Byla 2-158-903/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovės atstovei R. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovams BVšĮ „Kiparisas“ ir B. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimus: pripažinti negaliojančiu 2008 m. gruodžio 18 d. B. P. (V ) darbo sutarties Nr. 1 pakeitimą, kuriuo nuo 2009 m. kovo 1 d. buvo pakeistas šios sutarties 3 punktas ir padidintas atsakovės darbo užmokestis nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt; pripažinti negaliojančiu 2008 m. gruodžio 18 d. B. P. (V ) darbo sutarties Nr. 1 pakeitimą, kuriuo nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pakeistas šios sutarties 3 punktas ir padidintas atsakovės darbo užmokestis nuo 1500,00 Lt iki 5000,00 Lt. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad VšĮ „Kiparisas“, 2010-03-18 įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, civ. bylos Nr. B2-423-460/2011, patvirtintas patikslintas VSDFV Klaipėdos skyriaus 108 999,59 Lt kreditorinis reikalavimas. Remiantis valstybės įmonės Registrų centro 2012-06-19 išrašo duomenimis atsakovė B. P. (iki 2009-04-10 Viskontienė), nuo 2008-10-02 iki 2010-03-18 buvo VšĮ „Kiparisas“ direktorė. A. B. P (V ), būdama VšĮ „Kiparisas“ direktore, atliko nesąžiningus, viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančius veiksmus, t.y. neatsižvelgdama į tai, jog jau 2009 metų pradžioje VšĮ „Kiparisas“ finansinė padėtis buvo sunki, VšĮ nuo 2009 metų sausio mėnesio nebuvo sumokėjusi priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius, nuo 2009 metų vasario mėnesio turėjo įsiskolinimą darbuotojams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, pažeisdama teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, DK 186 straipsnio 3 dalies nuostatas ir piktnaudžiaudama jai DK 95 straipsnyje suteiktomis teisėmis, nuo 2009 m. kovo 1 d. pasididino sau darbo užmokestį nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt, siekiant ateityje gauti didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas (senatvės, netekto darbingumo ir kitas socialinio draudimo išmokas) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto.

3Atsakovė BVšĮ „Kiparisas“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir mano, kad jis yra pagrįstas. Atsakovas sutinka su ieškovo ieškinyje dėstomomis faktinėmis aplinkybėmis, mano, kad patenkinus ieškinį bus apginti tiek ieškovo, tiek kitų kreditorių interesai (109-110 b.l.).

4Atsakovė B. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikimo motyvus nurodė šiuos: 1) pagal VšĮ „Kiparisas" steigimo dokumentus, atsakovė yra vienintelė steigėja, kuri sutinkamai su LR Viešųjų įstaigų įstatymo 7 str. iki VšĮ įregistravimo paskyrė save įstaigos vadovu. Kai steigėjas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimams. To paties įstatymo 6 str. reglamentuoja, kad asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai VšĮ, gali steigiamos VšĮ vardu ir dėl jos interesų sudaryti sandorius. Be to, CK 2.134 str. 1 d. numato, kad atstovo sandoriai sudaryti atstovaujamojo vardu su pačiu savimi gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu, tačiau ne trečiojo asmens, šiuo atveju ieškovo. Sutinkamai su VšĮ įstatymo 10 str. 8 d. VšĮ savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. 2) DK 186 str. nurodo, kad darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės. Bankroto byloje yra pateikti duomenys, apie tai, kad laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2010-03-18 VšĮ „Kiparisas" vadovė (atsakovė) vykdė įstaigos dalininkų paiešką tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, ir tai buvo susiję su išvykomis, padidintu darbo krūviu, kas ir įtakojo darbo užmokesčio padidinimą. Nurodė, kad DK 120, 121 str. numato darbdavio teisę keisti darbo sutarties sąlygas, pasikeitus darbo krūviui ir kt.. VšĮ įstatymo 9 ir 10 straipsniai numato, kad įstaigos vadovas sudaro ir nutraukia darbo sutartis su VšĮ darbuotojais. Taigi, ginčijami darbo sutarties sąlygų pakeitimai yra padaryti įstatymų numatytais pagrindais, todėl negali būti pripažinti sandoriais prieštaraujančiais viešajai tvarkai ir gerai moralei. Šiuo konkrečiu atveju, ginčas dėl sandorių negaliojimo, turėtų būti sprendžiamas CK 1.82 str. pagrindais, kurie numato sandorių negaliojimą dėl valdymo organų kompetencijos pažeidimų. Ši teisės norma yra speciali norma ginčijant sandorius dėl kompetentingumo. Ieškovas, reikšdamas ieškinį turi paneigti atsakovės, kaip įstaigos vadovo, nesąžiningumo prezumciją (CK 6.67 str.). Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė, pasidindama darbo užmokestį, siekė ateityje gauti didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas. Ši aplinkybė yra išnykusi, nes 2012-06-25 VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimu Nr. (10.3)10-24-13641, atsakovei netekus darbingumo, nuspresta paskirti 470,18 Lt dydžio valstybinę sicialinio draudimo netekto darbingumo pensiją. Atsakovė mano, kad ieškovas kreipėsi į teismą pažeisdamas teismingumo taisyklę, nes VšĮ “Kiparisas” yra iškelta bankroto byla, o pagal 2010-03-18 LR Įmonių bankroto įstatymo14 str. 3 d. nuostatas, ieškiniai dėl sandorių negaliojimo nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Atsakovė mano, kad šioje byloje ginčas turėtų būti sprendžiamas Darbo kodekso ir VšĮ įstatymo normų aspektu. DK 9 str. nustatyta, kad jeigu negalima pritaikyti norminių darbo teisės aktų analogijos, tai pagal darbo įstatymų pradmenis ir prasmę taikomos kitų teisės šakų normos, reglamentuojančios panašius santykius. Jeigu nurodyti santykiai nėra reglamentuoti norminiais darbo teisės aktais ir jiems negalima pritaikyti kitų teisės šakų normų, reglamentuojančių panašius santykius, tai sprendžiant kilusius ginčus taikomi 2 straipsnio 1 dalyje išvardyti principai (teisingas apmokėjimas už darbą). Atsakovė prašo dėl pablogėjusios jos sveikatos ir sunkios materialinės padėties bylą nagrinėti jai nedalyvaujant(112-114 b.l.).

5Atsakovė ir trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsiliepime atsakovė prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, civilinę bylą išnagrinėjo atsakovei ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė R. Ž. ieškinį palaikė ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis, papildomai paaiškino, kad VšĮ „Kiparisas“ yra iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi patvirtintas patikslintas VSDFV Klaipėdos skyriaus 108999,59 Lt kreditorinis reikalavimas. VĮ Registrų centro 2012-06-19 išrašo duomenimis, B. P. (iki 2009-04-10 Viskontienė), gim.1960-01-31, nuo 2008-10-02 iki 2010-03-18 buvo VšĮ „Kiparisas“ direktorė. VšĮ „Kiparisas“ direktorė B. P. (Viskontienė) 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutartį Nr. 1 sudarė pati su savimi, jai nustatytas 800,00 Lt minimalus mėnesinis atlyginimas per mėnesį. VšĮ „Kiparisas“ direktorės B. P. (V ) 2009 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. DUP 01 „Dėl B. V. darbo užmokesčio pakeitimo“ pagrindu pakeista 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutartis Nr. 1, įsipareigojant nuo 2009 m. sausio 1 d. B. P. (V ) mokėti ne nustatytą minimalų atlyginimą per mėnesį, o 2000,00 Lt per mėnesį. Pagal VšĮ „Kiparisas“ direktorės B. P. (V ) 2009 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. DUP 2 „Dėl B. V. darbo užmokesčio pakeitimo“, pakeista 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutartis Nr. 1, sudaryta tarp VšĮ „Kiparisas“ ir B. P. (V ), įsipareigojant nuo 2009 m. kovo 1 d. B. P. (V ) per mėnesį mokėti ne 2000,00 Lt, o 5000,00 Lt per mėnesį darbo užmokestį. Paaiškino, kad darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas, atsižvelgiant į jo atliekamą darbą, turi priklausyti nuo darbo kiekio ir kokybės, įstaigos veiklos rezultatų, darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos II patikrinimų skyrius atliko VšĮ „Kiparisas“ operatyvų patikrinimą už laikotarpį nuo 2008-10-09 iki 2009-09-30, bei nurodė, jog patikrinimo metu nustatyta, jog darbuotojams mokami minimalūs atlyginimai, o įstaiga neturėdama pakankamai finansinių išteklių nuo 2009-03-01 padidino įstaigos vadovei – B. V. – darbo užmokestį iki 5000,00 Lt per mėnesį. Paaiškino, kad atsakovė, būdama VšĮ „Kiparisas“ direktore, atliko nesąžiningus, viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančius veiksmus, t.y. neatsižvelgdama į tai, jog jau 2009 metų pradžioje VšĮ „Kiparisas“ finansinė padėtis buvo sunki, VšĮ nuo 2009 metų sausio mėnesio nebuvo sumokėjusi priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius, nuo 2009 metų vasario mėnesio turėjo įsiskolinimą darbuotojams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, pažeisdama teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, DK 186 straipsnio 3 dalies nuostatas ir piktnaudžiaudama jai DK 95 straipsnyje suteiktomis teisėmis, nuo 2009 m. kovo 1 d. pasididino sau darbo užmokestį nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt, siekiant ateityje gauti didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas (senatvės, netekto darbingumo ir kitas socialinio draudimo išmokas) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Nurodė, kad atsakovei B. P. skirtos ligos pašalpos šiais laikotarpiais: 1) nuo 2009-10-28 iki 2009-11-30. Priskaičiuota ligos pašalpos suma – 3967,82 Lt. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatytas ligos pašalpos dydis, yra apskaičiuotas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 2009-04-01 iki 2009-06-30, ir sudaro 241, 94 Lt. Jei 2009 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais priskaičiuotas darbo užmokestis būtų 2000 Lt per mėnesį, tai kompensuojamasis uždarbis būtų 96,77 Lt, o priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų - 1587,02 Lt; 2) nuo 2010-03-17 iki 2010-06-14. Priskaičiuota ligos pašalpos suma – 10 596,00 Lt. Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuotas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-09-30, ir sudaro 220,75 Lt. Jei 2009 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais priskaičiuotas darbo užmokestis būtų 2000 Lt per mėnesį, tai kompensuojamasis uždarbis būtų 92,31 Lt, o priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų – 4430,88 Lt. Paaiškino, kad VšĮ direktorė B. P. (Viskontienė), žinodama VšĮ „Kiparisas“ sunkią finansinę padėtį, 2009-03-01 turėdama 8323,56 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nuo 2009 m. kovo 1 d. sau pasididindama darbo užmokestį nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt per mėnesį, per laikotarpį nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. prisiskaičiavo 21 000,00 Lt didesnį darbo užmokestį, nei jis būtų priskaičiuotas. 2009-03-01 darbo sutarties pakeitimu nustatytas 3000,00 Lt didesnis darbo užmokestis 8395,80 Lt padidino jau turėtą viešosios įstaigos „Kiparisas“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Atsakovė, būdama VšĮ „Kiparisas“ direktore, dar kartą savavališkai nuo 2010 m. sausio 1 d. pasididino sau darbo užmokestį nuo 1500,00 Lt iki 5000,00 Lt, tuo metu kai Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi jau buvo nustatytas VšĮ „Kiparisas“ nemokumas. Esant VšĮ „Kiparisas“ nemokiai, turint 78 986,96 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, šios įstaigos direktorė B. P. (Viskontienė) už 2010 m. sausio, vasario, kovo mėnesius sau prisiskaičiavo 8750,00 Lt didesnį darbo užmokestį, nei jis būtų priskaičiuotas. 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. DUP 06A „Dėl darbo užmokesčio pakeitimo“ nustatytas 3500,00 Lt didesnis darbo užmokestis 3498,25 Lt padidino jau turėtą VšĮ „Kiparisas“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Paaiškino, kad 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutarties Nr. 1 pakeitimas, kuriuo nuo 2010 m. sausio 1 d. VšĮ „Kiparisas“ direktorei B. P. (V ) darbo užmokestis padidintas daugiau kaip du kartus, neatitiko VšĮ „Kiparisas“ galimybių, buvo nenaudingas ir nuostolingas, neatitiko DK 186 straipsnyje darbo užmokesčio nustatymo kriterijų ir be abejonės dar labiau apsunkino nemokios VšĮ „Kiparisas“ finansinę padėtį bei sumažino galimybes patenkinti VšĮ „Kiparisas“ kreditorių finansinius reikalavimus. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-12-15 rašte Nr. (8.6)-D2-14444 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, jog „patikrinimo metu nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-09-30 įstaiga B. P. (V ) priskaičiavo 39000,00 Lt darbo užmokesčio, neišmokėtas darbo užmokesčio likutis – 16478,98 Lt, nuo išmokėto darbo užmokesčio nesumokėtas gyventojų pajamų mokestis“. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi patvirtintas B. V. (P ) 1049,78 Lt kreditorinis reikalavimas. Darytina išvada, jog atsakovė B. P. (V ) sau faktiškai išsimokėjo tiek nuo 2009 m. kovo 1 d., tiek nuo 2010 m. sausio 1 d. priskaičiuotą padidintą darbo užmokestį, kai tuo tarpu kitiems VšĮ „Kiparisas“ darbuotojams nesumokėtas net minimalus mėnesinis atlyginimas, iš viso 149 336,13 Lt, priskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009 metų vasario mėnesio iki 2010 metų balandžio mėnesio, tame tarpe ir tiems darbuotojams, kurie iš VšĮ „Kiparisas“ atleisti dar 2009 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugsėjo mėnesiais. 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutarties Nr. 1, sudarytos tarp VšĮ po „Kiparisas“ ir B. P. (V ), 2009-03-01 ir 2010-01-01 pakeitimais dėl darbo užmokesčio padidinimo atsakovė B. P. (Viskontienė) sąmoningai pasinaudojo VšĮ, siekdama neteisėtos finansinės naudos sau, pažeidė pareigą veikti VšĮ atžvilgiu protingai ir sąžiningai, tuo pačiu padarė nuostolių Valstybinio socialinio draudimo fondui.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos aplinkybės, kad 2008-12-18 tarp VšĮ „Kiparisas“ ir atsakovės B. P. (V ) buvo sudaryta darbo sutartis Nr.1, B. P. (Viskontienė) priimta dirbti įmonėje direktore, jai nustatytas atlygis už darbą – minimalus darbo užmokestis. 2009-01-01 darbo sutartis pakeista 2009-01-28 įsakymu Nr.DUP 01, įpareigojant nuo 2009-01-01 atsakovei mokėti 2000,00 Lt darbo užmokestį per mėnesį, o 2009-02-27 Nr.DUP 2 įsakymu, darbo sutartis vėl keista, įpareigojant nuo 2009-03-01 atsakovei per mėnesį mokėti ne 2000,00 Lt, o 5000,00 Lt darbo užmokestį. 2009-10-01 įsakymu Nr.DUP 4, pakeista sutartis ir nutarta B. V. atlyginimą nuo 2009-10-01 mokėti ne 5000,00 Lt per mėnesį, o 1500, 00 Lt. 2010-01-04 įsakymu Nr.DUP 06A nutarta pakeisti atlyginimą direktorei B. P. (V ) nuo 2010-01-01 mokėti ne 1500 Lt, o 5000 Lt per mėnesį (9-14 b.l.). Iš 2009-12-15 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rašto Nr.(8.6)-D2-14444 nustatyta, kad Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos II patikrinimų skyrius atliko VšĮ „Kiparisas“ operatyvų patikrinimą už laikotarpį nuo 2008-10-09 iki 2009-09-30, bei nurodė, jog „patikrinimo metu nustatyta, jog darbuotojams mokami minimalūs atlyginimai. Įstaiga neturėdama pakankamai finansinių išteklių nuo 2009-03-01 padidino įstaigos vadovei – B. P. (V )– darbo užmokestį iki 5000,00 Lt per mėnesį (18 b.l.). Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-30 nutartimi VšĮ „Kiparisas“ buvo iškelta bankroto byla (31 b.l.). Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-23 nutartimi (civ. bylos Nr. B2-898-460/2010) patvirtinti bankrutuojančios VšĮ „Kiparisas“ 602224,05 Lt kreditoriniai reikalavimai, iš jų 149336,13 Lt pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai, 133 772,76 antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (tame tarpe Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 122741,49 Lt kreditorinis reikalavimas), bei 319115,16 Lt trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (33-35 b.l.). VSDFV Klaipėdos skyriaus pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius 2012-07-04 tarnybiniu pranešimu informavo, kad B. P. (V ) buvo skirtos ligos pašalpos šiais laikotarpiais: 1) nuo 2009-10-28 iki 2009-11-30. Priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų – 3967,82 Lt. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatytas ligos pašalpos dydis, yra apskaičiuotas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 2009-04-01 iki 2009-06-30, ir sudaro 241,94 Lt. Jei 2009 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais priskaičiuotas darbo užmokestis būtų 2000 Lt per mėnesį, tai kompensuojamasis uždarbis būtų 96,77 Lt, o priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų-1587,02 Lt; 2) nuo 2010-03-17 iki 2010-06-14. Priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų – 10596,00 Lt. Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuotas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-09-30, ir sudaro 220,75 Lt. Jei 2009 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais priskaičiuotas darbo užmokestis būtų 2000 Lt per mėnesį, tai kompensuojamasis uždarbis būtų 92,31 Lt, o priskaičiuota ligos pašalpos suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų – 4430,88 Lt (36-62 b.l.).

9Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (ABI 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.82 straipsnio 3 d., 2.87 straipsnio 1-3 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Atsakovė B. P (V ), būdama įmonės akcininkė ir direktorė, turėjo žinoti realią įmonės finansinę padėtį ir iš bankroto procedūros darbuotojams kylančias teises ir šių teisių apribojimus, piktnaudžiavo teise ir veikė nesąžiningai, pažeisdama kitų VšĮ „Kiparisas“ kreditorių teises ir teisėtus interesus, neatsižvelgdama į tai, jog jau 2009 metų pradžioje VšĮ „Kiparisas“ finansinė padėtis buvo sunki, VšĮ nuo 2009 metų sausio mėnesio nebuvo sumokėjusi priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius, nuo 2009 metų vasario mėnesio turėjo įsiskolinimą darbuotojams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, pažeisdama teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, DK 186 straipsnio 3 dalies nuostatas ir piktnaudžiaudama jai DK 95 straipsnyje suteiktomis teisėmis, nuo 2009 m. kovo 1 d. pasididino sau darbo užmokestį nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt, siekiant ateityje gauti didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas (senatvės, netekto darbingumo ir kitas socialinio draudimo išmokas) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Atsakovė žinodama VšĮ „Kiparisas“ sunkią finansinę padėtį, 2009-03-01 turėdama 8323,56 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nuo 2009 m. kovo 1 d. sau pasididindama darbo užmokestį nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt per mėnesį, per laikotarpį nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. prisiskaičiavo 21 000,00 Lt didesnį darbo užmokestį, nei jis būtų priskaičiuotas. 2009-03-01 darbo sutarties pakeitimu nustatytas 3000,00 Lt didesnis darbo užmokestis 8395,80 Lt padidino jau turėtą viešosios įstaigos „Kiparisas“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

10Be to, atsakovė B. P. (V ), būdama VšĮ „Kiparisas“ direktore, dar kartą savavališkai nuo 2010 m. sausio 1 d. pasididino sau darbo užmokestį nuo 1500,00 Lt iki 5000,00 Lt, tuo metu kai Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi jau buvo nustatytas VšĮ „Kiparisas“ nemokumas, tokiu būdu, atliko nesąžiningus, viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančius veiksmus, siekiant ateityje gauti didesnes valstybinio socialinio draudimo išmokas senatvės, netekto darbingumo ir kitas socialinio draudimo išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Esant VšĮ „Kiparisas“ nemokiai, turint 78986,96 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, šios įstaigos direktorė B. P. (V ) už 2010 m. sausio, vasario, kovo mėnesius sau prisiskaičiavo 8750,00 Lt didesnį darbo užmokestį, nei jis būtų priskaičiuotas. 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. DUP 06A „Dėl darbo užmokesčio pakeitimo“ nustatytas 3500,00 Lt didesnis darbo užmokestis 3498,25 Lt padidino jau turėtą VšĮ „Kiparisas“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

11Vadovaujantis CK 1.81 str. 1 d., viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Viešąją tvarką nustato imperatyviosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, administracinės ir kitų teisės šakų normos. Prieštaraujančiais viešajai tvarkai ar gerai moralei laikomi sandoriai, kuriuos sudaryti draudžiama įstatymo. Lietuvos įstatymų nenustatyta „viešosios tvarkos“ ar „geros moralės“ sampratų; tai yra teisės doktrinos ir teismų praktikos užduotis. Šių teisinių vertybių kategorijų turinys gali būti kintantis. „Viešoji tvarka“ apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sąvoka „gera moralė“ taip pat yra vertinamoji; kilus geros moralės taikymo klausimui, teismas privalo taikyti bylos nagrinėjimo metu pripažįstamus moralės standartus, vadovaudamasis objektyviuoju protingumo kriterijumi. Pažymėtina, kad visuomenės pagrindą sudaro teisingumas. Teisingumu turi būti grindžiami ir civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmai, taigi ir sudaromi sandoriai. Teisingumo kriterijus yra moralės normos, kurių tikslas – užtikrinti visų visuomenės narių interesų derinimą, apsaugoti ekonomiškai ir fiziškai silpnesnių visuomenės narių interesus, užkirsti kelią piktnaudžiauti teise. Todėl vertinant sudarytus sandorius reikia vadovautis ne tik teisės, bet ir geros moralės normomis. Geros moralės kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas.

12Teismas atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus bei vadovaudamasis CK 1.81 straipsnio 1 dalimi, daro išvadą, kad 2008 m. gruodžio 18 d. darbo sutarties Nr. 1, sudarytos tarp VšĮ „Kiparisas“ ir B. P. (V ), 2009-03-01 pakeitimas, kuriuo nuo 2009-03-01 buvo pakeistas šios sutarties 3 punktas ir padidintas atsakovės darbo užmokestis nuo 2000 Lt iki 5000 Lt ir 2010-01-01 pakeitimas, kuriuo nuo 2010-01-01 buvo pakeistas atsakovės darbo užmokestis nuo 1500 Lt iki 5000 Lt, yra niekinis ir negaliojantis nuo jo sudarymo dienos, toks atsakovės elgesys vertintinas kaip nesąžiningas, pažeidžiantis kitų asmenų teises, prieštaraujantis gerai moralei ir piktnaudžiavimas teise, nes atsakovė B. P. (Viskontienė) sąmoningai pasinaudojo viešąja įstaiga, siekdama neteisėtos finansinės naudos sau, pažeidė pareigą veikti viešosios įstaigos atžvilgiu protingai ir sąžiningai (CPK 185 str., CK 1.137 str., CK 1. 81 str., CK 2.87 str. 1 d.).

13Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos, žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Įvertinus tai, kad atsakovui BVšĮ „Kiparisas“ yra iškelta bankroto byla, bylinėjimosi išlaidos iš jo nepriteistinos, o iš atsakovės B. P. į valstybės biudžetą priteistina 50 proc.bylinėjimosi išlaidų, t.y. 144,00 Lt žyminio mokesčio ir 28,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 83 str.1 d. 5-7 p., 92 str., 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

  1. pripažinti negaliojančiu 2008 m. gruodžio 18 d. B. P. (V )
darbo sutarties Nr. 1 pakeitimą, kuriuo nuo 2009 m. kovo 1 d. buvo pakeistas šios sutarties 3 punktas ir padidintas atsakovės darbo užmokestis nuo 2000,00 Lt iki 5000,00 Lt.
  1. pripažinti negaliojančiu 2008 m. gruodžio 18 d. B. P. (V )
darbo sutarties Nr. 1 pakeitimą, kuriuo nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pakeistas šios sutarties 3 punktas ir padidintas atsakovės darbo užmokestis nuo 1500,00 Lt iki 5000,00 Lt.

16Priteisti iš atsakovės B. P. 172,07 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du Lt 07 ct) bylinėjimosi išlaidų (144,00 Lt žyminio mokesčio ir 28,07 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai