Byla eB2-4790-912/2019
Dėl BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimų pakeitimo arba panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus išnagrinėjo pareiškėjos BUAB „Preskonita“ kreditoriaus Luminor bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skundą dėl BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimų pakeitimo arba panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Teisme gautas kreditoriaus Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skundas, kuriuo prašoma:

51.1.

6pakeisti kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 4.1, ir patvirtinti tokį nutarimą „1) įpareigoti bankroto administratorių gauti pažymas dėl viso turto preliminarios rinkos vertės. Turto rinkos vertę pavesti nustatyti su kreditoriumi Luminor Bank AS suderintu turto vertintoju; 2) pavesti bankroto administratoriui išanalizuoti ir pateikti nuomonę dėl turto pardavimo atskirai arba kaip komplekso naudingumo; 3) klausimą dėl turto pardavimo spręsti kitame kreditorių susirinkime atsižvelgiant į gautus duomenis“;

71.2.

8pakeisti BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 4.5, ir patvirtinti tokį nutarimą „1) įpareigoti bankroto administratorių gauti pažymas dėl viso turto preliminarios rinkos vertės. Turto rinkos vertę pavesti nustatyti su kreditoriumi Luminor Bank AS suderintu turto vertintoju; 2) pavesti bankroto administratoriui išanalizuoti ir pateikti nuomonę dėl Turto pardavimo atskirai arba kaip komplekso naudingumo; 3) klausimą dėt Turto pardavimo spręsti kitame kreditorių susirinkime atsižvelgiant į gautus duomenis “;

91.3.

10arba tenkinti alternatyvų reikalavimą: panaikinti 2019 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 4.1 ir 4.5 darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus;

111.4.

12panaikinti BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 6, kuriuo nutarta nepritarti BUAB „Preskonita“ kreditorių komiteto išrinkimui, pavesti klausimą dėl kreditorių komiteto išrinkimo pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkime uždraudžiant šiuo klausimu balsuoti kreditoriams OU Biotehnoloogija ir UAB „Bilan“.

132.

14Skunde nurodyta, kad bankui sutartine hipoteka įkeistas šis turtas: 1) visos apyvartoje esančios prekių atsargos; 2) žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0854-3442); 3) gamybinės patalpos su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4400-0286-0162:8557); 4) gamybinės patalpos su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4400-0286-0208:8558); 5) prieskonių fasavimo įrenginys MOD.

15HB-15SIMPLEX; 6)

1601220110001127); 6) prieskonių fasavimo įrenginys MOD. HB-16SIMPLEX. Hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausiai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Dėl to įkeisto turto pardavimas didžiausią taką daro hipotekos kreditoriaus teisėms ir pareigoms. Kreditorius OU Biotehnoloogija yra trečios eilės kreditorius, kurios reikalavimas būtų tenkinamas paskutine eile kartu su kitais trečios eilės kreditoriais. OU Biotehnoloogija tendencingai trukdo bankroto administratorei vykdyti savo funkcijas: nepagrįstai netvirtina bankroto administratorės veiklos ataskaitų, nesuteikia įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį, veikia priešingai bankrutuojančios įmonės interesams, vilkina bankroto procesą. 2019 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6 nepritarta BUAB „Preskonita“ kreditorių komiteto išrinkimui. Už komiteto išrinkimą balsavo visi pakartotiniame kreditorių susirinkime balsavę kreditoriai, išskyrus OU Biotehnoloogija ir UAB „Bilan“, kurie yra susiję su bankrutuojančia įmone. OU Biotehnoloogija buvo bankrutavusios įmonės akcininke, UAB „Bilan“ tvarkė įmonės apskaitą, tačiau su bankroto administratore nebendradarbiavo, informaciją teikė selektyviai. Situacija, kai balsų daugumą turi susijęs su bankrutavusia įmone asmuo, neatitinka bankroto proceso tikslų ir pažeidžia kitų kreditorių interesus.

173.

18Suinteresuotas asmuo kreditorius OU Biotehnoloogia atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma, visi kreditoriai apie kreditorių susirinkimą buvo tinkamai informuoti bei galėjo jame dalyvauti bei balsuoti minėto susirinkimo darbotvarkės klausimais. Dėl to nebuvo pažeistos jokios įstatymo nuostatos. Ginčijamais nutarimais kreditorių balsų dauguma nutarta bendrovės turto vertintojo kandidatūrą derinti su didžiausią kreditorini reikalavimą turinčiu kreditoriumi OU Biotehnoloogia. Nėra jokio pagrindo teigti, kad didžiausią bendrovės bankroto byloje kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius galėtų kaip nors neigiamai paveikti skiriamo turto vertintojo kandidatūrą – jis turi didžiausią suinteresuotumą, kad turto vertinimas būtų atliktas tinkamai ir turtas parduotas už maksimaliai didžiausią galimą kainą. Suinteresuotas asmuo turi 602 685,18 Eur kreditorinį reikalavimą yra labiausiai suinteresuotas tinkamu turto įvertinimu bei pardavimu už maksimalią kainą nei pareiškėjas turintis 87 171,77 Eur reikalavimą. Bankui neegzistuoja rizikos neatgauti savo santykinai menko lyginant su turto verte reikalavimo, o trečios eilės kreditorių galimybės po banko reikalavimo patenkinimo pirmumo tvarka atgauti ir kuo didesnę dalį savo kreditorinio reikalavimo, yra tiesiogiai susijusios būtent su kuo ekonomiškai naudingesniu turto realizavimu. Šiuo atveju, dėl priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų nėra nei jokio bankroto proceso vilkinimo, nei kreditorių kompetencijos neįgyvendinimo. Bankroto procese turtas iš viso nebuvo vertintas, tą atlikti būtina ir kreditoriai pagrįstai nustatė šio proceso tvarką. Suinteresuotas asmuo remiasi kasacinio teismo praktika, pagal kurią aplinkybė, kad vieno ar kito nutarimo priėmimą nulemia dominuojantis vienas kreditorius, net kuomet kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Suinteresuotas asmuo pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto sudarymas nėra privalomas veiksmas. Kreditorių dauguma sprendžia, ar jie nori sudaryti kreditorių komitetą, ar toliau bankroto klausimus spręsti kreditorių susirinkime. Bankas skunde nenurodė jokių pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kreditorių komiteto neišrinkimo. Įstatymas nenumato galimybės nušalinti kreditoriaus ar jų dalies nuo tam tikro klausimo sprendimo, kas net teoriškai reiškia, kad banko reikalavimai nušalinti du kreditorius nuo klausimo dėl kreditorių komiteto rinkimo sprendimo yra nepagrįsti. Nėra priimto jokio teismo sprendimo, kuriame teismas būtų konstatavęs šių kreditorių piktnaudžiavimą ar veikimą prieš bankroto tikslus.

194.

20UAB „Preskonita“ bankroto administratorė prašo pareiškėjo skundą tenkinti, panaikinti BUAB „Preskonita“ kreditorių 2019 m. lapkričio 20 d. susirinkimo nutarimus Nr. 4.1 ir 4.5, nustatyti pareiškėjo skunde įkeisto turto pardavimo tvarką, panaikinti kreditorių 2019 m. lapkričio 20 d. susirinkimo nutarimą Nr. 6, išaiškinti, kad tikslinga rinkti kreditorių komitetą, siekiant operatyviai priėmus sprendimus sklandžiai vykdyti bankroto procedūrą, grąžinti klausimą dėl kreditorių komiteto rinkimo nagrinėti BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimui iš naujo. Bankroto administratorė nurodo, jog sutinka su pareiškėjo skunde nurodytais argumentais. Papildomai nurodo, kad kreditorių susirinkime už kreditorių komiteto sudarymą balsavo 12 kreditorių, tačiau kreditorių komiteto sudarymui nepritarta, nes du kreditoriai balsavo prieš. Komiteto sudarymas sulygintų visų kreditorių teises. Ginčijamas nutarimas priimtas pažeidžiant CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus.

21Teismas konstatuoja :

225.

23Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Preskonita“ bankroto bylą ir UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ paskyrė bankroto administratore.

246.

252019 m. lapkričio 20 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimti šioje byloje ginčijami nutarimai. Nutarimu Nr. 4.1 nutarta įpareigoti bankroto administratorę gauti pažymas dėl viso turto preliminarios rinkos vertės. Turto rinkos vertę pavesti nustatyti su kreditoriumi OU Biotehnoloogia suderintu turto vertintoju ir pavesti bankroto administratorei išanalizuoti ir pateikti nuomonę dėl turto pardavimo atskirai arba kaip komplekso naudingumo; klausimą dėl Turto pardavimo spręsti kitame kreditorių susirinkime atsižvelgiant į gautus duomenis. Nutarimu Nr. 4.5 nutarta įpareigoti bankroto administratorių gauti pažymas dėl viso turto preliminarios rinkos vertės. Turto rinkos vertę pavesti nustatyti su kreditoriumi OU Biotehnoloogia suderintu turto vertintoju; 2) pavesti bankroto administratoriui išanalizuoti ir pateikti nuomonę dėl Turto pardavimo atskirai arba kaip komplekso naudingumo; klausimą dėl Turto pardavimo spręsti kitame kreditorių susirinkime atsižvelgiant į gautus duomenis“. Kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6 nutarta nepritarti BUAB „Preskonita“ kreditorių komiteto išrinkimui.

267.

27Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

288.

29Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

309.

31Iš bylos duomenų matyti, 2019 m. lapkričio 20 d įvyko BUAB „Preskonita“ pakartotinis kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriai sprendė klausimą dėl bendrovei priklausančio turto pardavimo tvarkos nustatymo bei kreditorių komiteto rinkimo. Teismas nenustatė jokių procedūrinių kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūrų pažeidimo. Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma, visi kreditoriai apie kreditorių susirinkimą tinkamai informuoti, galėjo jame dalyvauti bei balsuoti priimant visus kreditorių susirinkimo nutarimus.

3210.

33Iš bylos duomenų matyti, kad OU Biotehnoloogija yra bankrutavusios įmonės didžiausias kreditorius, kurio balsas turi esminę reikšmę priimant kreditorių susirinkimo nutarimus. Aplinkybė, kad kreditoriaus OU Biotehnoloogija balsas lemia kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą ar nepriėmimą, savaime nereiškia, kad kreditorių susirinkime priimti nutarimai neteisėti ar pažeidžia kitų kreditorių interesus.

3411.

35Pareiškėjas nurodo, kad sutartine hipoteka turtas įkeistas bankui, tačiau turto vertintojo kandidatūra turi būti suderinta su didžiausiu bankrutavusios įmonės kreditoriumi. Teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausiai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, OU Biotehnoloogija yra trečios eilės kreditorė, todėl jos reikalavimai bus tenkinami vėliausiai kartu su kitais trečios eilės kreditoriais. Dėl to teismas vertina, kad OU Biotehnoloogija, kaip ir kiti trečios eilės kreditoriai, turi būti suinteresuoti, kad hipoteka įkeistas turtas būtų parduotas už maksimaliai įmanoma didžiausią kainą. Tesimas nenustatė aplinkybių, kad OU Biotehnoloogija, su kuria, pagal ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 4.1 ir 4.5, turi būti suderinta bankui įkeisto turo vertintojo kandidatūra, galėtų pakenti hipotekos ar kitų kreditorių interesams. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad įkeisto turto pardavimas didžiausią taką daro hipotekos kreditoriaus teisėms ir pareigoms, savame nepagrindžia kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 4.1 ir 4.5 neteisėtumo.

3612.

37ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6 nutarta nepritarti BUAB „Preskonita“ kreditorių komiteto išrinkimui. Pareiškėjas ir bankroto administratorė nurodo, kad nutarimas priimtas dviejų kreditorių OU Biotehnoloogija ir UAB „Bilan“ balsais, nors kiti 12 kreditorių balsavo už kreditorių komitetą.

3813.

39Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, OU Biotehnoloogija buvo bankrutavusios įmonės akcininke, nepagrįstai nepatvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitų, nesuteikė įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį, UAB „Bilan“ tvarkė įmonės apskaitą, tačiau bankroto administratorei teikė ne visą informaciją, nereiškia kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumo ar tai, kad jis prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Įstatymas numato kreditorių susirinkimui teisę, bet ne pareigą rinkti kreditorių komitetą. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad, neišrinkus kreditorių komiteto, pažeidžiamos bankrutavusios įmonės ar jos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Dėl to teismas vertina, kad nėra pagrindo naikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nepritarta kreditorių komiteto rinkimui.

4014.

41Šalies išlaidos, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir šias paslaugas teikusio asmens darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

4215.

43Suinteresuotas asmuo pateikė teismui duomenis, kad už atsiliepimo surašymą patyrė 1 200 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas. Šioje byloje teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, atsižvelgia į konkrečias bylos aplinkybes. Teismas pažymi, jog nagrinėjama byla nesudėtinga, nereikalaujanti specialių žinių. Teismas, vertindamas bylinėjimosi išlaidų dydį, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgia į advokato galimas darbo ir laiko sąnaudas, teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 8.16 punktai), daro išvadą, kad suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjos priteistina išlaidų už procesinių dokumentų (atsiliepimo į skundą) parengimą suma mažintina nuo 1200 Eur iki 200 Eur.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu, teismas,

Nutarė

45Netenkinti pareiškėjo BUAB „Preskonita“ kreditoriaus Luminor bank AS skundo dėl kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimų.

46Priteisti suinteresuotam asmeniui Estijos įmonei OU Biotehnoloogija (kodas 12062638) iš pareiškėjo kreditoriaus Luminor bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (kodas 304870069) 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

47Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus išnagrinėjo pareiškėjos... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Teisme gautas kreditoriaus Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS... 5. 1.1.... 6. pakeisti kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 4.1, ir... 7. 1.2.... 8. pakeisti BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20 d.... 9. 1.3.... 10. arba tenkinti alternatyvų reikalavimą: panaikinti 2019 m. lapkričio 20 d.... 11. 1.4.... 12. panaikinti BUAB „Preskonita“ kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 20... 13. 2.... 14. Skunde nurodyta, kad bankui sutartine hipoteka įkeistas šis turtas: 1) visos... 15. HB-15SIMPLEX; 6)... 16. 01220110001127); 6) prieskonių fasavimo įrenginys MOD. HB-16SIMPLEX. Hipoteka... 17. 3.... 18. Suinteresuotas asmuo kreditorius OU Biotehnoloogia atsiliepime prašo skundą... 19. 4.... 20. UAB „Preskonita“ bankroto administratorė prašo pareiškėjo skundą... 21. Teismas konstatuoja :... 22. 5.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 24. 6.... 25. 2019 m. lapkričio 20 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimti... 26. 7.... 27. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 28. 8.... 29. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad, nagrinėjant skundus dėl... 30. 9.... 31. Iš bylos duomenų matyti, 2019 m. lapkričio 20 d įvyko BUAB „Preskonita“... 32. 10.... 33. Iš bylos duomenų matyti, kad OU Biotehnoloogija yra bankrutavusios įmonės... 34. 11.... 35. Pareiškėjas nurodo, kad sutartine hipoteka turtas įkeistas bankui, tačiau... 36. 12.... 37. ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių komitetą gali rinkti... 38. 13.... 39. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, OU Biotehnoloogija buvo... 40. 14.... 41. Šalies išlaidos, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, atsižvelgiant į... 42. 15.... 43. Suinteresuotas asmuo pateikė teismui duomenis, kad už atsiliepimo surašymą... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292... 45. Netenkinti pareiškėjo BUAB „Preskonita“ kreditoriaus Luminor bank AS... 46. Priteisti suinteresuotam asmeniui Estijos įmonei OU Biotehnoloogija (kodas... 47. Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti...