Byla 2-691/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltmedis“ buvusio vadovo L. A. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria teismas atmetė atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltmedis“ buvusio vadovo L. A. prašymą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 21 d. nutartimi jam skirtą piniginę baudą už teismo nurodymų nevykdymą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Baltmedis“, šios įmonės administratoriumi paskyrė L. P., o įmonės buvusį vadovą L. A įpareigojo per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui L. P. įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, visus įmonės dokumentus bei viso turimo turto sąrašą. Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nebuvo apskųsta apeliacine tvarka, todėl įsiteisėjo pasibaigus jos apskundimo terminui.

5UAB „Baltmedis“ buvęs vadovas L. A per teismo nustatytą terminą neperdavė BUAB „Baltmedis“ administratoriui Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 12 d. nutartyje nurodytus dokumentus, todėl įmonės bankroto administratorius 2009 m. vasario 19 d. pateikė teismui prašymą skirti baudą L. A.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. raštu įspėjo L. A., kad iki 2009 m. kovo 12 d. nepateikus teismui paaiškinimo dėl kokių priežasčių laiku neįvykdyti teismo įpareigojimai, bus sprendžiamas klausimas dėl baudos skyrimo jam.

7Panevėžio apygardos teismas, iki nustatyto termino negavęs L. A. paaiškinimų, 2009 m. kovo 21 d. priėmė nutartį, kuria BUAB „Baltmedis“ buvusiam vadovui L. A. paskyrė 1000 Lt baudą ir įpareigojo nedelsiant įvykdyti 2009 m. sausio 12 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad įmonės buvęs vadovas ilgą laiką nevykdo teismo nurodymų ir iki šiol nepateikė teismui įmonės visų dokumentų. Tuo pačiu pažymėjo, kad baudos skyrimas neatleidžia L. A. nuo teismo įpareigojimų vykdymo.

8BUAB „Baltmedis“ administratorius 2009 m. kovo 27 d. raštu informavo teismą, kad 2009 m. kovo 12 d. L. A. jam perdavė bendrovės antspaudą ir kažkuriuos dokumentus, tačiau neperdavė įmonės turto, nepateikė finansinės atskaitomybės, sudarytos remiantis bankroto bylos įsiteisėjimo dieną esančiais duomenimis.

92009 m. balandžio 2 d. L. A. pateikė teismui prašymą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 21 d. nutartimi skirtos baudos panaikinimo. Nurodė, kad nėra susipažinęs su bankroto procedūromis, nes tokiame procese dalyvauja pirmą kartą. Be to, bankroto administratoriui perdavė visus reikiamus dokumentus. Tuo pačiu pažymėjo, jog šiuo metu dirba kitoje įmonėje, jo gaunamos pajamos nedidelės, o įsipareigojimai kredito įstaigoms bei kitiems kreditoriams už komunalinius patarnavimus yra dideli. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad kartu su sutuoktine, kuri nedirba, augina mažametį vaiką, be to, turi teikti išlaikymą ir kitam vaikui, gimusiam ankstesnėje santuokoje.

10Panevėžio apygardos teismas raštu užklausė BUAB „Baltmedis“ bankroto administratoriaus, ar L. A. įvykdė teismo įpareigojimus. Administratorius L. P. paaiškino, kad 2009 m. balandžio 3 d. L. A. perdavė dalį įmonės dokumentų, tačiau iki šiol nėra perduoti svarbiausi dokumentai: deklaracijos Mokesčių inspekcijai už 2007-2009 m. laikotarpį, nekilnojamojo turto dokumentai bei pats turtas. Be to, perduoti dokumentai nesutvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus, 2006-2008 m. įmonės balansai be aiškinamųjų raštų ir aiškinamojo rašto lentelių. Kasos, bankiniai dokumentai, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai be vadovo ir buhalterio parašų.

11Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi L. A. prašymą dėl šio teismo 2009 m. kovo 21 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo atmetė. Teismas nutartyje nurodė, kad iki šiol bankrutuojančios įmonės buvęs vadovas perdavė bankroto administratoriui tik kai kurios su įmonės veikla susijusius dokumentus, tačiau per tris mėnesius taip ir neįvykdė teismo nustatytų įpareigojimų. Toks L. A. neveikimas trukdo operatyviai vykdyti bendrovės bankroto procedūras bei pažeidžia kreditorių interesus. Teismo nuomone, L. A. finansinė padėtis nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą.

12BUAB „Baltmedis“ buvęs vadovas L. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį, kuria atmestas L. A. prašymas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 21 d. nutartimi jam skirtą piniginę baudą už teismo nurodymų nevykdymą, o BUAB „Baltmedis“ administratoriaus L. P. prašymą dėl baudos paskyrimo atmesti. Skundą grindžia tuo, kad visus reikiamus BUAB „Baltmedis“ dokumentus perdavė bankroto administratoriui, kuris šiuos dokumentus priėmė. Pažymėjo, jog administratoriui perdavė ir įmonei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pažymėjimo kopiją.

13BUAB „Baltmedis“ bankroto administratorius L. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o BUAB „Baltmedis“ buvusio vadovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad atskirasis skundas yra nemotyvuotas. L. A. iki šiol nėra įvykdęs teismo įpareigojimų - neperdavė administratoriui turto ir visų reikiamų dokumentų. Tai, kad jis pateikė kai kuriuos su įmonės veikla susijusius dokumentus, nepašalina jo atsakomybės.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Vienas iš svarbiausių teisinės valstybės principų – operatyvus ir efektyvus galimai pažeistų subjektinių teisių gynimas. Operatyviai teisėtomis priemonėmis ir būdais neapgynus asmens subjektinių teisių, pačios teisės gali prarasti savo tikrąją paskirtį. Itin operatyviai turi būti veikiama nedispozityviose bylose, nes jos turi viešąjį interesą. Operatyvumo sąskaita negali nukentėti teisingumas, bet neveikiant ar veikiant itin lėtai, sudaromos sąlygos pažeisti sąžiningų asmenų teises ir teisėtus interesus, o nesąžiningi asmenys gali įgyti nepagrįstą pranašumą.

16Daugėjant nemokių įmonių, valstybės ekonominė padėtis dar labiau sudėtingėja. Todėl bankroto bylos neabejotinai turi viešąjį interesą. Neatsitiktinai šios kategorijos bylose įtvirtintas aktyvus teisėjo vaidmuo, o įstatymai nustato terminus įmonės nemokumo klausimui išspręsti, atskiriems procesiniams veiksmams bankroto byloje atlikti. Nors bankroto bylose siekiama ir atgaivinti nemokią įmonę, tačiau prioritetiškai turi būti ginami įmonės kreditorių teisėti interesai. Šie interesai gali būti tinkamai apginti tik tuomet, kai bankroto procedūras vykdantis bankroto administratorius turi visus duomenis ir dokumentus apie įmonės veiklos eigą, įsiskolinimus, jų atsiradimo pagrindus. Nesant tokių duomenų yra labai sudėtinga, o kartais ir neįmanoma nustatyti nemokumo tikrųjų priežasčių. Dėl to gali nukentėti įmonės sąžiningų kreditorių finansinė padėtis, o nesąžiningi asmenys gali išvengti teisinės atsakomybės.

17Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovas yra atsakingas už įmonės veiklą, jis turi būti susipažinęs ir su įmonės veiklos galimai neigiamais padariniais. Kaip ir bet kuris kitas asmuo, jis negali ignoruoti įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatytų įpareigojimų ir privalo juos vykdyti (CPK 18 str.). Įmonės valdymo organo veikos teisėtumas, kaltės forma ir rūšis turi didžiausią reikšmę sprendžiant dėl jo teisinės atsakomybės už vadovui priskirtų pareigų nevykdymą.

18Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta nuostata, kad teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas turi nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 6 p.). Įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio septintosios dalies 1 punktas numato, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 10 tūkstančių litų baudą. Šios normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius įmonės vadovus, ignoruojančios teismo sprendimų privalomumą. Ja siekiama įmonės buvusį vadovą priversti kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras. Baudų skyrimas neatleidžia įmonės buvusio vadovo nuo teismo įpareigojimų vykdymo, nes nesant visų reikamų bankrutuojančios įmonės dokumentų ir administratoriui neturint įmonės turto, nėra galimybės išsiaiškinti nemokumo tikrųjų priežasčių, stringa bankroto procedūros, nukenčia sąžiningų kreditorių teisės. Tai reiškia, jog kai teismo taikyta procesinės prievartos priemonė yra neefektyvi ir nedavė rezultatų, teismas gali pakartotinai skirti baudą. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės vadovas teismo nustatytu laiku nepateikė nurodytų dokumentų ir įmonės turto, tačiau juos pateikė kur kas vėliau (po baudos paskyrimo), tai neeliminuoja jo teisinės atsakomybės (nes teisės pažeidimas yra padarytas), tik gali sumažinti tokios atsakomybės pagrindu skiriamos baudos dydį. Tiesa, jeigu teismo reikalaujamų dokumentų bei įmonės turto įmonės valdymo organai nepateikė dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą. Tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti bankroto administratoriui teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams.

19Bankrutuojančios įmonės vadovo, sąmoningai nevykdančio teismo nurodymų, finansinė padėtis gali turėti reikšmės nustatant baudos dydį, tačiau ji neeliminuoja asmens teisinės atsakomybės ir nesudaro pagrindo neskirti baudos. Paskyrus sąmoningai teismo nurodymų be pateisinamų priežasčių nevykdančiam asmeniui įstatymo normos sankcijoje nurodytą sąlygiškai nedidelę baudą, jo finansinė padėtis paprastai neturi turėti esminės reikšmės ir sprendžiant klausimą dėl baudos sumažinimo ar jos panaikinimo.

20Nagrinėjamu atveju BUAB „Baltmedis“ buvęs vadovas neįvykdė teismo nurodymo nustatytu laiku pateikti bankroto administratoriui įmonės balanso, sudaryto teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, nepateikė turto sąrašo, neperdavė paties turto bei visų įmonės dokumentų. Tiesa, L. A. 2009 m. kovo 12 d. priėmimo-perdavimo aktu pateikė administratoriui L. P. įmonės steigimo ir veiklos dokumentus, pažymėjimą, antspaudą, kai kuriuos kitus įmonės vidaus dokumentus (b.l. 14). Tačiau BUAB „Baltmedis“ finansiniai dokumentai bei įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas nebuvo perduoti. Įmonės finansiniai dokumentai bei tinkamai sudarytas įmonės balansas nebuvo perduoti administratoriui ir 2009 m. balandžio 3 d. perduotų dokumentų aktu (b.l. 32). Iki šiol taip pat neperduotas įmonės turtas bei nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą patvirtinantis dokumento originalas. Toks L. A. neveikimas vertintinas kaip nesąžiningas ir sąmoningas bankroto procedūrų vilkinimas. Kaip nepagrįsti atmestini buvusio bankrutuojančios įmonės vadovo teiginiai apie jo nepakankamą patyrimą. L. A. finansinė padėtis neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl 1000 Lt baudos panaikinimo ar jos sumažinimo.

21Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad BUAB „Baltmedis“ buvusiam vadovui ir toliau nevykdant teismo nurodymų dėl reikiamai įformintų įmonės finansinių dokumentų bei turto perdavimo bankroto administratoriui, teismas pakartotinai gali spręsti klausimą dėl baudos paskyrimo L. A..

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 12 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. UAB „Baltmedis“ buvęs vadovas L. A per teismo nustatytą terminą... 6. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. raštu įspėjo L. A., kad iki... 7. Panevėžio apygardos teismas, iki nustatyto termino negavęs L. A.... 8. BUAB „Baltmedis“ administratorius 2009 m. kovo 27 d. raštu informavo... 9. 2009 m. balandžio 2 d. L. A. pateikė teismui prašymą dėl Panevėžio... 10. Panevėžio apygardos teismas raštu užklausė BUAB „Baltmedis“ bankroto... 11. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi L. A.... 12. BUAB „Baltmedis“ buvęs vadovas L. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. BUAB „Baltmedis“ bankroto administratorius L. P. atsiliepime į atskirąjį... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Vienas iš svarbiausių teisinės valstybės principų – operatyvus ir... 16. Daugėjant nemokių įmonių, valstybės ekonominė padėtis dar labiau... 17. Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovas yra atsakingas už įmonės veiklą,... 18. Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta nuostata, kad teismui priėmus nutartį... 19. Bankrutuojančios įmonės vadovo, sąmoningai nevykdančio teismo nurodymų,... 20. Nagrinėjamu atveju BUAB „Baltmedis“ buvęs vadovas neįvykdė teismo... 21. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad BUAB „Baltmedis“ buvusiam... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 23. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį palikti...