Byla eB2-298-883/2020
Dėl veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transakis“ (nemokumo) bankroto administratorės UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymą dėl veiklos pabaigos ir

Nustatė

21.

3Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Transakis“ (nutartis įsiteisėjo 2019 m. gruodžio 28 d.), bankroto administratore paskyrė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (toliau – ir bankroto administratorė). 2020 m. balandžio 17 d. nutartimi teismas nutarė likviduoti BUAB „Transakis“ dėl bankroto.

42.

52020-07-28 nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, nurodydama, jog atliko visus bankroto proceso veiksmus, pateikė likvidavimo aktą.

63.

7Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

8Prašymas tenkintinas.

94.

10Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 152 straipsnyje nurodyta, kad jis įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. (išskyrus įstatyme nurodytus straipsnius), o 155 straipsnyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

115.

12Įmonės likvidavimo etapas prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, kurių metu sprendžiami su turto realizavimu, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas, susiję klausimai bei kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla, priimant teismui sprendimą dėl įmonės pabaigos. Taigi tiek likvidavimo dėl bankroto, tiek juridinio asmens pabaigos procedūros, kurias sieja įmonės likvidacinis tikslas, nėra savarankiškos procedūros, o sudaro bendrą įmonės likvidavimo etapą, kuris pradedamas įmonės pripažinimu bankrutavusia ir užbaigiamas teismui priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-06-09 nutartis civilinėje byloje e2A-921-450/2020). Nagrinėjamu atveju įmonės likvidavimo etapas buvo pradėtas ir įgyvendinamas galiojant JANĮ nuostatoms.

136.

14JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos ir pateikia teismui šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus: įrodymus, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktus; institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažymą dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkinius (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis).

157.

16Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

178.

18Nemokumo administratoriaus pateiktame 2020-07-29 likvidavimo balanse nurodyta, kad įmonė jokio turto neturi. Patikrinus viešuosius registrus registruotino nekilnojamojo turto taip pat nerasta, informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis aktyvių bylų, kuriose dalyvauja įmonė, nėra. Turto grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktai nesudaryti. Administratoriaus pateiktais duomenimis, bankroto bylos eigoje pajamų negauta, visos bankroto proceso administravimo išlaidos buvo apmokėtos iš bankroto administratoriaus lėšų. Nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, sprendimo dėl veiklos pabaigos priėmimo dienos duomenimis, sudaro 180 741,88 Eur.

199.

20Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2020-05-19 pažyma Nr.(14.5)-ADS-746-1 patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

2110.

22Administratorius pateikė galutinę nemokumo administratoriaus ataskaitą, nurodė, kad atlikti visi darbai įmonės bankroto procese atlikti. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusios bei likviduojamos dėl bankroto UAB „Transakis“ veikos pabaigos.

2311.

24JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 27 straipsnio nuostatos. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 100 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

26prašymą tenkinti.

27Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės„Transakis“, juridinio asmens kodas 302325554, veiklą pasibaigusia.

28Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

29Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

31Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, Garantinio fondo administratoriui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. 1.... 3. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi iškėlė... 4. 2.... 5. 2020-07-28 nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės... 6. 3.... 7. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. 4.... 10. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 11. 5.... 12. Įmonės likvidavimo etapas prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia... 13. 6.... 14. JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens... 15. 7.... 16. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus... 17. 8.... 18. Nemokumo administratoriaus pateiktame 2020-07-29 likvidavimo balanse nurodyta,... 19. 9.... 20. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos... 21. 10.... 22. Administratorius pateikė galutinę nemokumo administratoriaus ataskaitą,... 23. 11.... 24. JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 26. prašymą tenkinti.... 27. Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės... 28. Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 29. Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu... 31. Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui,...