Byla e2-665-585/2020
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-352-372/2020, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditorės individualios įmonės „Stiksas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-352-372/2020, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Žemkasa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Adminova“.

62.

7Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Žemkasa“ bankroto administratorė pateikė teismui skundą dėl 2019 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo, prašydama panaikinti 9-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorės kreditorių susirinkime pateiktą pasiūlymą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorės skundą tenkino iš dalies ir nustatė, kad BUAB „Žemkasa“ administravimo išlaidoms skiriama 45 000 Eur, o bankroto administratorės UAB „Adminova“ atlyginimui skiriama 17 000 Eur laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

104.

11BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorė UAB „Adminova“ pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, prašydama išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą ir iš individualios įmonės (toliau – IĮ) „Stiksas“ priteisti 1 694 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi neišsprendė klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 17 d. nutartimi priteisė atsakovei BUAB „Žemkasa“ iš kreditorės IĮ „Stiksas“ 1 694 Eur bylinėjimosi išlaidų.

156.

16Teismas nustatė, kad BUAB „Žemkasa“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo buvo pateiktas kartu su BUAB „Žemkasa“ skundu dėl kreditorių susirinkimo 2019 m. gruodžio 27 d. nutarimo panaikinimo, tačiau 2020 m. vasario 10 d. nutartimi teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo.

177.

18Teismas sprendė, kad BUAB „Žemkasa“ prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nurodytų dydžių, todėl yra pagrindas BUAB „Žemkasa“ prašymą patenkinti.

19III. Atskirojo skundo, prisidėjimo prie jo ir atsiliepimų argumentai

208.

21Kreditorė IĮ „Stiksas“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atsakovės BUAB „Žemkasa“ prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Teismas nepagrįstai priteisė visą bankroto administratorės patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą, nors skundas buvo tenkintas tik iš dalies.

248.2.

25Teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė tik iš vienos kreditorės, nors susirinkime dalyvavo ir už šios kreditorės pasiūlymą balsavo ir kiti bendrovės kreditoriai.

268.3.

27Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priežastiniu ryšiu susijusios su kreditorės IĮ „Stiksas“ neteisėtas veiksmais, kadangi jokių neteisėtų šios kreditorės veiksmų nebuvo nustatyta. Kreditorė tik įgyvendino savo, kaip kreditorės, teises bankroto procese.

289.

29Kreditorė UAB „Perdanga“ pateikė prisidėjimą prie atskirojo skundo.

3010.

31Atsakovė BUAB „Žemkasa“ atsiliepimu į kreditorės IĮ „Stiksas“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3210.1.

33Apeliantė nenurodė jokių teisinių argumentų, kodėl bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos ir iš kitų įmonės kreditorių. BUAB „Žemkasa“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas tik iš IĮ „Stiksas“, įvertinęs šios kreditorės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir trukdymą bankroto procesui.

3410.2.

35Ginčijamas nutarimas, kuris buvo panaikintas iš dalies patenkinus administratorės skundą, buvo priimtas kreditorės IĮ „Stiksas“ iniciatyva, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš šios kreditorės.

3611.

37Kreditorė UAB „Preilos uostas“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens IĮ „Stiksas“ atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – BUAB „Žemkasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti. Nurodo, kad palaiko IĮ „Stiksas“ atskirajame skunde išdėstytus argumentus.

3812.

39Kreditorė UAB „Jozita“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens IĮ „Stiksas“ atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – BUAB „Žemkasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4012.1.

41Kreditorė IĮ „Stiksas“ veikė tinkamai ir nepadarė esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu.

4212.2.

43Teismas nepagrįstai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas iš IĮ „Stiksas“, nors bankroto administratorės skundas buvo tenkintas iš dalies. Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4513.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

4714.

48Atskiruoju skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria CPK 93 straipsnio pagrindu paskirstytos bylinėjimosi išlaidos.

4915.

50Pirmosios instancijos teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi išsprendė skundą dėl pirmojo bankrutuojančios įmonės 2019 m. gruodžio 27d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo, be kitų klausimų, buvo spręsta dėl administravimo sąmatos patvirtinimo, todėl bankroto procesui kilusiame ginče taikomos iki 2019m. gruodžio 31 d. galiojusio ĮBĮ nuostatos. Nors pirmosios instancijos teismo 2020m. vasario 10 d. nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl administravimo sąmatos patvirtinimo yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis), nutarties dalis arba papildoma nutartis, kuria išsprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, gali būti apeliacijos objektas (CPK 100 straipsnio 1 dalis).

5116.

522019 m. gruodžio 27 d. įvyko pirmasis BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimas, kuriame 9-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Bankroto administratorė pasiūlė pagal savo skaičiavimus patvirtinti 40 MMA (paapie 24 000 Eur) savo atlyginimą ir 55 MMA (apie 33 000 Eur) buhalterinių išlaidų, 1400 Eur/mėn pasaugos išlaidų, 2065 Eur/mėn nuomos išlaidų, taip pat skaitine išraiška neišreikštų teisinės pagalbos išlaidų, turto vertinimo, pašto ir kanceliarijos išlaidų, ryšių paslaugų, dokumentų saugojimo ir kitų išlaidų sąmatą. Kreditorė IĮ „Stiksas“, nesutikdama su bankroto administratorės pasiūlyta sąmata, pateikė pasiūlymą patvirtinti mažesnę, nei pasiūlė bankroto administratorė, administravimo išlaidų sąmatą, t. y. 40 000 Eur, įskaitant bankroto administratorės atlyginimą.

5317.

54BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorė pateikė teismui skundą dėl 2019 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo, prašydama panaikinti 9-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorės kreditorių susirinkime pateiktą pasiūlymą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5518.

56Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorės skundą tenkino iš dalies ir nustatė, kad BUAB „Žemkasa“ administravimo išlaidoms skiriama 45 000 Eur, o bankroto administratorės UAB „Adminova“ atlyginimui skiriama 17 000 Eur laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kadangi minėta Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 10 d. nutartimi liko neišspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, gavęs atsakovės BUAB „Žemkasa“ prašymą, šį klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė skundžiama nutartimi ir priteisė atsakovei BUAB „Žemkasa“ iš kreditorės IĮ „Stiksas“ 1 694 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5719.

58Apeliantė IĮ „Stiksas“ nesutikimą su skundžiama nutartimi grindžia argumentais, kad šiuo atveju ji tik įgyvendino savo, kaip kreditorės, teises bankroto procese, pasiūlydama mažesnę administravimo išlaidų sąmatą, už kurią balsavo dauguma įmonės kreditorių. Todėl, pasak apeliantės, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš jos bankroto administratorės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5920.

60Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Esminiai kriterijai, lemiantys bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, yra byloje nagrinėjamo klausimo pobūdis, taip pat šalių ir kitų proceso dalyvių procesinė padėtis bei jų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi.

6121.

62Kertinis principas, kuriuo paremtos CPK 93 straipsnio nuostatomis reglamentuojamos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, yra tas, kad „pralaimėjęs moka“. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės yra sureguliuotos taip, kad būtų užtikrinta šalies, laimėjusios bylą, teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ši principinė nuostata būdinga visų instancijų teisminiams procesams (CPK 93 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad pagrindas, pagal kurį yra nustatoma laimėjusioji šalis ir atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, pirmosios instancijos teisme yra ieškiniu pareikštų materialiųjų subjektinių reikalavimų išsprendimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-469/2020, 15p.).

6322.

64Kaip jau buvo minėta, Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. neskundžiama nutartimi išsprendęs administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimą, patvirtino mažesnę administravimo išlaidų sąmatą, nei kreditorių susirinkime siūlė bankroto administratorė. Tačiau kartu, teismas nutarė, kad kreditorių nepritarimas bankroto administratoriaus siūlomai išlaidų sąmatai buvo aiškiai nepagrįstas, negalintis užtikrinti bankroto proceso sklandaus vyksmo. Dar daugiau, teismas nutartyje nurodė, kad „išlieka teisė bankroto administratoriui reikalauti jų padidinimo, jei iškiltų realus poreikis tai daryti. Įmonių bankroto byla (šiuo metu – nemokumo procesas) tęsiasi ne mažiau kaip metus laiko. Nagrinėjamoje byloje šis procesas gali užtrukti ir ilgiau, nes yra pakankamai daug turto, kuris neabejotinai ilgiau bus pardavinėjamas dėl savo specifikos (pvz., asfaltbetonio įranga, vagonėliai).“ Tai yra, pirmosios instancijos teismas, nors patvirtino ne visą, o tik didžiąją dalį bankroto administratoriaus prašomos sąmatos, aiškiai nurodė, kad bankroto bylos duomenys rodo esant didesnį išlaidų poreikį, dėl kurio gali būti sprendžiama vėliau. Taigi, galiausiai teismo 2020m. vasario 10 d. nutarties teisinis rezultatas yra tas, kad teismas pripažino, kad 2019m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo devintuoju darbotvarkės punktu veikimas panaikinamas.

6523.

66Todėl iš esmės teismas pritarė bankroto administratorės pozicijai, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra per maža ir yra pagrindas patvirtinti didesnę administravimo išlaidų sąmatą. Aplinkybė, kad Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi patvirtino didesnę sąmatą, nei siūlė apeliantė, nors ir nepaneigia apeliantės argumentų, jog ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, pasiūlydama mažesnę administravimo išlaidų sąmatą, kuriai pritarė ir kiti įmonės kreditoriai, bet tokia išvada neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Kaip minėta, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas remiasi pralaimėjusios ginčą teisme proceso šalies pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas principu, bet nesiejamas su pralaimėjusios šalies veiksmų galimo neteisėtumo vertinimu. Bylos procesinė baigtis lėmė, kad bankroto byloje buvo patvirtinta didesnė administravimo išlaidų sąmata, nei nutarė kreditorių susirinkimas.

6724.

68Pirmiau aptartoms bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklėms nėra būdingas absoliutumas – proceso įstatymas suteikia teismui teisę nukrypti nuo šių taisyklių (CPK 93 straipsnio 4 dalis), tačiau tiek, kiek susiję su tokios teisės įgyvendinimu, būtina akcentuoti, kad proceso įstatymo nuostata, reglamentuojanti šią teismo teisę, yra bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių išimtis. Vadinasi, procesinės nuostatos, sudarančios CPK 93 straipsnio 4 dalies turinį, negali būti aiškinamos per plačiai – nukrypimas nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių yra galimas tik šių nuostatų expressis verbis (tiesiogiai, aiškiais žodžiais) reglamentuotais pagrindais (netinkamas šalies procesinis elgesys ir kitos priežastys, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-469/2020, 16p.).

6925.

70Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis CPK 93 straipsnio 4 dalimi, teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pažymėtina, jog šioje teisės normoje yra įtvirtinta bendrosios bylinėjimosi išlaidų paskirstymo bylos šalims taisyklės išimtis, kuri gali būti taikoma, atsižvelgiant į tai, ar šalys sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas, taip pat į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, inter alia, į tai, ar jos buvo būtinos ir pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-83-1075/2020, 16p.).

7126.

72Taigi, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas gali nukrypti nuo bendrųjų paskirstymo taisyklių, nustatęs arba netinkamą šalies procesinį elgesį, arba įvertinęs kitas reikšmingas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

7327.

74Kaip matyti iš bankroto byloje esančio kreditorių susirinkimo protokolo, kreditorė IĮ „Stiksas“ aktyviai dalyvavo teismo pripažinto nepagrįstu kreditorių nutarimo priėmime, prieš susirinkimą gavo iš bankroto administratoriaus sąmatos projekto pagrindimą, informavo kitus kreditorius, pasisiūlė ir buvo išrinktas kreditorių susirinkimo primininku, kreditorių komiteto nariu, teikė pasiūlymą dėl alternatyvaus sąmatos projekto, aktyviai ragino kitus kreditorius nepalaikyti bankroto administratoriaus prašymo, vėliau pirmas teismui pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus skundą.

7528.

76Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta, nors ir nenurodant platesnių motyvų, išvada, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė iš esmės dėl vieno kreditoriaus IĮ „Stiksas“ aktyvių veiksmų, todėl šiam kreditoriui tenka pareiga atlyginti bankroto administratorės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7729.

78Apibendrinus tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai tenkino atsakovės BUAB „Žemkasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

79Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8030.

81Netenkinant apeliantės IĮ „Stiksas“ atskirojo skundo, BUAB „Žemkasa“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

8231.

83Bankroto administratorė pateikė teismui įrodymus, kad už atsiliepimo į atskirojo skundo parengimą BUAB „Žemkasa“ patyrė 242 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorės nurodomos patirtos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.15 papunktyje nustatytą maksimalų dydį, įvertinęs bylos apimtį, teikto procesinio dokumento (atsiliepimo į atskirąjį skundą) apimtį, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas priteisti iš apelianto reikalaujamą bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

86Priteisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasa“ naudai iš individualios įmonės „Stiksas“ 242 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 8. 3.... 9. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi BUAB „Žemkasa“... 10. 4.... 11. BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorė UAB „Adminova“ pateikė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 17 d. nutartimi priteisė atsakovei... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad BUAB „Žemkasa“ prašymas dėl bylinėjimosi... 17. 7.... 18. Teismas sprendė, kad BUAB „Žemkasa“ prašomos priteisti išlaidos... 19. III. Atskirojo skundo, prisidėjimo prie jo ir atsiliepimų argumentai... 20. 8.... 21. Kreditorė IĮ „Stiksas“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos... 22. 8.1.... 23. Teismas nepagrįstai priteisė visą bankroto administratorės patirtų... 24. 8.2.... 25. Teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė tik iš vienos... 26. 8.3.... 27. Atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priežastiniu ryšiu... 28. 9.... 29. Kreditorė UAB „Perdanga“ pateikė prisidėjimą prie atskirojo skundo.... 30. 10.... 31. Atsakovė BUAB „Žemkasa“ atsiliepimu į kreditorės IĮ „Stiksas“... 32. 10.1.... 33. Apeliantė nenurodė jokių teisinių argumentų, kodėl bylinėjimosi... 34. 10.2.... 35. Ginčijamas nutarimas, kuris buvo panaikintas iš dalies patenkinus... 36. 11.... 37. Kreditorė UAB „Preilos uostas“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens IĮ... 38. 12.... 39. Kreditorė UAB „Jozita“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens IĮ... 40. 12.1.... 41. Kreditorė IĮ „Stiksas“ veikė tinkamai ir nepadarė esminių... 42. 12.2.... 43. Teismas nepagrįstai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas iš IĮ... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 13.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 47. 14.... 48. Atskiruoju skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria... 49. 15.... 50. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi išsprendė... 51. 16.... 52. 2019 m. gruodžio 27 d. įvyko pirmasis BUAB „Žemkasa“ kreditorių... 53. 17.... 54. BUAB „Žemkasa“ bankroto administratorė pateikė teismui skundą dėl 2019... 55. 18.... 56. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi BUAB „Žemkasa“... 57. 19.... 58. Apeliantė IĮ „Stiksas“ nesutikimą su skundžiama nutartimi grindžia... 59. 20.... 60. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas teismo... 61. 21.... 62. Kertinis principas, kuriuo paremtos CPK 93 straipsnio nuostatomis... 63. 22.... 64. Kaip jau buvo minėta, Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 10 d.... 65. 23.... 66. Todėl iš esmės teismas pritarė bankroto administratorės pozicijai, kad... 67. 24.... 68. Pirmiau aptartoms bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklėms nėra... 69. 25.... 70. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis CPK 93 straipsnio 4... 71. 26.... 72. Taigi, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas gali... 73. 27.... 74. Kaip matyti iš bankroto byloje esančio kreditorių susirinkimo protokolo,... 75. 28.... 76. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo... 77. 29.... 78. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 80. 30.... 81. Netenkinant apeliantės IĮ „Stiksas“ atskirojo skundo, BUAB „Žemkasa“... 82. 31.... 83. Bankroto administratorė pateikė teismui įrodymus, kad už atsiliepimo į... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 85. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.... 86. Priteisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasa“...