Byla 2-4197-292/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė,

2sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjai J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities VMI dėl praleisto įstatymo nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo ir

Nustatė

4pareiškėja prašo pratęsti terminą palikimui, atsiradusiam po jos tėvo J. P. ( - ) mirties priimti, pagal 2009-12-09 testamentą.

5Nurodė, kad tėvas J. P. 2011-02-07 testamentu paliko jam priklausantį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko jis besusidėtų. Tėvui jo mirties dieną priklausė dalis gyvenamojo namo, esančio ( - ).

6Be jos, kitų įstatyminių ar testamentinių įpėdinių nėra. Jos motina su mirusiu J. P. buvo išsituokusi.

7Terminą praleido tik 2 dienomis, nes buvo įsitikinusi, kad palikimą priimti gali per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, todėl sąžiningai klydo. Be to, tėvą slaugė iki pat mirties, jam buvo nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Rūpinosi laidotuvėmis, dirbo, todėl būdama įsitikinusi, kad palikimą galės priimti per 6 mėnesius, kreipimosi pas notarą termino nesureikšmino. Testamentas nepakeistas ir nepanaikintas. Kai kreipėsi į notarų biurą, jai buvo nurodyta, kad turi kreiptis dėl termino palikimui priimti pratęsimo.

8Mano, kad terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių.

9Suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities VMI į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai. Pateikė atsiliepimą į pareiškimą (10 b.l. ) ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (CPK 443 str. 5 d.).

10Pareiškimas tenkintinas.

11CK 5.57 str. 1 d. numatyta, kad terminas palikimui priimti gali būti pratęstas, teismui pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Šio kodekso 5.50 str. nustatytas 3 mėnesių terminas palikimui priimti. Palikimas pagal testamentą atsirado J. P. mirties momentu, t.y. ( - ) (CK 5.3 str. 1 d.). Ar įpėdinis priėmė palikimą, svarbiausią reikšmę turi įpėdinio valios priimti palikimą išreiškimas, o ne jos įforminimas. Tokią nuostatą patvirtina ir CK 5.50 str. 2 d., numatanti, kad įpėdinio valia priimti palikimą gali būti išreikšta ir konkliudentiniais veiksmais. Pareiškėja praleidusi įstatymo nustatytą terminą, kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo, teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, taip išreikšdama valią priimti palikimą. Be to, žinodama apie testamentą ir toliau rūpinosi namo dalies išlaikymu, jo priežiūra, taip iš esmės priimdama palikimą. Esant išreikštai pareiškėjos valiai priimti palikimą, kuris nebuvo tinkamai įformintas per įstatymo nustatytą terminą dėl ne nuo pareiškėjos priklausančių priežasčių (sąžiningai klydo dėl termino palikimui priimti, susidarė nepalankios aplinkybės dėl darbo sąlygų, rūpinimosi tėvo slauga ir laidotuvėmis, kai buvo apsunkintas kreipimasis dėl palikimo pagal testamentą priėmimo), terminas palikimui pagal testamentą priimti pratęstinas, kaip praleistas dėl svarbių priežasčių, o taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo nuostatomis (CK 1.5 str.).

12Vadovaudamasis CPK 290-291 str. 578 str., teismas

Nutarė

13atnaujinti J. P. a.k. ( - ) trijų mėnesių terminą palikimui pagal testamentą, atsiradusiam po J. P. ( - ) mirties, priimti.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai