Byla e2-22012-466/2017
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės G. Č.– T

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Moment Credit“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės G. Č.– T.,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Moment Credit“ prašė teismo priteisti iš atsakovės G. Č.– T. 434,43 eurų skolą (negrąžintą kreditą), 34,55 eurų kredito mokestį, 390,99 eurų nuostolius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130, 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovės prašymas, esant Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-05-23 ieškovė UAB „Moment Credit“ ir atsakovė G. Č.– T. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). 2011‑07‑22 ieškovė suteikė atsakovei 434,43 eurų (1 500,00 Lt) kreditą laikotarpiui iki 2011-08-21, už kurį atsakovė įsipareigojo sumokėti 38,37 eurų (132,50 Lt) kredito mokestį. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti mokėjimo grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolinga ieškovei 434,43 eurų nesumokėtų mokėjimų ir 34,55 eurų kredito mokesčio. Ieškovė siuntė atsakovei SMS žinutes su raginimais sumokėti skolą, tačiau ji nereagavo.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš jos priteistina 434,43 eurų skola (negrąžintas kreditas) ir 34,55 eurų kredito mokestis ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis).

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnis). Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 9.4 punktu ir specialiųjų sąlygų 2 punktu kredito gavėja įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti 0,5 procento dydžio nuostolius nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovei buvo apskaičiuoti 390,99 eurų nuostoliai už 180 dienų, kuriuos ieškovė prašė priteisti iš atsakovės.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006‑11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (nuostoliai) yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnis). Jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (Lietuvos Respublikos CPK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-107/2006). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad 0,5 procento dydžio netesybų norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybos mažintinos iki 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovės priteistini 39,10 eurų nuostoliai (434,43 eurų x 0,05 procento x 180 dienų) ieškovės naudai.

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (508,08 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (59 procentai) iš atsakovės priteistina 11,21 eurų žyminio mokesčio ieškovės naudai.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš G. Č.– T., a. k. ( - ), 434,43 eurų skolą, 34,55 eurų kredito mokestį, 39,10 eurų nuostolius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (508,08 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,21 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Moment Credit“, į. k. 300657515, naudai.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

19Ieškovė turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai