Byla 2-58-91/2014

1parašas yra pakankamai paprastas, todėl akivaizdu, kad ne ieškovo rašysena įrašytas laidavimas ir panašus į ieškovo parašas yra suklastoti, todėl vykdomasis įrašas ir antstolio vykdymo procesas pradėtas nesant teisėto pagrindo. Kadangi atsakovas yra pateikęs vykdomojo įrašo sudarymui vekselį, kuriame įrašyti neteisingi duomenys, vykdomasis įrašas naikintinas, o išieškojimo procesas stabdytinas, kaip neturintis teisėto pagrindo. I. R. G.atstovų manymu jų nurodytas aplinkybes patvirtina, kad vykdomasis įrašas ir vykdymo procesas pradėtas pagal suklastotą vertybinį dokumentą vekselį kuriame suklastota laiduotojas kur įrašas įrašytas ne laiduotojo, bet kito asmens. Prašo ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti visas su bylos nagrinėjimu patirtas ir atstovavimo išlaidas .

2A. V. J. miško ruošos įmonės ir jo atstovas su pareikštu, ieškiniu nesutinka, nes šis ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas dėl atsakovo atstovo teismo posėdyje paaiškintų motyvų, prašo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį paskirti 20 000 litų dydžio baudą. Atsakovo atstovas parodė, kad ieškovo R. G. ginčijamas 2012-10-01 Kauno rajono 4-ojo notarų biuro notarės J. V. išduotas vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. JV-6041, yra išduotas pagal 2012-08-27 Neprotestuotiną paprastąjį vekselį. Š. V. mokėtojas, vekselio davėjas UAB „Gudyno prekyba" įsipareigojo vekselio gavėjui V. J. miško ruošos įmonei 2012-09-30 sumokėti 60 000 litų. Už UAB „Gudyno prekyba" prievoles pagal šį Vekselį laidavo ieškovas Rimantas G. V. davėjas UAB „Gudyno prekyba" Vekselyje nustatytu terminu šio Vekselio pilnai neapmokėjo. Pagal minimą vekselį iki 2012-10-01 UAB „Gudyno prekyba" sumokėjo tik 18 000 litų. Todėl Kauno rajono 4-ojo notarų biuro notarė šio Vekselio pagrindu įstatymų nustatyta tvarka 2012-10-01 išdavė Vykdomąjį įrašą dėl 42 290,10 litų skolos išieškojimo solidariai iš vekselio davėjo UAB „Gudyno prekyba" ir laiduotojo ieškovo R. G.. Šiuo metu pagal Vekselį UAB „Gudyno prekyba" ir laiduotojo R. G. skola atsakovui yra 32 290,10 litai. Tai rodo, kad ieškovas R. G. pagal pasirašytą vekselį skolą mokėjo ir jos neginčijo. Savo pareikštame ieškinyje ieškovas Rimantas G. V. neginčija, vekselį pripažysta. A. V. Jankausko miško ruošos įmonės atstovas mano, kad vekselio pagrindu išduotas Vykdomasis įrašas gali būti panaikintas tik nuginčijus Vekselį. I. R. G. ir jo atstovai teismo posėdyje nenurodo jokių pažeidimų notarei išduodant ginčijamą Vykdomąjį įrašą, taip pat neginčija atliktų notarinių veiksmų. Todėl ieškovo R. G. pareikįtas teismui ieškinys turi būti atmestinas kaip visiškai nepagrįstas. A. V. Jankausko miško ruošos įmonės atsovo manymu, jog ieškovo R. G. ieškinio teiginiai ir jo atstovų aiškinimas, kad Vekselyje yra suklastotas jo, kaip laiduotojo, parašas yra neteisingi ir jokiais įrodymais nėra pagrįsti. Atsakovo atstovas teismui paaiškino, kad vekselį atspausdino atsakovą V. J. miško ruošos įmonę, atstovavęs UAB „Skolų valdymo konsultacijos" skolų administratorius D. Z.. I. R. G. dalyvaujant, D. Z. ranka vekselyje užpildė vekselio sumą, mokėjimo datą, laiduotojo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. I. R. G. gyvenamosios vietos adresas buvo nurodytas toks, kokį padiktavo pats ieškovas. Minėtus įrašus D. Z. vekselyje įrašė prieš ieškovui R. G. pasirašant vekselį. Ieškovas, R. G., perskaitęs vekselį, pasirašė kaip vekselio davėjo UAB „Gudyno prekyba" direktorius ir atskirai kaip laiduotojas. I. R. G.ir jo atstovų poziciją dėl jo, kaip laiduotojo, parašo suklastojimo paneigia jo paties veiksmai po vekselio išrašymo. I. R. Gudynas gavęs vekselį apmokėjimui, nei gavęs jo pagrindu išduotą Vykdomąjį įrašą neteigė, kad jo, kaip laiduotojo parašas, yra suklastotas. Jau po to, kai buvo išduotas Vykdomasis įrašas, 2012-11-27 tarp UAB „Gudyno prekyba" ir V. J. miško ruošos įmonės buvo pasirašytas Susitarimas, kurio pagrindu UAB „Gudyno prekyba" pagal Vekselį sumokėjo V. J. miško ruošos įmonei 10 000 litų. . Pasirašant šį susitarimą ieškovas R. G., jokių klausimų dėl jo, kaip laiduotojo, parašo suklastojimo nekėlė ir dėl to jokių pretenzijų nereiškė. I. R. G. savo versiją, kad jo, kaip laiduotojo, parašas yra suklastotas sugalvojo tik tada, kai pas Marijampolės miesto antstolę buvo užvesta vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo iš ieškovo pagal Vykdomąjį įrašą. Savo ieškiniu ieškovas R. G. siekia vilkinti skolos išieškojimą ir jo turto pardavimo iš varžytinių procesą. A. V. J.miško ruošos įmonės atstovo manymu, ieškovo ieškinys pateiktas su trūkumais. Ieškovas ginčija Vykdomąjį įrašą, kurį nuginčijus, išvengtų prievolės sumokėti atsakovui V. J. miškų ruošos įmonei likusių 32 290,10 litų. I. R. G., savo ieškinyje nurodė netinkamą atsakovą ir visiškai nepagrįstai į bylą trečiuoju asmeniu įtraukė Marijampolės miesto antstolę. Kadangi ieškovas ginčija Vykdomąjį įrašą, kurį išdavė Kauno rajono 4-ojo notarų biuro notarė, ji ir turėtų būti patraukta atsakove. I. R. G. jokių reikalavimų V. J. miško ruošos. įmonei nereiškia, todėl ši įmonė turėtų būti ne atsakovu, o tik trečiuoju asmeniu. Marijampolės miesto A. A. Lukšienei jokių reikalavimų nėra pareikšta ir šios bylos išsprendimas niekaip nėra susijęs su jos teisėmis ir pareigomis. Todėl minima antstolė nepagrįstai įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Prašo teismą ieškovo R. G. ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą jokiais įrodymais, priteisti iš ieškovo turėtas atstovavimo ir bylos vedimo išlaidas valstybei.

3Ieškinys atmestinas.

4Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006 ir Nr. 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai teismui nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.). Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus, tai yra leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. I. R. Gudyno ir mokėtojo UAB „Gudyno prekyba“ išduotą 2012 m. rugpjūčio 27 d. neprotestuotiną paprastąjį vekselį (vertybinį popierių, tai yra dokumentą, kuriuo jį išrašiusis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuotai padaryti pavedama kitam asmeniui. Paprastuoju vekseliu jo davėjas sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą. (LR CK 1.105 str.). I. R. G. ieškinyje ir jo atstovai teismo posėdyje bandė įrodyti, kad neprotestuotiname paprastajame vekselyje surašytame 2012 m. rugpūčio 27 d., įraše laiduotojas R. G., gyv. Bagotosios kaime, Bagotoji, K. R. savivaldybė ir parašas yra suklastoti, parašyti ir pasirašyti ne ieškovo R. G.. (b.l. 75). Kad šį ieškovo R. G. ir jo atstovų pateiktą faktą patvirtinti arba paneigti, 2013-05-28 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo paskirta rašysenos ir parašo ginčijamame neprotestuotiname paprastajame vekselyje rašysenos ekspertizė. (b.l.88). Teismo paskirtą ekspertizę buvo pavesta atlikti Lietuvos Teismo E. C. Rašysenos ekspertizės skyriaus ekspertams-specialistams. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu neginčijamai nustatyta, kad pagal atsakovo V. J. miško ruošos įmonės reikalavimą, 2012-10-01 Kauno rajono, 4-ojo notarų biuro notarė J. V. išdavė vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. JV-6041, kuriuo iš ieškovo R. G., vekselio turėtojo atsakovo V. J. miško ruošos įmonės naudai pagal 2012-09-27 išrašytą neprotestuotiną paprastąjį vekselį per vekselio mokėjimo terminą, tai yra 2012-09-30 nesumokėtą vekselio sumos dalį tai yra 42000 litų ir 6 % metinių palūkanų už laikotarpį nuo vekselio apmokėjimo termino pabaigos iki visiško atsiskaitymo su V. J. miško ruošos įmone dienos išieškoti solidariai, kaip iš laiduotojo pagal minėtą vekselį. Marijampolės miesto antstolė vadovaudamasi šiuo vykdomuoju įrašu pradėjo išieškojimo procesą iš ieškovo R. G. ir UAB “Gudyno prekyba” ir iš ieškovo solidariai kaip laiduotojo. I. R. G. gavęs vekselio kopiją pastebėjo, kad jame atsirado prierašas apie neva R. G. asmeninį laidavimą. I. R. G. ieškinyje ir jo atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad jų atstovaujamasis yra pasirašęs ant vekselio kaip vekselio davėjo, tai yra UAB „Gudyno prekyba" vadovas. Prie parašo ieškovas yra savo ranka parašęs „Direktorius R. G.". Pildant vekselio blanką laiduotojo duomenų nebuvo, ieškovas ten nepasirašė ir vekselį atidavė be jokių laiduotojo duomenų. Neprotestuotiname paprastajame vekselyje 2012 m. rugpjūčio 27 d. byloje esamame vekselio originale matyti, kad vekselyje yra nurodytas laiduotojas: „R. G. a/k ( - ) Gyv. vietos adresas: Bagotosios kaimas, Bagotoji, K. R. savivaldybė. Po šiais duomenimis yra panašus į ieškovo parašas. I. R. G. ieškinyje, bei jo atstovai teismo posėdyje, teismui nurodė, kad atidžiau pasižiūrėjus parašas skiriasi nuo vekselio davėjo. Dar daugiau abejotini neva laiduotojo duomenys, nes akivaizdu, kad vardas, pavardė, asmens kodas, klaidingas gyvenamosios vietos adresas įrašyti ne ieškovo ranka ir ne ieškovo raštu. I. R. G. eškinyje ir jo atstovų teismo posėdyje teiginiai, kad ieškovas nepildė laidavimo pagal šį vekselį ir jo nėra pasirašęs. (b.l. 138). Ieškovo parašas yra pakankamai paprastas, todėl akivaizdu, kad ne ieškovo rašysena įrašytas laidavimas ir panašus į ieškovo parašas yra suklastoti. Lietuvos Teismo E. C. 2013-12-02 ir 2014-01-15 atsiuntė ekspertizės aktus 2013-11-25 Nr. 11-1731(13) ir 2014-01-09 Nr. 11-3177 (13) Išvadoje 2012-08-27 neprotestuotiname paprastajame vekselyje „ R. G. a/k ( - ) Bagotosios kaime, Bagotoji, K. R. savivaldybė. Parašė ne R. G.. 2012-08-27 neprotestuotiname paprastajame vekselyje įrašą “60000” – parašė tas pats asmuo, kuris parašė kitus vekselio įrašus, nustatyti negalima dėl tyrime nurodytų priežasčių. 2012-08-27 neprotestuotiname paprastajame vekselyje, pirmoje pastraipoje, įrašus “rugsėjo 30, šešiasdešimt tūkstančių litų” parašė tas pats asmuo, kuris parašė kitus vekselio įrašus, nustatyti nustatyti negalime dėl tyrime nurodytų priežasčių. 2012-08-27 neprotestuotiname paprastajame vekselyje eilutėje “Pareigos vardas pavardė”, įrašas “Direktorius R. G.” parašytas ne to paties asmens, kaip įrašas “R. G., asmens kodas ( - ) Bagotosios kaimas, Bagotoji, K. R. savivaldybė.” skiltyje “Laiduotojas” Ar tirti pateiktame neprotestuotiname paprastajame vekselyje kaip laiduotojas R. G. vardu pasirašė pats R. G., nustatyti negalima, nes šis parašas yra netinkamas pasirašusio asmens identifikacijai. Ar įrašas “R. G., asmens kodas ( - ) Bagotosios kaime, Bagotoji, K. R. savivaldybė. ” 2012-08-27 neprotestuotiname paprastajame vekselyje, skiltyje “Laiduotojas”, parašytas įprastomis sąlygomis, nustatyti negalima, nes nenustatytas įrašą rašęs asmuo. (b.l.102-105, 133-136Tirti pateiktame 2012-08-27 neprotestuotiname parastajame vekselyje eilutėje “Pareigos,vardas pavardė” esantis įrašas “Direktorius R. G.” ir dvejose eilutėse “Parašas” esantys du parašai yra parašyti tos pačios rūšies šratinukų pasta. Nustatyti ar neprotestuotiname vekselyje eilutėje “Pareigos, vardas, pavardė” esantis įrašas “Direktorius R. G.” ir dvejose eilutėse “Parašas” esantys du parašai yra parašyti tuo pačiu rašikliu (rašymo mazgu” negalima, nes štrichuose yra ir sutampančių ir besiskirančių požymių. (b.l. 101-105, 133-136). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 178 str. normos reikalavimus kiekviena ginčo teisme šalis privalo įrodyti aplinkybes ir argumentus, kuriais ji remiasi. Teismas sprendžia, kad ieškovas R. G. ieškiniu ir jo atstovai teismo posėdyje savo reikalavimų tiek faktinių, tiek juridinių pagrindų visiškai neįrodė. Tuo tarpu atsakovas V. J. miško ruošos įmonė, ir jos atstovas, atsikirsdamas į ieškovo R. G. ieškinio reikalavimus ir jo atstovų teismo posėdyje išsakytus reikalavimus panaikinti 2012-10-01 Kauno rajono 4 – ojo notarų biuro notarės J. V. išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. JV-6041 ir pripažinti neprotestuotiname paprastajame vekselyje laiduitoju įrašytą R. G., nes laiduotojas įrašytas kitu rašymo braižu ir kito asmens parašas yra suklastotas. Tai neginčijamai patvirtino ir paskirtos Lietuvos Teismo E. C. atliktų ekspertidžių aktai, (b.l 101-105, 133-138). Kaip rodo faktinės bylos aplinkybės ir šalių atstovų paaiškinimai teismo posėdyje, neginčijamai nustatyta, kad 2012-08-27 buvo surašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis, pagal šį vekselį privalo sumokėti V. J. miško ruošos įmonei, įmonės kodas 165817855, šešesdešimt tūkstančių litų, mokėtojas UAB „Gudyno prekyba“ , vekselį pasirašė direktorius R. G.. I. R. G.ieškinio teiginys ir jo atstovų paaiškinimas teismo posėdyje, kad Vekselyje yra suklastotas R. G., kaip laiduotojo, parašas yra neteisingi ir jokiais įrodymais nėra pagrįsti. Tai paneigė ir teismo posėdyje apklkaustas liudytoju D. Z.. Šis liudytojas parodė, kad neprotestuotiną paprastąjį vekselį atspausdino atsakovą V. J. miško ruošos įmonė, atstovavęs UAB „Skolų valdymo konsultacijos" skolų administratorius D. Z.. I. R. G. dalyvaujant, ir susitinkant „G. K.“ kavinėje, D. Z. ranka Vekselyje užpildė vekselio sumą, mokėjimo datą, laiduotojo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. I. R. G. gyvenamosios vietos adresas buvo nurodytas toks, kokį padiktavo pats ieškovas, R. G.. Minėtus įrašus D. Z. Vekselyje įrašė prieš ieškovui R. G., pasirašant Vekselį. I. R. G., perskaitęs Vekselį, pasirašė kaip Vekselio davėjo UAB „Gudyno prekyba" direktorius ir atskirai kaip laiduotojas, R. G.. Liudytojo D. Z. patvirtintas teismo posėdyje vekselio surašymo aplinkybes, pilnai patvirtino Lietuvos Teismo E. C. atliktos ekspertizės aktais. (b.l.102-105, 133-136). Šio liudytojo parodymai atitinka faktinėms bylos aplinkybėmis todėl jo parodymais netikėti teismui nėra jokio pagrindo, liudytojas yra prisiekęs už melagingų parodymų davimą, be to ieškovo atstovai šių parodymų nepaneigė kokiais nors kitais neginčytinais parodymais. I. R. Gudyno ieškinyje ir jo atstovų teismo posėdyje duoti parodymai nenuginčijo 2012-10-01 Kauno rajono 4-ojo notarų biuro notarės J. V. išduoto vykdomojo įrašo, notarinio registro Nr. JV-604, šis vykdomasis įrašas yra išduotas pagal 2012-08-27 neprotestuotiną paprastąjį vekselį išduotą ieškovo R. G.. Bylos nagrinėjimo metu neginčijamai nustatyta, kad šiuo neprotestuotinu paprastuoju vekseliu mokėtojas, tai yra vekselio davėjas ieškovas UAB „Gudyno prekyba" įsipareigojo vekselio gavėjui atsakovui V. J. miško ruošos įmonei 2012-09-30 sumokėti 60 000 litų. Už ieškovo UAB „Gudyno prekyba" prievoles pagal šį vekselį laidavo asmeniškai Rimantas G. V. davėjas ieškovas UAB „Gudyno prekyba" vekselyje nustatytu terminu šio vekselio pilnai neapmokėjo. Iki 2012-10-01 UAB „Gudyno prekyba" sumokėjo tik 18 000 litų. Todėl Kauno miesto 4 – ojo biuro notarė J. V. šio neprotestuotino paprastojo vekselio pagrindu įstatymų nustatyta tvarka 2012-10-01 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 42 290,10 litų skolos išieškojimo solidariai iš vekselio davėjo UAB „Gudyno prekyba" ir laiduotojo ieškovo R. G.. Šiuo metu pagal išduotą ieškovo neprotestuotiną paprastajį vekselį UAB „Gudyno prekyba" ir laiduotojo ieškovo R. G. skola atsakovui V. J. miško ruošos įmonei yra 32 290,10 litai ir antstoliui vykdymo išlaidas. Teismui pateiktame ieškinyje ieškovas R. G. ir jo atstovai neprotestuotino paprastojo vekselio neginčija. Ieškovo UAB „Gudyno prekyba“ ir laiduotojo R. G. išduoto neprotestuotino paprastojo vekselio pagrindu išduotas Vykdomasis įrašas gali būti panaikintas tik nuginčijus patį vekselį. Ieškovas UAB „Gudyno prekyba“ ir laiduotojas R. G., bei jo atstovai teismo posėdyje nenurodė jokių pažeidimų Kauno rajono savivaldybės 4 – ojo biuro notarei išduodant ginčijamą Vykdomąjį įrašą, jos atliktų notarinių veiksmų neteisėtumo neginčija. Kauno rajono savivaldybės 4 – ojo notarės biuro notarės vykdomasis įrašas išduotas nepažeidžiant notariato įstatymo. Panaikinti 2012-10-01 Kauno rąjono savivaldybės 4-ojo notarų biuro notarė J. V. išduotą vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. JV-6041, nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovo R. G. ieškinys yra atmestinas kaip visiškai nepagrįstas. Teismo posėdyje atsakovo V. J. miško ruošos įmonės atstovo pozicijos dėl ieškovo R. G., kaip laiduotojo, parašo suklastojimo paneigia ieškovo R. G. veiksmai po Vekselio išrašymo. Ieškovas nei gavęs Vekselį apmokėjimui, nei gavęs jo pagrindu išduotą Vykdomąjį įrašą neteigė, kad R. G., kaip laiduotojo parašas, yra suklastotas. Jau po to, kai buvo išduotas Vykdomasis įrašas, 2012-11-27 tarp UAB „Gudyno prekyba" ir atsakovo V. J. miško ruošos įmonės buvo pasirašytas susitarimas, kurio pagrindu UAB „Gudyno prekyba" pagal pasirašytą vekselį sumokėjo ieškovo V. J. miško ruošos įmonei 10 000 litų. . Pasirašant šį susitarimą ieškovas R. G., jokių klausimų dėl jo, kaip laiduotojo, parašo suklastojimo nekėlė ir dėl to jokių pretenzijų nereiškė. I. R. G.savo versiją, kad jo, kaip laiduotojo, parašas yra suklastotas sugalvojo tik tada, kai pas Marijampolės miesto antstolę A. L. buvo užvesta vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo iš ieškovo R. G. pagal Vykdomąjį įrašą. Tokiais savo neteisėtais veiksmais ieškovas R. G. siekia vilkinti skolos išieškojimą ir jo turto pardavimo iš varžytinių procesą. I. R. G.pateiktas ieškinys teismui yra su trūkumais, ieškovas ieškinyje nurodė netinkamą atsakovą ir visiškai nepagrįstai į bylą trečiuoju asmeniu įtraukė antstolę A. L.. Kadangi ieškovas R. G. ginčija Vykdomąjį įrašą, atsakovu turėtų būti jį išdavusi Kauno rajono savivaldybės 4-ojo notarų biuro notarė J. V.. I. R. G. jokių reikalavimų atsakovui V. J. miško ruošos. įmonei nereiškia, todėl ši įmonė turėtų būti ne atsakovu, o trečiuoju asmeniu. Marijampolės miesto antstolei A. L. jokių reikalavimų nėra pareikšta ir šios bylos išsprendimas niekaip nėra susijęs su antstolės teisėmis ir pareigomis. Todėl antstolė A. L. nepagrįstai įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu.

5I. R. G. savo ieškinyje reikalavimą byloje nepagrindė leistinais oficialiais rašytiniais įrodymai tik pateikė neprotestuotiną paprastąjį vekselį surašytą 2012 m. rugpjūčio 27 d. ir kaip laiduotojas yra pasirašęs R. G. kurio nepavyko nuginčyti (b.l.30,75)

6A. V. J. miško ruošos įmonė savo atsikirtimus į ieškovo R. G. reikalavimus grindžia tokiais oficialiais rašytiniais įrodymais raštu notarei. (b.l.75,76. Kauno rajono savivaldybės 4-ojo biuro notarės išduodu vykdomojo įrašo notarinio registro Nr. JV-6041 (b.l.75 ). sudarymu. Ieškovo UAB „Gudyno prekyba“ išduotu neprotestuotinu paprastuoju vekseliu ir jame laiduotoju įrašytu R. G. (b.l.75). Bet kuris sandoris, sudarytas laikantis įstatymų ar jiems neprieštaraujantis (teisėtas neprotestuotinas paprastasis vekselis ), kol nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu ar nuginčytas, jos šalims turi įstatymo galią ir turi būti jų sąžiningai vykdomas, tai yra tik taip valstybė garantuoja teisinių santykių stabilumą civilinėje apyvartoje, piliečių lygybės prieš įstatymą principus ( Lietuvos Respublikos CK 6.156 str. 1 d., 6.189 str. 1 ir 4 d.d. ). Teismas, remdamasis aukščiau išsakytais šalių atstovų paaiškinimais, faktine bylos medžiaga, ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą ir neįrodytą (LR CPK 178 str., LR CK 6.870 str.1, 2 dalys). Atmetus ieškinį, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-01-22 nutartimi atsakovo V. J. miško ruošos įmonės turtui ir trečiųjų asmenų Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarei J. V. ir antstolei A. L. areštuoto turto realizavimo sustabdymo pagal vykdomąją bylą Nr. 0140/12/01993, taikytas laikinas apsaugos priemones uždraudžiant turtą realizuoti, panaikinti. (b.l. 6). A. V. Jankausko miško ruošos įmonės atstovo reikalavimą už ieškovo R. G. pareikštą akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, pagal Lietuvos Respublikos CPK 95 str. ieškovui paskirti 20 000 litų dydžio baudą, valstybei įpareigojant pusę šios sumos sumokėti atsakovui, teismas atmeta, nes nenustatė aplinkybių, kad ieškovas R. G., pareiškė nepagrįstą ieškinį, arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, padėjo teismui išsklaidyti abejones, dėl neprotestuotino paprastojo vekselio suklastojimo, ieškovui prašant teismo nutartimi buvo paskirta 2013-05-28 , abejonėms pašalinti teismo rašysenos ekspertizė, kurią atliko Lietuvos teismo ekspertizių centro Rašysenos ekspertizių skyriaus specialistai-ekspertai. Gautais ekspertizių aktais, abejonės išsklaidytos ir nustatyta objektyvi nenuginčijama tiesa, kuria paneigta ieškovo ieškinio reikalavimai. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atmetus ieškinį valstybei priteistinos iš ieškovo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 62,30 litų (b.l. 0). Lietuvos Respublikos CPK 92 str. Iš ieškovo, kurio reikalavimai visiškai atmesti, priteistinos dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos atsakovui V. J. miško rošos įmonei 5200 litų (išlaidos advokato teisinėms paslaugoms apmokėti. (b.l. 151 ) Byla buvo pakankamai sudėtinga, teismo psėdžiai vyko kitame mieste. Tiodėl atsakovo patirtos išlaidos ad vokato pagalbai apmokėti atitinka 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą paslaugą teisinę pagalbą paslaugas maksimalaus dydžio patvirtinimo, nustatytus rekomenduojamus priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžius.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 264 str.,265 str.,268 str., 269 str., str., 270 str., 274 str., 275 str., 279 str. teismas

Nutarė

8Iešknį atmesti.

  1. I. R. G. ieškinį, atsakovui V. J. miško ruošos įmonei, tretiesiems asmenims Kauno rajono savivaldybės 4-ojo notaro biuro notarei J. V. ir Marijampolės miesto antstolei A. L., dėl vykdomojo įrašo panaikinimo ir laidavimo nuginčijimo ir kt reikalavimų atmesti kaip neteisėtą ir neįrodytą.
  2. Priteisti iš ieškovo R. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )K. R. savivaldybėje, 5200 litų (penkis tūkstančius du šimtus litų) atsakovui V. J. miško ruošos įmonei, turėtų išlaidų už pasinaudojimą kvalifikuota advokato teisine pagalba ruošiant procesinius dokumentus teismui ir atstovavimą teismo posėdžiuose.
  3. Priteisti iš ieškovo R. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), K. R. savivaldybėje, 62,30 litų valstybei turėtų išlaidų už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims.
  4. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo V. J. miško ruošos įmonei ir tretiesiems asmenims Kauno rajono savivaldybės 4-ojo notarų biuro notarei J. V. ir Marijampolės miesto antstolei A. L., turto areštą, taikytą 2013 m. sausio 22 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi.

9(Gera valia valstybei priteistas lėšas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), bankas – AB „Hansabankas“, banko kodas 73000, įmokos kodas- 5660.)

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai