Byla 2-284/2014
Dėl baudos panaikinimo, priimtos atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje Nr. B2-285-259/2014 (buvęs Nr. B2-483-259/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria atmestas paminėto pareiškėjo prašymas dėl baudos panaikinimo, priimtos atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje Nr. B2-285-259/2014 (buvęs Nr. B2-483-259/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Verantas“ bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimo centras“; nustatytas 10 dienų terminas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Verantas“ valdymo organas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (26 – 29 b. l.). Minėta nutartis įsiteisėjo 2012 m. balandžio 30 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus ją nepakeistą (30 – 35 b. l.). Be to, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas pateikti teismui atsakovo finansinius dokumentus. 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi apygardos teismas skyrė atsakovo UAB „Verantas“ vadovui A. N. 5 000 Lt baudą už atsakovo turto ir dokumentų neperdavimą atsakovo bankroto administratoriui (37, 38 b. l.).

4Pareiškėjas A. N. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu panaikinti apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi jam paskirtą 5 000 Lt baudą (44, 45 b. l.). Nurodė, kad ankstesniais pateiktais byloje procesiniais dokumentais (2011-12-30 atsakymas Kauno apygardos teismui, 2012-02-09 patikslintas atskirasis skundas, 2012-04-18 raštas Lietuvos apeliaciniam teismui) buvo informavęs teismą apie tai, kad BUAB „Verantas“ dokumentai yra pamesti ir dėl šios priežasties jis negali jų pateikti teismui, tačiau pareiškėjas ėmėsi įvairių priemonių, kad dokumentai būtų rasti, ką patvirtina kartu su jo 2011-12-30 atsakymu pateikta 2011-12-21 Voronovsko laikraščio kopija, kurioje yra skelbimas dėl dingusių atsakovo dokumentų, kurie taip ir neatsirado. Pažymėjo, kad kitą jo turėtą su BUAB „Verantas“ susijusią dokumentaciją (be paminėtos prarastos), įskaitant ir įmonės spaudą, tinkamai perdavė atsakovo bankroto administratoriui, taigi nevengė atlikti teismo nustatytos pareigos, tačiau dėl objektyvių priežasčių neturėjo ir šiuo metu neturi jokių galimybių įvykdyti teismo įpareigojimo.

5Atsakovas BUAB „Verantas“ (bankroto administratorius) atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti (58, 59 b. l.). Nurodė, kad įstatymo leidėjai nenumatė priežasčių, dėl kurių bauda, numatyta Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, galėtų būti neskiriama įmonės vadovui neperdavus dokumentų ir turto. Be to, pateiktas byloje 2012-02-20 suderinimo aktas verčia abejoti A. N. teiginiais, kad atsakovo dokumentai yra pamesti; jeigu jie buvo pamesti iki 2011-12-30, neaišku, kokiais dokumentais vadovaudamasis A. N. pasirašė 2012-02-20 suderinimo aktą, kuriame teigiama, kad nėra atsakovo UAB „Verantas“ 2 285 000 Lt skolos UAB „LNTV“, teigiant, jog ji perleista UAB „Serneta“. Atsakovo teigimu, pareiškėjo prašymas dėl baudos panaikinimo pateiktas 2013-11-11, praleidus Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje nurodytą terminą pateikti prašymui dėl baudos panaikinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. N. prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi jam paskirtą 5 000 Lt baudą (61, 62 b. l.).

8Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi UAB „Verantas“ iškelta bankroto byla, o vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatomis, teismas ta pačia nutartimi nustatė 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Verantas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Pažymėjo, kad, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos UAB „Verantas“ iškėlimo, įmonės vadovas A. N. per teismo nustatytą terminą neperdavė administratoriui nei dokumentų, nei turto, o nesutikdamas su paskirta bauda už turto ir dokumentų neperdavimą, nurodė, jog negali įvykdyti tokios savo prievolės, nes BUAB “Verantas” finansiniai dokumentai yra prarasti. Teismas konstatavo, kad tokie pareiškėjo argumentai nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais, todėl nesudaro prielaidų pagrįstai manyti, jog šie dokumentai neegzistuoja; neperdavus dokumentų, administratorius negali patikrinti, ar pateikti teisingi kreditorių ir debitorių sąrašai, koks turtas yra neperduotas, dėl ko BUAB „Verantas“ yra priverstas dalyvauti civilinėse bylose; be to, administratoriaus žinioje esantis dokumentas - 2012-02-20 suderinimo aktas, nustatantis, kad BUAB “Verantas” neturi UAB „LNTV“ 2 285 000,00 Lt skolos, leidžia manyti, kad BUAB “Verantas” finansiniai dokumentai galbūt nėra prarasti, ir tik dėl pareiškėjui žinomų aplinkybių nėra pateikiami atsakovo administratoriui. Teismas sprendė, kad nurodytos aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjas A. N. nepagrindė aplinkybių, dėl ko jam turėtų būti panaikinta teismo paskirta bauda, ir toks prašymas negali būti tenkinamas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas A. N. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi jam skirtą 5 000 Lt baudą (64, 65 b. l.). Nurodo, kad teismas neteisingai sprendė, jog pareiškėjo argumentai apie prarastus BUAB „Verantas“ finansinius dokumentus yra nepagrįsti rašytiniais įrodymais, ir nesudaro prielaidų pagrįstai manyti, kad šie dokumentai neegzistuoja. Pareiškėjo teigimu, savo 2011 m. gruodžio 30 d. atsakyme apygardos teismui buvo nurodęs, kad BUAB „Verantas“ finansiniai dokumentai yra pamesti, o kartu su atsakymu buvo pateikęs Voronovsko laikraščio, kuriame buvo išspausdintas skelbimas dėl dingusių dokumentų, kopiją; dėl nurodyto apygardos teismo nutartis yra nepagrįsta, nes pareiškėjas negali pateikti BUAB „Verantas“ dokumentų dėl objektyvių priežasčių – šie dokumentai yra pamesti. Pareiškėjo nuomone, negali egzistuoti koks nors kitas įrodymas, kuris galėtų patvirtinti finansinių dokumentų dingimą, todėl apygardos teismas iš esmės reikalauja iš pareiškėjo neįmanomo, t. y. pateikti įrodymus, kurie neegzistuoja, be to, BUAB „Verantas“ finansinių dokumentų pametimo faktas taip pat buvo konstatuotas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-938/2012.

11Atsakovas BUAB „Verantas“ atsiliepime į pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą prašo jį atmesti (70, 71 b. l.). Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų apie jo pastangas, siekiant surasti minėtus dokumentus, šis neveikia ir neieško pamestų dokumentų nuo 2011 m. gruodžio 21 d. Atsakovo teigimu, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta vadovo pareiga perduoti įmonės dokumentus ir turtą, o už šios pareigos neįvykdymą skirtina bauda iki 10 000 Lt; įstatyme nėra išimčių, dėl kurių ši bauda galėtų būti neskiriama įmonės vadovui neperdavus dokumentų ir turto, todėl apygardos teismas pagrįstai nepanaikino 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi paskirtos baudos. Atsakovo nuomone, pareiškėjas atskirajame skunde nepaneigia skundžiamoje apygardos teismo nutartyje konstatuotos aplinkybės, kad dokumentų nepateikimas yra viena iš priežasčių, jog bankroto byloje, nagrinėjamoje nuo 2012-01-31, iki šiol nėra patvirtinti daugumos kreditorių finansiniai reikalavimai; kad neperdavus finansinio turto ir debitorinių skolų, bankroto administratorius negali nustatyti finansinio turto perleidimo aplinkybių ir debitorinių skolų pagrįstumo; be to, pareiškėjas praleido terminą prašymui dėl baudos panaikinimo pateikti (daugiau kaip vieną mėnesį).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus; jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam baudą iki 10 tūkstančių litų.

17Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalį, asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo teismo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

18Pagal teismų praktiką, paminėtos ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius bankrutuojančios įmonės vadovus, ignoruojančios teismo sprendimų privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam bankroto administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras; jeigu įmonės valdymo organai nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų bei įmonės turto dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą, tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti bankroto administratoriui teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-691/2009).

19Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi, iškėlus atsakovo UAB „Verantas“ bankroto bylą, nustatytas 10 dienų terminas nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Verantas“ valdymo organas privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Be to, 2011 m. rugpjūčio 26 d. teismo nutartimi pareiškėjas taip pat buvo įpareigotas pateikti teismui atsakovo finansinius dokumentus.

20Bylos duomenimis, atsakovo BUAB „Verantas“ direktorius ir vienintelis akcininkas A. N., 2011 m. balandžio 30 d. vienintelio UAB „Verantas“ akcininko sprendimu atšaukęs buvusį atsakovo direktorių A. B. iš atsakovo vadovo pareigų nuo 2011 m. gegužės 25 d., paskyrė save UAB „Verantas“ direktoriumi (10 b. l.), o 2011 m. balandžio 30 d. UAB „Verantas“ dokumentų priėmimo – perdavimo aktu tuometinis atsakovo direktorius A. B. perdavė UAB „Verantas“ dokumentus (bendrovės registracijos pažymėjimą, įstatus, antspaudą, įmonės vidaus dokumentus, bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus nuo 2004 m. liepos iki 2011 m. gegužės mėn., darbo sutartis, darbo sutarčių registravimo žurnalus, įvairias sutartis ir susitarimus, finansinės atskaitomybės dokumentus) pareiškėjui A. N., kuris juos priėmė (11 b. l.). Kauno apygardos teismui 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi įpareigojus pareiškėją - atsakovo vadovą pateikti teismui atsakovo finansinius dokumentus, pareiškėjas 2011 m. gruodžio 30 d. atsakyme pranešė, kad negali pateikti teismo reikalaujamų dokumentų, nurodęs, kad jie buvo pamesti (17, 24 b. l.).

21Pažymėtina, kad pareiškėjas, teigdamas, jog buvo pamesti atsakovo finansiniai ir kiti dokumentai, nepateikė įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo nurodytą faktą, ir net nenurodė šio įvykio aplinkybių, o jo pateiktas teismui 2011 m. gruodžio 21 d. laikraščio „Voronauskaja gazeta“ Nr. 96 (8916) išrašas, iš kurio vertimo matyti, jog šiame laikraščio numeryje buvo pranešimas, kad „Voronovo m. gyv. pamesti 2-jų Lietuvos firmų „Verantos“ ir „Vlamarkos“ dokumentai; radusiems, prašome grąžinti už atlygį“ (nurodytas telefono numeris; 25 b. l.), nepatvirtina pareiškėjo teiginio, kad buvo prarasti paminėti atsakovo dokumentai, kuriuos teismas įpareigojo pateikti. Juolab kad paminėtos laikraščio kopijos duomenimis, nurodytas skelbimas buvo paskelbtas 2011 m. gruodžio 21 d. laikraštyje, t. y. po priėmimo 2011 m. rugpjūčio 26 d. teismo nutarties, kuria buvo nustatytas įpareigojimas pateikti atsakovo dokumentus; jame nenurodytos atsakovo dokumentų pametimo aplinkybės (tarp jų: vieta, laikas), ir net konkretūs dokumentai, kurie, pasak pareiškėjo, buvo pamesti.

22Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad nepagrįsti rašytiniais įrodymais pareiškėjo argumentai apie tai, jog yra prarasti atsakovo UAB „Verantas“ finansiniai dokumentai, kuriuos teismas įpareigojo pateikti, o pareiškėjo į bylą pateikta paminėtas laikraščio išrašas apie nenurodytų atsakovo dokumentų praradimą nenustatytomis aplinkybėmis nėra tinkamas įrodymas, patvirtinantis, jog pareiškėjas dėl svarbių priežasčių neįvykdė apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartyje ir 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartyje nustatytų įpareigojimų (17, 26 – 29 b. l.), nepateikdamas UAB „Verantas“ dokumentų, kurie turėjo būti jo perimti 2011 m. balandžio 30 d. priėmimo – perdavimo aktu iš atsakovo ankstesnio direktoriaus A. B.. Juolab kad atsakovo bankroto administratoriaus teigimu, pagal 2012 m. vasario 20 d. suderinimo aktą (parengtą po pareiškėjo nurodyto atsakovo dokumentų praradimo) BUAB „Verantas“ neturi 2 285 000 Lt skolos UAB „LNTV“; to neneigia ir pareiškėjas.

23Neturi pagrindo pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo dokumentų praradimo faktą įrodo 2012 m. balandžio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-938/2012. Pažymėtina, kad nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nebuvo konstatuotas atsakovo dokumentų pametimo faktas, kadangi šioje nutartyje nurodyta, kad „pasak apelianto, BUAB „Verantas“ dokumentai yra pamesti“, o tai, jog teismas pažymėjo, kad, nesant galimybės perduoti įmonės turto ir dokumentų per teismo nustatytą laikotarpį dėl svarbių priežasčių, įmonės vadovas galės kreiptis į teismą su prašymu dėl dokumentų pateikimo termino pratęsimo (30 – 35 b. l.), taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad nagrinėjant atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties buvo nustatytas atsakovo dokumentų praradimo faktas (26 – 29 b. l.).

24Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

25Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo... 4. Pareiškėjas A. N. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu panaikinti... 5. Atsakovas BUAB „Verantas“ (bankroto administratorius) atsiliepime į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 8. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. N. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 11. Atsakovas BUAB „Verantas“ atsiliepime į pareiškėjo A. N. atskirąjį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus teismo... 17. Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalį, asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika... 18. Pagal teismų praktiką, paminėtos ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto... 19. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi,... 20. Bylos duomenimis, atsakovo BUAB „Verantas“ direktorius ir vienintelis... 21. Pažymėtina, kad pareiškėjas, teigdamas, jog buvo pamesti atsakovo... 22. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad nepagrįsti... 23. Neturi pagrindo pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo... 24. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 25. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį....