Byla 2-294-810/2011

1

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

3sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant

4ieškovui A. A. P.,

5atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijos atstovui advokato padėjėjui Rolandui Medžiūnui,

6atsakovei R. B. ir jos atstovei advokato padėjėjai Daivai Rusakienei,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. A. P. ieškinį ir patikslintą ieškinio pareiškimą bendraatsakoviams Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijai ir R. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

8Ieškovas Algirdas A. P. prašo priteisti jam iš bendraatsakovų Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijos ir R. B. solidariai 2926,13 Lt žalos atlyginimo.

9Ieškovas ieškinį ir patikslintą ieškinį palaiko, prašo reikalavimą tenkinti ir paaiškino, kad jis yra buto, esančio Vytauto g. 108-2, Šiaulių m., savininkas. Jo butas yra pirmame aukšte. Ieškovui priklausančio buto vidurinio kambario lubos ir sienos šlampa dėl atsakovei R. B. priklausančiame balkone esančio vandens pratekėjimo. Ieškovo teigimu, dėl to, kad balkonas yra nesutvarkytas, yra kalti abu atsakovai, nes bendrija renka lėšas remontui, o atsakovė R. B. balkonu naudojasi.

10Atsakovo Daugiabučio namo Vytauto 108, Šiauliai, savininkų bendrijos atstovas advokato padėjėjas Rolandas Medžiūnas su ieškiniu ir patikslintu ieškinio pareiškimu nesutinka, prašo jį atmesti ir paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, todėl daugiabučio namo savininkų bendrija negali atsakyti už žalą CK 6.266 straipsnio pagrindu, kaip daikto savininkas. Atsakomybės subjektu šiuo atveju gali būti tik bendraturčiai, o ne bendrija.

11Atsakovė R. B. ir jos atstovė advokato padėjėja Daiva Rusakienė su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir paaiškino, kad ji yra buto, esančio adresu Vytauto g. 108-8, Šiaulių m., savininkė. Ji naudojasi balkonu, esančiu virš erkerio stogo. Erkerio stogas sutampa su balkono pagrindu. Atsakovės teigimu, erkerio stogas yra namo konstrukcija, kuria rūpinasi visa bendrija. Atsakovės nuomone, kaimynų sienos šlampa ne dėl netinkamos balkono priežiūros, o dėl neremontuojamo erkerio stogo.

12Liudytojas M. B. parodė, kad jis dalyvavo atliekant namo, esančio Vytauto g. 108, Šiaulių m., butų, kuriuose drėksta lubos ir sienos, apžiūrą. Atlikus apžiūrą, buvo surašytas raštas, esantis šeštame bylos lape. Buvo nustatyta, kad balkono plokštė nesandari. Erkeris ir balkono plokštė yra bendra namo konstrukcija.

13Ieškovo ieškinys atmestinas.

14Dėl atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiaulių m., savininkų bendrijos, kaip atsakomybės subjekto.

15Atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijos atstovas nurodė, kad bendrija yra netinkamas atsakovas šioje byloje, nes už ieškovui galimai padarytą žalą šiuo konkrečiu atveju turėtų atsakyti vidinių bendrosios dalinės nuosavybės teisinių santykių subjektai – kitų butų savininkai, kaip daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Erkerio stogas, esantis virš Vytauto g. 108 namo 5-ojo buto viduriniojo kambario, taip pat balkonas pagal CK 4.82 str. 1 ir 5 dalį ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų savininkams.

17Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją (CK 4.83 str. 3 d.). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi, namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Todėl atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne bendrija (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

18CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Butų savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo atlyginti žalą, susijusią su bendrosios dalinės nuosavybės priežiūra. Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovais dėl ieškovui galimai padarytos žalos atlyginimo turi būti šio namo butų savininkai, bet ne bendrija.

19Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės R. B..

20Ieškovas reikalavimą priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės R. B. grindžia tuo, kad ji, būdama balkono savininkė (naudotoja), nesiėmė priemonių tinkamai prižiūrėti balkoną: matydama įtrūkimus, vandens susikaupimą, nuolydžio nebuvimą, vandens latakų užsikišimą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti (CK 4.83 str. 1, 3 dalys). Atsakovė R. B. su tokiu ieškovo argumentu nesutinka, teigdama, kad balkonas, kuriuo ji naudojasi, yra tinkamai prižiūrėtas, be to, atsakovės nuomone, vandens pratekėjimo, dėl ko buvo sugadintos butų Nr. 2 ir Nr. 5, esančių Vytauto g. 108 name, Šiaulių m., lubos ir sienos, priežastis yra netinkama erkerio stogo, ant kurio yra atsakovės naudojamas balkonas, priežiūra. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštuose (b.l. 6, 7) nurodoma, kad apžiūrėjus balkoną, esantį virš erkerio, buvo nustatyti balkono defektai, dėl kurių drėksta, pelyja, vidaus patalpų lubos, sienos ir angokraščiai. Tačiau liudytoju apklaustas šių objektų apžiūroje dalyvavęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojas M. B. balkono defektų konkretizuoti negalėjo, apklausos metu jis nurodė, kad apžiūrą, kurios pagrindu surašė minimus raštus, jis atliko tik vizualiai apžiūrėjęs virš erkerio esantį balkoną.

21Kaip jau buvo minėta, erkerio stogas, esantis virš Vytauto g. 108 namo 5-ojo buto patalpos, taip pat balkonas pagal CK 4.82 str. 1 ir 5 dalį ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų savininkams. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (CK 4.85 str. 1 d.), todėl, kaip jau buvo minėta, atsakovais reikalaujant atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, jų priežiūros, turi būti visi bendrijos namo butų savininkai (privalomas procesinis bendrininkavimas) (CK 6.5 str.).

22Teismas pasiūlė ieškovui įtraukti į bylą atsakovais daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, butų savininkus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 43 str. 1 d. 1 p., 45 str.), tačiau ieškovas A.A. P. šiuo siūlymu bei siūlymu kreiptis į advokatą dėl teisinės pagalbos nepasinaudojo.

23Įvertinus byloje esančius įrodymus laikytina, kad ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo yra pareikštas netinkamiems atsakovams, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

24Atsižvelgiant į tai, aplinkybių, susijusių su ieškovo nurodytais atsakovų neteisėtais veiksmais, priežastiniu ryšiu tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, teismas neanalizuoja.

25Kiti šalių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos aplinkybės, teismo nuomone, sprendimui įtakos neturi.

26Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovams priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos: atsakovui Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijai priteistinos 400,00 Lt išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą (b.l. 29, 30, 43) ir 12,00 Lt išlaidos už VĮ Registrų centras pažymą (b.l. 42) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str., 98 str.), atsakovei R. B. priteistinos 500,00 Lt išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą (b.l. 73, 74) (CPK 88 str. 12 d. 6 p., 98 str.). Vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro Įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, įvertinus bylos sudėtingumą, maksimalius užmokesčio dydžius, atsakovų išlaidos advokato pagalbai nelaikytinos per didelėmis. Iš ieškovo valstybei priteistinos 9,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio P. K. 259-270 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo A. A. P., a.k. ( - ) atsakovui Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijai, į.k. 145489073, adresas Vytauto g. 108, Šiauliai, 412,0 Lt (keturis šimtus dvylika litų) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovo A. A. P. atsakovei R. B., a.k. ( - ), 500,00 Lt (penkis šimtus litų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš ieškovo A. A. P. 9,80 Lt (devynis litus aštuoniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 3. sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant... 4. ieškovui A. A. P.,... 5. atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijos... 6. atsakovei R. B. ir jos atstovei advokato padėjėjai Daivai Rusakienei,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovas Algirdas A. P. prašo priteisti jam iš bendraatsakovų Daugiabučio... 9. Ieškovas ieškinį ir patikslintą ieškinį palaiko, prašo reikalavimą... 10. Atsakovo Daugiabučio namo Vytauto 108, Šiauliai, savininkų bendrijos... 11. Atsakovė R. B. ir jos atstovė advokato padėjėja Daiva Rusakienė su... 12. Liudytojas M. B. parodė, kad jis dalyvavo atliekant namo, esančio Vytauto g.... 13. Ieškovo ieškinys atmestinas. ... 14. Dėl atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiaulių m.,... 15. Atsakovo Daugiabučio namo Vytauto g. 108, Šiauliai, savininkų bendrijos... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1... 17. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 18. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 19. Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės R. B..... 20. Ieškovas reikalavimą priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės R. B.... 21. Kaip jau buvo minėta, erkerio stogas, esantis virš Vytauto g. 108 namo 5-ojo... 22. Teismas pasiūlė ieškovui įtraukti į bylą atsakovais daugiabučio namo... 23. Įvertinus byloje esančius įrodymus laikytina, kad ieškovo ieškinys dėl... 24. Atsižvelgiant į tai, aplinkybių, susijusių su ieškovo nurodytais atsakovų... 25. Kiti šalių argumentai, rašytiniai įrodymai bei nustatytos bylos... 26. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovams priteistinos jų... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio P. K. 259-270 str., teismas... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo A. A. P., a.k. ( - ) atsakovui Daugiabučio namo Vytauto... 30. Priteisti iš ieškovo A. A. P. atsakovei R. B., a.k. ( - ), 500,00 Lt (penkis... 31. Priteisti iš ieškovo A. A. P. 9,80 Lt (devynis litus aštuoniasdešimt... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...