio nuostata ir šio dalyvio paprašė paaiškinti prie pasiūlymo pateiktame M3 klasės miesto autobuso IRISUS CITELIS 12 m CNG techniniame aprašyme esančią nuorodą, kad kėbulas – „šešios laikančios karkasinės sijos“ (1 t., 109 b. l.). Trečiasis asmuo pateikė patvirtinimą, kad siūlomos prekės – autobuso, kėbulas atitinka Konkurso techninių sąlygų reikalavimus: nešančioji konstrukcija – vientisa konstrukcija suvirinta iš plieno profilių atsparių korozijai. Konstrukcijos pagrindą sudaro šešios vientisos išilginės sijos prie kurių tvirtinami kiti konstrukcijos elementai. Pateikė nurodytą faktinę aplinkybę patvirtinančią konstrukcijos dalinę vizualizaciją (1 t. 110 b. l). Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad trečiasis asmuo pateiktu atsakovui pasiūlymu prisiėmė pareigą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį atsakovo nustatytomis sąlygomis, t. y. pateikti atsakovui reikiamą prekę už pasiūlytą kainą, todėl atsakovas, nustatęs lygiaverčius pasiūlymus, pagrįstai nustatė laimėtoją pagal mažiausią pasiūlymo kainą.

16Apeliantas, ginčydamas trečiojo asmens siūlomos prekės atitikimą vienai iš Konkurso sąlygų, apeliaciniame skunde nurodo, kad šią aplinkybę įrodo jo pateiktas įrodymas, tačiau šio įrodymo neįvardija, tik nurodo kad tai ieškinio priedas Nr. 2 (2 t., 65 b. l.). Ieškinyje tokiu priedu įvardintas atsakovo atsakymas į apelianto pretenziją (1 t., 2, 11 b. l.), kuriame atsakovas patvirtina, kad trečiojo asmens siūloma prekė atitinka Konkurso sąlygas. Taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo yra pateikęs pasiūlymo užtikrinimo garantiją, o sutarties pasirašymo atveju, privalės užtikrinti tokios sutarties įvykdymą, t. y. pateikti pirkėjui pirkimo dokumentuose nustatytą kiekį ir reikiamos konstrukcijos prekių. Apeliantas pretenzijoje trečiojo asmens siūlomos prekės neatitikimą Sąlygoms, grindė Iveco autobusų gamintojo informacija interneto tinklapyje, kurioje nurodyta, kad autobusai IVECO IRISUS Citelis SNG „susuktas iš atskirų dalių“ (1 t., 7-10 b. l.).

17Vertindama šiuos apelianto pateiktus duomenis, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nenurodė konkretaus interneto tinklapio, kuriame atrado minimą informaciją. Nors kopijų apačioje smulkiu šriftu nurodyti tokių autobusų gamintojo kontaktiniai duomenys ir tinklapis www.irisbus.com, tačiau šiame tinklapyje tokių apelianto pateiktų minimo autobuso duomenų (kėbulo konstrukciją) nėra. Apelianto pateikta informacija yra Rumunijoje registruotame tinklapyje www.briaris.ro/images/docs/Citelis-City%20bus-CNG-12m%20cu%202%20sau%203%20usi.pdf. Iš šio tinklapio galima spręsti, kad tokia bendrovė tiekia ir aptarnauja įvairias transporto priemones, taip pat ir minėtus autobusus, tačiau nėra duomenų, kad ji (bendrovė) tokias transporto priemones gamina. Kadangi apelianto pateikti duomenys nėra ginčo autobusų gamintojo duomenys, oficialiai nepatvirtinti, tai tokie duomenys nepripažintini įrodymais, patvirtinančiais apelianto teiginį apie trečiojo asmens siūlomos prekės ginčo techninius duomenis (CPK 177, 178 str.). Kitokių rašytinių įrodymų apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas minėtus apelianto įrodymus įvertino (CPK 185 str.) ir padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas savo kategoriškų teiginių apie trečiojo asmens pasiūlymo ydingumą nepagrindė įrodymais (CPK 177 str.), todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagristu apelianto teiginį, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino byloje esančių įrodymų. Apelianto pateiktoje 2011 m. spalio 21 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Saugaus eismo centro direktoriaus doc. dr. V. S. Išvadoje dėl techninio termino turinio išaiškinimo (1 t., 3-4 b. l.) apsiribota sąvokos „nešančioji konstrukcija“ aiškinimu, remiantis žodynų bei Lietuvos Respublikos terminų banko pateiktais aiškinimais. Taip pat paminėtas nevientisos laikančios konstrukcijos apibūdinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą Nr. 2001/85/EB su pakeitimais, nevertinant trečiojo asmens pateikto pasiūlymo ir dėl jo nepasisakant. Tai pažymėta pačioje Išvadoje. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks rašytinis įrodymas nesusijęs su nagrinėjamu ginču. Kitus įrodymus, taip pat ir rašytinius, tarp kurių Valstybinė transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos technikos skyriaus Sąvokos paaiškinimas (1 t., 145-146 b. l.), Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros išvada (1 t., 147-148 b. l.), teikė atsakovas ir trečiasis asmuo. Pastarieji įrodymai tik patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens poziciją, kad trečiasis asmuo pasiūlė tinkamą, Konkurso sąlygas atitinkančią prekę.

18Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, atsakovo parengtas viešo pirkimo sąlygas, pirkimo dokumentus, tinkamai taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas, pasirinkdamas tiekėją, nepažeidė VPĮ nuostatų.

19Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

20Nepatenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo priteisti apeliantui jo prašomų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.), tačiau iš apelianto valstybei priteisiamos procesinės išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str., 2 t., 92 b. l.).

21Nors atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, aptartas apeliacinės instancijos teisme, tačiau šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl prašymas negali būti patenkintas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinė bendrovės „Autoidėja“ (j. a. kodas 125028784) valstybei 14,52 Lt (keturiolika litų penkiasdešimt du centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Autoidėja“ prašė pakeisti atsakovo UAB „Busturas“... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinio... 5. Teismas pripažino ieškovo teiginį dėl atsakovo pažeistų lygiateisiškumo,... 6. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą dėl atsakovo veiksmų,... 7. Teismas taip pat nenustatė, kad buvo pažeistas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje... 8. Ieškovas UAB ,,Autoidėja“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 9. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Busturas“ prašo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Transmitto“ prašo... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 15. CPK 178 straipsnis reikalauja, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 16. Apeliantas, ginčydamas trečiojo asmens siūlomos prekės atitikimą vienai... 17. Vertindama šiuos apelianto pateiktus duomenis, teisėjų kolegija atkreipia... 18. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus,... 19. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teismo sprendimas teisėtas... 20. Nepatenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo priteisti apeliantui jo... 21. Nors atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, aptartas apeliacinės... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinė bendrovės „Autoidėja“ (j. a....