Byla 2A-488-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovui A. A. P., atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), pirmininkui I. R., atsakovei R. B.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Algirdo A. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-294-810/2011 pagal ieškovo A. A. P. ieškinį bendraatsakoviams: Daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ), ir R. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. A. A. P. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, kuriuose prašė priteisti solidariai iš bendraatsakovių Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), ir R. B. 2926,13 Lt žalos atlyginimo.

5Ieškovas nurodė, kad jis yra buto, esančio ( - ), Šiaulių mieste, savininkas. Jo butas yra pirmame namo aukšte. Jam priklausančio buto vidurinio kambario lubos ir sienos šlampa dėl atsakovei R. B. priklausančiame balkone esančio vandens pratekėjimo, dėl ko ieškovui buvo padaryta 2926,13 Lt turtinė žala.

6Ieškovo teigimu, dėl to, kad sistemingai apliejama jo buto dalis ties R. B. balkonu, yra kalti abu atsakovai, nes Daugiabučio namo savininkų bendrija, nors ir renka lėšas bendrų namo patalpų ir konstrukcijų tvarkymui, bet nesutvarko visiems namo savininkams nuosavybės teise priklausančios namo konstrukcijos, ant kurios yra R. B. balkonas, o minėto balkono savininkė R. B. už padarytą žalą yra atsakinga dėl to, kad nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti, t.y. neinformavo Bendrijos apie perdengimo, virš kurio yra jos balkonas, įtrūkimus, ištrupėjimus, dėl ko buvo pažeista perdengimo (ekerio) hidroizoliacija (b. l. 1-2, 45-46, 81-85).

7Atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ), su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakomybės subjektu šiuo atveju gali būti namo bendraturčiai, o ne Bendrija.

8A. R. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji yra buto, esančio adresu ( - ), savininkė. Naudojasi balkonu, esančiu virš erkerio, o erkerio stogas sutampa su balkono pagrindu. Atsakovės teigimu, erkerio stogas yra bendroji namo konstrukcija, kuria rūpinasi visa Bendrija. Atsakovės nuomone, kaimynų sienos šlampa ne dėl netinkamos balkono priežiūros, o dėl neremontuojamo erkerio.

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo Algirdo A. P. atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ), 412,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, atsakovei R. B. - 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, Valstybei - 9,80 Lt bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas nurodė, kad erkerio stogas, esantis virš ( - ) namo 5-ojo buto viduriniojo kambario, o taip pat ir aštuntojo buto balkonas pagal LR CK 4.82 str. 1 d., 5 d. ir LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems šio namo butų savininkams. Pažymėjo, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne Bendrija, o butų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Todėl teismas konstatavo, kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik namo bendraturčiai, bet ne Bendrija. Teismas padarė išvadą, kad atsakovais dėl ieškovui galimai padarytos žalos atlyginimo turi būti šio namo butų savininkai, bet ne Bendrija. Pažymėjo, kad teismas pasiūlė ieškovui A.A. P. įtraukti į bylą atsakovais daugiabučio namo ( - ), butų savininkus, tačiau ieškovas šiuo siūlymu bei siūlymu kreiptis į advokatą dėl teisinės pagalbos atsisakė.

11Apeliaciniu skundu ieškovas A. A. P. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nurodo, kad teismo posėdžio, vykusio 2011 m. kovo 7 d., metu ieškovas pateikė teismui prašymą pareikalauti iš Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), namo gyventojų - savininkų sąrašą, bendrojo naudojimo turto aprašą ir butų bendrojo naudingojo ploto ir bendrojo ploto santykio aprašą, kaupiamųjų lėšų žiniaraščius, protokolus, iš kurių galima būtų nustatyti, kaip klostėsi balkono ties 8-uoju butu remonto reikalai, tačiau teismas šiuos prašymus. atmetė. Kadangi ieškovas nežinojo visų butų savininkų pavardžių ir jų adresu, tai taip ieškovui buvo užkirstas kelias patraukti bendraatsakoviais būtų savininkus.

142. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, leisdamas atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją ( - ), atstovauti A. G., nepatikrino jo išrinkimo valdybos nariu teisėtumo, o neteisėtai išrinktas valdybos narys negalėjo sudaryti atstovavimo sutarties su advokatu. Darbo sutartis su A. G. sudaryta taip pat neteisėtai. Todėl už neteisėtą atstovavimą negalėjo būti priteistos iš ieškovo atsakovui išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

153. Nurodo, kad nebuvo atskleista bylos esmė, nes teismas tenkino tik vienos šalies atsakovų prašymus. Byloje nėra surinkta duomenų, kas yra Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), bendrijos nariai, nėra bendrojo naudojimo turto aprašo ir butų bendrojo naudingojo ploto ir bendrojo ploto santykio aprašo, kaupiamųjų lėšų žiniaraščių, protokolų, iš kurių būtų galima nustatyti, kas yra savininkai, kokia dalis priklauso bendrojoje dalinėje nuosavybėje, kokį turtą turi remontuoti prižiūrėti bendrija. Taip pat nesant protokolų negalima nustatyti ginčo esmės.

164. Nurodo, kad atsakovė R. B. yra balkono virš erkerio naudotoja ir viena iš bendrasavininkių. Teismas, atmesdamas ieškinį, net nepasidomėjo, kokią dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje sudaro atsakovės – ( - ) buto savininkės R. B. dalis, kokią dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje sudaro ieškovo Algirdo A. P. dalis.

175. Teigia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 1999 m. rugsėjo 27 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-506, nurodyta, jog buto balkonas, turintis tiesioginį funkcinį ryšį su savininko patalpomis, yra buto priklausinys. Privatizuojant butą Nr. ( - ), buvo perleistas ir balkonas. Balkonas, esantis ties butu Nr. ( - ), yra R. B. nuosavybė, už kurio tvarkingumą ji ir atsakinga.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ), prašo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys pareikštas ne tiems atsakovams, o ieškovas nepasinaudojo teise pakeisti atsakovą, todėl teismo sprendimas atmesti ieškinį yra pagrįstas.

212. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog A. G. daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybos pirmininku buvo išrinktas neteisėtai.

223. Ieškovo apeliacinio skundo motyvai, kad teismas proceso metu nesiaiškino, kokį bendro naudojimo turtą turi prižiūrėti ir tvarkyti bendrija, o kokį konkretus savininkas, nepareikalavo iš bendrijos bendrojo naudojimo objektų aprašo, kuriame turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė, bei netyrė, ar statinio naudojimas ir priežiūra vykdomi statybos techninio reglamento nustatyta tvarka, atmestini kaip nepagrįsti, nes tai nėra nagrinėjamo ginčo dalykas.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. B. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

251. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos ieškovui įvardyti tinkamus atsakovus, išreikalauti jų pavardes ir pan., nes tai yra ieškovo pareiga.

262. LR CPK 199 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti, tuo tarpu ieškovas A. A. P. nesugebėjo paaiškinti ir nurodyti, kokias aplinkybes patvirtins jo prašomi išreikalauti įrodymai.

273. Ieškovas, pateikdamas ieškinį pirmosios instancijos teismui, kartu pateikė ir ieškinio priedą, kuriame buvo nurodyta, kad Valstybinė statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, jog balkono remontas turi būti daromas už visų namo savininkų lėšas. Tai patvirtina, kad balkonas nėra vienos atsakovės R. B. nuosavybė ir kad ji yra atsakinga už balkono remontą, nes tai yra namo inžinerinė konstrukcija ir visiems savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise.

284. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo butas buvo užlietas būtent iš atsakovės R. B. patalpų. Atsakovės butas yra trečiajame aukšte, o ieškovo butas yra pirmajame aukšte, tarp atsakovės R. B. ir ieškovo butų yra dar vienas butas.

29Teismo posėdyje bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, ieškovas (apeliantas) A. A. P. nurodė, kad jis palaiko apeliacinį skundą ir prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimą, o bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes pastarasis ne visiškai išnagrinėjo bylą, kadangi nenustatė kaltininko dėl jam padarytos žalos atlyginimo. Mano, kad žalą, padarytą jo butui, turi atlyginti R. B., nes ji neprižiūrėjo savo balkono grindų, neinformavo, kad balkonas „leidžia“ vandenį, nesiėmė jokių priemonių, kad jis būtų sutvarkytas, o kadangi namo stogas, fasadas, pamatai, sienos priklauso Bendrijai, tai Bendrija taip pat turi atsakyti už padarytą žalą, o kaip ta žala bus atlyginta, atsakovai turi išsiaiškinti tarpusavyje. Mano, kad iš naujo nagrinėjant bylą, teismas turi nustatyti kaltininką, kuris turi sutvarkyti balkoną ir atlyginti ieškovui padarytą žalą, kad atsakovą nurodo šalis, kaip ji tai supranta.

30Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) pirmininkas I. R. su apeliaciniu skundu nesutiko ir nurodė, kad už žalą atsakingi yra namo bendrasavininkiai, nes namo ( - ) konstrukcija –ekeris, konkrečiam savininkui nėra priskirtas, o už balkoną turėtų atsakyti buto savininkė.

31Atsakovė R. B. prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad jai priklausantis balkonas yra ant ekerio, bet pats ekeris jai nepriklauso, todėl ji neturi pareigos jo remontuoti ir už jį atsakyti.

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

34Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

35Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais ir apelianto pozicija, išreikšta apeliaciniame skunde ir bylą nagrinėjant teisme apeliacine tvarka, kad ieškovas negalėjęs į bylą įtraukti tinkamų atsakovų, nes pirmosios instancijos teismas neišreikalavo namo savininkų sąrašų ir kad teismas pats turėjo nustatyti asmenis, atsakingus („kaltus“) už ieškovui padarytą žalą.

36Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. A. P. savo ieškinį pareiškė LR Civilinio kodekso (CK) 6.266 straipsnio pagrindu, nes ieškinyje nurodė, kad žala jo turtui padaryta dėl atitinkamos daugiabučio gyvenamojo namo konstrukcijos – ekerio defekto, t.y. pralaidumo vandeniui. LR CK 6.266 str. 1 dalyje nurodyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų, <...>, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo aplinkybės, susijusios su didesnio pavojaus aplinkybėmis (force majeure). Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas) (LR CK 6.266 straipsnio 2 dalis).

37Byloje iš esmės neginčijama, kad ieškovo A.A. P. butas galimai buvo aplietas ir dėl to sugadintas dėl bendrosios pastato konstrukcijos – ekerio defektų, t.y. jo pralaidumo vandeniui. Kad ekeris yra bendroji daugiabučio namo konstrukcija taip pat niekas byloje nėra nuginčijęs, o ieškovas A.A. P. savo pateiktame ieškinyje (b. l. 1-2) ir patikslintuose ieškiniuose (b. l. 45-46, 68-72, 81-85) pats nurodė, kad bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos yra bendrojo naudojimo objektai, o tuo pačiu yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė.

38Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime yra teisingai nurodęs, kad už ieškovui padarytą žalą gali būti atsakingi daugiabučio namo bendrųjų konstrukcijų (bendro naudojimo patalpų) bendrasavininkiai, o ne šio daugiabučio namo savininkų bendrija. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir išvadomis, todėl jų nebekartoja, juolab, kad tokia praktika yra formuojama Kasacinėje instancijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-123/2009 ir kt.)

39Kaip jau buvo minėta, pagal CK 6.266 straipsnį atsakomybė kyla objekto savininkui ar jo valdytojui. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos sprendimo išvadomis, kad atsakovė R. B. taip pat neturi atsakyti už ieškovo buto sugadinimą, nes į bylą nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ji yra ekerio, dėl kurio defektų galimai buvo užpiltas (sugadintas) ieškovo butas, savininkė. Vien tai, kad R. B. naudojasi balkonu, esančiu virš ekerio, arba tai, kad ji kam nors nepranešė apie ekerio defektus, negali būti jos atsakomybės pagrindas, nes apie ekerio defektus seniai buvo žinoma daugeliui namo gyventojų, tame tarpe ir ieškovui, o įrodymų, kad būtent R. B. sugadino ekerį ir dėl to jis tapo pralaidus vandeniui, byloje nėra. Pagal LR CK 4.83 straipsnio 1 dalį buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Vadinasi, atsakovė R. B. turi teisę naudotis balkonu, esančiu virš ekerio, tačiau tai nesukuria jai nuosavybės teisių į šią bendrą namo inžinierinę konstrukciją. Taigi, atsakovės balkonas faktiškai yra daugiabučio namo ekeris (bendroji laikančioji konstrukcija).

40Pagal LR CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį gali atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį atsakovą kitu tinkamu atsakovu. Tai įstatyme nustatytas vienas iš bylos šalies disponavimo procesinėmis teisėmis atvejų, kai pati šalis savo iniciatyva gali pasinaudoti tokia procesine teise, tačiau, nesant iniciatyvos iš bylos šalies ar jai nesutikus pakeisti atsakovo, jo pakeitimas pagal aptariamą procesinę normą nėra teismo pareiga. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas ir reikalavimai nukreipti į du atsakovus: Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendriją ir ( - ) buto savininkę R. B.. Ieškovas nepateikė motyvuoto prašymo keisti atsakovą. Priešingai, jau 2010-12-14 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, teismas pasiūlė ieškovui kreiptis dėl teisinės pagalbos (b. l. 34-35). 2010-12-20 atsakovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija savo atsiliepime nurodė, kad atsakovais byloje turėtų būti daugiabučio namo patalpų bendrasavininkiai, o ne Bendrija (b. l. 37-38), tačiau ieškovas A.A. P. patikslintame ieškinyje, kuris teisme gautas 2011-01-07, atsakovais vėl nurodė: Bendriją ir R. B., motyvuodamas tuo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija savo rašte yra nurodžiusi, kad balkoną turi sutvarkyti Bendrija (b. l. 45-46). Teismui pateiktame „Prašyme“ ieškovas motyvuotai nurodė, kad nesutinka su tuo, jog Bendrija ir R. B. nėra tinkami atsakovai byloje (b. l. 47). 2011-03-07 ieškovas teismui pateikė papildomą ieškinį, kuriame taip pat atsakovais nurodyti Bendrija ir R. B. (b. l. 68-72). 2011-03-07 vykusiame parengiamajame posėdyje, teismas dar kartą išaiškino ieškovui teisę turėti kvalifikuotą atstovą, o taip pat atmetė ieškovo prašymą išreikalauti papildomus dokumentus, o ieškovas patvirtino, kad jis prašo žalą priteisti iš abiejų atsakovų, tik negali nurodyti kokia turėtų būti jų atsakomybė: solidari ar subsidiari (b.l. 76-79). 2011-03-14 ieškovas teismui pateikė dar vieną patikslintą ieškinį, kuriame atsakovais motyvuotai nurodė Bendriją ir R. B., iš kurių solidariai prašė priteisti 2926,13 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 81-85). 2011-04-06 vykusiame parengiamajame posėdyje, nepriklausomai nuo to, kad tiek Bendrija, tiek R. B. nurodė, jog jie nėra tinkami atsakovai, ieškovas patvirtino, kad jis nekeičia savo reikalavimų (b. l. 104-106). 2011-05-09 teismo posėdyje bylą nagrinėjant iš esmės, teismas pasiūlė ieškovui įtraukti į bylą atsakovais visus daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkus, tačiau ieškovas A.A. P. nurodė, kad jis nesinaudos teismo siūlymu (b. l. 118). Šios nurodytos aplinkybės akivaizdžiai paneigia apelianto argumentus, kad teismas, 2011-03-07 atmesdamas ieškovo prašymą tarp kitų dokumentų išreikalauti namo savininkų sąrašą, užkirto kelią atsakovais patraukti namo bendrasavininkius. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs teismas nepažeidė LR CPK 45 str. nuostatų, reglamentuojančių netinkamos šalies pakeitimą tinkama, taip pat pažymi, kad netinkamos šalies pakeitimas tinkama yra ieškovo procesinė teisė, o ne teismo pareiga: pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas gali pakeisti pradines bylos šalis vienos iš šalių motyvuotu prašymu, tačiau negali pakeisti atsakovo be ieškovo sutikimo (CPK 45 straipsnio 3 dalis), išskyrus tuos atvejus, kai ginamas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-15 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-100/2007; 2010-03-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-53/2010). Šiuo atveju nebuvo ginamas viešasis interesas.

41Apelianto argumentai, kad teismas pats turėjo nustatyti asmenis, „kaltus“ už ieškovui padarytą žalą, yra nepagrįsti, nes šios kategorijos bylose teismas įstatymo nėra įpareigotas savo iniciatyvą rinkti įrodymus ar viršyti pareikštus reikalavimus. Kaip jau buvo minėta, LR CPK 45 str. nesuteikia teismui teisės pačiam pakeisti atsakovą, išskyrus tuos atvejus, kai ginamas viešasis interesas, o LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

42Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas A.A. P. ieškinį, pagrįstai ir teisėtai iš ieškovo priteisė atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas, nes tai numato LR CPK 93 str. 1 dalis, 98 str. 1 dalis. Išlaidos yra pagrįstos, nes jas patvirtina į bylą pateikti dokumentai.

43Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad dėl teismo neišreikalautų dokumentų buvo neatskleista bylos esmė, nes, kaip jau buvo pažymėta, įrodymus turi pateikti pats ieškovas, o teismas gali padėti išreikalauti tik tuos įrodymus, kurių pastarasis negalėjo gauti. Tuo tarpu Bendrijos pirmininkas byloje patvirtino, kad ieškovas dėl butų savininkų sąrašo ar kitų duomenų pas jį net nesikreipė. Kaip matyti iš bylos eigos, bylos esmė tiek teismui, tiek šalims buvo aiški, tik ieškovas nepasirinko tinkamų atsakovų, dėl ko ir buvo atmestas ieškinys.

44Dėl išdėstyto, apeliacinis skundas atmestinas, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

45Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo A. A. P. priteistinos Valstybei 9,35 Lt išlaidos (b. l. 135), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47A. A. P. apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš ieškovo A. A. P. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 9,35 Lt (devynis litus 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. A. A. P. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu ir... 5. Ieškovas nurodė, kad jis yra buto, esančio ( - ), Šiaulių mieste,... 6. Ieškovo teigimu, dėl to, kad sistemingai apliejama jo buto dalis ties R. B.... 7. Atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ), su ieškiniu nesutiko.... 8. A. R. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji yra buto, esančio adresu ( -... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nurodė, kad erkerio stogas, esantis virš ( - ) namo 5-ojo buto... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas A. A. P. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Nurodo, kad teismo posėdžio, vykusio 2011 m. kovo 7 d., metu ieškovas... 14. 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, leisdamas atsakovą Daugiabučio... 15. 3. Nurodo, kad nebuvo atskleista bylos esmė, nes teismas tenkino tik vienos... 16. 4. Nurodo, kad atsakovė R. B. yra balkono virš erkerio naudotoja ir viena iš... 17. 5. Teigia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 1999 m. rugsėjo 27 d.... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Daugiabučio namo savininkų... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys... 21. 2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog A. G. daugiabučio namo... 22. 3. Ieškovo apeliacinio skundo motyvai, kad teismas proceso metu nesiaiškino,... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. B. prašo apeliacinį skundą... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 25. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos ieškovui... 26. 2. LR CPK 199 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti... 27. 3. Ieškovas, pateikdamas ieškinį pirmosios instancijos teismui, kartu... 28. 4. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo butas buvo... 29. Teismo posėdyje bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, ieškovas (apeliantas)... 30. Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) pirmininkas I. R. su apeliaciniu... 31. Atsakovė R. B. prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad jai... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 35. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais ir apelianto... 36. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. A. P. savo ieškinį pareiškė... 37. Byloje iš esmės neginčijama, kad ieškovo A.A. P. butas galimai buvo... 38. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime yra teisingai nurodęs,... 39. Kaip jau buvo minėta, pagal CK 6.266 straipsnį atsakomybė kyla objekto... 40. Pagal LR CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs,... 41. Apelianto argumentai, kad teismas pats turėjo nustatyti asmenis, „kaltus“... 42. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 43. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad dėl teismo... 44. Dėl išdėstyto, apeliacinis skundas atmestinas, o Šiaulių miesto apylinkės... 45. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo A. A. P. priteistinos Valstybei 9,35... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. A. A. P. apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011... 48. Priteisti iš ieškovo A. A. P. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 9,35...