Byla AS-526-438/2017
Dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. A. B. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Kauno rajono savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – V. B., akcinė bendrovė „Amber Grid“) dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas G. A. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. vasario 22 d. pateikė Kauno apygardos administraciniam teismui patikslintą skundą, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus (toliau – ir NŽT) vedėjo 2015 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 7VĮ-1184-(14.7.2.) (toliau – ir NŽT 2015 m. spalio 8 d. įsakymas) dalyje dėl 0,0013 ha ploto servituto (tarnaujantis daiktas) nustatymo žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) ir nuostolių atlyginimo dėl servituto nustatymo išmokant vienkartinę kompensaciją – 2 Eur; 2) panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. TS-250 (toliau – ir Savivaldybės tarybos sprendimas); 3) įpareigoti Kauno rajono savivaldybės tarybą patvirtinti naują specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, priimant sprendimą suprojektuoti žemės servitutus, suteikiančius teisę naudoti ir aptarnauti magistralinį dujotiekį Vilnius – Kaliningradas ir magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtį, žemės juostoje išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdynų ašies, tame tarpe į šią juostą patenkančiame 0,0855 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) plote; 4) įpareigoti NŽT patikslinti (keisti ar koreguoti) NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 (toliau – ir NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymas) patvirtinto Kauno apskrities, Kauno rajono, Karmėlavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius, suprojektuojant juose servitutą, suteikiantį teisę naudoti, aptarnauti magistralinį dujotiekį Vilnius – Kaliningradas žemės juostoje išilgai vamzdyno trasos, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdyno ašies, tame tarpe į šią juostą patenkančiame 0,0855 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) plote; 5) įpareigoti NŽT nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) 0,0855 ha ploto servitutą ir periodines kompensacijas, po 134 Eur kasmet; 6) priteisti iš NŽT ir Kauno rajono savivaldybės žalos atlyginimą (periodines išmokas) po 134 Eur kasmet nuo NŽT 2014 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. 7S-103 atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) priėmimo dienos iki administracinio akto, kuriuo bus nustatytos periodinės kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, priėmimo dienos.

6Pareiškėjas prašė atnaujinti terminus skundui paduoti dėl NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymu patvirtintų žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių tikslinimo (keitimo ar koregavimo) ir Savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 patvirtintų žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių patikslinimo (keitimo ir koregavimo) ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. TS-250 panaikinimo; atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo dalį dėl reikalavimų: 1) panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. TS-250; 2) įpareigoti Kauno rajono savivaldybės tarybą patvirtinti naują specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, priimant sprendimą suprojektuoti žemės servitutus, suteikiančius teisę naudoti ir aptarnauti magistralinį dujotiekį Vilnius – Kaliningradas ir magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtį, žemės juostoje išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdynų ašies, tame tarpe į šią juostą patenkančiame 0,0855 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) plote; 3) įpareigoti NŽT patikslinti (keisti ar koreguoti) NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 patvirtinto Kauno apskrities, Kauno rajono, Karmėlavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius, suprojektuojant juose servitutą, suteikiantį teisę naudoti, aptarnauti magistralinį dujotiekį Vilnius – Kaliningradas žemės juostoje išilgai vamzdyno trasos, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdyno ašies, tame tarpe į šią juostą patenkančiame 0,0855 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) plote, priėmė pareiškėjo patikslinto skundo dalį dėl reikalavimų: 1) panaikinti NŽT 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 7VĮ-1184-(14.7.2.) dalį dėl 0,0013 ha ploto servituto (tarnaujantis daiktas) nustatymo žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) ir nuostolių atlyginimo dėl servituto nustatymo išmokant vienkartinę kompensaciją – 2 Eur; 2) įpareigoti NŽT nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) 0,0855 ha ploto servitutą ir periodines kompensacijas, po 134 Eur kasmet; 3) priteisti iš NŽT ir Kauno rajono savivaldybės žalos atlyginimą (periodines išmokas) po 134 Eur kasmet nuo NŽT 2014 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. 7S-103 atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) priėmimo dienos iki administracinio akto, kuriuo bus nustatytos periodinės kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, priėmimo dienos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ; redakcija, galiojusi iki 20176 m. liepos 1 d.) 33 straipsnio 1 dalimi, nustatė, kad skundas dėl 2015 m. liepos 23 d. Savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo teismui buvo paduotas 2016 m. birželio 23 d. Teismas taip pat nustatė, kad Kauno rajono savivaldybės administracija, vykdydama Savivaldybės tarybos sprendimo 2 punktą, vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 7 dalies 4 punktu, minėtą ginčijamą Savivaldybės tarybos sprendimą įregistravo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Taip pat apie priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą 2015 m. liepos 24 d. buvo paskelbta Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, skiltyje: Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Taigi teismas darė išvadą, kad visos prieš tai nurodytuose teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos ginčijamo Savivaldybės tarybos sprendimo viešo paskelbimo procedūros buvo baigtos 2015 m. liepos 30 d. ir nuo šios datos nagrinėjamu atveju turi būti skaičiuojamas skundo padavimo teismui terminas.

9Teismas nurodė, kad skundas dėl NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymo teismui buvo paduotas 2016 m. birželio 23 d. Teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad O. B. buvo pateikusi 2015 m. birželio 1 d. prašymą Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-1760-406/2015, kuriuo, be kita ko, prašė panaikinti NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 18 d. teismo posėdyje, kuriame O. B. atstovavo jos įgaliotas atstovas G. A. B., toks prašymas priimtas nebuvo, nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti, tačiau O. B. atsisakius skundo, 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartimi byla nutraukta. Teismas sprendė, kad tiek O. B., tiek pareiškėjui G. A. B. 2015 m. birželio 1 d. (vėliausiai 2015 m. birželio 18 d.) buvo žinomas NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymo turinys, jį priėmusi institucija, jo data ir numeris. Taigi, teismo vertinimu, skundą paduodant 2016 m. birželio 23 d. yra akivaizdžiai praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas skundui paduoti.

10Vadovaudamasis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, teismas sprendė, kad pareiškėjas nenurodė objektyvių nuo pareiškėjo valios nepriklausančių terminų praleidimo priežasčių, todėl terminai neatnaujintini ir patikslinto skundo dalį dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. TS-250 panaikinimo bei įpareigojimo NŽT patikslinti (keisti ar koreguoti) jo prašomu būdu NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius – atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

11II.

12Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį, atnaujinti praleistus terminus ir priimti visus patikslinto skundo reikalavimus.

13Pareiškėjas nurodo, kad servitutas, kaip teritorijų planavimo dokumentų sprendinys, per vieną mėnesį nesukėlė pasekmių pareiškėjo nuosavybės teisėms, tačiau ši situacija pakito, servitutą įregistravus.

14Atsakovas NŽT pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

15NŽT nesutinka su atskirojo skundo argumentais ir tvirtina, kad praleistas terminas neatnaujintas pagrįstai.

16Atsakovas Kauno rajono savivaldybės taryba mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė ir aiškino teisės normas ir priėmė teisingą sprendimą.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo V. B. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo prašo tenkinti atskirojo skundo reikalavimus.

18Sutinka su pareiškėjo išdėstytais motyvais iš dalies juos kartodamas.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Amber grid“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

20Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Tvirtina, kad pareiškėjas nenurodo objektyvių priežasčių, nulėmusių termino praleidimą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22III.

23Atskiruoju skundu ginčijama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas pareiškėjo G. A. B. prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 patvirtintų žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių patikslinimo (keitimo ir koregavimo) ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. TS-250 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano tvirtinimo“ panaikinimo netenkino bei šiuos reikalavimus atsisakė priimti.

24Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, padarytomis tinkamai pritaikius aktualius teisės aktus pagal bylos faktines aplinkybes.

25Visų pirma, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuota, jog minėtose nuostatose įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-185-822/2015 ir kt.).

26Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

27Šiuo aspektu pabrėžtina, jog ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

28Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pareiškėjas siekia apskųsti NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymą bei Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. TS-250, dėl šių aktų į teismą su patikslintu skundu kreipdamasis 2016 m. birželio 23 d. (I t., b. l. 133), t. y. praleidęs anksčiau aptartą terminą. Pareiškėjas su šiomis aplinkybėmis sutinka, tačiau prašo praleistą terminą atnaujinti.

29ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nustatyta, jog kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, terminas paduoti skundui gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012). Be to, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).

30Pareiškėjas nurodo, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. TS-250 paskelbimo metu dar nedarė tiesioginės įtakos pareiškėjo teisėms ir interesams, tačiau iki to laiko, kol buvo įregistruotas (nustatytas) plane numatytas servitutas. Pareiškėjo tvirtinimu, negalint nuginčyti plano, administracinio akto, kuriuo buvo nustatytas konkretus servitutas (priimtas skundo reikalavimas dėl panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 7VĮ-1184-(14.7.2.) dalį dėl 0,0013 ha ploto servituto (tarnaujantis daiktas) nustatymo žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) ir nuostolių atlyginimo dėl servituto nustatymo išmokant vienkartinę kompensaciją – 2,00 Eur), ginčijamas būtų beprasmis. Šios aplinkybės, pareiškėjo vertinimu, patvirtina objektyvias priežastis, kodėl buvo praleistas terminas skųsti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. TS-250.

31Teisėjų kolegija su šia pareiškėjo pozicija nesutinka ir atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad, siekiant nuginčyti administracinį aktą, kuriuo nustatomas konkretus servitutas, nebūtina kartu ginčyti ir teritorijų planavimo dokumento, numatančio servitutą, tačiau tokio servituto nenustatančio.

32Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, vertinant administracinio akto, kuriuo nustatomas konkretus servitutas, teisėtumą ir pagrįstumą, kartu, be kita ko, yra vertinamas ir tokio servituto poreikis bei adekvatumas faktinei situacijai, todėl kartu pateiktas reikalavimas dėl teritorijų planavimo dokumento panaikinimo nedarytų esminės įtakos servituto nustatymo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui (žr., pvz., 2010 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-213/2010; 2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-217/2011; 2016 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1420-552/2016).

33Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog ginčijamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimas, pasak pareiškėjo, įtaką jo teisėms ir interesams pradėjo daryti tik priėmus NŽT 2015 m. spalio 8 d. įsakymą, nustatantį servitutą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad terminas skųsti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimą praleistas dėl objektyvių priežasčių, ypač akcentuojant ir tai, kad konkretus servitutas aptariamu sprendimu nebuvo nustatytas, tik numatytas.

34Dėl prašymo atnaujinti terminą teikti teismui skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-439 patvirtintų žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių patikslinimo (keitimo ar koregavimo) teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip nurodo pareiškėjas, aptariamas įsakymas nedarė poveikio O. B. (G. A. B. – teisių perėmėjas) teisėms ir interesams iki 2014 m. birželio 12 d., kuomet buvo atkurtos jos nuosavybės teisės (II t., b. l. 123).

35Taigi, kaip matyti iš pareiškėjo pozicijos, jo vertinimu, siekiamas apskųsti 2013 m. kovo 27 d. įsakymas teisines pasekmes pradėjo kelti 2014 m. birželio 12 d. Tačiau pareiškėjas nenurodo objektyvių priežasčių, kodėl į teismą (ar anksčiau – į NŽT, Žemės reformos įstatymo 18 str.) dėl aptariamo įsakymo panaikinimo buvo kreiptasi tik 2016 m. birželio 23 d., t. y. praėjus daugiau nei trims metams po įsakymo priėmimo, daugiau nei dviem metams nuo nuosavybės teisių atkūrimo ir daugiau nei pusmečiui nuo įsakymo, nustatančio servitutą, priėmimo.

36Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes, teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą naujiems reikalavimams pateikti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjo G. A. B. atskirąjį skundą atmesti.

39Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas G. A. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2017... 6. Pareiškėjas prašė atnaujinti terminus skundui paduoti dėl NŽT 2013 m.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. Teismas nurodė, kad skundas dėl NŽT 2013 m. kovo 27 d. įsakymo teismui buvo... 10. Vadovaudamasis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, teismas sprendė, kad... 11. II.... 12. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 13. Pareiškėjas nurodo, kad servitutas, kaip teritorijų planavimo dokumentų... 14. Atsakovas NŽT pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą,... 15. NŽT nesutinka su atskirojo skundo argumentais ir tvirtina, kad praleistas... 16. Atsakovas Kauno rajono savivaldybės taryba mano, kad pirmosios instancijos... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. B. pateikė... 18. Sutinka su pareiškėjo išdėstytais motyvais iš dalies juos kartodamas.... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Amber grid“ pateikė... 20. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Tvirtina, kad pareiškėjas... 21. Teisėjų kolegija... 22. III.... 23. Atskiruoju skundu ginčijama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m.... 24. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 25. Visų pirma, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 26. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, administracinio teismo... 27. Šiuo aspektu pabrėžtina, jog ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis numato, kad tuo... 28. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pareiškėjas siekia apskųsti NŽT... 29. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 30. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23... 31. Teisėjų kolegija su šia pareiškėjo pozicija nesutinka ir atkreipia... 32. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 33. Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog ginčijamas... 34. Dėl prašymo atnaujinti terminą teikti teismui skundą dėl Nacionalinės... 35. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjo pozicijos, jo vertinimu, siekiamas... 36. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 151... 38. Pareiškėjo G. A. B. atskirąjį... 39. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį palikti... 40. Nutartis neskundžiama....