Byla 2-1019-589/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovei V. Š

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei V. Š.,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 73,85 Eur skolą už įsigytas prekes, 73,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur žyminį mokestį. Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 4 d. sutartimi Nr. 543 atsakovė įsigijo virtuvinius baldus 1 965,36 Eur (6 786,00 Lt) vertės. Atsakovė įsipareigojo už prekes sumokėti sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 73,85 Eur. Remiantis sutarties 5.2 punktu, atsakovė turi mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 21 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d. delspinigių suma sudaro 673,74 Eur, kuriuos ieškovė mažina iki 73,00 Eur. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

32017 m. gruodžio 12 d. pranešimu atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei įteiktas 2017 m. gruodžio 14 d. tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos.

4CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovei buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies civilinėje byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 4 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 543 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo virtuvinius baldus 1 965,36 Eur (6 786,00 Lt) vertės. Atsakovė įsipareigojo apmokėti už šias prekes pagal Sutarties 3.2. papunktį periodinėmis įmokomis iki 2009 m. rugsėjo 27 d., tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 73,85 Eur. Sutarties 5.2. papunktyje numatyta, kad jeigu pirkėjas praleidžia periodinių įmokų mokėjimo terminą, tai privalo mokėti 15 procentų dydžio mėnesines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo. Ieškovė, remiantis Sutarties 5.2. papunkčiu, atsakovei priskaičiavo 673,74 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 21 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d., kuriuos mažina iki 73,00 Eur.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma (164,00 Eur) yra lygi skolos sumai (164,49 Eur), bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 148,04 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.2. papunkčiu, ieškovei iš atsakovės priteistini 66,47 Eur delspinigiai. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl taip pat tenkintinas.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų jai nereiškė, tačiau skolos nesumokėjo, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

10Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (95,55 proc.) (CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.210, 6.258, 6.361 straipsniai). Iš atsakovės priteistina 73,85 Eur skola, 66,47 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nei iš ieškovės, nei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio, jas paskirsčius proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės V. Š., asmens ( - ) 73,85 Eur (septyniasdešimt trijų eurų 85 ct) skolą, 66,47 Eur (šešiasdešimt šešių eurų 47 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 140,32 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gruodžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 19,11 Eur (devyniolikos eurų 11 ct) žyminį mokestį – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai, juridinio asmens kodas 301521589, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai