Byla 2-296/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, civilinėje byloje Nr. 2-1186-212/09 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo atmesti paraišką pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Panevėžio statybos trestas“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai ir prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo paraiška, kaip neatitinkanti konkurso sąlygų numatytų reikalavimų, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti pirkimo procedūras. Nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomas.

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi prašymą patenkino ir nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų pirkimas“.

6Nutartyje nurodė, kad ieškovas ginčija pirkėjo sprendimą dėl jos paraiškos atmetimo, todėl laikinąsias apsaugos priemones taikyti tikslinga ir todėl, kad nebūtų padaryta klaidų, priimant sprendimą dėl supaprastintų derybų sąlygų rezultatų (CPK 145 str.1 d. 13 p.). Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas gali pasunkėti (CPK 145 str.1 d., 6 p.). Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Ieškovas nepateikė nei vieno teisiškai reikšmingo argumento dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas tiesiog bando vilkinti pirkimo procedūras, o vėliau, pasibaigus paraiškos ES struktūrinių fondų lėšoms gauti pateikimo laikui, jas nutraukti ir sutrukdyti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų. Nei vienas pirkimo dalyvis dar nepateikė pasiūlymo pirkimui, t.y. pateiktos tik paraiškos. Ieškovas ieškiniu iš esmės nori gauti konfidencialios informacijos. 2. Teismas neatsižvelgė į taikomų laikinųjų apsaugos priemonių teisines pasekmes bei pasekmes visai Lietuvos visuomenei. Darbai pagal projektą turi būti pradėti jau 2009 metais. Iki 2010 metų vasaros sezono pradžios numatyta atlikti dalį darbų, kurie turi užtikrinti turistų pritraukimą į Panevėžio ir Utenos kraštus. Projektas „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ siekia pritaikyti siauruką, kultūros paveldo objektą, atvykstamajam ir vietos turizmui, sukurti palankesnes sąlygas kultūriniam turizmui Panevėžio ir Utenos apskrityse. Norima išplėtoti siaurojo geležinkelio ruožų infrastruktūrą, atkurti siaurojo geležinkelio inžinerinius statinius (nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir juos pritaikyti viešiems turizmo poreikiams, įdiegti turizmo informacijos priemones. Pagal pateiktą koncepciją, preliminari projekto vertė - 11,27 milijono litų. Apie 7 milijonus litų šiam projektui finansuoti skirtų ES fondai, 1 milijoną litų - valstybės biudžetas. Projektas prisidėtų prie turizmo srautų didėjimo ne tik Panevėžio ir Utenos regionuose, bet ir visoje Lietuvoje. Projekto pridėtinė vertė: kompleksiškai sutvarkytas bei viešojo turizmo ir kultūros reikmėms pritaikytas siaurojo geležinkelio kompleksas; sumažėję socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos regionų; sezoniškumo sumažėjimas; turistų srautų didėjimas; išlaikyta istorinė vertė; kultūros paveldo išteklių išsaugojimas; Valstybės turizmo politikos įgyvendinimas. Nauji turistai naudotųsi ne tik rekonstruoto siaurojo geležinkelio paslaugomis, bet ir visa Panevėžio krašto infrastruktūra - viešbučių, maitinimo įstaigų ir kitomis paslaugomis. Tuo pačiu būtų gauta papildomų biudžeto pajamų, būtų užtikrintas Panevėžio krašto žmonių užimtumas, sumažėtų bedarbių ir bedarbiams mokamų pašalpų skaičius, būtų sukurta naujų darbo vietų turizmo ir paslaugų sektoriuje. Sustabdžius pirkimo procedūras, projekto statybos (rekonstrukcijos) darbai bus atidėti neapibrėžtam laikui ir iki 2010 metų vasaros sezono nebus atlikti planuojami darbai ir sumažės galimybės pritraukti turistus. 3. Nepradėjus statybos darbų 2009 m., kyla grėsmė prarasti galimybę gauti ES struktūrinių fondų paramą, nes, sumažėjus bendrojo finansavimo galimybėms, pirmiausia bus finansuojami projektai, kurie visiškai pasirengę pradėti statybos darbus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra žalingas visos visuomenės interesams, o daroma žala yra nepagrįstai didelė, lyginant su ieškinio reikalavimais. 4. Ieškovas savo teises galės ginti ir pasibaigus pirkimo procedūroms, ginčydamas viešųjų pirkimų sutarties teistumą ir reikalaudamas nuostolių atlyginimo. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali toliau tęsti pirkimo procedūras, nes 2009 m. lapkričio 30 d. rašte yra nurodęs pateikti pasiūlymą dėl kainos iki 2009 m. gruodžio 10 d. (galimai tik vienam iš tiekėjų). Atsakovas siekia suteikti išskirtines sąlygas vienam iš tiekėjų, neatsižvelgdamas į valstybės interesus, kad lėšos būtų naudojamos kuo racionaliau, bei pažeisdamas konkurencijos ir viešųjų pirkimų principus. Pagal konkurso sąlygų 9 p., atsakovas nustatė tik darbų pabaigą, t.y. 2011 m. sausio 31 d., tačiau darbų pradžia nėra nustatyta. Atsakovas darbų pradžios nesiejo su 2009 m. (sąlygų 26 p., 83 p.). Ieškinio nagrinėjimas neužtruks labai ilgai (VPĮ 122 str. 4 d.), tad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas nespės atlikti numatytų darbų. Atskirasis skundas tenkintinas.

7Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 3 dalis nustatė, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Taigi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

8Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdo viešąjį pirkimą dėl „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009–2011 metais“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų pirkimo. Kaip matyti iš supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų, viešojo pirkimo tikslas – pritaikyti kultūros paveldo objektą siaurąjį geležinkelį atvykstamajam ir vietos turizmui, sukuriant palankesnes sąlygas kultūriniam turizmui Panevėžio ir Utenos apskrityse. Atsakovo ketinamų įsigyti darbų pobūdis turi viešąjį interesą. Pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis numatoma rekonstruoti ir viešojo turizmo bei kultūros reikmėms pritaikyti: siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai esančias stotis (5 stotys); Panevėžio miesto depą; siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai esantį viaduką; ruože Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai esančias kelio atkarpas. Projekto tikslinė grupė: vietiniai ir atvykstantys turistai. Projekto dėka bus prisidedama prie turizmo srautų didėjimo ne tik Panevėžio ir Utenos regionuose, bet ir visoje Lietuvoje. Projekto pridėtinė vertė: kompleksiškai sutvarkytas bei viešojo turizmo ir kultūros reikmėms pritaikytas siaurojo geležinkelio kompleksas; sumažėję socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos regionų; sezoniškumo sumažėjimas; turistų srautų didėjimas; išlaikyta istorinė vertė; kultūros paveldo išteklių išsaugojimas; Valstybės turizmo politikos įgyvendinimas. Remiantis internetinės svetainės ES struktūrinė parama 2007 m. - 2013 m. (www.esparama.lt) vieša paieška apie gautas ir vertinamas paraiškas struktūrinei paramai gauti matyti, kad Panevėžio apskrities viršininko administracijos paraiška projektui „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ 2009 m. lapkričio 27 d. buvo teigiamai įvertinta tiek administracinės atitikties vertinimo, tiek tinkamumo finansuoti vertinimo etapuose. Nutarties priėmimo dieną sprendimas dėl šio projekto finansavimo dar nėra priimtas, finansavimo ir administravimo sutartis nėra pasirašyta. Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-441 patvirtinto VP3-1.3-ŪM-02-V priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau tekste - Aprašas) 69 punktu, patvirtinus ir paskelbus Projektų sąrašą, pareiškėjas turi pradėti vykdyti viešuosius pirkimus. Rekomenduojama, kad viešieji pirkimai būtų baigti vykdyti iki paraiškos pateikimo LVPA datos ir kad su atrinktu laimėtoju sutartis nebūtų sudaryta, kol nėra priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo iš ES fondų lėšų, o jeigu ji pasirašoma, tai pareiškėjas projektą pradeda vykdyti savo rizika. Kaip matyti iš Aprašo 101 punkto, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma tada, kai įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas pateikia patikslintą informaciją apie įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kainą. Tačiau esant sustabdytoms viešojo pirkimo procedūroms, atsakovas negali įgyvendinančiajai institucijai pateikti patikslintų duomenų apie įsigyjamų darbų kainą, dėl ko galimai ir užtruko sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali lemti, kad sprendimas dėl atsakovo projekto finansavimo gali būti nepriimtas, sutartis - nepasirašyta, dėl ko finansavimas šiam projektui iš ES struktūrinių fondų nebus skiriamas, projektas, trūkstant lėšų nebus įgyvendintas, o tai pažeistų visuomenės interesus.

9Teisėjų kolegija daro išvadą, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principas. Kadangi prioritetas yra teikiamas viešojo intereso gynimui, t.y. šiuo atveju lėšų iš ES struktūrinių fondų projektui įgyventi gavimui ir projekto įgyvendinimui, yra pagrindas tenkinti atsakovo atskirąjį skundą ir panaikinti nutartį, kuria buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – supaprastintų skelbiamų derybų sąlygų projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ įgyvendinimo darbų pirkimas“ procedūros sustabdymas.

10Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių bylos aplinkybių bei neteisingai taikė proceso teisės normas, dėl to klausimas buvo išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

13Ieškovo AB „Panevėžio statybos trestas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti pirkimo procedūras atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai