Byla 2S-304-413/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo G. B. atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovėms G. B. ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, H. B. ir L. I. dėl statybos leidimų panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kėdainių rajono apylinkes teismas civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 pagal ieškovės Valstybines teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovėms G. B. ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, H. B. ir L. I. dėl statybos leidimo panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi patvirtino tarp šalių bei trečiųjų asmenų 2012 m. gruodžio 21 d. sudarytą taikos sutartį. Pagal teismo patvirtintos taikos sutarties 2 punktą atsakovė G. B. įsipareigojo per 6 mėnesius nuo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi teritorijų planavimo dokumentą (kaimo plėtros Žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti) ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi Pastato savavališkos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją, kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą Pastato savavališkai statybai įteisinti. Kėdainių rajono savivaldybės administracija, gavusi taikos sutarties 2 punkte nurodytus atsakoves B. B. dokumentus ir atlikusi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose numatytas procedūras Statybos įstatymo nustatytais terminais, įsipareigojo įvykdyti G. B. pateiktą prašymą, nurodytą taikos sutarties 2 punkte (Taikos sutarties 3 punktas). Atsakovė G. B. minėtoje taikos sutartyje nurodytais terminais negavusi šios sutarties 3 punkte nurodyto SLD ir nepateikusi jo ieškovei, įsipareigojo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę. Šio įpareigojimo numatytu terminu neįvykdžius, ieškovei suteikta teisė nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš G. B. (Taikos sutarties 5 punktas).

42013 m. spalio 3 d. G. B. teismui pateikė prašymą atidėti taikos sutarties 2 punkte numatytą 6 mėnesių terminą, per kurį ji įsipareigojo tinkamai parengti teritorijų planavimo dokumentą ir pastato savavališkos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją ir kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybes administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, įvykdymo terminą iki 2014 m. sausio 1 d. Prašymą grindė tuo, kad vykdydama taikos sutarties sąlygas, ji nustatyta tvarka pateikė Kaimo plėtros Žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, vadovaudamasi specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punktu, pateikė neigiamą išvadą, nurodydama, kad projektuojama teritorija nepatenka į miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų teritoriją, todėl planuojamai teritorijai turi buti taikomos minėtų sąlygų 127.9 punkto nuostatos, draudžiančios vandens telkinių apsaugos zonose statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų. Atsakovė, nesutikdama su šia išvada, 2013 m. liepos 30 d. Nacionalinei Žemės ūkio tarnybai prie LR Ūkio ministerijos pateikė skundą. Atsakovės nuomone, atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartyje numatytas terminas buvo pažeistas dėl Žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus specialistės nepagrįstos išvados, dėl kurios pateiktas skundas dar neišnagrinėtas, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartyje numatytas 6 mėnesių terminas turėtų būti pratęstas.

5Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė netenkinti prašymo ir jį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi atsakovei neparengus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti, nėra galimybės įteisinti savavališkai pastatytą pastatą, kuris yra 46 m atstumu nuo Nevėžio užės. Atsakovė G. B. taikos sutartimi nustatytu terminu negavusi statybą leidžiančio dokumento pastato įteisinimui, pastatą turėjo nugriauti. Jokių duomenų, patvirtinančių, kad žemės sklype, kuriame yra savavališkai pastatytas statinys, tokio statinio statyba yra ar bus galima atsakovė nėra pateikusi, todėl prašymas yra neįrodytas, dėl ko nėra teisinio pagrindo sprendimo vykdymo atidėjimui.

6Atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas prašė atsakoves prašymą tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi atsakovės prašymą tenkino – Kėdainių rajono apylinkes teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 patvirtintos taikos sutarties 2 punkte numatytą 6 mėnesių terminą atidėjo iki 2014 m. sausio 1 d, priteisė iš G. B. valstybei 28,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 124-127).

9Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė, vykdydama taikos sutarties sąlygas pradėjo rengti dokumentus savavališkos statybos įteisinimui, tačiau per taikos sutartyje nustatytą terminą jai nepavyko įvykdyti taikos sutarties 2 punkte prisiimtų įsipareigojimų dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo, bei į tai, kad G. B. ir kompetentingos valstybės institucijos ginčas dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkto taikymo yra neišnagrinėtas, teismas sprendė, kad taikos sutarties 5 punkto vykdymas šiuo metu būtų neproporcingas siekiamiems tikslams ir paneigtų 2013 m. sausio 4 d. taikos sutartimi siekiamą realizuoti teisingumą. Teismas vertino, kad G. B. turi buti sudaryta galimybė sulaukti ginčo išnagrinėjimo rezultato, kada paaiškės ar statinio statyba toje vietoje (kartu ir galimybė įteisinti savavališkai pastatytą statinį) yra galima. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą manyti, jog taikos sutarties vykdymo atidėjimas pažeistų byloje dalyvaujančių asmenų interesus ar viešąjį interesą, tuo tarpu taikos sutarties 5 punkto vykdymas – statinio nugriovimas, nesulaukus ginčo išnagrinėjimo rezultato, sukeltų itin sunkias pasekmes statytojai G. B.. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1122 ,,Dė1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 3 punktas nustato, kad iki 2013 m. sausio 1 d. pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių yra išduotos planavimo sąlygos, sudarytos planavimo darbų sutartys ir pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros, gali būti baigiami rengti ir tvirtinami pagal specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 125, 127.3, 127.9 punktų nuostatas, galiojusias iki 2013 m. sausio 1 dienos, t. y. pagal kurias ginčo statinio statyba toje vietoje buvo galima, o iš byloje esančios UAB ,,Matininkai“ 2012 m. rugsėjo 6 d. pažymos matyti, kad ūkininko sodybos parinkimo projektas žemės sklype Nr. ( - ), buvo pradėtas rengti iki 2013 m. sausio 1 d. Todėl atsižvelgiant į tai, kad G. B. skundo nagrinėjimo procedūra dar nėra baigta, bei į minėtame Vyriausybės nutarime (3 punkte) numatytas sąlygas, teismas vertino, jog nėra pagrindo daryti kategoriškos išvados, kad ginčo statinio statyba toje vietoje nėra galima.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovė G. B. prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartį iš dalies pakeisti, nustatant, kad šioje civilinėje byloje 2013 m. sausio 4 d. priimta nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 punkte numatytas 6 mėnesių terminus atidedamas 1 mėnesiui po to, kai bus įvykdytas įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje tarp G. B. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl 2013 m. spalio 16 d. sprendimo Nr.1SD-(8.14.)-2804 panaikinimo (b. l. 129-130).

12Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teikiant teismui 2013 m. spalio 3 d. prašymą atidėti taikos sutartyje numatytą 6 mėnesių terminą būtent iki 2014 m. sausio 1 d. dienos, atsakovė dar nežinojo, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM priims 2013 m. spalio 16 d. sprendimą Nr.1SD-(8.14.)-2804, pagal kurį atsisakoma naikinti jos 2013 m. gegužės 16 d. Teritorijų planavimo dokumento Patikrinimo aktą Nr. TPA-(8.14.)-1436, kuriame atsisakoma teikti teigiamą išvadą dėl parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti 9,1936 ha ploto sklype, esančiame ( - ). Šį 2013 m. spalio 16 d. sprendimą atsakovė yra apskundusi Vilniaus apygardos administraciniam teismui (bylos Nr. 1-8525-171/2013). Atsakovės nuomone, esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartimi nustatytas 2014 m. sausio 1 d. terminas yra tiesiog per trumpas naujai kilusiam administraciniam ginčui išspręsti bei taikos sutarčiai tinkamai įvykdyti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos prašo teismo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Ieškovės nuomone, panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį galima remiantis CPK 329 ir 330 straipsniuose išvardytais materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimais. Tuo tarpu apeliantė atskirajame skunde nenurodo nei vieno materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimo, kurio pagrindu turėtų būti keistina pirmosios instancijos teismo. Atskirasis skundas grindžiamas tik tuo, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, iškilo būtinybė ilgesniam termino pratęsimui.

152. Apeliantė kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą 2013 m. spalio 3 d. civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013, prašydama atidėti 2013 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 patvirtintos taikos sutarties 2 punkte nustatytą 6 mėnesių terminą iki 2014 m. sausio 1 d., kadangi apskundė 2013 m. gegužės 16 d. Teritorijų-planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. TPA-(8.14.)-1436 1 punktą, taip pat, jog Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl teisės aktų nuostatų taikymo. Ieškovės nuomone, apeliantė atskirąjį skundą grindžia visai kitomis ir naujomis aplinkybėmis, kurių nebuvo nurodžiusi pirmosios instancijos teisme.

163. Apeliantės prašymas Kėdainių rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjamas 2013 m. spalio 30 d. 13.30 val., tuo tarpu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 1SD-(8.14.)-2804 buvo priimtas 2013 m. spalio 16 d. todėl yra pagrindas manyti, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apeliantė jau turėjo žinoti apie priimtą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą. Nepateikusi naujai paaiškėjusių aplinkybių ir nepatikslinusi pareikšto reikalavimo atsakovės prašymą nagrinėjančiame pirmosios instancijos teisme, atsakovė neteko teisės atskirąjį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, neturėjo teisės atskirajame skunde kelti naujus reikalavimus ir teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas skundžiama 2013 m. spalio 31 d. nutartimi tenkino atsakovės G. B. prašymą ir atidėjo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 patvirtintos taikos sutarties 2 punkte apeliantei (atsakovei) nustatytą 6 mėnesių terminą teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengti teritorijų planavimo dokumentą (kaimo plėtros Žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti) ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengus Pastato savavališkos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją, kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą Pastato savavališkai statybai įteisinti, pratęsė iki 2014 m. sausio 1 d.

20Atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties padavė pati atsakovė, kurios prašymas buvo tenkintas pilna apimtimi. Atskiruoju skundu apeliantė suformulavo naują prašymą (pareikšimą), kuriuo prašoma 2013 m. sausio 4 d. teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 punkte numatytą 6 mėnesių terminą atidėti 1 mėnesiui po to, kai bus įvykdytas įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje tarp G. B. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM dėl 2013 m. spalio 16 d. sprendimo Nr.1SD-(8.14.)-2804 panaikinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsniai). Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį galima remiantis CPK 329 ir 330 straipsniuose išvardytais materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimais.

21CPK 306 straipsnyje, kuriame apibrėžiamas apeliacinio skundo turinys, nurodyta, kad skundžiamo teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas turi būti grindžiamas bylos aplinkybėmis, įrodymais ir teisiniais argumentais, t. y. faktinio ir teisinio pobūdžio informacija. Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Taigi, apeliacinio skundo pagrindas gali būti tos faktinės bylos aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, nes dėl skundžiamos teismo nutarties pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas nutartį, turėjo jį priėmęs teismas. Minėta, kad atskirasis skundas grindžiamas naujai paaiškėjusia aplinkybe, jog dėl atsakovei pateikto neigiamo atsakymo, susijusio su taikos sutarties 2 punkto nuostatų įgyvendinimu, Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra užvesta administracinė byla (bylos Nr. 1-8525-171/2013). Pastebėtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 1SD-(8.14.)-2804 buvo priimtas 2013 m. spalio 16 d., todėl tikėtina, kad iki teismo posėdžio pradžios (2013 m. spalio 30 d.) apeliantei ši aplinkybė buvo žinoma, tačiau teismo posėdyje ji nedalyvavo ir savo pareiškimo nepatikslino.

22Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad atsakovei paminėtų aplinkybių apie ieškovės priimtą administracinį aktą (sprendimą) nenurodžius pirmosios instancijos teisme, nagrinėjusiame atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, atsakovė prarado teisę nurodytomis aplinkybėmis grįsti atskirojo skundo reikalavimą. Todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tačiau šia teismo nutartimi atsakovei neužkertamas kelias iš naujo kreiptis į teismą su prašymu atidėti nutarties vykdymo terminą, nurodant to priežastis ir kitas svarbias aplinkybes.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kėdainių rajono apylinkes teismas civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 pagal... 4. 2013 m. spalio 3 d. G. B. teismui pateikė prašymą atidėti taikos sutarties... 5. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi atsakovės... 9. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė, vykdydama taikos sutarties sąlygas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovė G. B. prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teikiant teismui 2013 m. spalio 3 d.... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinė teritorijų planavimo ir... 14. 1. Ieškovės nuomone, panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo... 15. 2. Apeliantė kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą 2013 m. spalio... 16. 3. Apeliantės prašymas Kėdainių rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjamas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas... 20. Atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties padavė pati atsakovė, kurios... 21. CPK 306 straipsnyje, kuriame apibrėžiamas apeliacinio skundo turinys,... 22. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad atsakovei... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartį palikti... 25. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....