Byla e2-456-752/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kaunas apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,

2sekretoriaujant Paulinai Petrauskaitei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ atstovui advokatui V. Z.,

4teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei R. B., dėl skolos priteisimo.

5Teismas,

Nustatė

62016-10-17 ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės R. B. 729,79 Eur negrąžintos paskolos, 160,27 Eur nesumokėtų palūkanų, 43,68 Eur administravimo mokesčio, 54,17 Eur delspinigių, 46,12 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Savo procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, papildomuose paaiškinimuose) ieškovė nurodė, kad administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys investuotojai – skolintojai – dalyvauti aukcione ir investuoti į tokias paskolas. Ieškovė yra tarpusavio skolinimo Platformos organizatorė, turinti Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo V skirsnyje įtvirtintas teises ir pareigas, ji yra įrašyta į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir jos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko.

82015 m. balandžio 23 d. atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, platformoje elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_20248, siekdama sudaryti Vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotais asmenimis, kurie nori teikti paskolą platformoje (skolintojai). Po atsakovės pateiktos ofertos tarpusavio skolinimo platformoje tarp skolintojų vyko aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą įskaitytos skolinamos lėšos, t.y. tarp atsakovės ir skolintojų 2015 m. balandžio 23 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 20248, kurios pagrindu atsakovei skolintojai suteikė 800 Eur dydžio paskolą namų remontui, 24 mėnesių terminui, už 22 proc. metinių palūkanų, kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti Sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t.y. šiurkščiai pažeidė Sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal Vartojimo kredito mokėjimų grafiką. Ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti Sutartį, 2016 m. rugpjūčio 23 d. pateikė atsakovei pranešimą dėl 2015 m. balandžio 23 d. paskolos sutarties Nr. oferta_20248 nutraukimo. Atsakovė iki šios dienos nėra įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei. Atsakovė savo pareigos pagal Sutarties nuostatas vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais neįvykdė, todėl ieškovė kreipėsi į teismą tam, kad būtų apginti teisėti ieškovės ir platformos skolintojų interesai. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 1034,03 Eur įsiskolinimą pagal Sutartį.

9Ieškovei nutraukus Sutartį pagal Bendrųjų sąlygų 7.4. punktą bei Sutarties 2.13. punktą, atsakovei atsirado pareiga grąžinti visą Kredito sumą, palūkanas, administravimo mokestį, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) ieškovei. Ieškinio pateikimo dienai atsakovės įsiskolinimas sudaro 1034,03 Eur sumą, t.y. 729,79 Eur negrąžinta paskola, 160,27 Eur nesumokėtos palūkanos, 43,68 Eur nesumokėtas administravimo mokestis, 54,17 Eur susikaupę delspinigiai, 46,12 Eur vėlavimo palūkanos, kurią ieškovė teismo prašo priteisti iš atsakovės.

10Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ieškovė pagal Bendrųjų Sutarties Sąlygų 2.1.4 p., 3.13 p. ir 3.15 p. turėdama teisę nuskaityti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį nuo 800 Eur paskolos sumos, ieškovei pervedė tinkamą paskolos sumą – t.y. 723 Eur. Atsakovė įsipareigojo mokėti delspinigius, palūkanas, administravimo mokestį. Jai nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovė turėjo teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti visos kredito sumos bei anksčiau nurodytų sumų. Todėl ieškovė, vadovaudamasi Bendrųjų Sutarties Sąlygų 2.1.5 p., 8.1 p., 8.1.1 p., 8.1.2 p., 7.4 p., 7.5 p., 5.1 p., 5.4 p. turėjo teisę skaičiuoti delspinigius, palūkanas, administravimo mokesčius, dėl ko susidarė 1034,03 Eur įsiskolinimas. Ieškovės sistema automatiškai nuskaitė iš viso 3 mokėjimo pavedimus nuo atsakovės atsiskaitymo sąskaitos. Atliktų mokėjimų pakako užskaityti mėnesinius mokėjimus tik už 2015-05-15, 2015-06-15, 2015-07-15 mėnesius. Atsakovė iš viso atliko 3 mokėjimų pavedimus, šią informaciją taip pat pagrindžia Mokėjimo grafiko kopija, Įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelė, kuri parengta atskaičius atsakovės įmokėtas mėnesines įmokas.

11Atsakovė R. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinyje neteisingai nurodyta suma, kurią atsakovei pervedė ieškovė, bei nenurodytos sumos, kurias atsakovė sumokėjo ieškovei už suteiktą paskolą (b.l. 10).

12Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, papildomų įrodymų ir prašymų nepateikė, nors apie byloje paskirto teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Todėl byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė R. B. 2015 m. balandžio 23 d. ieškovės administruojamame portale elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_20248 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 800 Eur sumai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. oferta_20248, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 800 Eur kreditas 24 mėnesių laikotarpiui su 22 procento dydžio palūkanomis, namų remontui. Atsakovė paskolos sumą ir palūkanas įsipareigojo grąžinti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką. Taip pat atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų 2.4. p.). Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 23 d. pranešimu nutraukė sutartį bei informavo apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą sutartyje, nuo pranešimo dienos sutarties kreditoriumi esant uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“.

15Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – www.savy.lt vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų, vartojimo kredito specialiųjų sąlygų – paraiškos (ofertos), www.savy.lt portalo naudojimosi sutarties, mokėjimų grafiko, palūkanų ir mokesčių lentelės, 2016 m. rugpjūčio 23 d. pranešimo dėl 2015 m. balandžio 23 d. paskolos sutarties oferta oferta_20248 (‚sutartis‘) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo kopijos, iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

16Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškinyje yra neteisingai nurodyta suma, kurią atsakovei pervedė ieškovė, nenurodytos sumos, kurias atsakovė sumokėjo ieškovei už suteiktą paskolą (b.l. 10). Pagal Civilinio proceso kodekso 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovė įrodymų, patvirtinančių atsiliepime nurodytas aplinkybes, nepataikė. Atsakovės byloje pateiktas sąskaitos išrašas nepatvirtina, kad ieškovė netinkamai paskaičiavo susidariusį įsiskolinimą, taip pat nepatvirtina, kad atsakovė savo prisiimtus kreditorinius įsipareigojimus ieškovei yra įvykdžiusi.

17Pažymėtina, kad pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p., 3.13 p. ir 3.15 p., ieškovė, turėdama teisę nuskaityti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį nuo 800 Eur paskolos sumos, pagrįstai pervedė atsakovei 723 Eur paskolos sumą, kurią ir prašo priteisti iš atsakovės. Pagal atsakovės pateiktą banko sąskaitos išrašą, atsakovė iš viso atliko 3 mokėjimų pavedimus. Tai patvirtina ir ieškovės pateiktas paskolos Mokėjimo grafikas, iš kurio matyti, kad ieškovė nuskaitė nuo atsakovės atsiskaitymo sąskaitos iš viso 3 mokėjimo pavedimus. Įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelė parengta atskaičius atsakovės įmokėtas mėnesines įmokas.

18Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.189 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (Civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

19Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, kad atsakovė nėra tinkamai atsiskaičiusi pagal minėtą vartojimo kredito sutartį, ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovės 729,79 Eur negrąžintos paskolos, 160,27 Eur nesumokėtų palūkanų ir 43,68 Eur administravimo mokesčio yra pagrįsti ir tenkintini.

20Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (Civilinio kodekso 6.70 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 54,17 Eur delspinigių ir 46,12 Eur vėlavimo palūkanų. Kartu su ieškiniu pateiktoje mokesčių paskaičiavimo lentelėje matyti, jog tiek palūkanos, tiek delspinigiai yra paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t.y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją.

21Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl į jų dydį įskaitytinos ir vėlavimo palūkanos. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės ieškovės naudai priteistini 54,17 Eur dydžio ieškovės paskaičiuoti delspinigiai.

22Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, iš jos priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

24Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo pačiu sprendimu išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

25Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 23 Eur žyminis mokestis ir 281,25 Eur atstovavimo išlaidų, iš viso 304,25 Eur.

26Ieškinį patenkinus iš dalies (96 proc.), iš atsakovės ieškovei priteistina 292,08 Eur jos turėtų bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

27Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

28Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 5 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 284 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsniu,

Nutarė

29Ieškinį patenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai 729,79 Eur (septynių šimtų dvidešimt devynių eurų, 79 ct) negrąžintą paskolą, 160,27 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt eurų, 27 ct) nesumokėtų palūkanų, 43,68 Eur (keturiasdešimt tris eurus, 68 ct) administravimo mokesčio, 54,17 Eur (penkiasdešimt keturis eurus, 17 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (987,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 292,08 Eur (du šimtus devyniasdešimt du eurus, 08 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaunas apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,... 2. sekretoriaujant Paulinai Petrauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras... 4. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas,... 6. 2016-10-17 ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės... 7. Savo procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, papildomuose paaiškinimuose)... 8. 2015 m. balandžio 23 d. atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, platformoje... 9. Ieškovei nutraukus Sutartį pagal Bendrųjų sąlygų 7.4. punktą bei... 10. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį... 11. Atsakovė R. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 12. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, papildomų įrodymų ir prašymų... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 14. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė R.... 15. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – www.savy.lt vartojimo kredito... 16. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškinyje yra neteisingai nurodyta suma,... 17. Pažymėtina, kad pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4... 18. Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis nustato,... 19. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines... 20. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis... 21. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl į jų dydį... 22. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat... 23. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 24. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo... 25. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ byloje patyrė... 26. Ieškinį patenkinus iš dalies (96 proc.), iš atsakovės ieškovei... 27. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 28. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 5 dalimi, 279... 29. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovės R. B., asmens kodas 31. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...