Byla 2VP-289-676/2019
Dėl teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus nevykdymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui R. B. ir jo atstovams N. B., advokatui G. G., suinteresuoto asmens A. J. G. atstovui advokatui G. G., suinteresuotam asmeniui D. R. ir jos atstovui advokatui V. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J. G., R. B., D. R., dėl teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas pateikė teismui 2018 m. birželio 5 d., 2018 m. rugpjūčio 24 d. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo Aktus Nr. S1c-45626, Nr. S1c-69499.

5Pareiškėjas prašo teismo spręsti klausimą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. išduotų vykdomųjų raštų Nr. 2-13-586/2017 neįvykdymo ir skirti skolininkei D. R. iki 300 EUR baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Nurodo, kad suinteresuotas asmuo D. R. nėra įvykdžiusi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-13-586/2017, t.y. D. R. 1.) nėra išsikėlusi su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013 m. sausio 7 d. UAB „Bau Solutions“ plane pažymėtų indekse R-2 (40,28 kv.m. ploto); 2.) neįvykdžiusi įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės, esančios ( - ), patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą; 3.) atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą, esantį ( - ), iš vakarų pusės pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir panaikinti savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius rytų pusėje; 4.) pašalinti savavališkai įrengtą stoglangį; 5.) atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą; 6.) pašalinti visus skolininkei nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio( - ), laikotarpiui, kol bus atliekama šio pastato rekonstrukcija bei dėl naudojimosi garažu tvarkos, nustatant, kad skolininkė naudojasi 4 kv.m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, o A. J. G. naudojasi 4 kv.m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3.

6Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepimu prašo teismo atmesti antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose.

7Suinteresuoti asmenys A. J. G. ir R. B. atsiliepimu į prašymą prašo patenkinti 2018-06-05 antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą dėl CPK 771 str. 6 d. numatytos baudos skyrimo D. R. už vykdomųjų raštų Nr. 2-13-586/2017 nevykdymą.

8Teismo posėdyje suinteresuoti asmenys R. B. jo atstovai N. B. bei advokatas G. G. pareiškimą palaikė.

9Suinteresuotas asmuo D. R. ir jos atstovas advokatas V. A. prašė pareiškimą atmesti.

10Pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas į teismo posėdį neatvyko, papildomų paaiškinimų nepateikė. Apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 6 dalis).

11Teismas

konstatuoja:

12Iš vykdomųjų bylų Nr. 0010/18/01102, 0010/18/01103 ir Nr. 0010/18/02311 medžiagos nustatyta, kad antstolis A.Selezniovas atlieka vykdymo veiksmus pagal Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-13-586/2017, kuriuo nuspręsta : iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5592-4000-2048, esančio ( - ): 1.1. Pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2–11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“ plane pažymėtų indeksu 2–2 (24,27 kv. m. naudingo ir 5,97 kv. m. nenaudingo ploto); 1.2. Rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „Bau Solutions“ plane pažymėtų indeksu R-2 (40,28 kv. m. ploto). 2. Pripažinti, kad D. R. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) atlikti statybos darbai yra savavališka statyba ir įpareigoti D. R. pašalinti savavališkos statybos padarinius: 2.1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą; 2.2. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, tuo pačiu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius; 2.3. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti minėtą stoglangį; ... 4. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą atstatyti garažo, unikalus Nr. (duomenys nekslbtini), esančio ( - )savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą....10. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atliekama šio pastato rekonstrukcija. 11. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Bau Solutions“ I aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3.

13Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimas įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 13 d., bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka ir sprendimą pakeitus iš dalies

14Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimas įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 13 d., bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka ir sprendimą pakeitus iš dalies.

152018 m. kovo 23 d. patvarkymu Nr.S-18-10-4273 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01102) ir patvarkymu Nr.S-18-10-4271 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01103) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. vykdomieji raštai Nr.2-13-586/2017 priimti vykdymui.

162018 m. kovo 23 d. raginimu Nr.Slc-24602 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01102) ir raginimu Nr.Slc-24624 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01103) skolininkė D. R. paraginta per 30 dienų geruoju įvykdyti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. išduotų vykdomųjų raštų Nr.2-13-586/2017 reikalavimus.

172018 m. kovo 23 d. patvarkymai Nr.S-18-10-4273 ir Nr.S-18-10-4271 bei raginimai Nr.Slc-24602 ir Nr.Slc-24624 skolininkei D. R. CPK 122-123, 605 str. nustatyta tvarka išsiųsti registruotu paštu vykdomuosiuose dokumentuose ir LR Gyventojų registre nurodytu deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ). Procesiniai dokumentai 2018 m. balandžio 3 d. įteikti nepilnametei dukrai E. R.. Vadovaujantis CPK 123 straipsnio 3 dalimi procesinių dokumentų įteikimas šeimos nariui laikomas tinkamu, jei dokumentus priimantis šeimos narys yra pilnametis. Atsižvelgiant į tai, procesinių dokumentų įteikimas nepilnametei dukrai E. R. laikytinas netinkamu.

18Įvertinus tai, kad 2018 m. kovo 23 d. patvarkymų Nr.S-18-10-4273 ir Nr.S-18-10-4271 bei raginimų Nr.Slc-24602 ir Nr.Slc-24624 skolininkei D. R. registruotu paštu įteikti nepavyko, 2018 m. balandžio 5 d. raginimai Nr.S-18-4895 ir Nr.S-18-10-4894 įvykdyti vykdomųjų dokumentų reikalavimus paskelbti viešai.

192018 m. gegužės 3 d. antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės D. R. 2018 m. gegužės 1 d. pareiškimas su nuotraukomis, kuriame nurodoma, kad vykdomųjų dokumentų reikalavimai yra pilnai įvykdyti.

202018 m. gegužės 16 d. antstolio kontoroje buvo gauti A. J. G. įgalioto asmens A. G. ir R. B. raštai, kuriuose nurodoma, kad išieškotojas negali patvirtinti vykdomojo dokumento reikalavimų įvykdymą, kadangi nesant atskiro įėjimo negali patekti į vykdomajame dokumente nurodytas patalpas.

212018 m. gegužės 23 d. patvarkymu Nr.Slc-42534 nustatyti, kad 2018 m. gegužės 31 d. 15.00 val. bus vykdomas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. išduotų vykdomųjų raštų Nr.2-13-586/2017 reikalavimų įvykdymo patikrinimas vietoje, adresu ( - ).

22Siekiant nustatyti, ar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. išduotų vykdomųjų raštų Nr.2-13-586/2017 reikalavimai yra įvykdyti, 2018 m. gegužės 31 d. antstolio padėjėja M. P. nuvyko adresu ( - ), ir atliko gyvenamojo namo, esančio ( - ), rūsio ir pastogės patalpų fotofiksaciją, surašė vykdomųjų dokumentų reikalavimų įvykdymo patikrinimo vietoje protokolą Nr.Slc-44923 (2018 m. birželio 1 d. priedas Nr.Slc-45042). Iš antstolio padėjėjos padarytų nuotraukų matyti, kad vykdomųjų dokumentų reikalavimai neįvykdyti. Skolininkė klaidingai ir neteisingai vadovaujasi planu, pagal kurį atlikti darbai buvo pripažinti jų savavališka statyba, o ne originalia pastato konstrukcija, kuri priklauso A. G.; skolininkė klaidingai nurodo, kad pastogės patalpoje esanti pertvara yra laikančioji konstrukcija: laikančiosios konstrukcijos turi būti mediniai balkiai, sijos; skolininkė nėra atlaisvinusi A. G. priklausančios rūsio patalpos, t.y. palikta nuotekų bačka, hidroforas, vandens šildymo katilas, šulinys. Taip pat vykdomųjų dokumentų reikalavimų įvykdymo patikrinimo vietoje metu nustatyta, kad rūsio patalpoje yra įrengtas šulinys, kuris buvo sujungtas su hidroforu. Pastogės patalpoje, 2013 m. lapkričio 18 d. UAB „Kartografiniai projektai“ ir 2014 m. birželio 12 d. UAB „Geodonas“ planuose pažymėtoje indeksu 4-9, nėra įrengtų pertvarų; tarp pastogės patalpų, 2013 m. lapkričio 18 d. UAB „Kartografiniai projektai“ plane pažymėtų indeksais 4-11 ir 4-9 yra siena-pertvara. Skolininkė D. R. nurodė, kad tai yra laikančiosios konstrukcijos. Šioje sienoje yra įrengtos vienos durys, taip pat stiklinė anga-langas. Šioje sienoje (pertvaroje/konstrukcijoje) matoma užmūryta anga išieškotojui R. B. priklausančios patalpos pusėje. Šios sienos/pertvaros/konstrukcijos žymėjimas tiek UAB „Kartografiniai projektai“, tiek 2014 m. birželio 12 d. UAB „Geodonas“, tiek UAB „Bau Solutions“ planuose yra vienodas - žymima vientisa linija. Procesinių veiksmų atlikimo metu, išieškotojo R. B. atstovė N. B. nurodė, kad šios sienos/pertvaros/konstrukcijos neturi būti - erdvė, kurią sudaro pastogės patalpos 2013 m. lapkričio 18 d. UAB „Kartografiniai projektai“ plane pažymėtos indeksais 4- 10, 4-9 ir 4-11, turi būti tuščia ir be pertvarų, kaip šalia besiribojanti kito namų valdos bendraturčiui priklausanti pastogės patalpa; tarp pastogės patalpų, 2014 m. birželio 12 d. UAB „Geodonas“ plane pažymėtų indeksais 4-10 ir 4-11, yra išlikę buvusios pertvaros fragmentai - plytų mūro dalis prie sienos, atskiriančios nurodytą erdvę nuo pastogės patalpos pažymėtos indeksu 4-9, ir ant grindų, skersai erdvės. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo D. R. tos aplinkybės, kad teismo sprendimas iš dalies nėra įvykdytas, neneigia.

23Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Skolininko atsakomybė už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymą reglamentuojama CPK 771 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos CPK 273 straipsnyje, surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų.

24CPK 273 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovą įpareigoja atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, gali tame pačiame sprendime nurodyti, jog, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus ar imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Tai reiškia, kad teismas, išspręsdamas ginčą iš esmės ir priimdamas sprendimą, gali tame pačiame sprendime nurodyti sprendimo neįvykdymo padarinius – tuos veiksmus, kuriuos turi atlikti skolininkas, tačiau jam įpareigojimo neįvykdžius, tuo pačiu sprendimu gali nustatyti ir pavesti tuos pačius veiksmus atlikti išieškotojui, jeigu tie veiksmai nėra asmeninio pobūdžio ir išieškotojas juos gali atlikti už skolininką. Šiuo atveju, skolininkui neįvykdžius teismo sprendimu nurodytų veiksmų, antstolis apie tai surašo aktą, perduoda jį vykdymo vietos teismui, kuris priima nutartį taikyti sprendime nurodytus padarinius, nes skolininkas neatliko teismo sprendimu nustatytų veiksmų (CPK 771 straipsnio 1, 2 dalys).

25Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 300 eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (CPK 771 straipsnio 6 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad ši bauda atlieka kompensacijos funkciją, skiriama kaip satisfakcija išieškotojui dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2013).

26Pirmiau išdėstytais argumentais konstatavus, kad D. R. Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-13-586/2017 įvykdė iš dalies, yra pagrindas antstolio prašymą tenkinti.

27Teismas, nustatęs, kad skolininkė sprendimo neįvykdė, gali skirti jai iki 300 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą dieną išieškotojo naudai (CPK 771 straipsnio 6 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad įstatymų leidėjas suteikė diskreciją teismui, nustačiusiam, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma. Tai reiškia, kad teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas jokių konkrečių įstatyme įtvirtintų nuostatų ar kriterijų. Tokiu atveju teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais – aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat turi atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl teismo sprendimo neįvykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu nutarties nevykdymas darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-199-248/2017).

28Jau konstatuota, kad D. R. iš dalies įvykdė 2-13-586/2017 vykdomuosius raštus. Kita vertus, teismas negali neįvertinti tos aplinkybės, kad nuo vykdomųjų dokumentų įvykdyti priėmimo praėjo devyni mėnesiai, taip pat kad į bylą nėra pateikta jokių konkrečių įrodymų, pagrindžiančių, kokių veiksmų ėmėsi suinteresuotas asmuo teismo sprendimui įvykdyti ir dėl kokių priežasčių jis liko iš dalies neįvyktas. Laikantis proporcingumo principo, skolininkei skirtina vienkartinė 200 Eur dydžio bauda, t.y. po 100 Eur išieškotojų A. J. G. ir R. B. naudai.

29Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatytą bendrą taisyklę ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ir tik tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamu atveju išieškotojų ir skolininkės suinteresuotumas bylos baigtimi yra akivaizdžiai priešingas: antstolis teismo prašė, kad skolininkei būtų skiriama bauda už teismo sprendimo nevykdymą, skolininkė prašė šį prašymą atmesti, dėl to išieškotojai turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai, 443 straipsnio 6 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nustačius, kad išieškotojų A.J. G. ir R. B. teisės ir teisėti interesai dėl vykdomųjų raštų neįvykdymo buvo pažeisti, todėl atsirado teisinis pagrindas iš D. R. priteisti A.J. G. ir R. B. naudai jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1 350 Eur.

30Suinteresuotų asmenų A.J. G. ir R. B. atstovas advokatas G. G. prašo priteisti kelionės išlaidas pagal pateiktus kvitus. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas šį punktą, yra pažymėjęs, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, gali išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose, bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardytos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas sąlygas, t.y. jos turi būti būtinos ir pagrįstos. Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrais atvejais kelionės išlaidas, pagrįstas rašytiniais įrodymais, yra pagrindas pripažinti būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Remiantis šiais kasacinio teismo išaiškinimais, darytina išvada, kad suinteresuotų asmenų atstovas advokatas G. G. pagrįstai nurodo, jog kelionės išlaidos gali būti pripažintos būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme, tačiau neteisingai teigia, kad šių išlaidų nereikia pagrįsti rašytiniais įrodymais, pateikiant tik transporto priemonės registracijos liudijimu.

31Suinteresuotų asmenų atstovas advokatas G. G. nepateikė automobilio techninių duomenų, įrodymų apie kuro sąnaudas, todėl teismas sprendžia, kad nėra pagrindo priteisti advokato kelionės išlaidas. Akcentuotina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Priešingu atveju, pareikalavus nerealaus, nepagrįsto dydžio bylinėjimosi išlaidų, o teismui jas priteisus, gali būti paneigta bylinėjimosi išlaidų atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Be to, pagal Rekomendacijų 3 punktą advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Dėl advokato atvykimo į teismo posėdžius, teismo posėdžius nenustatyta Rekomendacijų 3 punkte nurodytų aplinkybių, todėl advokato G. G. patirtos išlaidos už advokato keliones vykstant į teismo posėdžius, teismo posėdžius, kuro išlaidos nepriteistinos.

32Išieškotojų A.J. G. ir R. B. atstovas advokatas G. G. atsiliepime į 2019-03-26 D. R. prašymą stabdyti bylą prašė skirti D. R. baudą, 50 procentų baudos skiriant A. J. G. ir R. B., už šį veiksmą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes nustato CPK 95 straipsnis, šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Skolininkės D. R. naudojimąsi jai įstatymo suteikta teise kreiptis į teismą teisminės gynybos bei teikti prašymus dėl bylos sustabdymo, nėra pagrindo vertinti kaip piktnaudžiavimą procesu. Pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra viena iš konstitucinių asmens teisių, kuri gali būti ribojama tik išskirtinais atvejais, todėl D. R. elgesys nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme, kad dėl to jai turėtų būti skiriama bauda.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 771 straipsniais, teismas

Nutarė

34Pareiškimą tenkinti.

35Skirti D. R., asmens kodas ( - ) už Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. sausio 8 d. vykdomųjų raštų civilinėje byloje Nr. 2-13-586/2017 neįvykdymą, 200 Eur (dviejų šimtų eurų), t.y. po 100 Eur (vieną šimtą eurų), baudą išieškotojų A. J. G. ir R. B. naudai.

36Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/18/01102, 0010/18/01103 ir Nr. 0010/18/02311 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

37Priteisti iš D. R., asmens kodas ( - ) R. B., asmens kodas ( - ) naudai 675 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš D. R., asmens kodas ( - ) A. J. G., asmens kodas ( - ) naudai 675 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidų.

39Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas pateikė teismui 2018 m. birželio 5 d., 2018 m. rugpjūčio 24... 5. Pareiškėjas prašo teismo spręsti klausimą dėl Klaipėdos apylinkės... 6. Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepimu prašo teismo atmesti antstolio... 7. Suinteresuoti asmenys A. J. G. ir R. B. atsiliepimu į prašymą prašo... 8. Teismo posėdyje suinteresuoti asmenys R. B. jo atstovai N. B. bei advokatas G.... 9. Suinteresuotas asmuo D. R. ir jos atstovas advokatas V. A. prašė pareiškimą... 10. Pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas į teismo posėdį neatvyko,... 11. Teismas... 12. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0010/18/01102, 0010/18/01103 ir Nr. 0010/18/02311... 13. Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimas įsiteisėjo 2017... 14. Klaipėdos rajono rūmų 2017 m. birželio 14 d. sprendimas įsiteisėjo 2017... 15. 2018 m. kovo 23 d. patvarkymu Nr.S-18-10-4273 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01102)... 16. 2018 m. kovo 23 d. raginimu Nr.Slc-24602 (vykdomoji byla Nr.0010/18/01102) ir... 17. 2018 m. kovo 23 d. patvarkymai Nr.S-18-10-4273 ir Nr.S-18-10-4271 bei raginimai... 18. Įvertinus tai, kad 2018 m. kovo 23 d. patvarkymų Nr.S-18-10-4273 ir... 19. 2018 m. gegužės 3 d. antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės D. R. 2018... 20. 2018 m. gegužės 16 d. antstolio kontoroje buvo gauti A. J. G. įgalioto... 21. 2018 m. gegužės 23 d. patvarkymu Nr.Slc-42534 nustatyti, kad 2018 m.... 22. Siekiant nustatyti, ar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų... 23. Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys yra privalomi visiems asmenims ir... 24. CPK 273 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą,... 25. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki... 26. Pirmiau išdėstytais argumentais konstatavus, kad D. R. Klaipėdos rajono... 27. Teismas, nustatęs, kad skolininkė sprendimo neįvykdė, gali skirti jai iki... 28. Jau konstatuota, kad D. R. iš dalies įvykdė 2-13-586/2017 vykdomuosius... 29. Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatytą bendrą taisyklę ypatingosios... 30. Suinteresuotų asmenų A.J. G. ir R. B. atstovas advokatas G. G. prašo... 31. Suinteresuotų asmenų atstovas advokatas G. G. nepateikė automobilio... 32. Išieškotojų A.J. G. ir R. B. atstovas advokatas G. G. atsiliepime į... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 771... 34. Pareiškimą tenkinti.... 35. Skirti D. R., asmens kodas ( - ) už Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 36. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/18/01102, 0010/18/01103... 37. Priteisti iš D. R., asmens kodas ( - ) R. B., asmens kodas ( - ) naudai 675... 38. Priteisti iš D. R., asmens kodas ( - ) A. J. G., asmens kodas ( - ) naudai 675... 39. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama Klaipėdos...