Byla 2-116-42/2008
Dėl potvarkių ir sandorių panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Antanas Burdulis, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo V. K. B. atstovams advokatui Linui Mažonui ir R. A. G., atsakovų Kauno m. savivaldybės atstovei Vladai Banevičienei, Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Daliai Stakvilavičiūtei, atsakovams V. G. gim 1954 m., jo atstovui advokatui Antanui Danieliui, D. L. , R. R. , V. G. gim. 1953 m., G. V. , G. S. , J. Š. , J. L. , atsakovo D. B. atstovei advokatei Neringai Milašienei, atsakovo S. J. atstovui advokatui Vytautui Gustui, V. J. , jos atstovei Danai Žvingilienei, M. Š. , jo atstovei advokato padėjėjai Jūratei Šlitei, trečiojo asmens AB DnB NORD bankas atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. B. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno m. savivaldybei, D. M. Žiobienei, V. G. gim. ( - ) m., D. L. , R. R. , V. G. gim. ( - ) m. I. K. , G. V. , G. S. , E. Š. , J. Š. , R. R. , D. L. , G. S. , V. J. , V. J. – Č., M. Š. , D. J. , R. P. , tretieji asmenys E. M. , AB SEB Vilniaus bankas, AB Sampo bankas, AB DnB NORD bankas, Kauno m. 2-sis notarų biuras, Kauno m. 3-sis notarų biuras, Kauno m. 4-sis notarų biuras, Kauno m. 7-sis notarų biuras, Kauno m. 17- sis notarų biuras, Kauno raj. 1-sis notarų biuras dėl potvarkių ir sandorių panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašė: 1) panaikinti Kauno m. Valdybos 1994 04 12 potvarkio Nr.545-v “Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atstatymo” 1.20 p., kuriuo atsakovei D. M. Ž. buvo atstatytos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį ( - ); 2) panaikinti Kauno m. Valdybos 1994 05 24 potvarkio Nr.726-v “Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atstatymo” 2,5,6 punktus, kuriais atitinkamai buvo atstatytos nuosavybės teisės R. J. į žemės sklypą, esantį duomenys neskelbtini), V. G. ( gim. duomenys neskelbtini) m.) į žemės sklypą, esantį duomenys neskelbtini) ir R. R. į žemės sklypą, esantį duomenys neskelbtini); 3) panaikinti Kauno m.Valdybos 1995 02 21 potvarkio Nr. 239-v “Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atstatymo” 1.22, 1.23 punktus, kuriais atitinkamai buvo atstatytos nuosavybės teisės G. V. į žemės sklypą, esantį duomenys neskelbtini)ir G. S. į žemės sklypą, esantį duomenys neskelbtini), Kauno m.; 3) pripažinti negaliojančiomis žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis bei taikyti restituciją: 2001 09 21 sutarčiai Nr.7KV-8090 dėl žemės sklypo, esančio duomenys neskelbtini), 2002 11 08 sutarčiai Nr. RI- 17789 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 2005 11 25 sutarčiai Nr. IR-15696 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 2006 12 29 sutarčiai Nr.RI- 15126 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 2000 08 28 sutarčiai Nr. 2-10855 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 2003 09 09 sutarčiai Nr. 045/03-0291 dėl žemės sklypo, esančio ( - ); 4) panaikinti S. J. 1998 03 24 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą Nr.4VJ-1-5028 į žemės sklypą ( - ), panaikinant šio sklypo teisinę registraciją; 5) priteisti iš Kauno m. savivaldybės 267500 litų piniginę kompensaciją už neteisėtai D. L. suteiktą 0,1999 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 6) priteisti iš Kauno m. savivaldybės 267600 litų piniginę kompensaciją už neteisėtai I. K. suteiktą 0,20 ha žemės sklypą, esantį ( - ).; 7) įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į L. G. nuosavybės teise valdytus žemės sklypus, esančius ( - ).

3Ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad Kauno m. Valdybos ginčijamais potvarkiais atsakovams žemės sklypai L. G. žemėje buvo suteikti pažeidžiant žemės atkūrimo tvarką. Nurodo, kad nors nuosavybės teisių atkūrimą reglamentavo 1991 m. birželio 18 d. įstatymas „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, tačiau poįstatyminiai aktai šio įstatymo taikymą detalizavo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 nutarimu Nr.550 „Dėl valstybinių žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo, nuomos“ buvo nustatyta, kad jeigu asmenys negyvena toje teritorijoje kur yra žemės sklypas, jiems gali būti atkuriamas mieste ne didesnis kaip 0,09 ha, o ne 0,2 ha žemės sklypas kaip kad buvo suteikta atsakovams, be to, paminėta žemės sklypų suteikimo tvarka, atsakovų nuomone, reglamentuota ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 21 d. nutarime Nr.500 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 550 dalinio pakeitimo“.

4Be to, nurodoma, kad Kauno m. savivaldybė atkurdama atsakovams nuosavybės teises L. G. turėtoje žemėje ir į didesnį žemės plotą, negu reglamentavo norminiai aktai, pažeidė ieškovo interesus, todėl ginčijamų potvarkių dalys turi būti panaikintos, o sudaryti sandoriai pripažinti negaliojančiais ir taikant restituciją žemės sklypai grąžinti ieškovui. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypai, ( - ) yra užstatyti prašo priteisti ieškovui iš Kauno m. savivaldybės žalą, kurios dydį nustatė ekspertai.

5Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė su ieškinyje išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Atstovė paaiškino, kad prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į L. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 11,30 ha žemės sklypą pateikė V. K. B. (1991-12-10) ir E. M. .

6Atstovė nurodė, kad 1991 m. birželio 18 d. įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nenustatė, kad nuosavybės teisės į miestų ribose esančią žemę būtų atstatoma natūra. Šio įstatymo 5 straipsnyje buvo nurodoma, kad nuosavybės teisė į žemę, esančią miestų ribose atstatoma ne daugiau kaip į 0,2 ha žemės sklypą, todėl Kauno miesto valdyba 1993 m. vasario 2 d. potvarkio Nr.l24-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo" 1.19 ir 1.20 punktais pagrįstai atstatė nuosavybės teises ieškovui V. K. B. ir E. M. kiekvienam po 2000 kv.m žemės sklypus, esančius atitinkamai ( - ) natūra.

7Be to, atsakovo atstovė pažymėjo, kad ieškovas praleido senaties terminus ginčyti tiek administracinius aktus, susijusius su valstybinės žemės suteikimu neatlygintinai asmenims pretenduojantiems į nuosavybės teisių atkūrimą Kauno mieste, tiek ir sandorius. LR CK 84 straipsnis (1964 m. įstatymo redakcija) nustatė bendrą trejų metų ieškininės senaties terminą. Atstovės nuomone, ieškovas apie savo galimai pažeistas teises dėl nuosavybės teisių atkūrimo į didesnį žemės kiekį natūra turėjo sužinoti dar 1992 metais, nes pasirašė Nekilnojamojo turto grąžinimo komisijos 1992-11-04 sprendime Nr. 508. Būtent šio sprendimo pagrindu buvo priimtas Kauno miesto valdybos 1993 m. vasario 2 d. potvarkio Nr.l24-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo" 1.19 punktas, kuriuo ieškovui atstatytos nuosavybės teisės į 2000 kv.m žemės sklypą ( - ), natūra, pagal tuo metu galiojusius įstatymus.

8Atsakovo Kauno m. savivaldybės atstovė taip pat prašė ieškinį atmesti. Atstovė paaiškino, kad prašomi panaikinti valdybos potvarkiai yra teisėti, priimti laikantis tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų.

9Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą skirtingu laikotarpiu reguliavo skirtingi teisės aktai: 1991-06-18 Aukščiausiosios Tarybos įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų", įsigaliojęs 1991-08-01 ir galiojęs iki 1997-01-16 įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" galiojimo sustabdymo laikinojo įstatymo, ir 1997-07-01“ Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas“

10Pagal ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio LR įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 5 straipsnio 1 dalį, Kauno mieste galima buvo atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą, ne didesnį kaip 0,2 ha. Kai suteikiamas žemės plotas yra mažesnis už turėtą žemės šiame mieste plotą, už trūkstamą žemės ploto dalį pretendentui kompensuojama Įstatymo 16 straipsnyje nurodytais būdais.

11Ginčijamų valdybos sprendimų priėmimo metu galiojusios LR įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos 1991 m. lapkričio 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 470, 25 punkte įtvirtinta tokia pati nuostata dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaip ir įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

12Be to, atstovė pažymėjo, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios, todėl vėliau priimti norminiai aktai negali būti taikomi ir dėl šios aplinkybės ginčijami potvarkiai negali būti panaikinti.

13Laiko, kad ieškovo reikalavimams dėl administracinių aktų panaikinimo taikytina ieškinio senatis (CK 86 str., 1964 m. įstatymo redakcija), CK 1.127 str. 1 d.) nes ieškovui nuosavybės teisės į 2000 kv. m žemės sklypą buvo atkurtos dar 1993 m. vasario 2 d. potvarkio Nr. 124-v 1.19 p. Nuo tada iki 2003 metų ieškovas, nors ir laikydamas, kad į likusią žemę nuosavybės teisės neatkurtos nepagrįstai, nesiėmė jokių veiksmų savo teisėms įgyvendinti. Tokių veiksmų jis ėmėsi tik 2005-07-04 paduodamas skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, todėl jis praleidęs ieškinio senaties terminą ir yra pagrindas ieškiniui atmesti.

14Atsakovė D. M. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Ji pažymėjo, kad Kauno miesto valdybos 1994 m. balandžio 12 d. potvarkio Nr. 545-v 1.20 punktu jai buvo suteiktas žemės sklypas jos senelio A. G. turėtos žemės vietoje, šalia ieškovo senelio L. G. turėtos žemės ribų. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, valstybinės institucijos oficialaus dokumento ir kartografinės medžiagos, kuriais remiantis būtų patvirtintas ieškovo teiginys, kad žemės sklypas Kauno mieste ( - ) dabar ( - )jai buvo suteiktas L. G. turėtos žemės vietoje. Ieškovui nuosavybės teisės į žemę buvo atstatytos 1993 metais ir dabar ieškovo keliamos pretenzijos į atsakovams neatlygintinai suteiktus ar įgytus ir šiuo metu disponuojamus žemės sklypus yra nepagrįstos.

15Atsakovai J. Š. ir E. Š. savo atsiliepime nurodė, kad ieškovas, dėl jo nuomone neteisėtai atkurtos nuosavybės į šiuo metu jiems priklausantį žemės sklypą adresu ( - ) ir atsižvelgdamas į tai jog restitucija šiuo atveju negalima, prašo priteisti 267500 (du šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) litų kompensaciją iš Kauno miesto savivaldybės. Laiko, kad ieškovas jiems jokių reikalavimų nekelia, todėl mano, kad byloje yra netinkama šalis. Be to, pažymėjo, kad paminėtą žemės sklypą nusipirko tik 2003 metais ir aplinkybės, susijusios su nuosavybės teisių atkūrimu į šį sklypą atsakovams nėra žinomos.

16Atsakovė G. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, nes atstatant nuosavybės teises į sklypą ( - ), nebuvo pažeistos LR įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 5str. nuostatos. Ji neturėjusi galimybės pasirinkti konkrečią, jai Kauno m. valdybos potvarkiu 1995-02-21 Nr. 239-v 1.23p. paskirto 0,2ha, sklypo vietą, ir nežinojusi ir negalėjusi numatyti ieškovo pretenzijų. Mano, kad ieškovas yra praleidęs ieškininės senaties terminą ginčyti 1994/95 metais priimtus Kauno m. valdybos potvarkius ir yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti.

17Atsakovo D. Bruss atstovė paaiškino, kad ieškovo reikalavimai yra neteisėti, todėl netenkintini. Ji nurodė, kad atsakovas 0,2 ha žemės sklypą, esantį ( - ) 2001-09-21 žemės pirkimo-pardavimo sutartimi nupirko iš V. G. Šią sutartį patvirtino notaras. Kadangi žemės sklypą pirkęs turėdamas tikslą pasistatyti gyvenamąjį namą ir su šeima toje namų valdoje gyventi, 2002-05-14 Kauno m. savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius išdavė statybos leidimą, pagal kurį jam leista statyti gyvenamąjį namą su projekte įvardintais priklausiniais. Laiko esąs sąžiningas žemės sklypo įgijėjas, todėl pagal CK 6.153 str. ld., CK 4. 96str. 2d. nuostatas iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas. Be to, įvertinus byloje esančius įrodymus, laiko , jog nebuvo pažeistos nuosavybės atkūrimo teisės normos, o 1994-05-24 Kauno m. valdybos potvarkio Nr. 726-v 5p. yra teisėtas. Pažymėjo, kad 1991-06- 18 LR Įstatymo Nr. 1-1454 "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 2 str. (LR 1993 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. 1-229 redakcija), pagal kurį nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatoma buvusio savininko (jei jis miręs) anūkams, jeigu jie pagal LR įstatymus yra Lietuvos piliečiai ir turi šią pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. V. G. , iš kurio jis pirkęs žemės sklypą yra buvusio iki 1940m. savininko anūkas, atitinkantis įstatyme nurodytas sąlygas. Be to, nurodo, kad ieškovas yra praleidęs senaties terminą ginčyti 1994m. Kauno m. valdybos potvarkį Nr. 726-V, o ieškinio senaties termino pabaiga yra pagrindas ieškinį atmesti.

18Atsakovas V.G. gim. ( - ) m. ir jo atstovas paaiškino, kad ieškovo prašymas pripažinti negaliojančia ( - ) žemės sklypo 2000 08 28 pirkimo-pardavimo sutartį bei panaikinti VĮ Registrų centre šio sklypo teisinę registraciją, taikyti restituciją turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Nurodė, kad vadovaujantis tuo metu galiojusiu (1991 m.) Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų", Kauno miesto valdybos 1994 m. balandžio 12 d. potvarkio Nr. 545-v 1.20 punktu D. M. Ž. buvo atstatytos nuosavybės teisės į žemę ir suteiktas ( - ) 2000 kv. m žemės sklypas. Šis sklypas buvo suformuotas ir suteiktas jos senelio A. G. turėtos žemės vietoje, šalia esančios ieškovo senelio L. G. turėtos žemės ribų. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų iš valstybinių institucijų ar kartografinės medžiagos, kuriais remiantis būtų patvirtintas ieškovo teiginys, kad žemės ( - ) buvo suteiktas jai L. G. turėtos žemės vietoje.

19Nurodo, kad 2000 metų rugpjūčio 28 d. šį žemės sklypą pagal notariškai patvirtintą sutartį atsakovas nupirkęs iš D. M. Ž. , ir įregistravęs VĮ Registrų centre. Šį žemės sklypą įsigijęs teisėtai, todėl pripažinti ieškovo nurodytais motyvais negaliojančia ( - ) žemės sklypo 2000 metų rugpjūčio 28 d. pirkimo-pardavimo sutartį nėra jokio teisinio pagrindo.

20Atsakovo S. J. atstovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo atstovas paaiškino, kad Kauno miesto valdybos 1994 05 24 potvarkiu Nr. 726-v atsakovo motinai R. J. buvo atstatytos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą- 0,20 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

21Motinai mirus 1997 04 19, pagal 1998 03 24 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą, išduotą Kauno miesto 4-jame notarų biure, atsakovas kartu su broliu L. J. , be kito turto, tapo ir šio sklypo lygių dalių(po 1/2 dalį), bendraturčiais.

22Pagal 1998 03 24 paveldėto turto pasidalijimo sutartį, patvirtintą Kauno miesto 4-jame notarų biure, be kito turto, jis tapęs 0,20 ha sklypo, esančio ( - ), savininku.

232006 02 24 pirkimo-pardavimo sutartimi, patvirtinta Kauno miesto 2-jame notarų biure bei tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu jis ginčo 0,20 ha sklypą, esantį ( - ) pardavęs atsakovėms V. J. ir V. J. (dabar Č. ). Laiko, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminus savo tariamai pažeistoms teisėms ginti ir neprašo teismo šių terminų atnaujinti, todėl ieškinį prašo atmesti.

24Be to, nurodo, kad Kauno miesto valdybos 1994 05 24 potvarkis Nr. 726 buvo priimtas vadovaujantis tuo metu galiojusia įstatymo( 1994 02 23 redakcija) „Dėl piliečių teisių į išlikusį nekilojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nuostatomis, kurios buvo privalomos tiek institucijai vykdančiai nuosavybės teisių atkūrimą, tiek ir pretendentams, tame tarpe ir ieškovui. Ieškovo reikalavimus jo atžvilgiu laiko nepagrįstais, nes Kauno mieste nuosavybės teisės galėjo būti atkurtos tik į žemės sklypus ne didesnius kaip 0,20 ha., todėl nors faktiškai ir laisva ieškovo senelio žemė, pagrįstai buvo pripažinta valstybės išperkama. Kauno miesto valdyba ginčijamą potvarkį priėmė savo kompetencijos ribose ir pagal tuo metu galiojusį nuosavybės teisių atstatymo įstatymą. Be to, atstovas nurodė, kad ieškovas, prašydamas naikinti Kauno miesto valdybos potvarkį bei pripažinti negaliojančiais paveldėjimo teisės liudijimą ir pirkimo-pardavimo sutartį, neatkreipė dėmesio, kad sutinkamai su LR CK 4. 96 str., ginčijamą žemės sklypą, esantį ( - ), jis įgijęs nuosavybėn sąžiningai-paveldėjimo teisės liudijimo bei paveldėto turto pasidalijimo sutarties pagrindu, todėl esąs sąžiningas įgijėjas ir nekilnojamasis turtas iš jo negali būti išreikalautas.

25Atsakovas M. Š. ir jo atstovė prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad LR CK 1.80 str. 4 d. yra nustatyta, kad turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus, kuriose numatyta, kad jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, ir įgijėjas to nežinojo ir neturėjo žinoti (sąžiningas įgijėjas), tai savininkas turi teisę išreikalauti šį daiktą iš įgijėjo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas. Be to, iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas toki daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.

26Atsakovas ginčo objektą - žemės sklypą, esantį ( - ) atsakovui nežinant apie Kauno apygardos teisme vykstantį teisminį procesą, įsigijo pagal 2006-12-29 pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu būdu, atsakovas yra sąžiningas įgijėjas, kuris nežinojo ir negalėjo žinoti apie ieškinyje išdėstytų aplinkybių buvimą, ginčo objekto pirkimo - pardavimo sandoris buvo sudarytas sąžiningai šalių laisva valia, todėl restitucija negali būti taikoma. Pažymėtina, kad sąžiningi tretieji asmenys, pagal atlygintinį sandorį įgiję nuosavybės teise grąžintiną turtą, gali panaudoti šį sandorį prieš asmenį, kuris reikalauja restitucijos (LR CK 6.153 str. 1 d.). Nuomonės dėl 1994-11-08 Kauno m. valdybos potvarkio Nr. 726-v 6 p., kuriuo R. R. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, ( - ), nereiškia, kadangi nežinoję nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą atstatymo eigos.

27Be to, nurodo, kad Kauno miesto valdybos 1994-05-24 potvarkis Nr. 726-v buvo priimtas vadovaujantis tuo metu galiojusia įstatymo (1994-02-23) „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nuostatomis, ir pagal minėto įstatymo 20 str., institucijų sprendimus dėl nuosavybės teisių atstatymo buvo galima apskųsti ir ginčyti teisme per 20 dienų nuo jų priėmimo. Šiuo atveju minėtas terminas praleistas. Ieškovas nenurodė aplinkybių, kaip ir kada sužinojo apie pažeistą teisę. Todėl, nors kiekvienas jo ginčijamas Kauno miesto valdybos potvarkis dėl nuosavybės teisių atstatymo kitiems asmenims nebuvo įteiktas asmeniškai, tačiau jis turėjo realią galimybę gauti tuos duomenis, tarp jų ir apie ginčijamą 1994-05-24 potvarkį Nr. 726-v, t.y. turėjo sužinoti apie pažeistą teisę.

28Atsakovų V. J. ir V. Č. atstovė paaiškino, kad ieškovo reikalavimams taikytina ieškinio senatis. Atstovė nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti 1994 05 24 potvarkį Nr. 726-v, kurio 2 punktu R. J. buvo atstatytos nuosavybės teisės ir neatlygintinai suteiktas 2000 kv.m. žemės sklypas ( - ).

29Kadangi šis potvarkis priimtas ne ieškovo atžvilgiu, tai ieškinio padavimo teismui terminas pagal tuo metu galiojusius įstatymus buvo treji metai ir jis skaičiuotinas nuo sužinojimo apie skundžiamą aktą dienos. Ieškovas minėtą potvarkį prašo panaikinti praėjus daugiau nei 10 metų. Ieškinio senaties termino neprašo atnaujinti. Civilinio Kodekso 86 str.(1964 m. įstatymo redakcija) numatė, kad ieškinio eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškinio senaties termino suėjimas yra pagrindas ieškinį atmesti.

30LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000 07 18)10 straipsnyje nurodyta, kad Civilinio kodekso nustatyti ieškinio senaties terminai taikomi, jeigu ieškinio senaties terminas prasidėjo įsigaliojus šiam kodeksui, taip pat jei reikalavimams pareikšti ieškinio senaties terminai, numatyti pagal įsigaliojusius įstatymus, nepasibaigė iki šio kodekso įsigaliojimo.

31Be to, atstovė nurodė, kad V. J. bei V. Č. yra sąžiningos žemės sklypo, esančio ( - ) įgijėjos.

32Nuosavybės atsiradimo pagrindai yra Kauno m. 2-ojo notarų biuro 2006 02 24 pirkimo - pardavimo sutartis bei perdavimo - priėmimo aktas. Sutartis įregistruota įstatymo nustatyta tvarka registrų centre (CK 6.393 str.). Šią aplinkybę patvirtina registro išrašas.

33Atsakovėms nebuvo žinoma apie ieškovo pretenzijas į ginčo sklypą bei teisminius ginčus ir tai patvirtina 2006 02 24 pirkimo - pardavimo sutarties 4.1 p.

34Šalies sąžiningumas yra preziumuojamas. Ieškovo pareiga įrodyti priešingos šalies nesąžiningumą, tačiau jis jokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).

35Iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamas daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (CK 4.96 str. 2 dalis). Ieškovo reikalavimus atsakovių atžvilgiu laiko nepagrįstais ir neįrodytais, todėl ieškinį prašo atmesti.

36Tretysis asmuo AB Sampo bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Kauno miesto valdybos 1994 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 726-v 6p. R. R. buvo atstatytos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį ( - ). 2002 m. lapkričio 8 d. R. R. sudarė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su R. R. . Naujas sklypo savininkas 2005 m. lapkričio 25 d. pardavė šį nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis, t. y. po 1/2 dalį R. P. ir D. J. . 2006 m. gruodžio 29 d. R. P. nuosavybės teise priklausanti dalis buvo parduota M. Š. . Šiuo metu, žemės sklypo 1/2 dalis nuosavybės teise priklauso D. J. , o kita dalis bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise M. Š. ir jo sutuoktinei J. Š. .

37A. R. P. ir D. J. su AB SAMPO banku 2005 m. spalio 19 d. sudarė kredito sutartį, pagal kurią skolininkams buvo suteiktas 83 700 eurų kreditas, o kredito gavėjai prievolės užtikrinimui įkeitė joms tuo metu nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą. K. R. P. pardavė savo dalį M. Š. , todėl 2007 m. sausio 5 d. pasirašytas kredito sutarties pakeitimas, kuriuo pradinio skolininko R. P. skola, praleisti mokėjimai, palūkanos ir delspinigiai, buvo perkelti naujam skolininkui - M. Š. .

38Be to, atsiliepime nurodoma, kad valstybės institucijų veiksmai yra teisėti tol, kol neįrodoma priešingai. Skundžiamas valstybės institucijos potvarkis nėra nuginčytas, todėl atstačius nuosavybės teisę į ginčijamą žemės sklypą, pirminė savininkė R. R. yra laikoma teisėta ir sąžininga nekilnojamojo daikto įgijėja. Ieškovas neįrodė, jog žemės sklypą įgiję asmenys elgėsi netinkamai, visi nekilnojamojo turto sandoriai buvo sudaryti laikantis įstatymų, juos patvirtino notarai ir nuosavybės teisių perėjimas yra tinkamai užfiksuotas nekilnojamojo turto registre. Nurodoma, kad AB SAMPO bankas turtinės teisės šioje byloje yra užtikrintos hipoteka, todėl teisiniai interesai dėl galimo teismo sprendimo neturi nukentėti. Be to, atsiliepime tretysis asmuo nurodo, kad ieškovas praleidęs ieškinio senaties terminą administraciniams aktams nuginčyti, todėl jo ieškinys turi būti atmestas.

39Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovais patraukti E. Š. ir J. Š. turi neįvykdytų finansinių įsipareigojimų AB DnB NORD bankui, t.y. tarp Banko ir kredito gavėjų E. Š. ir J. Š. yra sudaryta 2004-01-28 kreditavimo sutartis su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, kurios pagrindu sutuoktiniams kaip solidariesiems skolininkams suteiktas 57.000 eurų dydžio kreditas gyvenamajam namui, esančiam adresu ( - ) statyti. Prievolių pagal 2004-01-28 kreditavimo sutartį įvykdymas Banko naudai yra užtikrintas atsakovams E. ir J. Š. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) hipoteka.

40Nurodoma, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, nėra tiesiogiai susijusios su prievoliniais santykiais, susiklosčiusiais tarp banko (kreditoriaus) ir E. Š. bei J. Š. (kredito gavėjų) pagal tarp šalių pasirašytą kreditavimo sutartį, todėl sprendžiant klausimą dėl ieškovo prašomos restitucijos taikymo, teismo sprendimas šioje byloje neturi pažeisti banko kaip sąžiningo trečiojo asmens teisių į hipoteka apsunkintą turtą (CK 6.153 str., 6.222 str. 3 d.). Bankas yra sąžiningas hipotekos kreditorius, todėl sąžiningo įkaito turėtojo teisė turi būti ginama, ir nei sandorio pripažinimas negaliojančiu, nei restitucijos taikymas negali paveikti sąžiningo įgijėjo interesų (CK 1.80 str. 4 d., 6.153 str.).

41Tretysis asmuo Kauno rajono 1-sis notarų biuras atsiliepime nurodė, kad 2000 m. rugpjūčio 23 d. notaras patvirtino 0.2 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. M. Ž. ir V. G. . Sklypo priklausymas pardavėjai buvo patikrintas pateikus žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro Valstybės įmonės Kauno filialo Kauno miesto gyventojų aptarnavimo biuro 2000-08-23 pažymą. Iš šios pažymos nustatyta, kad 0.2 ha žemės sklypo įsigijimo pagrindas - 1994-04-12 valdybos potvarkis Nr. 545-v. Tvirtinant pirkimo-pardavimo sandorį jokių apribojimų nebuvę. Nuomonės dėl ieškinio pagrįstumo nepareiškė.

42Tretysis asmuo Kauno m. 17-sis notarų biuras atsiliepime pažymėjo, kad tvirtinant notarui 2002-11-08 pirkimo - pardavimo sutartį reg.Nr.RI-17789, 2005-11-25 pirkimo - pardavimo sutartį reg.Nr.RI-15696, 2006-12-29 pirkimo - pardavimo sutartį reg.Nr.RI-15126 dėl žemės sklypo esančio Kauno m., ( - ) jokių apribojimų nebuvo. Sprendimo priėmimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

43Ieškinys atmestinas.

44Byloje nustatyta, kad prašymus atkurti nuosavybės teises į L. G. nuosavybės teise ( - ), valdytą 8,5 ha žemės sklypą Kauno miesto valdybai ieškovas V. K. B. pateikė 1991 m. gruodžio 10 d., o L. G. dukra E. M. - 1991 m. lapkričio 19 d. Prašymuose pretendentai išreiškė valią susigrąžinti žemę natūra (Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus nuosavybės teisių į žemę atkūrimo byla Nr. 232/3227).

45Kauno miesto valdyba, vadovaudamasi 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalimi, 1993 m. vasario 2 d. potvarkiu Nr. 124-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo" (1.19 punktas) atkūrė ieškovui nuosavybės teises į 2000 kv. m. žemės sklypą prie gyvenamojo namo, esančio Molyno g. 10, Kaune, neįskaitant žemės po statiniais. Namų valdos žemės sklypas (0,215 ha) įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Tuo pačiu Kauno miesto valdybos potvarkiu (1.20 punktas) atkurtos nuosavybės teisės E. M. į 2000 kv. m. žemės sklypą prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), neįskaitant žemės po statiniais. Žemės sklypas taip pat įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

46Kauno miesto valdyba 1994 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. 545-v (1.20 punktas) "Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą ( žemę) atstatymo“ atkūrė nuosavybės teises atsakovei D. M. Ž. į 2000 kv. m. žemės sklypą, esantį ( - ), 1994 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 726-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atstatymo“ (2,3,5,6 potvarkio punktai) atkūrė nuosavybės teises atsakovams R. J. , D. L. , V. G. ir R. R. kiekvienam po 2000 kv. m. žemės sklypus, esančius atitinkamai ( - ), ir 1995 m. vasario m. 21 d. potvarkiu Nr. 239-v ( 1.21;1,22;1.23 punktai) „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atstatymo“ atkūrė nuosavybės teises atsakovams I. K. , G. V. ir G. S. kiekvienam po 2000 kv. m. žemės sklypus, esančius atitinkamai ( - ).

47Ieškovas, prašydamas iš dalies panaikinti ginčijamus potvarkius bei sandorius nurodė, kad jie prieštaravo potvarkių priėmimo metu galiojusiems nuosavybės teisių į Nekilnojamojo turto atstatymą norminiams aktams, o vėliau sudaryti ginčijamų žemės sklypų pirkimo - pardavimo sandoriai sudaryti neteisėtai priimtų potvarkių pagrindu taip pat pripažintini negaliojančiais, nes pažeidė ieškovo teises į nuosavybės teisių atkūrimą. Tačiau tokia ieškovo nuostata laikytina nepagrįsta.

48Pagal ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 5 str. 1 d. buvo nustatyta, kad asmenims nuosavybės teisė į žemę, esančią miestų ir miesto tipo gyvenviečių ribose bei šiems miestams ir miesto tipo gyvenvietėms šio įstatymo įsigaliojimo dieną nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atstatoma suteikiant kiekvienam pretendentui jo naudojamą mieste ar miesto tipo gyvenvietėje žemės sklypą, nenumatytą panaudoti miesto ūkio, valstybės ar visuomenės poreikiams bei individualių gyvenamųjų namų statybai, arba naują žemės sklypą individualiai statybai bei kitai paskirčiai tame mieste ar miesto tipo gyvenvietėje, kur buvo turėtoji žemė, arba šių asmenų pageidavimu pagal jų gyvenamąją vietą tame mieste. Kauno mieste galima buvo atkurti nuosavybės teisę į žemės sklypą ne didesnį kaip 0,2 ha. Kai suteikiamas žemės plotas yra mažesnis už turėtą šiame mieste plotą, už trūkstamą žemės ploto dalį pretendentui kompensuojama Įstatymo 16 str. nurodytais būdais.

49Tik 1997 m. liepos 1 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kuriam įsigaliojus neteko galios 1991 m. birželio 18 d. įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų". Naujai priimto Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, jog nuosavybės teisės atkuriamos į savininko turėtą žemę, bet ne didesnio nei 150 ha ploto, įskaitant miškus ir vandens telkinius. Ši nuostata įtvirtinta ir 1997 m. rugsėjo 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" 33 punkte.

50Pažymėtina, kad 1991 m. birželio 18 d. priimto įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, priimto 1997 m. liepos 1 d., nuostatose nurodoma, kad Lietuvos Respublikos piliečiams turi būti grąžintas jų išlikęs nekilnojamasis turtas natūra, o jeigu tokios galimybės nėra, turi būti už jį teisingai atlyginta. Laikytina, kad ieškovo teisės į nuosavybės atkūrimą nėra pažeistos, kadangi ieškovui pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatas vykdomas nuosavybės teisių atkūrimas į likusią laisvą (neužstatytą) žemę, L. G. turėto žemės sklypo ribose, o ieškovui išreiškus valią, į likusį žemės kiekį jam nuosavybės teisės būtų atkurtos kitu, įstatymo nustatytu kompensavimo būdu.

51Be to, sprendžiant šį ginčą turi būti vadovaujamasi principu, jog įstatymas atgal negalioja. Tokia nuostata suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 9, aprobuojant pirkimo-pardavimo sutartį, kur nurodoma, jog civiliniai įstatymai atgal negalioja ir teismai negali taikyti civilinių įstatymų santykiams, atsiradusiems iki šių įstatymų įsigaliojimo.

52Ieškovas ieškinį grindžia ir LR Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatomis, jog savivaldybė privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jos neteisėtų aktų priėmimo. Šio straipsnio 4 dalyje nurodoma, jog savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Ieškovas nepagrįstai prašo priteisti piniginę kompensaciją už žemės sklypus esančius ( - ). Kaip minėta aukščiau, atsakovams žemės sklypai buvo suteikti teisėtai, vadovaujantis potvarkių priėmimo metu galiojusiais norminiais aktais, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš Kauno m. savivaldybės piniginę kompensaciją laikytinas nepagrįstu.

53Laikytini nepagrįstais, nes neargumentuoti, ieškovo atstovų teiginiai, kad suteikiant ginčijamais Kauno m. valdybos potvarkiais žemės sklypus atsakovams buvo pažeistos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ ir 1994 m. birželio 21d. nutarimu Nr.500 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 nutarimo Nr. 550 dalinio pakeitimo“ reglamentuotos nuostatos dėl nekilnojamojo turto grąžinimo. Tačiau paminėti norminiai aktai netaikytini nagrinėjamam ginčui, nes nereglamentuoja teisinių santykių, susijusių su nekilnojamojo turto grąžinimu, o nustato valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarką. Pažymėtina, kad ir ieškovas ne kartą patikslindamas ieškinį jame nenurodė, kad ginčijami potvarkiai prieštarauja ir paminėtiems norminiams aktams.

54Atsakovai ginčijamiems Kauno m. valdybos potvarkiams prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nes ieškovas iki ieškinio termino pabaigos savo teisių negynė ir praleisto ieškinio senaties termino atnaujinti neprašė.

55Ieškovo ginčijami potvarkiai buvo priimti galiojant Civilinio kodekso (1964 m. įstatymo redakcija) normoms. Šio Kodekso 84 str. nustatė bendrą trejų metų ieškininės senaties terminą. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tada, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teisės į 2000 kv. m. žemės sklypą buvo atkurtos 1993 m. vasario 2 d. Kauno m. valdybos potvarkiu Nr. 124-v (1.19 punktas), todėl ieškovas laikydamas, kad šiuo potvarkiu buvo pažeistos jo teisės į nuosavybės atkūrimą, turėjo teisę kreiptis teisminės gynybos. Tačiau ieškovas skundą Kauno apygardos administraciniam teismui padavė tik 2005 m. liepos 4 d., todėl jis esminiai praleido ieškinio senaties terminą, kuris pasibaigė iki Civilinio kodekso, įsigaliojusio 2001m. liepos 1 d. Pažymėtina, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir pagal CK 1.125 str.1 d., nustatančią dešimties metų bendrąjį senaties terminą. Ieškovas neprašė atnaujinti ieškinio senaties terminą , todėl jam suėjus yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 90 str.1 d.,1964 m. įstatymo redakcija), CK 1.131 str.1 d.)

56Atmetus ieškovo ieškinį dėl ginčijamų Kauno m. valdybos potvarkių panaikinimo, nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiais vėliau atsakovų sudarytus pirkimo – pardavimo sandorius, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu į ieškovo ginčijamus žemės sklypus, todėl ieškinys ir šioje dalyje atmestinas.

57Laikytina, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, todėl ieškinys atmestinas (CPK 178 str.)

58Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos byloje dalyvavusių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos pagal pateiktus rašytinius įrodymus apie jas (CPK 93 str. 1 d.) ir valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.). Teismas nelaiko AB Sampo banko turėtas 4000 Lt advokato atstovavimo išlaidas atitinkančiomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo", todėl jos mažintinos iki 2000 Lt pagal šių rekomendacijų 2.1 p., 2.2 p. ir 2.6 p.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.

Nutarė

60Ieškinį atmesti.

61Priteisti iš ieškovo V. K. Balčiūno a.k. ( - ) atsakovams: D. B. a.k. ( - ) - 2000 ( du tūkstančius) litų, S. J. a.k. ( - ) - 2000 (du tūkstančius) litų, M. Š. a.k. ( - ) - 2500 (du tūkstančius penkis šimtus) litų, V. J. a.k. ( - ) - 1000 (vieną tūkstantį) litų, trečiajam asmeniui AB Sampo bankas (įmonės kodas LT120202811, G. V. 18a, Vilnius) - 2000 (du tūkstančius) litų advokato pagalbai apmokėti bei 513,80 (penkis šimtus trylika litų 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

62Panaikinti Kauno apygardos teismo 2006-05-16 nutartimi ir 2006-05-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-116-42/2008 (Nr. 2-628-42/2006) uždėtą areštą žemės sklypams:

631. ( - ), savininkas D. B. (gimęs ( - )),

642. ( - ), savininkas R. R. (gimęs ( - )),

653. ( - ), savininkas V. G. (gimęs ( - )),

664. ( - ) savininkai J. L. (gimusi ( - )) ir D. L. (( - )),

675. ( - ), savininkė G. S. (gimusi ( - )),

686. ( - ), savininkas S. J. (gimęs ( - )).

69Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Antanas Burdulis, sekretoriaujant Rasmai... 2. Ieškovas prašė: 1) panaikinti Kauno m. Valdybos 1994 04 12 potvarkio... 3. Ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad Kauno m. Valdybos... 4. Be to, nurodoma, kad Kauno m. savivaldybė atkurdama atsakovams nuosavybės... 5. Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė su ieškinyje... 6. Atstovė nurodė, kad 1991 m. birželio 18 d. įstatymas „Dėl piliečių... 7. Be to, atsakovo atstovė pažymėjo, kad ieškovas praleido senaties terminus... 8. Atsakovo Kauno m. savivaldybės atstovė taip pat prašė ieškinį atmesti.... 9. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą skirtingu... 10. Pagal ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio LR įstatymo „Dėl... 11. Ginčijamų valdybos sprendimų priėmimo metu galiojusios LR įstatymo... 12. Be to, atstovė pažymėjo, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios, todėl... 13. Laiko, kad ieškovo reikalavimams dėl administracinių aktų panaikinimo... 14. Atsakovė D. M. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys turi būti... 15. Atsakovai J. Š. ir E. Š. savo atsiliepime nurodė, kad ieškovas, dėl jo... 16. Atsakovė G. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys nepagrįstas ir... 17. Atsakovo D. Bruss atstovė paaiškino, kad ieškovo reikalavimai yra... 18. Atsakovas V.G. gim. ( - ) m. ir jo atstovas paaiškino, kad ieškovo prašymas... 19. Nurodo, kad 2000 metų rugpjūčio 28 d. šį žemės sklypą pagal notariškai... 20. Atsakovo S. J. atstovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo atstovas... 21. Motinai mirus 1997 04 19, pagal 1998 03 24 paveldėjimo pagal testamentą... 22. Pagal 1998 03 24 paveldėto turto pasidalijimo sutartį, patvirtintą Kauno... 23. 2006 02 24 pirkimo-pardavimo sutartimi, patvirtinta Kauno miesto 2-jame notarų... 24. Be to, nurodo, kad Kauno miesto valdybos 1994 05 24 potvarkis Nr. 726 buvo... 25. Atsakovas M. Š. ir jo atstovė prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad LR CK... 26. Atsakovas ginčo objektą - žemės sklypą, esantį ( - ) atsakovui nežinant... 27. Be to, nurodo, kad Kauno miesto valdybos 1994-05-24 potvarkis Nr. 726-v buvo... 28. Atsakovų V. J. ir V. Č. atstovė paaiškino, kad ieškovo reikalavimams... 29. Kadangi šis potvarkis priimtas ne ieškovo atžvilgiu, tai ieškinio padavimo... 30. LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo... 31. Be to, atstovė nurodė, kad V. J. bei V. Č. yra sąžiningos žemės sklypo,... 32. Nuosavybės atsiradimo pagrindai yra Kauno m. 2-ojo notarų biuro 2006 02 24... 33. Atsakovėms nebuvo žinoma apie ieškovo pretenzijas į ginčo sklypą bei... 34. Šalies sąžiningumas yra preziumuojamas. Ieškovo pareiga įrodyti... 35. Iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamas daiktas,... 36. Tretysis asmuo AB Sampo bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Kauno... 37. A. R. P. ir D. J. su AB SAMPO banku 2005 m. spalio 19 d. sudarė kredito... 38. Be to, atsiliepime nurodoma, kad valstybės institucijų veiksmai yra teisėti... 39. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 40. Nurodoma, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia... 41. Tretysis asmuo Kauno rajono 1-sis notarų biuras atsiliepime nurodė, kad 2000... 42. Tretysis asmuo Kauno m. 17-sis notarų biuras atsiliepime pažymėjo, kad... 43. Ieškinys atmestinas.... 44. Byloje nustatyta, kad prašymus atkurti nuosavybės teises į L. G. nuosavybės... 45. Kauno miesto valdyba, vadovaudamasi 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl... 46. Kauno miesto valdyba 1994 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. 545-v (1.20... 47. Ieškovas, prašydamas iš dalies panaikinti ginčijamus potvarkius bei... 48. Pagal ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio 1991 m. birželio 18 d.... 49. Tik 1997 m. liepos 1 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos piliečių... 50. Pažymėtina, kad 1991 m. birželio 18 d. priimto įstatymo „Dėl piliečių... 51. Be to, sprendžiant šį ginčą turi būti vadovaujamasi principu, jog... 52. Ieškovas ieškinį grindžia ir LR Civilinio kodekso 6.271 straipsnio... 53. Laikytini nepagrįstais, nes neargumentuoti, ieškovo atstovų teiginiai, kad... 54. Atsakovai ginčijamiems Kauno m. valdybos potvarkiams prašo taikyti ieškinio... 55. Ieškovo ginčijami potvarkiai buvo priimti galiojant Civilinio kodekso (1964... 56. Atmetus ieškovo ieškinį dėl ginčijamų Kauno m. valdybos potvarkių... 57. Laikytina, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo... 58. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos byloje dalyvavusių asmenų... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.... 60. Ieškinį atmesti.... 61. Priteisti iš ieškovo V. K. Balčiūno a.k. ( - ) atsakovams: D. B. a.k. ( - )... 62. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2006-05-16 nutartimi ir 2006-05-25 nutartimi... 63. 1. ( - ), savininkas D. B. (gimęs ( - )),... 64. 2. ( - ), savininkas R. R. (gimęs ( - )),... 65. 3. ( - ), savininkas V. G. (gimęs ( - )),... 66. 4. ( - ) savininkai J. L. (gimusi ( - )) ir D. L. (( - )),... 67. 5. ( - ), savininkė G. S. (gimusi ( - )),... 68. 6. ( - ), savininkas S. J. (gimęs ( - )).... 69. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per...