Byla e2-1325-381/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Labdaros ir paramos fondui „Agapao“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo Labdaros ir paramos fondo „Agapao“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-485-883/2019 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Labdaros ir paramos fondui „Agapao“ ir pareiškėjo Labdaros ir paramos fondo „Agapao“ direktoriaus V. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Labdaros ir paramos fondui „Agapao“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui Labdaros ir paramos fondui „Agapao“ (toliau – ir Fondas). Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui susidarė 2018 m. IV ketvirtyje. 2019 m. sausio 1 d. atsakovas buvo skolingas 5 012,78 Eur, 2019 m. kovo 12 d. – 7 827,00 Eur, iš jų 7 824,76 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 5,24 Eur delspinigių. Pareiškėjas nurodė, kad siekdamas išieškoti susidariusią skolą ėmėsi visų įstatymuose numatytų priemonių, informavo atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei nebus padengtas visas įsiskolinimas, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Pareiškėjo teigimu, Fondas negali atlikti įstatymais numatytų privalomųjų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą bei vykdyti kitų trumpalaikių įsipareigojimų, todėl jam keltina bankroto byla.

62.

7Atsakovo Fondo „Agapao“ direktorius V. K. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos Fondui iškėlimo, prašydamas restruktūrizavimo administratoriumi paskirti G. M., patvirtinti atlyginimą paskirtam restruktūrizavimo administratoriui restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu – 363 Eur/mėn. ir 975 Eur sumą restruktūrizavimo planui parengti; nustatyti, kad atsakovas turi teisę naudoti 5 860 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą einamiesiems mokėjimams ir įmokoms mokėti.

83.

9Fondas nurodė, kad nuo įkūrimo buvo sėkmingai veikiantis labdaros ir paramos paslaugas teikiantis juridinis asmuo, kuriame dirba 10 darbuotojų. Fondas yra mokus, tačiau šiuo metu yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais. Fondas dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projekte „Priklausomų nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų asmenų integracija į darbo rinką“, pagal kurį Fondui skirtos 345 480,79 Eur lėšos (dalis šių lėšų jau yra gauta, kita dalis bus išmokėta 2019–2020 m.). Laikini finansiniai sunkumai susidarė todėl, kad Fondas dėl turimų ribotų išteklių neturėjo objektyvių galimybių įsisavinti visos jam siūlomos paramos, buvo padidintas minimalus darbo užmokestis, be to, dėl UAB „Verslo projektavimo centras“ nekokybiškai suteiktų projekto administravimo paslaugų, Fondui nebuvo išmokėta 15 418,49 Eur parama. Šiuo metu projekto administravimo sutartis su UAB „Verslo projektavimo centras“ yra nutraukta. Pradelsti įsipareigojimai pradėjo didėti, nes buvo areštuota Fondo banko sąskaita, be to, antstoliai buvo neteisėtai nukreipę išieškojimą į Fondo turtą, kas lėmė papildomų išlaidų patyrimą. Fondo nuomone, nurodytus finansinius sunkumus galima įveikti taikant restruktūrizavimo procesą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą ir Labdaros ir paramos fondui „Agapao“ iškėlė bankroto bylą, Fondo administratoriumi paskirdamas mažąją bendriją „Tavix“.

135.

14Teismas nustatė, kad pagal 2019 m. birželio 5 d. preliminaraus balanso duomenis Fondo turtas sudarė 52 091 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 20 382 Eur, trumpalaikis turtas – 31 709 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 111 173 Eur, iš jų – 75 391 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai. Vertindamas Fondo mokumą, teismas atsakovo balanse įrašytą ilgalaikio turto vertę sumažino buto su rūsiu verte (4 712,97 Eur), nes teismui nebuvo pateikti duomenys, kad šis nekilnojamasis turtas priklauso atsakovui. Be to, teismas į Fondo turto vertę neįtraukė iš Europos socialinio fondo agentūros gautinos 12 500 Eur sumos už atliktus pagal vykdomą projektą darbus, nes Fondas nepagrindė, ar ši debitorinė skola yra pradelsta, be to, byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad egzistuoja realios galimybės atsakovui atgauti minėtą sumą, tuo labiau, kad Fondui jau buvo kilę projektinių lėšų išmokėjimo problemų. Dėl nurodytų priežasčių teismas apskaičiavo, kad reali Fondo turto vertė yra 34 878,39 Eur.

156.

16Vertindamas pradelstų kreditorinių įsipareigojimų dydį, teismas atsižvelgė į Fondo ir jo direktoriaus V. K. susitarimą dėl 53 782,42 Eur skolos mokėjimo atidėjimo, todėl sprendė, kad pradelsti Fondo įsipareigojimai sudaro 57 389,97 Eur.

177.

18Kadangi reali Fondo turto vertė, pirmosios instancijos teismo skaičiavimais, yra 34 878,39 Eur, o atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 57 389,97 Eur, teismas padarė išvadą, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į Fondo balansą įrašyto turto vertės. Teismas, be kita ko, atsižvelgė ir į tai, kad Fondas nevykdo net ir nežymių skolinių įsipareigojimų, todėl sprendė, kad atsakovas yra nemokus, jo planuojamos priemonės veiklai pertvarkyti yra pagrįstos hipotetiniais teiginiais, todėl Labdaros ir paramos fondas „Agapao“ neturi realių finansinių galimybių įvykdyti finansinius įsipareigojimus kreditoriams, nesugeba atsiskaityti su kreditoriais ir neturi objektyvių galimybių atkurti sėkmingą veiklą restruktūrizavimo proceso metu, todėl nėra sąlygų iškelti restruktūrizavimo bylą ir yra pagrindas iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

19III. Atskirojo skundo argumentai

208.

21Atsakovas Labdaros ir paramos fondas „Agapao“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Šiaulių apygardos teismas neatsižvelgė į byloje vyraujantį viešąjį interesą ir skundžiamą nutartį priėmė neišsireikalavęs jokių bylai reikalingų įrodymų, remdamasis tik VSDFV Šiaulių skyriaus pateiktais dokumentais, be to, teismas nesurengė žodinio bylos nagrinėjimo. Viešasis interesas šiuo atveju vyrauja ne tik dėl to, kad sprendžiami bankroto ir restruktūrizavimo klausimai, bet ir dėl to, kad Fondas dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose bei vykdo veiklą, kurios tikslas – padėti visoje Lietuvoje gyvenantiems asmenims, priklausomiems nuo narkotikų, alkoholio ir psichotropinių medžiagų, ir integruoti juos į socialų gyvenimą. Iškėlus Fondui bankroto bylą, kyla grėsmė, jog Europos Sąjungos finansuojamas projektas bus stabdomas ir bus prarastas jam skirtas finansavimas, be to, Fondas turės nutraukti veiklą, kurios poreikis Lietuvoje tendencingai didėja, ir visi pažeidžiami asmenys, kurie yra pradėję reabilitaciją, bus priversti ją nutraukti.

248.2.

25Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neatsižvelgė į suformuotą teismų praktiką juridinių asmenų restruktūrizavimo bylose, pagal kurią, konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Jeigu teismas nustato juridinio asmens nemokumo požymių, o juridinis asmuo, turintis finansinių sunkumų, toliau vykdo savo veiklą, jam negali būti atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą.

268.3.

27Teismas rėmėsi išimtinai tik atsakovo balansu, o visus kitus byloje esančius duomenis ignoravo. Restruktūrizavimo plano metmenyse buvo nurodyta, jog Europos socialinio fondo agentūra atsisakė išmokėti dalį paramos (4,46 proc. nuo visos 345 480,79 Eur projekto sumos, t. y. 15 418,49 Eur), kadangi atsakovo kontrahentas UAB „Verslo projektavimo centras“, kuris vykdė projekto administravimą, teikė nekokybiškas administravimo paslaugas ir neteisingai ir (arba) neišsamiai parengė mokėjimo prašymus. Fondui nutraukus projekto administravimo sutartį ir pradėjus administruoti projektą savarankiškai, Europos socialinio fondo agentūra atsakovui paramą išmoka nuolat. Taigi Fondo gautiną turtą sudaro 345 480,79 Eur lėšos pagal projektą „Priklausomų nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų asmenų integracija į darbo rinką“. Fondas įgyvendina šį projektą ir gauna dalinius pervedimus nuo nurodytosios sumos. Šią dieną vis dar nepanaudotos 331 103,45 Eur lėšos. Kadangi minėtas projektas dar tęsis 33 mėnesius, o atsakovas nuolat gauna mokėjimus pagal patvirtintus mokėjimo prašymus, teismo pozicija nevertinti pagal projekto sutartį gautinų sumų, yra nepagrįsta ir nelogiška.

288.4.

29Fondui priklauso butas su rūsiu, todėl jis į apskaitą yra įtrauktas pagrįstai. Apie nuosavybės dokumentų pateikimo poreikį Fondas suprato tik susipažinęs su skundžiama nutartimi, todėl bus atlikta tokių dokumentų paieška. Atsakovui priklausančio viso nekilnojamojo turto vertė yra itin aukšta, nekilnojamasis turtas yra geros būklės, techniškai tvarkingas.

308.5.

31Atsakovas yra ne tik mokus juridinis asmuo, bet ir turi 8 darbuotojus, vykdo pelningą ūkinę veiklą ir gauna pajamas. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog Fondas akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Iš vykdomos ūkinės veiklos yra gaunamos pajamos, kurios naudojamos turtui gausinti, veiklai plėsti, atsiskaityti su kreditoriais ir darbuotojais. Nepagrįstai iškėlus atsakovui bankroto bylą, atsakovo darbuotojai netektų darbo vietų ir pragyvenimo šaltinio, turėtų ieškoti kito darbo, registruotis į Užimtumo tarnybą ir gauti pašalpas, o tai reiškia, kad bankroto bylos atsakovui iškėlimas pažeistų viešąjį interesą ir turėtų neigiamą socialinę reikšmę.

328.6.

33Byloje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjas išnaudojo visus pažeistų teisių gynybos būdus. Be to, atsakovas nėra viešai skelbęs ar pranešęs kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Jokie kiti kreditoriai šiuo metu neinicijavo atsakovui atskiros bankroto bylos, o tai reiškia, jog kreditoriai atsakovui pretenzijų nereiškia ir jį vertina kaip patikimą bei mokų partnerį, tiki jo veiklos sėkme.

348.7.

35Fondui nutraukus projekto administravimo sutartį ir pradėjus administruoti projektą savarankiškai, Europos socialinio fondo agentūra atsakovui paramą išmoka, taigi pagrindinė laikinų finansinių sunkumų kilimo priežastis yra pašalinta, o siekiant atstatyti gerą finansinę padėtį atsakovas toliau įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, toliau vykdo einamąją veiklą. Atsakovas palaipsniui įgyvendina atsakovo restruktūrizavimo plane numatytas visiško mokumo atkūrimo priemones, taigi turi visas objektyvias galimybes atkurti visišką mokumą, nepadarydamas jokios žalos kreditoriams, užtikrindamas paramą socialiai pažeidžiamiausiam socialiniam sluoksniui.

369.

37Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimo į Fondo atskirąjį skundą nepateikė.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

40Dėl bylos nagrinėjimo ribų

4110.

42Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

4311.

44Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria Labdaros ir paramos fondui „Agapao“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą ir jam iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas.

45Dėl naujų įrodymų priėmimo

4612.

47Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

4813.

49Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – projekto „Priklausomų nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų asmenų integracija į darbo rinką“ sutarties priedų Nr. 1–3 kopijas, projekto mokymų dalyvių sąrašų kopijas, 2018 m. balandžio 5 d. duomenų mainų svetainės naudotojo duomenų kopiją, 2018 m. gruodžio 14 d. ir 2019 m. gegužės 31 d. mokėjimo prašymų kopijas, 2018 m. balandžio 19 d. avanso mokėjimo prašymo kopiją, 2019 m. liepos 3 d. pranešimo apie mokėjimo prašymo patvirtinimą kopiją.

5014.

51Atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, kad nauji įrodymai yra susiję su Fondo galimybe gauti finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų, t. y. jie yra reikšmingi sprendžiant dėl sąlygų restruktūrizavimo arba bankroto bylai iškelti, siekdamas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas priimti Fondo pateiktus naujus įrodymus.

52Dėl restruktūrizavimo ir bankroto bylų iškėlimo sąlygų

5315.

54Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

5516.

56Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

5717.

58Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas).

5918.

60Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti Fondui restruktūrizavimo bylą, nes padarė išvadą, jog Fondas yra nemokus, ir dėl nurodytos priežasties tenkino VSDFV Šiaulių skyriaus prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą. Fondas atskirajame skunde su sprendimu kelti jam bankroto bylą nesutinka ir teigia, kad Fondas yra mokus, tik susiduria su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais, todėl jam turėjo (turi) būti iškelta restruktūrizavimo byla.

61Dėl Fondo (ne)mokumo vertinimo

6219.

63Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės nemokumo konstatavimas užkerta kelią kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas) ir sudaro pagrindą kelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

6420.

65Bankroto paskirtis ir tikslas yra ne tik pašalinti nemokią įmonę iš rinkos ir taip užtikrinti rinkos stabilumą bei skatinti ekonomikos kilimą, bet ir, konstatavus įmonės nemokumą, greičiau apsaugoti nemokios įmonės kreditorių ir pačios įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-541-219/2018). Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018).

6621.

67Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

6822.

69Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas Fondo mokumą vertino formaliai, neturėdamas pakankamai duomenų išvadai dėl nemokumo priimti. Apeliantas nenurodo, kokius papildomus dokumentus turėjo vertinti teismas, taip pat nepateikė jokių papildomų įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos išvadas. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas išvadą dėl apelianto nemokumo padarė įvertinęs ne tik VSDFV Šiaulių skyriaus, bet ir paties Fondo pateiktus finansinius dokumentus – 2019 m. birželio 5 d. balanso, kreditorių sąrašo duomenis, informaciją apie Fondui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kitus į bylą pateiktus dokumentus, susijusius su Fondo finansine padėtimi. Pirmosios instancijos teismui turint pakankamai duomenų bylai išspręsti, žodinis bylos nagrinėjimas Šiaulių apygardos teisme nebuvo tikslingas. Pažymėtina, kad Fondas savo poziciją buvo išdėstęs prašyme dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o atskirajame skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo vertintos pirmosios instancijos teismo, todėl apelianto teiginiai apie nesuteiktą galimybę atsikirsti į pareiškėjo teiginius, teikti paaiškinimus yra nepagrįsti.

7023.

71Iš pirmosios instancijos teismui pateikto 2019 m. birželio 5 d. balanso matyti, kad Fondo turto vertė 52 091 Eur, iš jo – 20 382 Eur ilgalaikis turtas, 31 709 Eur trumpalaikis turtas. Tačiau teismas realia Fondo turto verte laikė 34 878,39 Eur sumą. Pagal Fondo kreditorių sąrašą pradelstų Fondo įsiskolinimų dydis – 111 172,39 Eur, tačiau pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo pateiktą susitarimą su Fondo kreditoriumi V. K. dėl skolos mokėjimo atidėjimo, sprendė, kad pradelsti Fondo įsipareigojimai sudaro 57 389,97 Eur.

7224.

73Pirmosios instancijos teismo nustatyto pradelstų įsipareigojimų dydžio apeliantas atskirajame skunde neginčija, tik nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai apskaičiavo Fondo turtą, neįtraukdamas į jį buto su rūsiu vertės bei iš Europos socialinio fondo agentūros gautinų sumų pagal Fondo įgyvendinamą projektą „Priklausomų nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų asmenų integracija į darbo rinką“.

7425.

75Apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais Fondo teiginių apie buto su rūsiu vertės įskaičiavimą į Fondo turto vertę. Nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui Fondas nepateikė jokių jo nuosavybės teises į minėtą nekilnojamąjį turtą patvirtinančių įrodymų. Byloje esančioje VĮ Registrų centro pažymoje apie Fondo turtą duomenų apie apeliantui nuosavybės teise priklausantį butą taip pat nėra, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai Fondo turto vertę sumažino 4 712,97 Eur suma, t. y. Fondo nurodyta buto su rūsiu verte.

7626.

77Dėl planuojamos gauti paramos iš Europos socialinio fondo agentūros apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad parama Fondui išmokama tik faktiškai patyrus išlaidas, kurios Europos socialinio fondo agentūros pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Taigi planuojama gauti parama tik padengtų Fondo išlaidas (galimai tik jų dalį), patirtas projektui vykdyti, tačiau niekaip neužtikrintų šiuo metu susidariusių įsiskolinimų padengimo. Todėl iš esmės sutiktina su pirmosios instancijos išvada, kad įskaičiuoti planuojamos gauti paramos sumos į Fondo turto vertę nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad Fondas į bylą pateikė tik vieną dokumentą, patvirtinantį, jog parama jam yra mokama, t. y 2019 m. liepos 3 d. Europos socialinio fondo agentūros pranešimą apie mokėjimo prašymo dalies patvirtinimą. Tačiau iš pastarojo matyti, kad Fondui buvo kompensuotos ne visos jo reikalautos (planuotos susigrąžinti) lėšos. Iš prašytų išmokėti 4 276,17 Eur Fondui išmokėta 3 299,33 Eur suma, o 967,50 Eur suma pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis. Taigi net ir atsisakius UAB „Verslo projektavimo centras“ teiktų projekto administravimo paslaugų, apeliantas negauna visų suplanuotų paramos lėšų, kas paneigia atskirojo skundo teiginius, kad pagrindinė laikinų finansinių sunkumų kilimo priežastis yra pašalinta. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal 2018 m. balandžio 3 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0012 „Priklausomų nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų asmenų integracija į darbo rinką“ sutartį projekto vykdytojui Fondui projektui įgyvendinti skiriamas finansavimas iki 345 480,79 Eur, taigi tai reiškia, kad per projekto vykdymo laikotarpį Fondui nebūtinai bus išmokėta visa nurodyta suma.

7827.

79Net ir traktuojant, kad Fondas gaus visą planuojamą per vienerius metus gauti 12 500 Eur paramą, Fondo turto vertė tokiu atveju sudarytų 47 378,03 Eur ir vis tiek būtų mažesnė nei Fondo pradelsti įsipareigojimai, kurie sudaro 57 389,97 Eur, t. y. pradelsti Fondo įsipareigojimai vis tiek viršytų ne tik pusę, bet visą jo į balansą įrašyto turto vertę.

8028.

81Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nevykdo net ir nežymių skolinių įsipareigojimų, taigi pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad apeliantas atitinka nemokios įmonės sąvoką ir dėl to jam negali būti iškelta restruktūrizavimo byla, o turi būti iškelta bankroto byla, yra teisinga. Atskirojo skundo teiginiai, kad Fondas vykdo veiklą, gauna pajamas, jo veikla yra svarbi visuomenei (vyrauja viešasis interesas) negali paneigti minėtos pirmosios instancijos teismo išvados ir nesudaro pagrindo taikyti apeliantui ne bankroto, o restruktūrizavimo procedūras. Pažymėtina, kad Fondas nepateikė į bylą jokių dokumentų, pagrindžiančių jo atskirojo skundo teiginius, kad iš vykdomos ūkinės veiklos yra gaunamos pajamos, kurios naudojamos turtui gausinti, veiklai plėsti, atsiskaityti su kreditoriais ir darbuotojais.

8229.

83Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Fondas neatitinka mokios įmonės statuso ir negalės tinkamai įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl sprendimas iškelti Fondui bankroto bylą yra teisėtas ir pagrįstas. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiantį juridinį asmenį, kai jo finansiniai sunkumai yra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai žalingesnis už siekį likviduoti tokį juridinį asmenį, nes išsaugojus nemokų juridinį asmenį tiek valstybė negautų pajamų mokesčių pavidalu, tiek išaugtų kreditorių skaičius ir jų finansiniai reikalavimai.

8430.

85Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė ĮRĮ bei ĮBĮ nuostatas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo Labdaros ir... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 6. 2.... 7. Atsakovo Fondo „Agapao“ direktorius V. K. pateikė teismui pareiškimą... 8. 3.... 9. Fondas nurodė, kad nuo įkūrimo buvo sėkmingai veikiantis labdaros ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 9 d. nutartimi atsisakė iškelti... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad pagal 2019 m. birželio 5 d. preliminaraus balanso... 15. 6.... 16. Vertindamas pradelstų kreditorinių įsipareigojimų dydį, teismas... 17. 7.... 18. Kadangi reali Fondo turto vertė, pirmosios instancijos teismo skaičiavimais,... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. 8.... 21. Atsakovas Labdaros ir paramos fondas „Agapao“ pateikė teismui atskirąjį... 22. 8.1.... 23. Šiaulių apygardos teismas neatsižvelgė į byloje vyraujantį viešąjį... 24. 8.2.... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neatsižvelgė į... 26. 8.3.... 27. Teismas rėmėsi išimtinai tik atsakovo balansu, o visus kitus byloje... 28. 8.4.... 29. Fondui priklauso butas su rūsiu, todėl jis į apskaitą yra įtrauktas... 30. 8.5.... 31. Atsakovas yra ne tik mokus juridinis asmuo, bet ir turi 8 darbuotojus, vykdo... 32. 8.6.... 33. Byloje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjas išnaudojo visus pažeistų... 34. 8.7.... 35. Fondui nutraukus projekto administravimo sutartį ir pradėjus administruoti... 36. 9.... 37. Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimo į Fondo atskirąjį skundą... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 40. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 41. 10.... 42. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 43. 11.... 44. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 46. 12.... 47. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 48. 13.... 49. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui... 50. 14.... 51. Atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į... 52. Dėl restruktūrizavimo ir bankroto bylų iškėlimo sąlygų... 53. 15.... 54. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4... 55. 16.... 56. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą,... 57. 17.... 58. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 59. 18.... 60. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad... 61. Dėl Fondo (ne)mokumo vertinimo... 62. 19.... 63. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 64. 20.... 65. Bankroto paskirtis ir tikslas yra ne tik pašalinti nemokią įmonę iš rinkos... 66. 21.... 67. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti... 68. 22.... 69. Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas Fondo... 70. 23.... 71. Iš pirmosios instancijos teismui pateikto 2019 m. birželio 5 d. balanso... 72. 24.... 73. Pirmosios instancijos teismo nustatyto pradelstų įsipareigojimų dydžio... 74. 25.... 75. Apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais Fondo teiginių... 76. 26.... 77. Dėl planuojamos gauti paramos iš Europos socialinio fondo agentūros... 78. 27.... 79. Net ir traktuojant, kad Fondas gaus visą planuojamą per vienerius metus gauti... 80. 28.... 81. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nevykdo net... 82. 29.... 83. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Fondas neatitinka mokios įmonės... 84. 30.... 85. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 87. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą....