Byla 2A-3/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovei M. Š. , atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui G. U. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. P. , D. D. , M. Š. ir L. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 247- 417/2003 pagal ieškovų G. P. , M. Š. , D. D. , L. K. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šiaulių apygardos administraciniam teismui dėl žalos, susijusios su teisėjų atlyginimų nemokėjimu, atlyginimo (tretysis asmuo byloje – Lietuvos Respublikos finansų ministerija).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovai G. P. , D. D. , M. Š. ir L. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei ieškinio papildymais atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė), bei Šiaulių apygardos administraciniam teismui, prašydami priteisti iš Vyriausybės žalą, kuri atsirado neteisėtais valstybės institucijų ir pareigūnų sprendimais ir veiksmais sumažinus teisėjų darbo užmokestį. Nurodė, kad nuo 2000 m. sausio 1 d., remiantis 1999 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“, kuriuo teisėjų atlyginimams paskaičiuoti taikomas koeficientas sumažintas nuo 2,5 iki 1,75 (1 punktas), ir 2000 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu, kuriam įsigaliojus, 1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1494 nuostatos, susijusios su ginčo dalyku, neteko galios ir kuriuo ieškovų atlyginimų dydis nebuvo kurtas iki tokio dydžio, koks buvo nustatytas 1997 m. birželio 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 689, ieškovams buvo mokamos mažesnės algos, nei jos buvo mokamos iki 2000 m. sausio l d. Skirtumas tarp iki 2000 m. sausio 1 d. gauto darbo užmokesčio ir po to mokėto sumažinto darbo užmokesčio per laikotarpį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2003 m. vasario 1 d. yra: G. P. – 112 777,11 Lt, M. Š. – 98 480,99 Lt, D. D. – 99 531,65 Lt, L. K. – 99 616,02 Lt, kurį jie ir prašė priteisti.

5Vilniaus apygardos teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Ieškovai G. P. , D. D. , M. Š. ir L. K. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš Lietuvos valstybės G. P. – 112 777,11 Lt, M. Š. – 98 480,99 Lt, D. D. – 99 531,65 Lt, L. K. – 99 616,02 Lt žalos, kuri susidarė dėl neteisėtų valstybės institucijų ir pareigūnų sprendimų bei veiksmų laikotarpiu nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2003 m. vasario 1 d., atlyginimo.

7Atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Lietuvos apeliacinio teismo posėdžio metu teigė, kad Lietuvos valstybės ekonominė ir finansinė būklė pablogėjo 1999 metais ir tokia padėtis tęsėsi iki 2003 metų pradžios. Atsakovo atstovė išreiškė nuomonę, jog byloje reikėtų skirti ekspertizę Lietuvos valstybės ekonominei finansinei būklei, buvusiai 1999 – 2003 metų laikotarpiu, nustatyti.

8Byloje skirtina teismo ekspertizė.

9Ieškovų Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų G. P. , M. Š. , D. D. , L. K. ieškinys Lietuvos valstybei yra pareikštas dėl teisėjams neišmokėtos atlyginimo dalies priteisimo. Todėl sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą turi būti ištirtas teisėjų atlyginimų sumažinimo atitinkamu laikotarpiu teisėtumo klausimas.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija 2007 m. vasario 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-P-187/2007, konstatavo, jog teismas turi ištirti ir įvertinti ,,ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 priėmimo metu valstybėje iš tikrųjų buvo susiklosčiusi itin sunki ekonominė ir finansinė padėtis, ar teisėjų atlyginimo mažinimas buvo atliktas laikantis proporcingumo principo reikalavimų tiek dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės bei finansinės padėties, tiek ir dėl kitų kategorijų asmenų, kuriems atlyginimas (darbo užmokestis) mokamas iš valstybės biudžeto, ar faktinis pagrindas laikinai mažinti teisėjų atlyginimą, jeigu jis buvo, tebeegzistuoja, ar jis nėra pasibaigęs“.

11Kadangi tarp bylos šalių kyla ginčas dėl Lietuvos valstybės ekonominės ir finansinės būklės, egzistavusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 ,,Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ priėmimo metu bei vėlesniu laikotarpiu, dėl jos sunkumo laipsnio ir šiam ginčui išnagrinėti reikalingos specialiosios ekonominės, finansinės žinios, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas skirti byloje teismo ekonominę, finansinę ekspertizę. Iki bus atlikta ekspertizė, civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas (CPK 302 str., 164 str. 1 d. 2 p.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 212 straipsnio pirmąja dalimi, 164 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, 302 straipsniu,

Nutarė

131. Paskirti byloje teismo ekonominę, finansinę ekspertizę. Ekspertizę pavesti atlikti Lietuvos laisvosios rinkos institutui.

142. Ekspertams užduoti klausimus:

152.1 ar priimant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1494 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 ,,Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ Lietuvos valstybėje buvo susiklosčiusi itin sunki ekonominė, finansinė padėtis?

162.2 jeigu buvo susiklosčiusi itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, tai kuo ji pasireiškė, iki kurio laiko konkrečiai ji tęsėsi?

172.3 kada Lietuvos valstybės ekonominė, finansinė padėtis pagerėjo, kokios aplinkybės, faktoriai tai lėmė?

182.4 kokiais pagrindiniais kriterijais remiantis įvertinama valstybės ekonominė, finansinė padėtis, kokiuose dokumentuose šie esminiai kriterijai turi atsispindėti?

192.5 ar laikotarpiu nuo 1999 m. gruodžio 28 d. iki 2003 m. sausio 1 d. buvo sumažinti kitų iš valstybės biudžeto apmokamų asmenų atlyginimai, valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų ir įvairių iš valstybės biudžeto finansuojamų sričių finansavimas? Jei taip, tai kokia procentine išraiška?

202.6 ar nurodytu laikotarpiu buvo didinami iš valstybės biudžeto apmokamų asmenų atlyginimai? Jeigu taip, tai kokia procentine išraiška?

213. Civilinę bylą sustabdyti, iki bus atlikta teismo ekspertizė.

224. Pateikti ekspertams civilinę bylą Nr. 2A-3/2007.

235. Įpareigoti atsakovą Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atlyginti ekspertui ekspertizės atlikimo išlaidas.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovai G. P. , D. D. , M. Š. ir L. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei... 5. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Ieškovai G. P. , D. D. , M. Š. ir L. K. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 7. Atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Lietuvos apeliacinio teismo... 8. Byloje skirtina teismo ekspertizė.... 9. Ieškovų Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų G. P. , M. Š. ,... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija 2007 m. vasario 21 d.... 11. Kadangi tarp bylos šalių kyla ginčas dėl Lietuvos valstybės ekonominės ir... 12. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 212 straipsnio... 13. 1. Paskirti byloje teismo ekonominę, finansinę ekspertizę. Ekspertizę... 14. 2. Ekspertams užduoti klausimus:... 15. 2.1 ar priimant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d.... 16. 2.2 jeigu buvo susiklosčiusi itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, tai... 17. 2.3 kada Lietuvos valstybės ekonominė, finansinė padėtis pagerėjo, kokios... 18. 2.4 kokiais pagrindiniais kriterijais remiantis įvertinama valstybės... 19. 2.5 ar laikotarpiu nuo 1999 m. gruodžio 28 d. iki 2003 m. sausio 1 d. buvo... 20. 2.6 ar nurodytu laikotarpiu buvo didinami iš valstybės biudžeto apmokamų... 21. 3. Civilinę bylą sustabdyti, iki bus atlikta teismo ekspertizė.... 22. 4. Pateikti ekspertams civilinę bylą Nr. 2A-3/2007.... 23. 5. Įpareigoti atsakovą Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos...