Byla AS-63-519-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. G. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „VST“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas K. G. (toliau – ir pareiškėjas) skundu ir patikslintais skundais kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos individualų administracinį aktą – Klaipėdos apskrities viršininko 2009 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. 2-3148-(2.20) „Dėl pažymos išdavimo“ dalį, kurioje yra nurodyta, kad „...tačiau savavališka statyba buvo tęsiama ir po savavališkos statybos akto surašymo – nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2009 balandžio. Tuo laikotarpiu buvo pastatyti dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis, įrengta elektros spinta, kurie iki šiol nėra nugriauti“, kitoje dalyje Klaipėdos apskrities viršininko 2009 m. spalio 9 d. sprendimą palikti galioti; įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka, išduoti jam pažymą apie tai, kad 2007 m. balandžio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti, o žemės sklype ( - ) esama elektros spinta nėra 2007 m. balandžio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 5 užfiksuotos savavališkos statybos padarinys; įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka, išduoti jam pažymą apie tai, kad 2007 m. balandžio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti, o žemės sklype ( - ), esamas statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis nėra 2007 m. balandžio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 5 užfiksuotos savavališkos statybos padarinys; įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka, išduoti sutikimą jam vykdyti statybos darbus, atsižvelgiant į tai, kad 2007 m. balandžio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, pakeitė Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. 2-3148-(2.20) dalį „Dėl pažymos išdavimo“ ir išbraukė iš sprendimo ketvirtos pastraipos žodžius „įrengta elektros spinta“; kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjas 2010 m. sausio 8 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui išsiuntė prašymą (teisme gautas 2010 m. spalio 12 d.), kuriuo prašė išaiškinti 2010 m. rugsėjo 24 d. administracinėje byloje Nr. I-148-513/2010 pagal jo skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priimtą sprendimą.

7Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkė 2010 m. spalio 18 d. raštu Nr. 5‑8060 atsakė į pareiškėjo 2010 m. sausio 8 d. prašymą dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo išaiškinimo.

8Pareiškėjas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2010 m. lapkričio 24 d. išsiuntė atskirąjį skundą (teisme gautas 2010 m. lapkričio 26 d.), kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. raštą Nr. 5-8060.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. rašto Nr. 5-8060 atsisakė priimti.

11Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo prašymu iš esmės prašyta ne išaiškinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I‑148-513/2010 (nors raštas ir pavadintas „Dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. teismo sprendimo išaiškinimo“), kaip tai numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 94 straipsnio 3 dalies nuostatose, o prašoma atsakyti į klausimus, susijusius su 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimą priėmusios kolegijos sudėties teisėtumu, kolegijos darbu bei prašoma atsakyti, ar priimant sprendimą buvo atsižvelgta į pareiškėjo 2010 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo, t. y. buvo prašoma atsakyti į procesinius dalykus, kuriuos reglamentuoja ABTĮ. Teismas pabrėžė, jog kadangi nebuvo prašoma aiškinti sprendimo turinio, o teisėja Irma Čuchraj Lietuvos Respublikos Prezidentės 2010 m. rugsėjo 28 d. dekretu Nr. 1K-491 nuo 2010 m. spalio 8 d. perkelta į Klaipėdos apygardos teismą, į minėtą prašymą 2010 m. spalio 18 d. raštu Nr. 5-8060 atsakė teismo pirmininkė. Pažymėjo, jog šis raštas nėra procesinis dokumentas, jo pavadinimas „Dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. teismo sprendimo išaiškinimo“ tik nurodo į kokį prašymą atsakoma. Teismo vertinimu, kadangi minėtas raštas nėra procesinis dokumentas, t. y. nėra nutartis, kaip klaidingai nurodo pareiškėjo atstovas advokatas V. G., jis negali būti skundžiamas atskiruoju skundu, nes atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys (ABTĮ 149 str.).

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti, priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. rašto Nr. 5-8060, perduoti 2010 m. spalio 8 d. prašymą „Dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. teismo sprendimo išaiškinimo“ spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui kitai teismo sudėčiai.

14Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai neišaiškino 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo pagal jo 2010 m. spalio 8 d. prašymą, iškraipęs jį, užkrito kelią įgyvendinti įstatymo numatytą teisę pateikti teismui prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo. Pareiškėjo manymu, teismo 2010 m. spalio 18 d. raštas Nr. 5-8060, kuriuo teismo pirmininkė atsakė jam į 2010 m. spalio 8 d. prašymą, yra būtent 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo išaiškinimas, tačiau toks teismo išaiškinimas yra įformintas netinkamai, t. y. teismo nutartis priimta nebuvo, nors 2010 m. spalio 18 d. rašto turinys yra panašus į teismo nutartį, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Taip pat mano, jog teismo pirmininkė viršijo savo įgaliojimus, kadangi ji nedalyvavo priimant 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimą, tačiau ėmėsi jo išaiškinimo. Pareiškėjo teigimu, teismo pirmininkė, žinodama 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo priėmimo aplinkybes, įsikišo į kitų teisėjų darbą, darė įtaką savo pavaldiniams, neužtikrino sprendimo priėmimo slaptumo, aiškindama teismo sprendimą, kurio nepriėmė, veikė kaip neteisėtos sudėties teismas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio.

19Pažymėtina, kad pagal minėtos ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje reglamentuotos procesinės teisės normos prasmę sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai, t. y. ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis iš esmės yra skirta priimto teismo sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10‑206/2007).

20Iš bylos medžiagos matyti, jog Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2010 m. spalio 8 d. pareiškėjas išsiuntė paštu prašymą „Dėl 2010 m. rugsėjo 24 d. teismo sprendimo išaiškinimo“ (II tomas, b. l. 41). Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pateikti klausimai dėl trijų teisėjų kolegijos dalyvavimo priimant 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimą, teismo sprendimo priėmimo kolegialumo, teisėjų kolegijos sudėties priimant sprendimą ir teismo priėmimo slaptumo, ar teismo sprendimas buvo priimtas prieš ar po pareiškėjo pareikšto nušalinimo, ar priimant sprendimą buvo atsižvelgta į pareiškimą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo, yra susiję su procesiniais sprendimo priėmimo klausimais, o ne su priimto teismo sprendimo turiniu. Iš pareiškėjo pateikto prašymo dėl sprendimo išaiškinimo matyti, kad jame nenurodoma tokių aplinkybių, kurios leistų manyti, jog pareiškėjui yra neaišku kokia yra teismo sprendimo esmė. Pateikti paklausimai teismui neatitinka teismo sprendimo išaiškinimo instituto prasmės, yra pateikti ne dėl priimto sprendimo turinio, taigi teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog iš esmės nebuvo prašoma išaiškinti teismo sprendimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjui į jo 2010 m. spalio 8 d. prašymą buvo atsakyta Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkės 2010 m. spalio 18 d. raštu Nr. 5-8060, kuris nelaikytinas teismo nutartimi, priimta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies prasme.

21Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui šio įstatymo nustatytais atvejais (ABTĮ 149 str. 1 d. 1 p.) ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (ABTĮ 149 str. 1 d. 2 p.). Kadangi, kaip minėta, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 18 d. raštas Nr. 5-8060 nelaikytinas teismo nutartimi, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl minėto rašto, jos naikinti nėra pagrindo.

22Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus nagrinėjamas pareiškėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas apeliacinis skundas, kuriuo atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimą, t. y. pastarasis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jo teisėtumas ir pagrįstumas bus vertinamas apeliacine tvarka, o pareiškėjas atitinkamai turės papildomą galimybę teikti pastabas, argumentus dėl skundžiamo sprendimo inter alia ir dėl sprendimo priėmimo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo K. G. atskirąjį skundą atmesti.

25Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas K. G. (toliau – ir pareiškėjas) skundu ir patikslintais... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu... 6. Pareiškėjas 2010 m. sausio 8 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui... 7. Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkė 2010 m. spalio 18 d.... 8. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2010 m. lapkričio... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi... 11. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo prašymu iš esmės prašyta ne... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio... 14. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai neišaiškino 2010 m. rugsėjo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, bylos... 19. Pažymėtina, kad pagal minėtos ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje reglamentuotos... 20. Iš bylos medžiagos matyti, jog Klaipėdos apygardos administraciniam teismui... 21. Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo (teisėjo)... 22. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiajame... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Pareiškėjo K. G. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....