Byla 3K-3-409/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Z. Š. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų (kreditorių) UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ skundus dėl bankrutavusios AB „Daisotra“ 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Skundų esmė

4Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB “Daisotra” iškelta bankroto byla. Šio teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartimi AB „Daisotra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Įmonės kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ pateikė skundus, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti bankrutuojančios AB „Daisotra“ 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Kreditoriai nurodė, kad buvo netinkamai informuoti apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą, kad jame priimti nutarimai prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

7Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi skundus atmetė. Teismas nustatė, kad kreditoriui UAB „Cargo via“ pranešimas apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo išsiųstas registruotu laišku, laikantis Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkoje nustatytų terminų, t. y. šis kreditorius apie pakartotinį kreditorių susirinkimą informuotas tinkamai. Teismas, nustatęs, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ 2008 m. lapkričio 6 d. tikrai buvo žinoma apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą, sprendė, kad ir kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ tinkamai ir laiku buvo informuotas apie pakartotinį kreditorių susirinkimą. Teismas pažymėjo, kad už 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus balsavo kreditorius, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 52,866 proc. visų kreditorių reikalavimų, todėl net ir visiems 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams balsuojant prieš kreditorių susirinkimo nutarimai būtų priimti (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatavo, kad 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimti nutarimai neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 20 d. nutartimi priteisė BAB „Daisotra“ naudai iš UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ po 750 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ atskiruosius skundus tenkino, panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį ir priėmė naują sprendimą -pareiškėjų UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ skundus tenkino, pripažino negaliojančiais bankrutavusios akcinės bendrovės „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 10 d., nutarimus.

10Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad kreditoriai UAB „Cargo via“ ir UAB „Eurazijos logistika“ pranešimus apie 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą gavo tą pačią dieną, kai turėjo įvykti kreditorių susirinkimas, konstatavo, kad toks kreditorių informavimas pažeidė šių kreditorių teisę dalyvauti susirinkime ir balsuoti jame priimamais klausimais. Teisėjų kolegija nurodė, kad kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas to reikalaujant kreditoriui Z. Š., todėl tam, kad būtų pripažinta, jog 2008 m. lapkričio 10 d. pakartotinis BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, būtinas kreditoriaus Z. Š. valios, inicijuojant 2008 m. spalio 27 d. neįvykusį BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą, nustatymas. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismui pateiktas 2008 m. spalio 30 d. liudytojo apklausos protokolas paneigia, kad 2008 m. spalio 27 d. turėjęs įvykti kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas to reikalaujant kreditoriui Z. Š. Teisėjų kolegijos nuomone, išvadą, kad kreditorių UAB „Cargo via“ bei UAB „Eurazijos logistika“ turimas balsų skaičius nebūtų turėjęs įtakos balsavimo rezultatams, būtų galima daryti tik nesant abejonių, jog priimant kreditorių susirinkimo nutarimus buvo išreikšta balsų daugumą turinčio kreditoriaus valia. 2008 m. lapkričio 10 d. BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime balsų daugumą turinčio kreditoriaus Z. Š. vardu balsavo įgaliotas asmuo P. P., veikdamas 2008 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimo pagrindu, tačiau šis įgaliojimas prie pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo nebuvo pridėtas ir teismui nepateiktas. Tuo tarpu iš baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00412-08 esančio 2008 m. spalio 30 d. liudytojo apklausos protokolo aiškiai matyti, kad nebuvo susiformavusios kreditoriaus valios dėl įgaliojimų veikti jo vardu, dalyvaujant BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime ir balsuojant jame priimamais klausimais, suteikimo.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartį, atmetė BAB „Daisotra“ administratoriaus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UAB „Cargo via“ ir UAB „Eurazijos logistika“.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai

13Kasaciniu skundu kreditorius Z. Š. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė dėl negalėjusio byloje dalyvauti asmens teisių ir pareigų, tai – absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kauno apygardos teismas 2008 m,. lapkričio 11 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Eurazijos logistika“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo dienos ir taikė šias laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė atsakovui Z. Š. perleisti jo reikalavimo teisę AB „Daisotra“ bankroto byloje tretiesiems asmenims ir sustabdė ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje nustatytas kreditoriaus teises dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, balsuoti kreditorių susirinkimuose visais kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais. Ši pirmosios instancijos teismo nutartis buvo panaikinta tik Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 4 d. nutartimi. Taigi kasatorius nežinojo apie ginčo dėl 2008 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nagrinėjimą teisme ir negalėjo dalyvauti procese. Kasatorius, kaip kreditorius, turintis 52,866 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, turi teisinį suinteresuotumą.

152. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys, turintys teisę sušaukti kreditorių susirinkimą, gavę kreditoriaus prašymą turi teisę nuspręsti sušaukti kreditorių surinkimą ar atsisakyti, tai net ir nustačius kreditoriaus, turinčio iniciatyvos teisę, valios trūkumų, nėra pagrindas naikinti priimtus nutarimus, nenustačius asmenų, turinčių teisę sušaukti kreditorių susirinkimą, valios trūkumo. Be to, apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacinio skundo ribas (CPK 320 straipsnis), nemotyvuodamas, kad yra pagrindas jas peržengti.

163. Vienas iš skundžiamos nutarties motyvų, kad byloje nėra kreditoriaus įgalioto asmens įgalinimų patvirtinančio dokumento, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 4 daliai, reglamentuojančiai, kokius dokumentus būtina pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Be to, tiek atstovavimo instituto logika, tiek CK antrosios knygos III dalies XI ir XII skyrių analizė leidžia teigti, jog tik pats asmuo, įgaliotojas, turi teisę spręsti, ar įgaliotinis jo vardu veikė tinkamai.

174. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis), ir šios aplinkybės negali būti nustatinėjamos įrodymais, kurie pateikti pažeidžiant CPK 314 straipsnį.

185. Net pripažinus, kad pareiškėjui UAB „Cargo via“ pranešimas apie 2008 m. lapkričio 10 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo įteiktas pavėluotai, šis formalus pažeidimas nesudaro pagrindo naikinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas UAB „Cargo via“ turi 1,93 proc., o pareiškėjas UAB „Eurazijos logistika“ – 29,196 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos ir net dalyvaudami susirinkime nebūtų galėję daryti įtaką nutarimų priėmimui.

19Atsiliepimais į kasacinį skundą pareiškėjai UAB „Cargo via“ ir „Eurazijos logistika“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis palikti nepakeistas. Atsiliepimai į kasacinį skundą grindžiami tokiais argumentais:

201. Apeliacinės instancijos teismas nenusprendė dėl negalėjusio byloje dalyvauti asmens teisių ir pareigų. Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi buvo apribota kasatoriaus teisė kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, bet nedraudžiama teikti teismui atsiliepimus, prašymus. Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi buvo apribota kasatoriaus teisė kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, tačiau jis galėjo gauti informaciją teismuose.

212. Kreditorių susirinkimo sušaukimas apima susirinkimo iniciavimą ir sušaukimą. 2008 m. spalio 30 d. liudytojo baudžiamojoje byloje apklausos protokolas patvirtino, kad kasatorius neišreiškė valios šaukti kreditorių susirinkimą ar jame dalyvauti.

223. Apeliacinės instancijos teismas nepažeidė CPK 320 straipsnio, nes viešuoju interesu laikė visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Pareiškėjas UAB „Eurazijos logistika“ prašė pirmosios instancijos teismą išreikalauti kasatoriaus apklausos baudžiamojoje byloje protokolus, bet teismas atsisakė. Pareiškėjas UAB „Eurazijos logistika“ gavęs nurodytą įrodymą pateikė apeliacinės instancijos teismui kartu su atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Cargo via“ atskirąjį skundą, nurodydami naujai paaiškėjusią aplinkybę.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Kasatorius skundžia Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartį, kuria buvo patenkinti pareiškėjų (kreditorių) UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“ skundai ir pripažinti negaliojančiais bankrutavusios AB „Daisotra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 10 d., nutarimai. Visų pirma būtina išsiaiškinti, kas šiuo atveju turi teisę kasacine tvarka skųsti teismų nutartis. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių; nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnį, be kitų funkcijų, administratorius vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai; gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus; teikia informaciją teismui, taip pat kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka kreditoriams; šaukia kreditorių susirinkimus; vykdo kreditorių susirinkimo sprendimus. Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje, reglamentuojančiame kreditorių teises bankroto byloje, nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę: 1) dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus; 2) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą; 3) kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalį kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos.

26Nurodytų teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad gindamas savo interesus kreditorius turi teisę kreiptis į teismą ginčydamas kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Pagal tokius pareiškėjų (kreditorių) skundus suinteresuotu asmeniu traukiama bankrutuojanti įmonė, kuriai atstovauja administratorius. Nagrinėjamu atveju suinteresuotu asmeniu buvo patraukta bankrutavusi AB „Daisotra“ atstovaujama administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgalioto asmens G. A. Taigi šiuo atveju kilo ginčas tarp dviejų kreditorių ir bankrutavusios įmonės, kurios interesams atstovauja įmonės administratorius.

27Pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalį kreditorius, kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę tik reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nagrinėjant šios kategorijos bylas, nėra svarbu, kas inicijavo kreditorių susirinkimo sušaukimą: įmonės administratorius ar tokią teisę turintis kreditorius (kreditoriai). Bet kuriuo iš šių atveju sprendimą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo priima įmonės administratorius, kuris šaukdamas kreditorių susirinkimą privalo vadovautis kreditorių susirinkimo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Dėl to už tinkamą kreditorių susirinkimo sušaukimą, organizavimą atsako įmonės administratorius. Bankrutavusios AB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkime, 8 punkte nustatyta, kad pranešime apie kreditorių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodytas kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatorius, tačiau jokių funkcijų minėtas iniciatorius organizuojant ir pravedant kreditorių susirinkimą neturi, susirinkime jis turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir bet kuris kitas kreditorius, kurio reikalavimai patvirtinti nustatyta tvarka. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, kreditoriui (kreditoriams) skundžiant kreditoriaus susirinkimo nutarimus dėl netinkamo kreditorių susirinkimo sušaukimo ir pravedimo, byloje dalyvaujantys asmenys yra pareiškėjas (kreditorius) ir bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė, atstovaujama įmonės administratoriaus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bet kuris kitas kreditorius, nors ir būdamas kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatorius, nėra byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais dalyvaujantis asmuo ir negali kasacine tvarka ginčyti apeliacinės instancijos teismo nutarties, priimtos tokiu klausimu, nes pagal CPK 342 straipsnį kasacinį skundą gali paduoti tik byloje dalyvaujantys asmenys. Taigi kreditoriaus Z. Š. paduotas kasacinis skundas neturėjo būti priimtas. Be pagrindo priėmus kasacinį skundą, kasacinis procesas nutrauktinas.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 342 straipsniu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Kasacinį procesą nutraukti.

30Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Skundų esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB “Daisotra” iškelta... 5. Įmonės kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir UAB „Cargo via“... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi skundus atmetė. Teismas... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 20 d. nutartimi priteisė BAB... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009... 10. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad kreditoriai UAB „Cargo via“ ir UAB... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai... 13. Kasaciniu skundu kreditorius Z. Š. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė dėl negalėjusio byloje... 15. 2. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3... 16. 3. Vienas iš skundžiamos nutarties motyvų, kad byloje nėra kreditoriaus... 17. 4. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo... 18. 5. Net pripažinus, kad pareiškėjui UAB „Cargo via“ pranešimas apie 2008... 19. Atsiliepimais į kasacinį skundą pareiškėjai UAB „Cargo via“ ir... 20. 1. Apeliacinės instancijos teismas nenusprendė dėl negalėjusio byloje... 21. 2. Kreditorių susirinkimo sušaukimas apima susirinkimo iniciavimą ir... 22. 3. Apeliacinės instancijos teismas nepažeidė CPK 320 straipsnio, nes... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Kasatorius skundžia Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus... 26. Nurodytų teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad gindamas savo... 27. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalį kreditorius, kurio... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Kasacinį procesą nutraukti.... 30. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...