Byla 2S-497-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų V.Volskienės, H.Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Č.K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutarties, kuria pareiškimas paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal pareiškėjo Č.K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuosavybės teise valdo statinius 1A1/m, 2l1/m, 3l1/m, 5l1/mp, 6l1/p bei kitus statinius (kiemo įrenginius), esančius ( - ). Nurodė, jog yra žemės sklypo, kuriame yra minėtieji statiniai savininkas, statinius valdo ir naudojasi jais, gyvena nuo gimimo, tačiau jie nėra įregistruoti nuosavybės teisėmis. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas nuosavybės teisių į statinius įforminimui.

7Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašė pareiškimą palikti nenagrinėtą arba atmesti. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatinėjami esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms; pareiškėjas nepateikė VĮ Registrų centro sprendimo, kuriuo būtų atsisakyta įregistruoti nuosavybės teise; kadangi pareiškėjas pateikė visus reikiamus dokumentus, kurie patvirtina jo nuosavybės teisę į namą bei ūkinius pastatus, todėl pareiškėjo teiginys, kad jis neturi nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų yra nepagrįstas.

8Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pareiškimą prašė atmesti. Nurodė, jog pareiškėjas su prašymu įregistruoti priestatus ir nuosavybės teises į juos į Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoją nesikreipė. Pareiškėjas turi nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus į namą 1A1m, tačiau nėra pateikęs nekilnojamojo daikto statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų.

9Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog pareiškėjas nenurodo priežasčių, dėl kurių negali gauti statybos teisėtumą į statinius patvirtinančių dokumentų.

10Vilniaus m. 4 apylinkės teismas 2009-01-27 nutartimi Č.K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo paliko nenagrinėtą, nes pareiškėjas, kuris kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Teismas nustatė, kad Č.K. turi pareiškime nurodytų statinių dokumentus bei kreipėsi į VĮ Registrų centrą prašydamas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. VĮ Registro centro Vilniaus filialo 2008-01-14 sprendimu, sprendimo įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenimis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimas buvo atidėtas, nustatant pareiškėjui vieno mėnesio terminą pateikti pastatų statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Nustatytu terminu nepateikus reikalaujamų dokumentų, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2008-02-14 sprendimu buvo atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenimis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo namų valdoje esantys kiti pastatai galėtų būti registruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, Registro tvarkytojui pateikus tikslesnę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos pažymą bei notariškai patvirtintą sandorį, kurio pagrindu pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į minėtus nekilnojamuosius daiktus. Šiuo metu nėra priimtas joks Registro tvarkytojo sprendimas dėl šių pastatų ir nuosavybės teisių į juos teisinio registravimo ar atsisakymo atlikti tokius veiksmus. Teismas laikė, kad pareiškėjas Č.K., kreipėsi į teismą, nesilaikant tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog jau kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, kur gavo neigiamus sprendimus kuriuos ir pridėjo teismui; neturi galimybių pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, kadangi namas, kuriame gyvena, statytas kone prieš 100 metų. Nurodo, jog teismo posėdyje prašė iš dalies tenkinti pareiškimą, motyvuodamas, kad nuosavybės teisę tikrai įgijęs, jei ne į taip vadinamus savavališkai pastatytus statinius, tai bent į gyvenamąjį namą, kuris turėtų būti registruojamas, kadangi pridedamoje namų valdos techninės apskaitos byloje yra visos atžymos netgi apie savavalinės statybos panaikinimą ir kiti įrašai, daryti 1968 m. ir 2003 m.

12Nustatytu terminu atsiliepimai į atskirąjį skundą negauti.

13Atskirasis skundas atmetamas.

14Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas.

15Civilinio proceso teisena dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo turi specialią paskirtį ir gali būti naudojama tik esant tam tikroms įstatyminėms prielaidoms. Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme.

16Kaip jau minėta, CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastą dokumentą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas turi pareiškime nurodytų statinių dokumentus bei kreipėsi į VĮ Registrų centrą prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą; pareiškėjui buvo nustatytas vieno mėnesio terminas pateikti pastatų statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Nustatytu terminu nepateikus reikalaujamų dokumentų, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2008-02-14 sprendimu buvo atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenimis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Duomenų, kad reikalaujami dokumentai VĮ Registrų centrui pateikti vėliau, byloje nėra, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų kreipęsis dėl informacijos į archyvus ar kitas isntitucijas. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus įrodymus bei suinteresuotų asmenų atsiliepimus, padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo namų valdoje esantys kiti pastatai galėtų būti registruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, Registro tvarkytojui pateikus tikslesnę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos pažymą bei notariškai patvirtintą sandorį, kurio pagrindu pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į minėtus nekilnojamuosius daiktus. Šiuo metu nėra priimtas joks Registro tvarkytojo sprendimas dėl šių pastatų ir nuosavybės teisių į juos teisinio registravimo ar atsisakymo atlikti tokius veiksmus. Todėl pagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas Č.K., kreipėsi į teismą, nesilaikant tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka.

17Kolegija pažymi, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t.t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę. Jeigu asmuo teisėtai pastato pastatą, tai jis įgyja nuosavybės teisę į tą pastatą CK 4.47 str. 4 p. pagrindu. Kadangi pastatai yra registruotini daiktai (CK 4.253 str.), tai prieš trečiuosius asmenis savo nuosavybės teisę asmuo gali panaudoti tik įregistravęs daiktą ir nuosavybės teisę į jį įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.256 str.). Šiuo atveju vienintelis nuosavybės teisės įrodymas prieš trečiuosius asmenis yra viešo turto registro duomenys. Nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos registravimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymas. Taigi asmuo, teisėtai pastatęs pastatą, šį pastatą ir nuosavybės teisę į jį turi įregistruoti administracine tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 9 p., 13 str.). Todėl bendrosios kompetencijos teismai tokių klausimų nenagrinėja. Tik tuo atveju, jeigu būtų atsisakyta įregistruoti nuosavybės teisę, šį atsisakymą asmuo gali skųsti administraciniam teismui (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str.). Jeigu asmuo, teisėtai pastatęs pastatą, bet neįregistravęs jo ir nuosavybės teisės į jį, miršta, pastato registraciją ir nuosavybės teisę į jį administracine tvarka turi teisę atlikti jo įpėdinis (įpėdiniai). Šiuo atveju įpėdinis (įpėdiniai) turi pateikti Nekilnojamojo turto registrui pažymą iš notaro biuro apie tai, kad kreipėsi dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, leidimą statybai bei įrodymus, patvirtinančius, kad nėra nukrypta nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas išaiškino pareiškėjui, jog jis turi pateikti Registro tvarkytojui tikslesnius duomenys apie visus teisėtai suformuotus pareiškėjo namų valdoje esančius ir jam nuosavybės teise priklausančius nekilnojamus daiktus. Nesutikus su VĮ Registrų centro Vilniaus filialo priimtu sprendimu, Č.K. turi teisę paduoti skundą dėl šio sprendimo Centriniam registratoriui – valstybės įmonei Registrų centrui. Nesutikus su valstybės įmonės Registrų centro sprendimu, Č.K. turi teisę paduoti skundą dėl šio sprendimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Č.K. informuotas, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, jis turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka.

18Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009-01-27 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų V.Volskienės, H.Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Č.K.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 7. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities... 8. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus... 9. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės... 10. Vilniaus m. 4 apylinkės teismas 2009-01-27 nutartimi Č.K. pareiškimą... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo nutartį panaikinti ir perduoti... 12. Nustatytu terminu atsiliepimai į atskirąjį skundą negauti.... 13. Atskirasis skundas atmetamas.... 14. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 15. Civilinio proceso teisena dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 16. Kaip jau minėta, CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę... 17. Kolegija pažymi, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį palikti...