Byla 2S-274-123/2008
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Lina Uniokaitė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Jono Pesliako, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7983-637/2007 pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Lina Uniokaitė,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas pakeisti antstolės nustatytą buto, esančio ( - ), vertę bei leisti skolą išieškotojui sumokėti dalimis per triejus metus.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-09 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų įkainojant turtą nutraukė, kitą dalį skundo dėl antstolės veiksmų atmetė. Nurodė, kad pareiškėjas su antstolės 2006-06-29 turto arešto/įkainojimo aktu buvo supažindintas 2007-02-08, per penkių dienų terminą prieštaravimų dėl įkainojimo antstolei nepateikė, ekspertizės skirti neprašė, todėl konstatavo, kad skundui dėl antstolės veiksmų įkainojant turtą suėjo naikinamasis terminas ir šią bylos dalį nutraukė. Nustatė, kad skolininkas buvo pateikęs antstolei prašymą dėl skolos išmokėjimo per šešis mėnesius, tačiau skolos geranoriškai nesumokėjo, todėl antstolė turėjo teisę areštuoti skolininko turtą – butą. Nurodė, kad CPK 663 straipsnio 3 dalies reikalavimas nepažeistas. Teismas nustatė, kad skolininkas su prašymu dėl skolos išdėstymo per triejus metus, į antstolę nesikreipė ir tokio klausimo antstolė nesprendė, todėl konstatavo, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas.

4Pareiškėjas A. K. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-09 nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ? panaikinti antstolės sprendimą parduoti butą iš varžytynių už 120 000 Lt ir leisti sudaryti skolos mokėjimo grafiką, skolą sumokant per triejus metus. Nurodo, kad areštuoto buto, esančio ( - ), vertė pagal vertės nustatymo pažymą yra žymiai didesnė nei jį įkainavo antstolė. Teigia, kad antstolė ignoravo jo prašymą dėl skolos sumokėjimo dalimis per triejus metus bei žodžiu reikalavo sumokėti visą skolą per šešis mėnesius. Mano, kad skolą gali sumokėti per triejus metus, kadangi jo šeimos pajamos per mėnesį yra 5000 Lt.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė L. Uniokaitė vykdo priverstinį skolos išieškojimą iš skolininkės A. K. individualios įmonės išieškotojo Klaipėdos apskrities VMI naudai (vykd. b. Nr. 0109/05/01090, b.l. 1). Antstolė 2006-06-29 turto arešto/įkainojimo aktu perkainojo skolininkui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), ir nustatė naują jo vertę ? 150 000 Lt (vyk. b.l. 23-25). 2007-06-12 antstolė paskelbė apie skolininkui priklausančio turto – buto pardavimą iš varžytynių (vyk. b.l. 61, 71, 72).

7Priverstinio teismo sprendimų vykdymo procesas ? svarbi baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

8Pareiškėjas nesutinka su antstolės nustatyta areštuoto turto verte. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skundui dėl antstolės veiksmų įkainojant turtą suėjo naikinamasis terminas, todėl šią bylos dalį nutraukė. Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada. CPK 681 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta skolininko teisė pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Bylos duomenimis skolininkas, antstolei 2006-06-29 perkainojant turtą, nedalyvavo, apie nustatytą buto vertę sužinojo 2007-02-08 (vykd. b.l. 24). Atsižvelgiant į tai prieštaravimus dėl antstolės nustatytos 2006-06-29 turto arešto/įkainojimo aktu turto vertės galėjo pareikšti iki 2007-02-14, tačiau per įstatymo nustatytą terminą prieštaravimų dėl turto vertės nustatymo nepareiškė, eskpertizės skirti neprašė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad prieštaravimams dėl turto įkainojimo suėjo naikinamasis terminas. Tačiau pažymėtina, kad vykdymo proceso šalies teisė ginčyti turto įkainojimą negali varžyti kitos teisės, t. y. teisės skųsti antstolio veiksmus (CPK 643 straipsnio 4, 5 punktai). CPK XXXI skyriuje nustatyti skundo dėl antstolių veiksmų padavimo terminai ir sąlygos. CPK 512 straipsnyje nustatytas dešimties dienų skundų dėl antstolio veiksmų padavimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Šis terminas nėra naikinamasis, tačiau pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam trisdešimties dienų terminui nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų. Pabrėžtina, kad sprendimai turi būti vykdomi per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.), todėl trumpas antstolių veiksmų apskundimo terminas paaiškinamas siekiu neužvilkinti vykdymo proceso. Vykdymo procese dalyvaujantys asmenys turi domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis ir operatyviai reaguoti į pastebėtus pažeidimus. Šios bylos atveju skolininko skundas dėl antstolės veiksmų įvertinat turtą galėjo būti paduotas iki 2007-03-12, tuo tarpu skundas paduotas 2007-07-16 (b.l. 4-6), t.y. praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po šio procesinio veiksmo atlikimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė civilinės bylos dalį pagal pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų įkainojant turtą. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į tai, kad jei pasinaudoti savo teise apskųsti antstolio veiksmą CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka proceso dalyviai nebeturi galimybės, tai netrukdo jiems, įvykus turto pardavimui, perdavimui, ginčyti ieškinio teisenos tvarka tokio pardavimo ar perdavimo akto CPK 602 straipsnyje nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal L. R. atskirąjį skundą dėl antstolio V. D. veiksmų, bylos Nr. 3K-7-262/2005).

9Apelianto skundas dėl antstolės veiksmų taip pat grindžiamas tuo, kad antstolė nenagrinėjo jo prašymo dėl skolos sumokėjimo dalimis per triejus metus, o reikalavo visą skolą sumokėti per šešis mėnesius. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skolininkas su prašymu dėl skolos išdėstymo ir sumokėjimo per triejus metus į antstolę nesikreipė ir tokio klausimo antstolė nesprendė, todėl šią skundo dalį laikė nepagrįsta ir atmetė. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad apeliantas 2006-01-10 pateikė antstolei prašymą dėl skolos sumokėjimo per šešis mėnesius bei pažymą iš darbovietės apie savo gaunamas pajamas (b.l. 20, 21). Antstolė atsižvelgdama į skolininko prašymą bei į jo pateiktus įrodymus apie gaunamas pajamas leido jam grąžinti skolą per šešis mėnesius ir skolininkui priklausančio areštuoto turto realizavimo nevykdė. Tačiau kaip matyti iš vykdomosios bylos skolininkas šio susitarimo nevykdė ir per jam suteiktą 6 mėnesių laikotarpį skolos geru noru negrąžino, kadangi vykdymo procesas tęsiasi nuo 2005 metų, skola išieškotojui netgi nepradėta mokėti, todėl antstolė teisėtai pradėjo turto pardavimą iš varžytynių. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas prašymo dėl skolos sumokėjimo per triejus metus antstolei nebuvo pateikęs, toks prašymas buvo pateiktas tiesiogiai teismui (b.l. 4-6). Pažymėtina, kad vykdymo procese praktinį sprendimų vykdymą užtikrina antstoliai. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, tuo tarpu teismo pareiga yra vykdyti antstolio procesinės veiklos kontrolę, tikrinant antstolio atliktų procesinių veiksmų teisėtumą bei pagrįstumą vykdymo procese (CPK 594 str.). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismas negali spręsti apie antstolio procesinio veiksmo, kuris dar nėra atliktas, teisėtumą ir pagrįstumą. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos pareiškėjo prašymas dėl skolos sumokėjimo per triejus metus antstolei buvo pateiktas tik 2007-12-27, kai pirmosios instancijos teismas pareiškėjo 2007-07-16 skundą dėl antstolės veiksmų jau buvo išnagrinėjęs ir 2007-10-09 priėmęs nutartį (b.l.24-25).

10Apeliantas pateikdamas atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus bei kelia naują reikalavimą prašydamas panaikinti antstolės sprendimą parduoti butą iš varžytynių už 120 000 Lt. Pažymėtina, kad apeliacinio proceso ribos – ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 301 str. 320 str. 338 str.). Atskirajame skunde negali būti keliami nauji reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str., 338 str.), todėl apelianto pareikštas naujas reikalavimas apeliacinės instancijos teismui negali būti atskirojo skundo objektu. Atsižvelgiant į tai, apeliacinis procesas dėl apelianto pareikšto naujo reikalavimo – antstolės sprendimo parduoti butą iš varžytynių už 120 000 Lt ? nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartį keisti arba naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, taigi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai