Byla 1A-474-873/2020

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Bartkaus, Aušros Bielskės ir Nijolės Žimkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Renatai Novickienei, dalyvaujant prokurorei Linai Urbonienei, gynėjai advokatei Jūratei Damanskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinės atsakovės I. R. (toliau – ir apeliantė) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d. nuosprendžio, kuriuo E. K. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 4 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi bausmė subendrinta su 2019 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu paskirta bausme, bausmes iš dalies sudedant, galutinė subendrinta bausmė nustatyta – laisvės atėmimas 8 mėnesiams. Vadovaujantis BK 92, 82, 87 straipsniais, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams, taikyta auklėjimo poveikio priemonė – elgesio apribojimas 12 mėnesių, įpareigojant jį šį laiką leisti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., tęsti mokslą, bei be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymą, žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Tenkinti civiliniai ieškiniai ir padarytai žalai atlyginti priteista iš E. K., o jam neturint uždarbio ar turto, priteista iš civilinės atsakovės I. R. 370 eurų Ž. K. naudai ir 300 eurų L. (nurodyta – L.) R. naudai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

61.1. E. K. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą: jis, veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, 2019 m. birželio 3 d., apie 13.20 val., prie daugiabučio namo laiptinės, esančios Vilniuje, ( - ), kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu pribėgęs prie nepilnamečio R. T. ir nenustatytam asmeniui sudavus du kartus kumščiu pastarajam į nugaros sritį, ne daugiau 4 kartų kumščiu sudavė smūgius R. T. į nugaros sritį, taip sukeldamas šiam fizinį skausmą, bei vieną smūgį rankos kumščiu pastarajam į veido sritį, taip bendrai padarydami nukentėjusiajam R. T. apatinės lūpos gleivinės įtrūkimą, odos nubrozdinimą dešiniame dilbyje, kas yra vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu, ir pargriovus nukentėjusįjį ant žemės, nenustatytam asmeniui jį laikant už žastų, liepdamas atiduoti mobiliojo ryšio telefoną, tačiau R. T. atsisakius vykdyti jo reikalavimus, pagrobė Ž. K. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy Note 2“, 70 eurų vertės.

71.2. E. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad atvirai pagrobė svetimą turtą: 2019 m. rugpjūčio 1 d., apie 16.30 val., Prūsų ir Garvežių gatvių sankirtoje, Vilniuje, priėjęs prie nepilnamečio D. A., bei paprašęs paskambinti, atvirai iš jo rankų pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S9“, 600 eurų vertės, tokiu būdu atvirai pagrobė L. R. priklausantį svetimą turtą 600 eurų vertės.

8II.

9Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

102. Apeliaciniu skundu civilinė atsakovė I. R. prašo sumažinti priteistą žalą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

112.1. Apeliantės teigimu, ji neturi pinigų žalos atlyginimui. Akcentuoja, kad šiuo metu nedirba, viena augina keturis vaikus, kuriuos reikia maitinti, kas mėnesį reikia mokėti už butą.

122.2. Pabrėžia, kad E. K. yra sunkus vaikas, du kartus buvo patalpintas į socializacijos centrą, už jį reikia mokėti baudas. Pažymi ir tai, kad vaiko tėvas moka tik 116 Eur alimentų ir neprisideda prie vaiko auklėjimo.

133. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta. Teismo posėdyje gynėja palaikė apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti, nes civilinė atsakovė neginčijo žalos dydžio, teisėtumo ar pagrįstumo, tik nurodė, jog dėl sunkios materialinės padėties negali mokėti, atlyginti žalos.

14III.

15Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

16Apeliacinis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio klausimo (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 328 straipsnio 4 punktas).

174. Civilinė atsakovė I. R. nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu dalyje dėl priteistų civilinių ieškinių, prašo priteistą žalą sumažinti. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 320 straipsnio 3 dalis).

185. Civilinė atsakovė (t. 2, b. l. 2) ir įstatyminė atstovė (t. 2, b. l. 1) I. R. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nedalyvavo (t.1, b. l. 115), raštu prašė skirti kuo mažesnę baudą, nes neturės, iš ko sumokėti (t. 1, b. l. 120). Nepilnametis nuteistasis teisiamajame posėdyje su ieškiniais sutiko, nurodė, kad žino, jog turės atlyginti mama (t. 1, b. l. 117). Civilinis atsakovas turi teisę paduoti apeliacinius skundus dėl nuosprendžio dalies, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu (BPK 312 straipsnio 3 dalis), apeliacinį skundą paduodančių atstovų pagal įstatymą nuteistojo valia nesaisto (BPK 312 straipsnio 7 dalis). Teisėjų kolegija vertina, kad apeliacinis skundas paduotas nesutinkant su priteistais civiliniais ieškiniais, jų dydžiu, reikalavimas sumažinti priteistą žalą suformuluotas aiškiai, prašymo motyvavimas sunkia turtine padėtimi tokios išvados nekeičia.

196. Civilinė ieškovė Ž. K. pirmosios instancijos teismo prašė priteisti 70 eurų turtinės žalos, taip pat 300 eurų neturtinės žalos (t. 1, b. l. 51, 53). Pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu Ž. K. civilinį ieškinį tenkino. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo išspręstas teisingai.

207. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, 2019 m. birželio 3 d. nutarimu Ž. K. pripažinta nukentėjusiąja (t. 1, b. l. 40), 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu pripažinta civiline ieškove (t. 1, b. l. 52). Ž. K. prašė priteisti 70 eurų turtinės žalos, nurodydama, kad įvykio metu iš sūnaus buvo pagrobtas mobilaus ryšio telefonas „Samsung Galaxy Note2“. Iš Ž. K. apklausos matyti, kad mobilaus ryšio telefoną nupirko sutuoktinis, telefonas buvo pirktas iš bendrų pinigų, sūnui, telefono dokumentų neturi (t. 1, b. l. 49). Byloje nepateikta pagrobto mobilaus ryšio telefono vertę pagrindžiančių įrodymų, tačiau teisėjų kolegija neabejoja civiliniame ieškinyje nurodyta telefono kaina, kuri atitinka vidutinę tokios rūšies turto rinkos kainą. Priteistos turtinės žalos dydis atitinka protingumo, teisingumo kriterijus ir yra pagrįstas.

218. Ž. K. taip pat pareiškė civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti – 300 eurų, kuris apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo tenkintas nepagrįstai. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, jog neturtinė žala pagal savo pobūdį yra asmeninė žala, tiesiogiai susijusi su asmeniu ir teisę į šios žalos atlyginimą paprastai turi asmuo, kuris tiesiogiai nukentėjo nuo neteisėtos veikos, nes tokia nukentėjusiojo teisė įtvirtinta CK 6.263 straipsnyje, reglamentuojančiame bendrąsias žalos atlyginimo taisykles, ir CK 6.283 straipsnyje, nustatančiame žalos atlyginimo, sužalojus sveikatą, taisykles. Teisę į neturtinės žalos atlyginimą paprastai turi asmuo, kuris tiesiogiai nukentėjo nuo neteisėtos veikos, išskyrus fizinio asmens gyvybės atėmimo atvejus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-212-693/2015). Iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad civilinė ieškovė Ž. K. įvykyje nedalyvavo ir tiesiogiai dėl E. K. padarytos veikos nenukentėjo. Pagal konkrečios bylos aplinkybes, R. T. nustatyta apatinės lūpos gleivinės įtrūkimas, odos nubrozdinimas dešiniame dilbyje, sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Byloje nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių, jog E. K. padaryta nusikalstama veika nepilnamečiui R. T. sukėlė ilgalaikius padarinius ar kokias nors kitas sunkesnes pasekmes, dėl ko būtų pagrindas konstatuoti neturtinę žalą su nukentėjusiuoju artimai susijusiam asmeniui – motinai. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš nuteistojo neturtinės žalos atlyginimą ne tam asmeniui, kuriam padaryta žala. Civilinis ieškinys dėl R. T. padarytos neturtinės žalos nebuvo pareikštas, gali būti reiškiamas civilinio proceso tvarka, dėl to teisėjų kolegija plačiau nepasisako. Skundžiamas nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio, dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo (BPK 328 straipsnio 4 punktas).

229. Civilinė ieškovė L. R. 2019 m. rugpjūčio 9 d. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė už savaitę trukusį mobilaus ryšio telefono „Samsung S9“ atblokavimą priteisti 300 eurų neturtinės žalos atlyginimą (t. 1, b. l. 119). Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu patenkino civilinį ieškinį ir priteisė iš E. K., o jam neturint uždarbio ar turto, iš civilinės atsakovės I. R. 300 eurų L. R. naudai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas civilinės ieškovės L. R. civilinio ieškinio klausimą išsprendė neteisingai.

2310. Pažymėtina, kad neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Nagrinėjamu atveju, E. K. iš civilinės ieškovės L. R. sūnaus rankų atvirai pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S9“. Pastebėtina, kad L. R. mobilaus ryšio telefonas „Samsung S9“ buvo gražintas 2019 m. rugpjūčio 1 d., tai yra tą pačią dieną, kai jis buvo pagrobtas (t. 1, b. l. 117). Nors civilinė ieškovė L. R., prašydama priteisti 300 eurų neturtinės žalos atlyginimo, apeliuoja į tai, jog telefonas savaitę buvo užblokuotas, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, vien mobilaus telefono užblokavimo faktas nėra pakankamas pripažinti, kad civilinė ieškovė patyrė neturtinius išgyvenimus, dėl kurių priteistina piniginė kompensacija. Be to, mobilaus ryšio telefonas buvo užblokuotas siekiant išvengti galimų nuostolių. Dėl užblokuoto telefono galimai buvo patirti nepatogumai, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog šioje situacijoje patirti išgyvenimai, stresas nesiekia ribų, dėl kurių civilinė ieškovė įgijo teisę į neturtinės žalos atlyginimą baudžiamajame procese. Atsižvelgus į tai konstatuojama, kad civilinės ieškovės L. R. reikalavimas dėl 300 eurų neturtinės žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas minėtų aplinkybių tinkamai neįvertino, todėl priėmė neteisingą sprendimą, skundžiamas nuosprendis šioje dalyje keistinas BPK 328 straipsnio 4 punkto pagrindu.

2411. Pastebėtina, kad skundžiamo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytas rašymo apsirikimas nurodant, kad 300 eurų žala priteistina L. R. naudai, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad civilinė ieškovė yra L. R.. Rašymo apsirikimas, kurio taisymas nekeičia pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmės, šia nutartimi ištaisomas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d. nuosprendį:

27Ž. K. civilinį ieškinį dėl 300 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmesti;

28L. R. civilinį ieškinį dėl 300 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

29Nuosprendžio dalį, kuria iš E. K., o jam neturint uždarbio ar turto, priteista iš civilinės atsakovės I. R. 70 eurų Ž. K. naudai turtinei žalai atlyginti palikti nepakeistą.

30Ištaisyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d. rezoliucinėje dalyje klaidingai nurodytus civilinės ieškovės L. R. asmens duomenis, nustatant, kad civilinė ieškovė yra L. R..

31Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 6. 1.1. E. K. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad panaudodamas... 7. 1.2. E. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad atvirai... 8. II.... 9. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 10. 2. Apeliaciniu skundu civilinė atsakovė I. R. prašo sumažinti priteistą... 11. 2.1. Apeliantės teigimu, ji neturi pinigų žalos atlyginimui. Akcentuoja, kad... 12. 2.2. Pabrėžia, kad E. K. yra sunkus vaikas, du kartus buvo patalpintas į... 13. 3. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta. Teismo posėdyje gynėja... 14. III.... 15. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m.... 17. 4. Civilinė atsakovė I. R. nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. 5. Civilinė atsakovė (t. 2, b. l. 2) ir įstatyminė atstovė (t. 2, b. l. 1)... 19. 6. Civilinė ieškovė Ž. K. pirmosios instancijos teismo prašė priteisti 70... 20. 7. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, 2019 m. birželio 3 d.... 21. 8. Ž. K. taip pat pareiškė civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti... 22. 9. Civilinė ieškovė L. R. 2019 m. rugpjūčio 9 d. pareiškė civilinį... 23. 10. Pažymėtina, kad neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam... 24. 11. Pastebėtina, kad skundžiamo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d. nuosprendį:... 27. Ž. K. civilinį ieškinį dėl 300 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmesti;... 28. L. R. civilinį ieškinį dėl 300 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmesti.... 29. Nuosprendžio dalį, kuria iš E. K., o jam neturint uždarbio ar turto,... 30. Ištaisyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 24 d.... 31. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....