Byla 2-1787/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-932-544/2010 pagal ieškovo ieškinį atsakovams likviduojamai Panevėžio apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Pireka“, tretieji asmenys ieškovo pusėje akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, Lietuvos verslo paramos agentūra dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui likviduojamai Panevėžio apskrities viršininko administracijai ir prašė pripažinti negaliojančia su viešojo pirkimo ,,Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ nugalėtoju UAB „Pireka“ 2010-03-31 sudarytą rangos sutartį Nr. V18-16. Ieškovas nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010 konstatavo, kad kito tiekėjo – UAB ,,Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai. Ieškovas nurodė, kad rangos sutartis pasirašyta su tiekėju, kuris pasiūlė aiškiai per didelę kainą, o taip pat neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, todėl būtina apginti viešąjį interesą.

5Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti minėtos sutarties vykdymą. Nurodė, kad, nesiėmus šių priemonių, sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomas arba pasunkėti.

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi minėtą prašymą atmetė. Atsižvelgdamas į tai, kad viešojo pirkimo tikslas buvo pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pritaikyti kultūros paveldo objektą siaurąjį geležinkelį atvykstamajam ir vietos turizmui, sukuriant palankesnes sąlygas kultūriniam turizmui Panevėžio ir Utenos apskrityse ir visoje Lietuvoje, teismas sprendė, kad šių darbų pobūdis turi viešąjį interesą.

7Vadovaudamasis internetinės svetainės ES struktūrinė parama 2007 m. - 2013 m., taip pat iš VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-07-28 rašto Nr. R4-10187 (32) duomenimis, teismas nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko administracijos paraiška projektui „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ įvertinta teigiamai, tačiau atsakovas dar neprašė apmokėti išlaidų, patirtų vykdant ginčijamą rangos sutartį. Agentūra, prieš priimdama sprendimą apmokėti išlaidas, įsitikins, ar rangos sutartis sudaryta neprieštaraujant įstatymams ir imsis priemonių užtikrinti, kad paramos lėšomis nebūtų apmokamos išlaidos, kurios nefinansuotinos šio fondo. Nurodė, kad teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-369-212-2010, kuriuo grindžiamas ieškinys, nėra įsiteisėjęs, todėl tuo atveju, jeigu jis būtų panaikintas, šių priemonių taikymas galėtų sutrukdyti gauti finansavimą, o projektas, trūkstant lėšų, būtų nebeįgyvendintas, o tai pažeistų visuomenės interesus.

8Atskiruoju skundu ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti šią teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skunde teigia, kad teismas klaidingai interpretavo viešojo intereso sąvoką ir nepagrįstai prioritetą teikė atitinkamos visuomenės grupės interesų užtikrinimui. Nurodo, jog šiuo atveju būtina užtikrinti viešą interesą – skaidrus, racionalus, efektyvus bei tikslingas ne tik Lietuvos Respublikos piliečių mokamų mokesčių, bet ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, įsisavinimas. Įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, kuriuo grindžiamas ieškinys, viešųjų pirkimų reikalavimų ir principų pažeidimų šioje byloje nebereiktų įrodinėti, todėl ginčijama rangos sutartis būtų pripažinta negaliojančia. Todėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas efektyvus ir greitas teismo sprendimo įvykdymas.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Panevėžio statybos trestas“ atsiliepime su atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Teigia, kad viešasis pirkimas buvo vykdant pažeidžiant įstatymų nuostatas, sudaryta rangos sutartis yra neteisėta, todėl teismui ją panaikinus, perkančioji organizacija turėtų pakartotinai vertinti tiekėjų pasiūlymus, priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl laimėtojo nustatymo. Todėl būtina taikyti šias priemones užtikrinant viešąjį interesą.

10Atsakovas UAB ,,Pireka“ atsiliepime prašo ieškovo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai atsisakė taikyti minėtas priemones. Tokią teismo poziciją patvirtina ir teismų praktika, kur ne kartą nurodyta, jog tokio pobūdžio paslaugų pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų viešąjį interesą. Teigia, kad tokias priemones pritaikius, atsakovas patirtų daug didesnių nuostolių negu ieškovas, be to, iškiltų grėsmė nepasisavinti Europos Sąjungos lėšų.

11Atsakovo likviduojamos Panevėžio apskrities likvidatorius atsiliepime prašo skundą atmesti. Teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi byloje, kurioje priimtu sprendimu ieškovas grindžia ieškinį, panaikino pirmosios instancijos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą (bylos Nr. 2-296/2010).

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjant klausimą dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, yra būtina įvertinti naują aplinkybę, kuri atsirado apeliacinio šios bylos nagrinėjimo metu. Kaip matyti iš teismų informacinėje duomenų bazėje ,,LITEKO“ paskelbtos informacijos, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos (po likvidavimo procesinių teisių ir pareigų perėmėjas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija) ir trečiojo asmens UAB „Pireka“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimo, kuriuo anksčiau paminėtoje civilinėje byloje (Nr. 2-369-212/2010) patenkintas ieškovo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ ieškinys atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai, trečiasis asmuo byloje UAB ,,Pireka“, dėl ieškovui nepalankių šios institucijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų atsakovo skelbtose supaprastintose derybose dėl projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metais“ (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028) įgyvendinimo darbų pirkimo. Teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartimi paminėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, taigi įsiteisėjo (CPK 279 str., 331 str. 6 d.).

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad, esant tokioms aplinkybėms, yra pagrįsti apelianto argumentai, jog įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, kuriuo grindžiamas šis ieškinys, tai yra konstatavus viešųjų pirkimų reikalavimų ir principų pažeidimą, nagrinėjamoje byloje turės būti sprendžiamas klausimas dėl restitucijos taikymo. Tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, jog restitucija yra taikytina, laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų užtikrintas efektyvus ir greitas teismo sprendimo įvykdymas.

15Atsiliepimuose į ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirtąjį skundą atsakovų išdėstyti motyvai neduoda pagrindo daryti kitokią išvadą (CPK 185 str.).

16Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas, teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartis naikinama, klausimas išsprendžiamas iš esmės ir ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas (CPK 144- 145, Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 1 d. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

19Patenkinti ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

20Sustabdyti 2010-03-31 Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ sudarytos rangos sutarties Nr. V18-16 vykdymą.

21Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 5. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi minėtą... 7. Vadovaudamasis internetinės svetainės ES struktūrinė parama 2007 m. - 2013... 8. Atskiruoju skundu ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Panevėžio statybos trestas“ atsiliepime su... 10. Atsakovas UAB ,,Pireka“ atsiliepime prašo ieškovo skundą atmesti. Nurodo,... 11. Atsakovo likviduojamos Panevėžio apskrities likvidatorius atsiliepime prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjant... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, esant tokioms aplinkybėms, yra pagrįsti... 15. Atsiliepimuose į ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo... 16. Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas, teismo 2010 m.... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 18. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį ir... 19. Patenkinti ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 20. Sustabdyti 2010-03-31 Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir... 21. Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigai....