Byla e2-10096-909/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.Lt“ ieškinį atsakovei UAB „Farmtechnika“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovės 1089 Eur negrąžintos skolos, 39,20 Eur delspinigių, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 22 d. sutarties - užsakymo Nr. A007821 pagrindu UAB „Saulės spektras“ suteikė reklamos paslaugas portale www.info.lt ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2019 m. sausio 21 d. SSPEK Nr. 0109046, 363 Eur sumai, 2019 m. kovo 14 d. SSPEK Nr. 0110346, 363 Eur sumai, 2019 m. balandžio 16 d. SSPEK Nr. 0111196, 363 Eur sumai. 2020 m. vasario 13 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 490 ir jos priedu Nr. 3 UAB „Saulės spektras“ perleido ieškovui reikalavimo teises į atsakovės UAB „Farmtechnika“ skolą pagal sutartį -užsakymą Nr. A007821 ir PVM sąskaitas-faktūras.

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). UAB „Saulės spektras“ perleidus reikalavimą ieškovui, atsakovė UAB „Farmtechnika“ laikytina skolinga jam.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovė su ieškovu yra visiškai atsiskaičius (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįvykdė sutartimi - užsakymu Nr. A007821 prisiimtų įsipareigojimų, t. y. neatsiskaitė pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, ieškovui iš atsakovės priteistina 1089,00 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

9Vadovaudamasis sutarties - užsakymo Nr. A007821 bendrųjų sąlygų 7.1. punktu, atsakovė, neįvykdžiusi piniginės prievolės, įsipareigojo mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti 39,20 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. vasario 18 d. (viso už 180 dienų). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir jam iš atsakovės priteistina 39,20 Eur delspinigių (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 40,00 Eur dydžio skolos išieškojimo išlaidų. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Kadangi atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, o ginčo šalims taikytinas nurodytas įstatymas, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesines palūkanas už pagal komercines sutartis atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Byla atsakovei iškelta 2020 m. vasario 27 d., todėl atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo šios dienos. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį taikoma pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 168,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

12Ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovės priteisiamas 13,00 Eur žyminis mokestis, 300,00 Eur išlaidų už advokato padėjėjo teisinę pagalbą. Iš viso iš atsakovės ieškovo naudai priteisiama 313,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

14ieškovo UAB „Reikalavimas.lt“ ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Reikalavimas.lt“, juridinio asmens kodas 302642184, iš atsakovės UAB „Farmtechnika“, juridinio asmens kodas 304402177, 1 089,00 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis eurus 00 ct) skolos, 39,20 Eur (trisdešimt devynis eurus 20 ct) delspinigių, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1 168,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 313,00 Eur (tris šimtus trylika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai