Byla 2-637-228/2011

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei A.Gylytei, atsakovei N. M., atsakovui A. M. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, N. šeimynos vadovei N. K., savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui B.Varnui, savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, yra prašymas bylą nagrinėt atstovui nedalyvaujant, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams N. M. ir A. M. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikams nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, N. šeimyna, savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškinyje ir posėdžių metu prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią motinai N. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir tėvui A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), jų nepilnamečių vaikų: sūnaus A. M., a.k. ( - ) sūnaus E. M., a.k. ( - ) dukters E. M., a.k. (duomenys neskelbtini) sūnaus R. M., a.k. ( - ) atžvilgiu. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, nustatyti vaikams A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuolatinę globą, globėju skirti N. šeimyną ir nustatyti šių vaikų gyvenamąją vietą N. šeimynoje, kurią paskirti ir vaikų turto administratoriumi. Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atsakovų N. M. ir A. M. nepilnamečių vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. išlaikymui nuo 2009-12-11 iki vaikų pilnametystės po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, šias išmokas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

3Posėdžio metu ieškovas atsisakė reikalavimo dalyje dėl išlaikymo priteisimo iš tėvo A. M., kadangi išlaikymas priteistas Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu.

4Ieškovas nurodė, kad vaikams nuo 2009 metų gruodžio 11 d. buvo nustatyta laikinoji globa ir laikinuoju globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras.

5Vaikų tėvai N. M. ir A. M. piktybiškai nevykdo tėvų pareigų vaikams, numatytų Lietuvos Respublikos CK 3.155 str. 2 d., įpareigojančių dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui. Atsakovai savo pareigos vaikams tinkamai nevykdė, visiškai nesirūpindami savo vaikais, jų neišlaikė, atsakovė, išvykdama iš namų, palikdavo juos be priežiūros, maisto, savo amoraliu elgesiu darė jiems žalingą įtaką. Nepilnamečiai A. M., E. M., E. M. ir R. M. iš pradžių gyveno Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, šiuo metu gyvena Nijolės šeimynoje, ir yra pilnai išlaikomi valstybės.

6Atsakovas A. M. atsiliepimo nepateikė, posėdyje nedalyvavo.

7Atsakovė N. M. su ieškiniu sutiko iš dalies, ji nurodė, kad nenori, jog vaikai būtų iš jos paimti visam laikui, nes ji daug pastangų dėjo, kad susitvarkytų gyvenimą. Atsakovė taip pat nurodė, jog ji neneigia, kad girtavo, tačiau šiuo metu geria mažiau, pripažino, kad padarė ne viską, kad pakeisti gyvenimo būdą, nurodė, kad pastovių pajamų neturi, pragyvena iš pajamų , gautų už uogas, grybus, vaikų išlaikymui iš vasarą uždirbtų pinigų neskyrė, pripažino, kad sunkiai sekasi organizuoti ir dirbti ūkio darbus, nurodė, kad su vaikais bendravo seniai, nes nežino, kur jie šiuo metu yra, pripažino, kad jai nesiseka tvarkyti savo gyvenimo.

8Trečiasis asmuo N. šeimynos vadovė N. K. nurodė, kad vaikai jos šeimynoje gyvena nuo 2011 metų balandžio mėnesio. Iš pradžių buvo sunku rasti bendrą kalbą, tačiau dabar viskas pasikeitė. Ji nurodė, jog sutinka, kad vaikai gyventų jos šeimynoje, sutinka globoti ir rūpintis jais bei būti jų turto administratore.

9Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius išvadoje ir posėdžių metu nurodė, kad nei vienas iš tėvų nevykdė savo pareigos rūpintis vaikais, auklėti juos, padėtis nesikeičia, todėl pritarė prašymui neterminuotai apriboti tėvų valdžią, nustatyti vaikams nuolatinę globą, nuolatiniu globėju paskirti N. šeimyną, ten nustatyti ir vaikų gyvenamąją vietą, nes ir šiuo metu ten vaikai gyvena. Taip pat nurodė, kad vaikai N. šeimynoje gerai nusiteikę, jiems ten gyventi patinka, pokalbio metu vaikai nurodė, jog nenori vykti į teismą ir išreikšti savo nuomonės.

10Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius posėdyje nedalyvavo, pateikė atsiliepimą į pirminį ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, kad N. M. ir A. M. šeima 2006 metais buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, girtavimo. Vėliau atsakovas A. M. buvo nuteistas, grįžęs iš laisvės atėmimo vietos, gyvenamąją vietą ( - ), ir tuo metu gyveno pas sugyventinę, kuri augino mažametį vaiką. Todėl šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos prieš vaikus panaudojimo. 2010-12-02 šeima išbraukta iš apskaitos, kadangi išvyko gyventi ir dirbti į užsienį.

11Ieškovo ieškinys tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, neišlaiko materialiai, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, kas laikytina pakankamu pagrindu taikyti tokiems tėvams įstatymo nustatytą sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Už netinkamą tėvų pareigos vykdymą pagal LR civilinio kodekso 3.180 str.1d. gali būti taikomas laikinas arba neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Pagal LR civilinio kodekso 3.180 str. 2 d. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai visiškai vaikais nesirūpina, daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. M. gimė ( - ) (32 b.l., I t.), E. M. gimė ( - ) (27 b.l., I t.), E. M. gimė ( - ) (22 b.l., I t.) R. M. gimė ( - ) (16 b.l., I t.). 2009-12-11 visi šie vaikai Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendimais „Dėl vaiko laikino paėmimo iš tėvų ar kitos jo buvimo vietos“ Nr. V9-41-(13.9), Nr. V9-42-(13.9), Nr. V9-43-(13.9), Nr.V9-44-(13.9) paimti iš namų, esančių ( - ), ir laikinai apgyvendinti Utenos socialinės paramos ir ugdymo centre, šią instituciją paskiriant globėju, 2009-12-11 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AĮ-1035, Nr.AĮ-1034, Nr. AĮ-1033, AĮ-1036 vaikams A. M. E. M., E. M. ir R. M. nustatyta laikina globa nuo 2009-12-11, vaikų globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras (14-34 b.l., I t.). Tokie sprendimai priimti, kadangi tuo metu tėvas gyveno atskirai nuo šeimos Zarasų rajone, motina rasta namuose neblaivi, todėl emociniam ir fiziniam vaikų saugumui buvo kilęs pavojus.

14Kartu buvo paimta ir tuo metu buvusi nepilnametė dukra K. M., tačiau bylos nagrinėjimo eigoje ji sulaukė pilnametystės, todėl ieškovas pateikė patikslintą ieškinį.

152011-05-18 buvo įkurta N. šeimyna, į. k. ( - ), adresu ( - ), ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-20 įsakymais Nr. AĮ-481, Nr. AĮ-482, Nr.AĮ-483, Nr. AĮ-484 (104-107 b.l., I t.) vaikams A. M., E. M., E. M. ir R. M. laikinu globėju paskirta N. šeimyna, šioje šeimynoje nustatyta ir vaikų gyvenamoji vieta.

16Byloje nėra duomenų apie tai, kad vaikai dėl jų sveikatos būklės negali būti globojami (88-91 b.l., II t.).

17Atsakovas A. M. byloje esančiais duomenimis nuo 2010-08-17 niekur nedirba (62 b.l., I t.), jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi (80-82 b.l., II t.). Atsakovė N. M. taip pat niekur nedirba, jos vardu registruoto kilnojamojo turto nėra, nuosavybės teise jai priklauso žemės sklypas, gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ) (79,83-87 b.l., II t.). N. M. ir A. M. šeimai gyvenant Zarasuose, 2006 metais šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, girtavimo. 2008 metais N. M. išvyko gyventi į Utenos rajoną. Dėl netinkamo rūpinimosi vaikais, nesirūpinimo jų auklėjimu, tinkamų sąlygų vaikams augti ir vystytis nesudarymo N. M. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. N. M. šeimoje buvo nuolat lankomasi Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų, stebima padėtis šeimoje (40-77 b.l.), II t.). Iš civilinėje byloje Nr. 2-97-228/2009 esančio Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio matyti, kad atsakovas A. M. pripažintas kaltu išžaginus nepilnametį asmenį (22-37 c.b Nr.2-97-228/2009 b.l., I t.). Iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos tarnybos duomenų (8-66 c.b Nr.2-97-228/2009 b.l., II t.) matyti, kad namuose taip pat trūko švaros, tvarkos, buvo girtaujama, nesirūpinam vaikų priežiūra, jų mokslo reikalais.

18Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai bei byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teismui teigti, jog vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. motina N. M. neatliko savo kaip motinos pareigų: neužtikrino tinkamo rūpinimosi vaikais ir jų auklėjimo, nesirūpino tinkamai jų gerove, vystymusi, tobulėjimu, neaprūpino jų materialiai, girtavo, todėl 2009-12-11 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa, jų laikinu globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras, nuo 2011-05-20 laikinu vaikų globėju paskirta N. šeimyna, šioje šeimynoje vaikai gyvena ir dabar. Atsakovės namuose padėtis nesikeitė ir po to, kai vaikai buvo paimti iš jos namų, ten girtaujama, atsakovė niekur nedirba (40-55 b.l., II t.). Per laikotarpį nuo 2009-12-11 iki 2011-05-20, tai yra, kol vaikai buvo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, atsakovė N. M. vaikus aplankė tris kartus, tėvas A. M. vaikų nėra aplankęs nei karto (34-35, 37 b.l., II t.). Laikotarpiu nuo 2010-01-01 ir iki 2010/2011 mokslo metų pabaigos atsakovė N. M. mokykloje pas vaikus lankėsi keletą kartų, su mokinių auklėtojomis ir mokytojomis nebendravo, nesiteiravo apie vaikų ugdymą, pasiekimus, savijautą. Nors, kaip teigė ji pati ir N. M. pilnametės dukros K. ir V., apklausiamos kaip liudytojos, kad atsakovė keičiasi, pradėjo mažiau girtauti, tvarkytis namuose, tačiau byloje nėra pakankamai duomenų, kurie patvirtintų, kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia vaikų A. M., E. M., E. M., ir R. M. atžvilgiu (LR CK 3.180 str.1 d., 2 d.).

19Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas A. M. atsiliepimo nepateikė, posėdyje nedalyvavo. Po santuokos nutraukimo atsakovas A. M. su vaikais nebendravo, išlqaikymo neteikė, o byloje esančiais neoficialiais duomenimis jis 2010 metais išvyko gyventi į užsienį ir per visą šį laikotarpį nesirūpino vaikų auklėjimu, mokymosi reikalais, jų sveikata, išlaikymu. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl atsakovui A. M. neterminuotai apribotina tėvo valdžia vaikų A. M., E. M., E. M., ir R. M. atžvilgiu (LR CK 3.180 str.1 d., 2 d.).

20Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams N. M. ir A. M. sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (LR CK 3.180 str. 3 d.).

21Neterminuotai apribojus motinos ir tėvo valdžią, vaikams A. M., gim. ( - ), E. M., gim. ( - ), E. M., gim. ( - ), ir R. M., gim. ( - ), nustatytina nuolatinė globa kaip nepilnamečiams asmenims, vaikų globėju skirtina N. šeimyna, kurios buveinė ( - ), kuri Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais šiuo metu yra paskirta laikinu vaikų globėju ir kur nustatyta vaikų gyvenamoji vieta. Byloje esančiais duomenimis vaikams šioje šeimynoje yra sudarytos tinkamos buitinės moralinės gyvenimo sąlygos (13 b.l., II t.).

22N. šeimynos vadovė N. K. sutinka globoti vaikus šeimynoje, 2011-05-18 įregistruota Juridinių asmenų registre (103 b.l., I.t., 98 b.l., II t.), vaikai, apklausti vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojų, išreiškė norą gyventi N. šeimynoje (93 b.l., II t.), todėl vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. gyvenamoji vieta nustatytina N. šeimynoje, kur vaikai nuo 2011-05-20 gyvena ir šiuo metu, nes tai labiausiai atitiks nepilnamečių vaikų interesus ir jų pageidavimus gyventi kartu su kitais broliais ir seserimi (LR CK 3.249 str.1 d.1 p., 3.256 str., 3.259 str., 3.265 str. 1 d. 1p., 3.268 str.).

23Pagal LR išmokų vaikams įstatymo (1994-11-03 Nr.I-621) 8 str. vaikui, kuriam nustatyta globa, jo globos laikotarpiu skiriamos išmokos, taip pat gali būti priteistas išlaikymas iš tėvų. Todėl pagal LR CK 3.275 str. nuostatas globojamam vaikui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas – šiuo atveju Nijolės šeimyna. Esant šioms aplinkybėms, vaikų globėja N. šeimyna skirtina nepilnamečių vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. turto administratore (LR CPK 3.245 str.).

24Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus, kuri yra turtinė asmeninė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims - LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis.

25Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2 dalyse numatyta visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes.

26LR CK3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl jie negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo. Išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, koks, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus bei jo poreikius, yra būtinas. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymasis, sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį.

27Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą, o tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, o visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo yra vertinamos vaiko interesų naudai.

28Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma LR CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA).

29Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo pagrindu, todėl šios pareigos nevykdymas gali būti pateisinamas tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo kaltės negali būti pateisinama priežastimi iš tėvo ar motinos nepriteisti išlaikymo vaikams.

30Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.), o objektyviai nesant galimybių įrodyti tam tikras teisiškai reikšmingas aplinkybes, teismas visas abejones turi vertinti vaiko interesų naudai ir priima vaiko teises ir interesus apsaugantį teismo sprendimą, nes išlaikymas savo prigimtimi išimtinai skirtas ir naudojamas tik nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai maitinti, rengti, prižiūrėti jo sveikatą, sudaryti sąlygas mokytis, socialiai vystytis.

31Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog prašo priteisti išlaikymą iš atsakovės N. M. nuo 2009 m. gruodžio 11 d. po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui.

32Atsakovė niekur nedirba, pajamų negauna, turi nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, kur ji ir kiti jos šeimos nariai gyvena ir kuriais naudojasi (84-87 b.l., II t.), išlaikymo priteisimo klausimas sprendžiamas keturių nepilnamečių vaikų atžvilgiu.

33Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovė gyvena kaime, pastovaus darbo neturi, dirba atsitiktinius darbus, taip pat į ekonominę situaciją Lietuvos kaime, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki. Tačiau taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovė yra sveika, jos sunki materialinė padėtis iš dalies yra nulemta jos netinkamo gyvenimo būdo, todėl iš atsakovės N. M. vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. išlaikymui priteistina po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2009-12-11 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str., 3.198 str.).

34Kadangi iš atsakovo A. M. Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-22 sprendimu civilinėje byloje vaikams A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuo 2009-06-01 iki vaikų pilnametystės priteistas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130 Lt kiekvienam, todėl ieškovas pateikė atsisakymą ieškinio reikalavimo šioje dalyje. Ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės ieškovui žinomos.

35Ieškovo atsisakymas ieškinio reikalavimo dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo iš atsakovo A. M. priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina, kadangi laikytina, kad toks atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui ir nepažeidžia kieno nors teisių ar teisėtų interesų, bylos nutraukimo pasekmės ieškovui žinomos, todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams iš atsakovo A. M. priteisimo priimtinas, o civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

36Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės N. M. valstybės biudžeto naudai priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83 str.), ir kuris sudaro 135 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią ir 67 Lt už priteistą išlaikymą ((skaičiuojama: 130x12x3:100)x4) viso sudaro 202 Lt bei 41 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 82 str., 88 str., 96 str.).

37Patenkinus ieškovo ieškinį, atsakovo A. M. priteistinas žyminis mokestis, kuris už neturtinio pobūdžio reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią sudaro 135 Lt ir teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios sudaro 41 Lt (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 96 str.).

38Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškovo ieškinį patenkinti.

40Neterminuotai apriboti tėvų N. M. ir A. M. valdžią vaikų: sūnaus A. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) sūnaus E. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukters E. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) sūnaus R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

41Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, N. M. ir A. M. vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. atžvilgiu sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, išskyrus pareigą teikti vaikams priteistą išlaikymą.

42Nustatyti vaikams A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuolatinę globą.

43Paskirti A. M., E. M., E. M. ir R. M. globėju N. šeimyną, esančią ( - ).

44Nustatyti A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuolatinę gyvenamąją vietą N. šeimynoje.

45Priteisti iš atsakovės N. M. nepilnamečiams vaikams: A. M., E. M., E. M. ir R. M. išlaikymą po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2009-12-11 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

46Nijolės šeimyną paskirti vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. turto administratore.

47I. U. rajono apylinkės prokuratūros prokuroro atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams iš atsakovo A. M. priteisimo priimti ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

48Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovės N. M. 202 Lt žyminio mokesčio ir 41 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, (įmokos kodas 5660), šią sumą sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, ir pateikiant teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

49Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovo A. M. 135 Lt žyminio mokesčio ir 41 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, (įmokos kodas 5660), šią sumą sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, ir pateikiant teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, gindamas... 3. Posėdžio metu ieškovas atsisakė reikalavimo dalyje dėl išlaikymo... 4. Ieškovas nurodė, kad vaikams nuo 2009 metų gruodžio 11 d. buvo nustatyta... 5. Vaikų tėvai N. M. ir A. M. piktybiškai nevykdo tėvų pareigų vaikams,... 6. Atsakovas A. M. atsiliepimo nepateikė, posėdyje nedalyvavo.... 7. Atsakovė N. M. su ieškiniu sutiko iš dalies, ji nurodė, kad nenori, jog... 8. Trečiasis asmuo N. šeimynos vadovė N. K. nurodė, kad vaikai jos šeimynoje... 9. Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės... 10. Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Zarasų rajono savivaldybės... 11. Ieškovo ieškinys tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. M. gimė ( - ) (32 b.l., I t.), E. M.... 14. Kartu buvo paimta ir tuo metu buvusi nepilnametė dukra K. M., tačiau bylos... 15. 2011-05-18 buvo įkurta N. šeimyna, į. k. ( - ), adresu ( - ), ir Utenos... 16. Byloje nėra duomenų apie tai, kad vaikai dėl jų sveikatos būklės negali... 17. Atsakovas A. M. byloje esančiais duomenimis nuo 2010-08-17 niekur nedirba (62... 18. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai bei byloje... 19. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas A. M. atsiliepimo nepateikė, posėdyje... 20. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams N. M. ir A. M.... 21. Neterminuotai apribojus motinos ir tėvo valdžią, vaikams A. M., gim. ( - ),... 22. N. šeimynos vadovė N. K. sutinka globoti vaikus šeimynoje, 2011-05-18... 23. Pagal LR išmokų vaikams įstatymo (1994-11-03 Nr.I-621) 8 str. vaikui, kuriam... 24. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 25. Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2... 26. LR CK3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 27. Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių... 28. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo... 29. Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo... 30. Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 31. Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 32. Atsakovė niekur nedirba, pajamų negauna, turi nekilnojamąjį turtą –... 33. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovė gyvena... 34. Kadangi iš atsakovo A. M. Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-22 sprendimu... 35. Ieškovo atsisakymas ieškinio reikalavimo dalyje dėl išlaikymo... 36. Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės N. M. valstybės biudžeto naudai... 37. Patenkinus ieškovo ieškinį, atsakovo A. M. priteistinas žyminis mokestis,... 38. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407... 39. Ieškovo ieškinį patenkinti.... 40. Neterminuotai apriboti tėvų N. M. ir A. M. valdžią vaikų: sūnaus A. M.,... 41. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, N. M. ir A. M. vaikų A. M., E. M.,... 42. Nustatyti vaikams A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuolatinę globą.... 43. Paskirti A. M., E. M., E. M. ir R. M. globėju N. šeimyną, esančią ( - ).... 44. Nustatyti A. M., E. M., E. M. ir R. M. nuolatinę gyvenamąją vietą N.... 45. Priteisti iš atsakovės N. M. nepilnamečiams vaikams: A. M., E. M., E. M. ir... 46. Nijolės šeimyną paskirti vaikų A. M., E. M., E. M. ir R. M. turto... 47. I. U. rajono apylinkės prokuratūros prokuroro atsisakymą nuo ieškinio... 48. Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovės N. M. 202 Lt žyminio... 49. Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovo A. M. 135 Lt žyminio... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...