Byla 2-1178/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Minera“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties, kuria kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Minera“ prašymas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gratus“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tenkintas iš dalies, bankroto byloje Nr. B2-663-436/2011.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartimi UAB „Gratus” iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė S. S., 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą bei 2010 m. spalio 12 d. nutartimi patvirtino UAB „Minera” 12 483 137,65 Lt kreditorinį reikalavimą. 2010 m. rugsėjo 29 d. kreditorių susirinkime buvo išrinktas BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimo pirmininkas, patvirtinta administratoriaus ataskaita, administravimo išlaidų sąmata, administratoriaus atlyginimas, išrinktas kreditorių komitetas, kreditorių komitetui perduotos visos kreditorių susirinkimo teisės ir kt. Kreditorių komitetas priėmė nutarimus dėl administravimo išlaidų sąmatos patikslinimo, dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, įpareigojo rasti mažiausius įkainius pasiūliusį kvalifikuotą nekilnojamojo turto vertintoją, atlikti neatidėliotiną preliminarų nekilnojamojo turto, esančio ( - ) vertinimą, įpareigojo administratorių organizuoti ir vykdyti pastato, esančio ( - ) pridavimą valstybinei komisijai ir kt.

7Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2010-09-29 pirmojo kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus ir įpareigoti administratorių sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą. Taip pat prašė panaikinti kreditorių komiteto 2010-10-05 ir 2010-12-06 nutarimus bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti pirmojo kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto skundžiamų nutarimų vykdymą, iki bus išspręstas klausimas dėl jų teisėtumo.

8Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė 2010-09-29 pirmojo kreditorių susirinkimo, 2010-10-05 bei 2010-12-06 kreditorių komiteto nutarimų, išskyrus 2010-12-06 kreditorių komiteto nutarimų 2.1, 2.2. bei 3 darbotvarkės klausimais, vykdymą, iki bus išspręstas kreditorių susirinkime ir kreditorių komitetuose, priimtų nutarimų teisėtumo klausimas. 2010-12-06 kreditorių komiteto nutarimų 2.1, 2.2. bei 3 darbotvarkės klausimais, kuriais administratorius įpareigotas rasti mažiausius įkainius pasiūliusį kvalifikuotą nekilnojamojo turto vertintoją, atlikti neatidėliotiną preliminarų nekilnojamojo turto, esančio ( - ) vertinimą, įpareigojimą administratorių organizuoti ir vykdyti pastato, esančio ( - ) pridavimą valstybinei komisijai, atmetė motyvuodamas, kad šis kreditorių komiteto nutarimas nėra susijęs su bankrutuojančios įmonės turto realizavimu, o juo tik siekiama įvertinti bankrutuojančios įmonės turto vertę, atlikti veiksmus, kurie sumažintų pareikštų kreditorinių reikalavimų dydį, padidintų turto vertę ir galimybę minėtą turtą parduoti.

9Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į BUAB „Gratus“ bankroto administratorių prašydamas, kuo skubiau sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą dėl BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimo pirmininko keitimo ir naujo pirmininko išrinkimo, bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, kreditorių komiteto atšaukimo, bankroto administratoriaus veiklos atstatydinimo ir naujos administratoriaus kandidatūros tvirtinimo (b.l.18). Prašyme nurodė, kad BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kreditorių komitetas buvo išrinktas tuomet, kai kreditorių susirinkime negalėjo dalyvauti UAB „Minera“ (tuo metu UAB „Minera“ dar nebuvo patvirtintas kreditorinis reikalavimas), todėl UAB „Minera“ būdama didžiausiu kreditoriumi yra eliminuota iš bankroto proceso ir sprendimų priėmimo, o tai pažeidžia UAB „Minera“ interesus. UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas nebuvo teikiamas tvirtinimui, UAB „Minera“ išrinkus kreditorių komitetą yra eliminuota iš bankroto proceso, o kreditoriai, kurių reikalavimų administratorius neginčijo, patvirtino nepagrįstai didelę, administravimo išlaidų sąmatą.

10BUAB „Gratus“ bankroto administratorius, UAB „Minera“ prašymą atmetė, motyvuodamas, kad išankstinis kreditorių susirinkimo sušaukimas, nesulaukus teismo sprendimo dėl pirmojo kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, kuriais buvo nuspręsta išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir sudaryti kreditorių komitetą, sudarytų sąlygas naujam teisminiam ginčui kilti, o tai pakenktų bankroto proceso ekonomiškumui. Administratorius nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstaytmo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 13 punktą, teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, suteikta kreditorių susirinkimui. UAB „Minera“ pagal jos turimo kreditorinio reikalavimo vertinę išraišką, turi teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą šiuo klausimu. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Gratus“ yra sudarytas kreditorių komitetas ir jam perduotos visos kreditorių susirinkimo teisės (ĮBĮ 23 straipsnis 2 punktas, 25 straipsnis 3 dalis), klausimą dėl kreipimosi į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, turėtų spręsti kreditorių komitetas, todėl nėra pagrindo sušaukti kreditorių susirinkimo šiais klausimais. Atsižvelgiant į UAB „Minera“ reikalavimą, šis klausimas bus įtrauktas į artimiausio kreditorių komiteto susirinkimo darbotvarkę. Be to, UAB „Minera“ 2010-12-13 pateikė teismui skundą, kuriame prašo įpareigoti administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, todėl ir dėl šios priežasties kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas iki nebus priimtas atitinkamas sprendimas šiuo klausimu.

11Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į teismą prašydamas sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą dėl prašyme nurodytų klausimų svarstymo. Kadangi administratorius gali vengti vykdyti teismo nutartį, prašė UAB „Minera“ įpareigoti sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą. Prašyme nurodė, kad administratoriui ĮBĮ nesuteikia teisės atsisakyti šaukti kreditorių susirinkimo. Kiekvienas kreditorius savo nuomonę turti teisę išreikšti kreditorių susirinkime balsuodamas dėl siūlomų nutarimų, o balsų skaičius yra proporcingas kreditorinio reikalavimo dydžiui. UAB „Minera“ finansinis reikalavimas yra didesnis nei 10 proc. patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma, todėl UAB „Minera“ turi teisę prašyti sušaukti kreditorių susirinkimą. UAB „Minera“ pateikė prašymą, atitinkantį ĮBĮ reikalavimus, t. y. darbotvarkę ir nutarimų projektus. Kadangi nutarimo dėl kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos patvirtinimo vykdymas yra sustabdytas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, todėl kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas ĮBĮ nustatyta tvarka. UAB „Minera“ nuomone, administratorius atsisakydamas sušaukti kreditorių susirinkimą gina savo asmeninius interesus, nes administratoriui buvo patvirtinta neprotingai didelė (0,5 milijono litų per metus), administravimo išlaidų sąmata. Pažymėjo, kad sudarytas kreditorių komitetas neapriboja administratoriaus teisių šaukti kreditorių susirinkimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi, UAB „Minera“ prašymą tenkino iš dalies - įpareigojo BUAB „Gratus“ bankroto administratorių S. S. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą dėl BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus S. S. atstatydinimo ir naujos administratoriaus kandidatūros patvirtinimo. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas pagal savo kompetenciją yra aukščiausias bankrutuojančios įmonės valdymo organas, todėl šie susirinkimai turi būti šaukiami tam, kad kreditoriai galėtų įgyvendinti savo funkcijas ir kontroliuoti bankroto proceso eigą. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, ir į tai, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas - per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti, bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai, teismas konstatavo, jog kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas. Pažymėjo, kad skundo dėl kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto priimtų nutarimų padavimas neužkerta kelio šaukti kreditorių susirinkimus. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog yra paduotas skundas dėl kreditorių susirinkimo bei kreditorių komiteto nutarimų, teismas sprendė, kad kol nėra išspręstas klausimas dėl minėtų nutarimų teisėtumo, tikslinga kreditorių susirinkime spręsti tik klausimus dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir dėl naujo administratoriaus kandidatūros patvirtinimo. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ nenumatyta teisė atskiriems bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditoriams kreiptis tiesiogiai į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo. Kadangi kreditorius, turintis ne mažiau kreditorinių reikalavimų kaip 10 procentų visų kreditorių reikalavimų suma, turi tik iniciatyvos teisę kreiptis į asmenis, turinčius teisę savarankiškai sušaukti kreditorių susirinkimą, atmetė UAB „Minera“ prašymą, įpareigoti jį sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Kreditoriai UAB „Tondas“, UAB „Alla Moda“ ir UAB „Fungerta“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus UAB „Minera“ prašymo netenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas, tenkindamas UAB „Minera“ prašymą neįvertino kreditorių susirinkime spręstinų klausimų būtinumo ir priimamų nutarimų pagrįstumo, be pagrindo plečiamai aiškino ĮBĮ 22 straispnio 3 dalį.

182. Aplinkybė, kad iniciatyvos teisę turintis kreditorius reikalauja sušaukti kreditorių susirinkimą jo nurodytais klausimais, negali būti laikoma pakankamu pagrindu teismui tokį susirinkimą sušaukti. Toks kreditorius turi tik iniciatyvos, o ne susirinkimų šaukimo teisę, todėl teismas turėjo įvertinti, ar yra pagrindo svarstyti inicijuojamą klausimą kreditorių susirinkime.

193. UAB „Minera” priklauso apie 90 proc. balsų įmonės kreditorių susirinkime, todėl UAB „Minera” padėtis, lyginant su kitais kreditoriais, yra dominuojanti, tačiau UAB „Minera” negali remdamasi nepagrįstais jos teisių pažeidimais, inicijuoti trečios eilės kreditoriaus pasiūlytos administratoriaus kandidatūros nušalinimą ir jos siūlomo administratoriaus paskyrimą. Tokie UAB „Minera” veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.

204. Apeliantų nuomone, UAB „Minera” reikalaudama sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administratoriaus nušalinimo ir naujo skyrimo, siekia pasinaudoti turimų balsų persvara ir dominuoti kitų kreditorių atžvilgiu, nušalinti kitus kreditorius nuo realaus dalyvavimo bankrutuojančios įmonės valdyme, keisti bankroto administratorių jo siūlomu, nors tam nėra jokio pagrindo. UAB „Minera“ prašymas turėjo būti atmestas taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad UAB „Minera” turėdama apie 90 proc. balsų įmonės kreditorių susirinkime ir priims savo siūlomų nutarimų projektus, nors juos priimti nėra jokio objektyvaus pagrindo.

215. Teismas nepagrįstai įpareigojo bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų taip pat sprendžiamas ir naujo bankroto administratoriaus kandidatūros tvirtinimas, nes klausimas dėl naujo bankroto administratoriaus kandidatūros tvirtinimo galėtu būti sprendžiamas tik teismui nusprendus atstatydinti esamą bankroto administratorių. Be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 9 dalį, ne kreditorių susirinkimas, o teismas, atstatydinęs bankroto administratorių, paskiria naują.

22Kreditorius UAB „Minera” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą nutraukti, nes apeliantai neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo, o teismui nusprendus, jog tokią teisę turėjo - Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Kadangi apeliantai tendencingai ir sistemingai siekia trukdyti kreditoriui UAB „Minera“ dalyvauti bankroto procese, prašo apeliantų veiksmus pripažinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir skirti jiems CPK 95 straipsnyje numatytą baudą. Taip pat prašo iš apeliantų solidariai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad teisę paduoti skundą turi byloje dalyvaujantys asmenys, kuriais pripažintini bankrutuojanti įmonė, atstovaujama administratoriaus, ir tas kreditorius, kuris buvo pareiškėjas sprendžiant klausimą priimant nutartį. Tačiau tokios teisės neturi kiti kreditoriai, kurie šio klausimo sprendimo atveju nebuvo pareiškėjai, nes jie nelaikytini toje byloje dalyvaujančiais asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2009). Kreditoriai, norintys prisidėti prie klausimo sprendimo, turi teisę tai padaryti pirmojoje, bet ne apeliacinėje instancijoje. Nutartis, įpareigoti administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, priimta pagal UAB „Minera“ pareiškimą, niekaip negali pažeisti kreditorių UAB „Tondas“, UAB „Alla Moda” ir UAB „Fungerta“ teisių, nes įpareigojimų jų atžvilgiu teismas nepriėmė, šie kreditoriai klausimų dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo nekėlė, taip pat nutartimi nebuvo priimti jokie jiems privalomi nutarimai. Pažymi, kad teismas sprendė prašymo šaukti kreditorių susirinkimą pagrįstumo klausimą, o ne vertino, ar yra pagrindas keisti bankroto administratorių, nes šis klausimas bus sprendžiamas tik tuomet, jei sušauktame kreditorių susirinkime bus priimtas atitinkamas nutarimas ir su tokiu reikalavimu bus kreiptasi į teismą. Aplinkybė, kad UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas yra didelis, pats savaime nereiškia, jog UAB „Minera“ piktnaudžiauja savo teisėmis. Kreipiantis dėl administratoriaus atstatydinimo, būtina pateikti naujai siūlomo administratoriaus kandidatūrą, nes priešingu atveju atstatydinus bankroto administratorių ir iki teismas paskirs naują administratorių, bankrutuojanti bendrovė neturėtų administratoriaus, o tokia situacija yra negalima. Atskirasis skundas dėl jo turinio ir pateikimo aplinkybių sustiprina įtarimus, kad šioje bankroto byloje yra veikiama piktnaudžiaujant teise ir yra tikslingai siekiama visomis priemonėmis trukdyti didžiausiam kreditoriui dalyvauti bankroto procese, kreditorių susirinkimuose ir priimti nutarimus. Pažymėjo, kad kreditoriui UAB „Minera” naudotis savo teisėmis trukdo ne tik kreditorius UAB „Alla Moda“, bet ir šios bendrovės akcininkas V. G., kuris yra ir BUAB „Gratus” akcininkas (ir bankroto bylos iniciatorius) ir kuris UAB „Minera“ BUAB „Gratus“ prievolėms užtikrinti yra įkeitęs savo asmeninį turtą. Šis asmuo, skųsdamas Kauno apygardos teismo nutartis vilkina bankroto procesą ir riboja UAB „Minera” teisę dalyvauti bankroto procese ir kreditorių susirinkimuose bei priimti nutarimus.

232011-04-08 UAB „Minera” teismui pateikė prašymą įvertinti naujai paaiškėjusias aplinkybes - Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-443/2011) už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis BUAB „Gratus“ bankroto administratoriui paskyrė 5 000 Lt baudą. Taigi, administratoriaus veiksmai jau yra pripažinti piktnaudžiavimu.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27CPK 338 straipsnyje numatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrame skirsnyje numatytas išimtis.

28Pagal 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui tik CPK numatytais atvejais bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Galimybę skųsti paduodant atskirąjį skundą tam tikras pirmosios instancijos teismo priimtas nutartis gali numatyti ir specialieji įstatymai (Įmonių bankroto įstatymas), kai tam tikrų kategorijų bylos nagrinėjamos atsižvelgiant į specialiuosiuose įstatymuose nurodytus jų nagrinėjimo ypatumus, jei tai leidžia CPK 1 sraipsnio 1 dalis.

29Nagrinėjamu atveju BUAB „Gratus“ kreditoriai skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas įpareigojo BUAB „Gratus“ bankroto administratorių S. S. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą dėl BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus S. S. atstatydinimo ir naujos administratoriaus kandidatūros patvirtinimo.

30Nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutarties, kuria bankroto administratorius įpareigojamas sušaukti kreditorių susirinkimą, ši nutartis neužkerta kelio tolesnei bankroto bylos eigai, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis skundžiama. Taigi, šiuo atveju atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas.

31CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

32Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas ir šis trūkumas paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutrauktinas (338 straipsnis).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Apeliacinį procesą pagal BUAB „Gratus“ kreditorių UAB „Tondas“, UAB „Alla Moda“ ir UAB „Fungerta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartimi UAB „Gratus”... 7. Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi sustabdė 2010-09-29... 9. Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į BUAB „Gratus“ bankroto... 10. BUAB „Gratus“ bankroto administratorius, UAB „Minera“ prašymą... 11. Kreditorius UAB „Minera“ kreipėsi į teismą prašydamas sušaukti BUAB... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi, UAB „Minera“... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Kreditoriai UAB „Tondas“, UAB „Alla Moda“ ir UAB „Fungerta“... 17. 1. Teismas, tenkindamas UAB „Minera“ prašymą neįvertino kreditorių... 18. 2. Aplinkybė, kad iniciatyvos teisę turintis kreditorius reikalauja sušaukti... 19. 3. UAB „Minera” priklauso apie 90 proc. balsų įmonės kreditorių... 20. 4. Apeliantų nuomone, UAB „Minera” reikalaudama sušaukti kreditorių... 21. 5. Teismas nepagrįstai įpareigojo bankroto administratorių sušaukti... 22. Kreditorius UAB „Minera” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 23. 2011-04-08 UAB „Minera” teismui pateikė prašymą įvertinti naujai... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. CPK 338 straipsnyje numatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 28. Pagal 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartį galima... 29. Nagrinėjamu atveju BUAB „Gratus“ kreditoriai skundžia pirmosios... 30. Nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo... 31. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 32. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Apeliacinį procesą pagal BUAB „Gratus“ kreditorių UAB „Tondas“, UAB...