Byla 2-206/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4706-798/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Baltik Real Estate Vilnius“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Baltik Real Estate Vilnius“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

3Kadangi byloje nebuvo duomenų apie tinkamą procesinių dokumentų įteikimą atsakovui 2009 m. liepos 7 d. bylos nagrinėjimas buvo atidėtas. Atsižvelgdamas į tai, jog bylos nagrinėjimo metu teismui nebuvo pateikti duomenys apie tinkamą procesinių dokumentų įteikimą atsakovui per antstolius, teismas 2009 m. rugpjūčio 19 d. bylos nagrinėjimą atidėjo. Atsižvelgdamas į tai, jog iki bylos nagrinėjimo dienos teismui nebuvo pateikti rašytiniai įrodymai, būtini sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. nutartimi bylos nagrinėjimą dar kartą atidėjo, paskyrė atsakovo vadovui J. V. 1 000 Lt baudą. Atsižvelgdamas į tai, jog iki bylos nagrinėjimo dienos teismui nebuvo pateikti rašytiniai įrodymai, būtini sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atidėjo bylos nagrinėjimą ir atsakovo vadovui J. V. paskyrė 800 Lt baudą.

4Pareiškėjas J. V. kreipėsi į teismą su prašymais CPK 107 straipsnio 1 dalies pagrindu atnaujinti 2009 m. rugsėjo 8 d. bei 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartyse nustatytą 14 d. terminą prašymui dėl baudų panaikinimo, atnaujinti terminą dėl dokumentų pateikimo ir įpareigoti UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ akcininkus ir/arba kitus nustatytinus asmenis, turinčius reikalaujamus dokumentus, juos pateikti, tenkinti prašymą dėl paskirtų baudų panaikinimo. Nurodė, jog nuo 2009 m. spalio 8 d. iki 2009 m. spalio 19 d. buvo išvykęs į komandiruotę Vokietijoje, o nuo 2009 m. lapkričio 2 d. buvo komandiruotėje Rusijoje. Prieš išvykstant į Vokietiją, tą pačią dieną, gavo registruotą laišką, kuriame rado 2009 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį. Tik perskaitęs šią nutartį sužinojo, jog UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ bankroto bylos iškėlimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi J. V. prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą įteikti šiame skirsnyje nustatyta tvarka nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams. Teismas konstatavo, kad pagal Juridinių asmenų registro duomenis, atsakovo UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ vadovu nuo 2005 m. gegužės 19 d. paskirtas J. V. . Teismas nurodė, kad nepavykus procesinių dokumentų (pareiškimo ir jo priedų, teismo nutarčių nuorašų) įteikti atsakovui ir jo vadovui registruotu paštu, ieškovas sutiko procesinius dokumentus, skirtus atsakovui, įteikti per antstolius. Nors procesinius dokumentus J. V. atsisakė priimti, tačiau vadovaujantis CPK 124 straipsnio 2 dalimi, procesiniai dokumentai laikomi įteikti 2009 m. rugsėjo 1 d. Taigi, laikoma, jog nuo tos dienos J. V. buvo žinoma apie atsakovui keliamą bankroto bylą. Teismas sutiko, kad pareiškėjas tinkamai įrodė apie išvykimą į Rusiją nuo 2009 m. lapkričio 2 d., tačiau pažymėjo, kad aplinkybių apie pareiškėjo komandiruotę į Vokietiją teismas negali patikrinti, o UAB „Glardo versmė“ pranešimas yra nepakankamas įrodymas apie išvykimą į komandiruotę Vokietijoje. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad teismo nutartis dėl 1000 Lt baudos paskyrimo J. V. buvo priimta dar 2009 m. rugsėjo 8 d., o ieškovas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių rašytinių įrodymų, kodėl per 14 d. nuo šios nutarties priėmimo dienos neturėjo galimybių pateikti teismui prašymą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Teismas pažymėjo, kad tas pats pasakytina ir dėl 2009 m. rugsėjo 22 d. nutarties, nes pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, kodėl iki išvykimo į komandiruotę dienos nebuvo kreiptasi į teismą dėl baudos sumažinimo ar panaikinimo. Teismas akcentavo, jog pareiškėjui J. V. apie vykstantį bankroto procesą ir pareigą pateikti teismui ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus buvo žinoma nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., tačiau pareiškėjas nesidomėjo vykstančiu procesu, nesiėmė jokių veiksmų, jog būtų tinkamai išspręstas bankroto bylos atsakovui UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ iškėlimo klausimas, tokiu būdu ignoruodamas teismą ir teismo įpareigojimus.

6Atskiruoju skundu J. V. prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti 2009 m. rugsėjo 8 d. bei 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartyse nustatytą 14 d. terminą prašymui dėl baudų panaikinimo, tenkinti prašymą dėl paskirtų baudų panaikinimo, atnaujinti terminą dėl dokumentų pateikimo ir įpareigoti UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ akcininkus ir/arba kitus nustatytinus asmenis, turinčius reikalaujamus dokumentus, juos pateikti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, kad, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, procesiniai dokumentai gali būti įteikti juridinio asmens administracijos vadovui arba valdymo organo nariams. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog apeliantas teismui nurodė ir pateikė įrodymus, kad jis dar nuo 2008 m. sausio 7 d. yra pareiškęs valią atsisakyti einamų pareigų dėl jam nemokamo užmokesčio. Šią aplinkybę yra konstatavęs antstolis Irmantas Gaidelis. Valstybinės darbo inspekcijos raštas, papildomi pranešimai akcininkams patvirtina, jog apeliantas ėmėsi visų įmanomų juridinių veiksmų, kad būtų atleistas iš einamų pareigų, tačiau įmonės akcininkai savo pareigų nevykdė.
  2. Teismas konstatuoja faktą, kad 2009 m. rugpjūčio 19 d. bylos nagrinėjimas atidėtas, nes teismui nebuvo pateikti duomenys apie tinkamą procesinių dokumentų įteikimą atsakovui per antstolius. Todėl nėra aišku, kodėl 2009 m. rugsėjo 8 d. ir 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimis buvo skiriamos baudos, jei teismas konstatavo, kad procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti.
  3. Telefonu su apeliantu susisiekęs antstolis, sužinojęs apelianto santykius su atsakovo bendrove, informavo, kad dokumentai apeliantui nepriklauso ir jis priimti jų negali, be to, nebuvo detalizuojama, kokiu klausimu dokumentai yra siunčiami. Apeliantui pasiūlius atvykti ir pateikti bet kokią papildomą informaciją, antstolis informavo, kad to daryti nereikia.
  4. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, jog apeliantui ar pačiai įmonei buvo įteikti kokie nors dokumentai ar kad buvo atsisakyta juos priimti.
  5. Apeliantas manė, kad pažyma iš darbovietės apie komandiruotę į Vokietiją bus pakankamas įrodymas šiam faktui patvirtinti. Pažymėtina, kad apeliantas į Vokietiją vyko automobiliu, visą laiką, išskyrus 4 dienas buvo apsistojęs pas Berlyne pastoviai gyvenančią uošvę, kad išvengtų mokėjimų už viešbutį. Esant teismo išreikštai abejonei, apeliantas pateikia viešbučio sąskaitą Essen mieste, kuriame buvo apsistojęs 2009 m. spalio 10-13 dienomis.
  6. Grįžęs iš komandiruotės apeliantas ėmėsi aktyvių veiksmų tam, kad teismas būtų informuotas apie esamą situaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas suinteresuotas bankroto bylos iškėlimu, nes tokiu atveju būtų atleistas iš einamų pareigų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Swedbank lizingas“ prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2009 m. rugsėjo 1 d. apeliantui tapo žinoma apie vykstantį procesą ir pareiga jam, kaip atsakovo direktoriui, pateikti dokumentus buvo nustatyta ne teismo įpareigojimu, o įstatymu. Jei apeliantas, kaip jis teigia, būtų domėjęsis bankroto bylos iškėlimu atsakovui, apie nutartis, kuriomis jam paskirtos baudos, jam būtų žinoma. Nesuprantamas apelianto prašymas atnaujinti terminą dėl dokumentų pateikimo ir įpareigoti UAB „Baltic Real Estate Vilnius“ akcininkus ir/arba kitus nustatytinus asmenis, turinčius reikalaujamus dokumentus, juos pateikti, nes šio prašymo nemotyvavo, bet to, toks prašymas neatitinka CPK 78 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Ieškovo nuomone, ir neatnaujinus termino, apeliantas turi galimybę juos perduoti atsakovo bankroto administratoriui.

8Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, kad nuo 2005 m. gegužės 19 d. iki 2009 m. lapkričio 17 d. J. V. vykdė atsakovo vadovo pareigas, teikė ir pasirašinėjo Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų biudžetų lėšų finansines ataskaitas.

9Atsakovas BUAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“, atstovaujamas administratoriaus, skundžiamą teismo nutartį prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad nepasibaigus darbo sutarčiai, apeliantas pagrįstai pripažintas atsakingu už visą bendrovės veiklos organizavimą. Be to, atsakovo nuomone, apeliantas pats privalėjo ĮBĮ 8 straipsnio 1 ir 4 dalių pagrindu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

12CPK 107 straipsnis numato, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali kreiptis į teismą, paskyrusį baudą, su pareiškimu, prašydamas baudą panaikinti ar sumažinti.

13CPK 75 straipsnio 1 dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Pareiškimo, kuriuo prašoma panaikinti ar sumažinti teismo paskirtą baudą, padavimas yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Praleidus nurodytą terminą teisė paduoti pareiškimą išnyksta, tačiau minėta teisė gali būti realizuojama, jeigu praleistas terminas yra atnaujinamas CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėtas straipsnis praleisto termino atnaujinimo galimybę sieja su svarbiomis priežastimis. Termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga. Teismo diskrecijai palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis.

14Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą įteikti šiame skirsnyje nustatyta tvarka nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nepriklausomai nuo to, jog apeliantas, būdamas UAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“ direktoriumi, jau kurį laiką stengėsi nutraukti šią darbo sutartį, oficialiai jis vadovavo atsakovo bendrovei iki 2009 m. lapkričio 17 d. (CPK 185 str.).

15Iš bylos didmenų matyti, kad antstolis, siekdamas įteikti procesinius dokumentus (pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d., 2009 m. liepos 7 d., ir 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutartis) atsakovui UAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“, telefonu susisiekė su šios įmonės direktoriumi J. V. (apeliantu). Pokalbio metu apeliantas, nurodęs, jog jis atsakovo vadovu yra tik formaliai, minėtus dokumentus atsisakė priimti (t. 1, b. l. 175). Nors apeliantas skunde teigia, kad jokiais būdais neišreiškė atsisakymo priimti dokumentus, tačiau tokiu atveju lieka neaišku, kaip minėta, kodėl apeliantas antstolį informavo apie UAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“ direktoriaus pareigų atlikimo formalumą. Be to, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, jog jis ketino priimti procesinius dokumentus (CPK 178 str.), o dėl to, kad antstolis su apeliantu susisiekė 2009 m. rugsėjo 1 d., ginčo byloje nėra.

16Pažymėtina, kad apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. ir 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi paskirtas baudas apeliantas buvo informuotas 2009 m. spalio 7 d. (t. 1, b. l. 188), tačiau į teismą su prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo kreipėsi tik 2009 m. lapkričio 17 d. Apeliantas prašyme nurodė, kad nuo 2009 m. spalio 8 d. iki 2009 m. spalio 25 d. buvo komandiruotėje Vokietijoje, o nuo 2009 m. lapkričio 2 d. iki 2009 m. lapkričio 16 d. išvyko į komandiruotę Rusijoje. Apeliantas nurodo, kad gavęs Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartį jis iš karto ėmėsi aktyvių veiksmų, tačiau dėl to, kad tą pačią dieną išvyko į komandiruotę, nespėjo laiku teismui pateikti dokumentų. Apelianto nuomone, tai pakankamas pagrindas praleistam terminui atnaujinti. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto teiginiais nesutinka. Atkreiptinas dėmesys, kad, visų pirma, atsakovas minėtą teismo nutartį gavo 2009 m. spalio 7 d., o į komandiruotę Vokietijoje išvyko 2009 m. spalio 8 d., todėl, kolegijos nuomone, turėjo progą informuoti teismą apie susiklosčiusią situaciją. Be to, net ir laikant, kad vienos dienos nepakanka tinkamai paruošti prašymą dėl termino atnaujinimo ir/ar prašymą panaikinti teismo paskirtas baudas (CPK 107, 78 str.), nėra aišku, dėl kokių priežasčių apeliantas to nepadarė tuo metu, kai buvo grįžęs iš Vokietijos ir dar nebuvo išvykęs į Rusiją, t. y. laikotarpyje nuo 2009 m. spalio 26 d. iki 2009 m. lapkričio 2 d. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas turėjo pakankamai laiko pasinaudoti įstatymo jam suteikta galimybe kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti terminą pareiškimui dėl baudos panaikinimo, todėl apelianto nurodytas priežastis nėra pagrindo pripažinti svarbiomis, taigi, taip pat nėra pagrindo praleistą terminą atnaujinti.

17Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie teisingam klausimo išsprendimui reikšmės neturi.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarčiai pakeisti ar panaikinti, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 3. Kadangi byloje nebuvo duomenų apie tinkamą procesinių dokumentų įteikimą... 4. Pareiškėjas J. V. kreipėsi į teismą su prašymais CPK 107 straipsnio 1... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi J. V. prašymą... 6. Atskiruoju skundu J. V. prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Swedbank lizingas“ prašo... 8. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 9. Atsakovas BUAB ,,Baltic Real Estate Vilnius“, atstovaujamas... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. CPK 107 straipsnis numato, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika... 13. CPK 75 straipsnio 1 dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 14. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, jeigu procesinį dokumentą pristatantis... 15. Iš bylos didmenų matyti, kad antstolis, siekdamas įteikti procesinius... 16. Pažymėtina, kad apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. ir 2009... 17. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą...