Byla e2S-326-357/2017

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. Č. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo D. Č. ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, D. Č., antstoliui T. U., IV-ojo notarų biuro notarei G. Š., V. G., V. T., M. T., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų byloje, VĮ Valstybė žemės fondui, AS Reverta, atstovaujamai UAB „NIF Lietuva“ dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto ir pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

3Teismas,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas D. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2015-10-15 turto – žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), pardavimo pasiūlytam pirkėjui, atsakovui V. G., aktą, surašytą antstolio T. U., kaip prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms; pripažinti negaliojančia 2015-11-17 žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp V. G. ir V. T., patvirtintą notarės G. Š., kaip prieštaraujančią imperatyvioms teisės normoms; taikyti dvišalę restituciją – šalis V. G. ir V. T. grąžinant į pradinę buvusią iki sandorių sudarymo padėtį, o iš V. G. perduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), valstybės nuosavybėn. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovei nustatė 14 dienų terminą trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti ieškinio reikalavimus (dalyką).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo D. Č. patikslintą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, D. Č., antstoliui T. U., IV-ojo notarų biuro notarei G. Š., V. G., V. T., M. T., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų byloje, VĮ Valstybė žemės fondui, AS Reverta, atstovaujamai UAB „NIF Lietuva“ dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto ir pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn paliko nenagrinėtą. Išaiškino ieškovui, kad pašalinus aplinkybes, dėl kurių ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, jis turi teisę kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka. Priteisė iš ieškovo D. Č. atsakovui V. G. 300,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovo D. Č. atsakovams V. T. ir M. T. 480,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
 1. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad teismui priėmus ieškinį paaiškėjo, jog žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre išregistruotos, dėl to nebėra nekilnojamojo turto objekto, kuris pagal ieškovo reikalavimus taikant restituciją galėtų būti perduotas valstybės nuosavybėn, Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas 14 dienų terminas trūkumams pašalinti, t. y. ieškovas buvo įpareigotas patikslinti ieškinio reikalavimus (dalyką) (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Iki nurodyto termino ieškovas į teismą nesikreipė ir 2017-01-05 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino. Kadangi teismui priėmus patikslintą ieškinį paaiškėjo, jog jis neatitinka ieškinio formai ir turiniui keliamų reikalavimų, kurių neištaisius byla negali būti tinkamai išnagrinėta, ieškinys paliktas nenagrinėtas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu ieškovas D. Č. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – išspręsti 2017-02-08 dienos patikslinto ieškinio priėmimo klausimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. 2017 m. sausio 5 d. nutartis D. Č. ir jo atstovui nebuvo išsiųsta. Ieškovo atstovas, pagrįstai tikėjosi gauti teismo dokumentą paštu, kaip tai ir buvo nurodyta lydraštyje. Tačiau nutartis iki ieškovo atstovo taip ir neatkeliavo dėl nežinomų priežasčių. Apie 2017 m. sausio 5 d. dienos nutarties turinį ieškovo atstovui tapo žinoma iš 2017 m. sausio 31 d. nutarties, 2017 m. vasario 1 d. teismui įkėlus į EPP sistemą 2017 m. sausio 31 d. dienos nutartį.
  2. Sutiktina su teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties nustatytomis aplinkybėmis dėl būtinumo tikslinti ieškinį. Netenkinant atskirojo skundo, proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai būtų pažeidžiami, nes visos teisinės procedūros, kurių didžioji dali buvo atlikta šioje byloje, būtų atliekamos iš naujo, nepateisinamai iš naujo apkraunant Šiaulių apylinkės teismą papildomu ir pakartotiniu darbu.
  3. Pateikia D. Č. išduotas medicinines pažymas dėl neatvykimo į teismą, iš kurių matyti, kad D. Č. nuo 2017-01-10 iki 2017-01-31 dienos negalėjo atvykti į Šiaulių apylinkės teismą susipažinti su byloje esančiais dokumentais ir atvykti į paštą atsiimti galimai teismo siųstų jam procesinių dokumentų. Prideda pašto pranešimų kopijas, iš kurių matyti kokie dokumentai buvo siunčiami (negauti) D. Č..
 2. Atsakovas antstolis T. U. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Civilinė byla Nr. e2-10532-949/2016 inicijuota elektroniniu būdu paties ieškovo atstovo, kas parodo, kad ieškovo atstovui yra priimtinas apsikeitimas teismo procesiniais dokumentais elektroniniu būdu.
  1. Ieškovui atstovauja advokatas, savo srities profesionalas, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl jis turėjo ir privalėjo sekti teismo siunčiamų elektroninių dokumentų turinį, netgi aktyviai domėtis civilinės bylos eiga, taip pat ir gebėti perskaityti adoc formato elektroninius dokumentus, nes būtent šiuo formatu į sistemą nuolat įkeliami elektroniniu parašu pasirašyti teismo ir kiti dokumentai.
  1. CPK normos nuginčija atskirojo skundo argumentą, jog teismas 2017-01-05 nutartį privalėjo išsiųsti tiek advokatui, tiek ieškovui paštu, kadangi procesinio dokumento įteikimas atstovui yra laikomas tinkamu ir pakankamu įteikimu proceso šaliai.
 1. Atsakovas V. G. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovui šioje civilinėje byloje atstovauja advokatas A. K. ir savo ieškinį ieškovas, tiksliau jo atstovas, pateikė per EPP, kas reiškia, kad civilinė byla Nr. e2-356- 949/2017 yra elektroninė byla ir procesinių dokumentų įteikimui šioje byloje yra taikomi specialūs teisės aktų nustatyti reikalavimai.
  1. Vedant elektroninę bylą, proceso dalyviams, kurie privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir kurie turi prieigą prie elektroninės bylos kortelės, kaip šiuo atveju ieškovo atstovas advokatas A. K., visi teismo procesiniai dokumentai siunčiami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (šiuo atveju tai būtų EPP) ir paštu papildomai nesiunčiami.
  1. 2017 m. sausio 5 d. teismas į EPP sistemą įkėlė 2017 m. sausio 5 d. teismo nutartį MS Word (docx) formatu, vadinasi, ieškovo atstovas turėjo visas galimybes susipažinti su 2017 m. sausio 5 d. teismo nutartimi dar tą pačią, t. y. jos priėmimo, dieną.
  1. Ieškovo atstovui per EPP gavus teismo dokumentus, kurių jis neva negalėjo perskaityti, jis turėjo galimybę kreiptis į teismą ir prašyti tokių dokumentų įteikimo kitu būdu/formatu ar imtis kitų papildomų priemonių susipažinti su tokių dokumentų turiniu. Tuo tarpu ieškovo atstovas, gavęs dokumentus, kurių neva negalėjo peržiūrėti, iš esmės nesiėmė jokių veiksmų ir tik laukė tolimesnių teismo sprendimų.
Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11

 1. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo D. Č. patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtą. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovui nustatė 14 dienų terminą trūkumams pašalinti (patikslinti ieškinio reikalavimus (dalyką)), kadangi teismui priėmus ieškinį paaiškėjo, jog žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre išregistruotos, dėl to nebėra nekilnojamojo turto objekto, kuris pagal ieškovo reikalavimus taikant restituciją galėtų būti perduotas valstybės nuosavybėn. Iki nurodyto termino ieškovas į teismą nesikreipė ir 2017 m. sausio 5 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino.
 2. Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas. Šių procesinių priemonių taikymas negali pasiekti tokio masto, kad iš esmės pažeistų arba net eliminuotų asmens teisės į teismą esmę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010).
 3. Kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama CPK nustatyta tvarka ir laikantis įstatyme numatytų ieškinio (piešieškinio) formos ir turinio reikalavimų, kurie yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui (CPK 111 str., 135 str., 138 str.). Tuo tarpu teismo pareiga yra imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai (CPK 2 str.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti.
 4. Ieškovas sutinka su teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties nustatytomis aplinkybėmis dėl būtinumo tikslinti ieškinį, tačiau teigia, kad nei ieškovui, nei jo atstovui nutartis dėl trūkumų šalinimo nebuvo laiku įteikta. Civilinė byla, užvesta pagal ieškovo D. Č. ieškinį, paties ieškovo atstovo inicijuota elektroniniu būdu, kas, kaip pagrįstai nurodo antstolis T. U., įrodo, kad ieškovo atstovui yra priimtinas apsikeitimas teismo procesiniais dokumentais elektroniniu būdu. Taigi, ieškovo atstovas, nutaręs ieškinį teismui pateikti elektroniniu būdu, pasirinko, kad byla būtų nagrinėjama elektronine forma, t. y., kad elektroniniu būdu būtų įteikiami šalims procesiniai teismo dokumentai.
 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 22 punkte įtvirtinta, kad jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Byloje nenustatyta, kad ieškovo D. Č. advokato A. K. paskyra EPP ir jo prieiga prie elektroninės civilinės bylos Nr. e2-356-949/2017 kortelės būtų neaktyvi. Kaip pagrįstai nurodo atsakovas V. G., vedant elektroninę bylą, proceso dalyviams, kurie privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir kurie turi prieigą prie elektroninės bylos kortelės (kaip nagrinėjamos bylos atveju ieškovo atstovas advokatas A. K.), visi teismo procesiniai dokumentai siunčiami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (šiuo atveju EPP) ir paštu papildomai nesiunčiami.
 6. Apeliantas teigia, kad 2017 m. sausio 6 d. EPP sistemoje buvo patalpinta informacija „Naujas teismo dokumentas“ bei į sistemą įkeltas lydraštis, adresuotas advokatui A. K., prie lydraščio prikabinti trys priedai adoc formatu, kuris ieškovo atstovo kompiuteryje nenuskaitomas. Iš LITEKO duomenų sistemos matyti, kad civilinėje byloje Nr. e2-356-949/2017 2017 m. sausio 5 d. teismas į EPP sistemą įkėlė 2017 m. sausio 5 d. teismo nutartį MS Word (docx) formatu, kuri buvo pasirašyta elektroniniu teisėjo parašu ir per EPP išsiusta ieškovui vykdyti. Taigi, teismas, priėmęs 2017 m. sausio 5 d. nutartį, ją ieškovui įteikė laikydamasis visų jam teisės aktų tuo atveju keliamų procesinių reikalavimų. Sutiktina su atsakovo V. G. argumentu, kad ieškovo atstovui per EPP gavus teismo dokumentus, kurių jis negalėjo perskaityti, jis turėjo galimybę kreiptis į teismą ir prašyti tokių dokumentų įteikimo kitu būdu/formatu ar imtis kitų papildomų priemonių susipažinti su tokių dokumentų turiniu. Jokių veiksmų, dokumento peržiūrėjimui ieškovo atstovas nesiėmė. Pažymėtina, kad ieškovą atstovavo advokatas, t. y. asmuo, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl jis turėjo sekti teismo siunčiamų elektroninių dokumentų turinį, aktyviai domėtis civilinės bylos eiga. Kaip jau minėta, pats ieškovo atstovas ieškinį teismui pateikė elektroniniu būdu, todėl jis turi gebėti perskaityti adoc formato elektroninius dokumentus, kadangi šiuo formatu į sistemą nuolat įkeliami elektroniniu parašu pasirašyti teismo ir kiti dokumentai.
 7. CPK 118 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kai šalis ar trečiasis asmuo teismui raštu nurodo, kad procesinius dokumentus pageidauja gauti patys, – tik šaliai ar trečiajam asmeniui. Minėto straipsnio 2 dalis numato atstovo pareigą supažindinti atstovaujamąjį su gautais procesiniais dokumentais. Esant tokiam įstatyminiam reglamentavimui, ieškovas nepagristai teigia, kad teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartį privalėjo išsiųsti tiek advokatui, tiek ieškovui paštu. Pažymėtina, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), todėl šių pareigų nesilaikant asmenims kyla neigiamos teisinės pasekmės, nagrinėjamos bylos atveju – ieškinio palikimas nenagrinėtinu.
 8. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartis paliekama nepakeista, o ieškovo atskirasis skundas atmetamas. Atsakovas V. G. prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų, todėl šios išlaidos atsakovo naudai nepriteistinos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai