Byla 2-574-445/2017
Dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, tretieji asmenys V. S., M. S., UAB „Jurisdictus“

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovei S. S., jos atstovei advokatei Angelei Ikasalienei, dalyvaujant atsakovui P. P., jo atstovui advokatui Stanislovui Raulušaičiui, dalyvaujant trečiajam asmeniui V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. S. ieškinį atsakovui P. P. dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, tretieji asmenys V. S., M. S., UAB „Jurisdictus“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pateiktu ieškiniu prašo pripažinti sudaryta 2011 m. balandžio mėnesį pirkimo – pardavimo sutartį tarp J. N., asmens kodas ( - ) mirusio( - ), ir P. P., gimusio ( - ), kuria J. N. pardavė P. P. automobilį VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), priteisti ieškovės naudai iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

5Ieškovė nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo V. S. yra J. N., mirusio ( - ), įstatyminės paveldėtojos. Varėnos rajono 1-ojo notaro biuro notaro Raimundo Miknevičiaus 2012 m. spalio 24 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu, notarinio registro Nr. ( - ), patvirtinta, kad paveldimą turtą sudaro: 40/100 dalių pastato-gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), es. Varėnos r. sav., Senosios Varėnos k., Varpilės g. 15, ir valstybinė antro laipsnio pensija.

6Ieškovė nurodo, kad paaiškėjo, jog mirusiojo J. N. vardu yra iki šiol registruotas lengvasis automobilis VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ). Nurodytą automobilį J. N. įsigijo 2009-10-06, kuris buvo įgijęs teisę vairuoti transporto priemones, tai patvirtinama jo vairuotojo pažymėjimu Nr. ( - ). 2009-12-25 J. N. sunkiai susirgo, jį ištiko insultas, 2010-03-29 jam buvo nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, juo rūpinosi jo dukra L. O., mirusi ( - ). 2011 metais, ne vėliau kaip balandžio mėnesį J. N., padedant dukrai L. O., pardavė savo automobilį atsakovui P. P. už 400 litų, pinigai buvo sumokėti dalimis. Automobilis ir automobilio dokumentai pagal susitarimą taip pat buvo perduoti naujam savininkui P. P.. Apie automobilio pardavimą ieškovę informavo L. O.. Ieškovė pati matė, kad atsakovas P. P. važinėjo anksčiau jos seneliui J. N. priklausiusiu automobiliu VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ). Rašytinė sutartis dėl automobilio pirkimo – pardavimo nebuvo sudaryta. Dėl kokių tiksliai priežasčių automobilio perleidimas naujam savininkui nebuvo registruotas VĮ „Regitra“ ieškovei nežinoma. Atsakovas P. P. - naujasis automobilio savininkas naudojo automobilį kaip savo, disponavo juo savo nuožiūra, dėl kokių priežasčių jis neinicijavo automobilio registracijos savo vardu ieškovei nežinoma.

7Tvarkant J. N. turto paveldėjimo dokumentus, ieškovė S. S. ir trečiasis asmuo V. S., buvo įsitikinusios, kad J. N. neturi savo nuosavybėje automobilio, nes žinojo, kad jis parduotas, todėl tokio turto nenurodė notarui ir elgėsi sąžiningai – neieškojo turto, kurio neturėjo palikėjas.Tokiu būdu, J. N. turto paveldėtojoms nebuvo išduotas dokumentas dėl automobilio paveldėjimo.

82017-04-08 ieškovė S. S. iš UAB „Jurisdictus“ gavo pranešimą, kad ji, kaip automobilio VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), savininkė/valdytoja neatsiskaitė su UAB „Sauda“ už automobilio priverstinį nuvežimą ir saugojimą, skola sudaro 1729,52 Eur. Transporto priemonės nuvežimo protokolas surašytas 2014-10-05. Iš šio dokumento ieškovė sužinojo, kad minėta transporto priemonė iki šiol registruota kaip J. N. nuosavybė, o reikalavimas dėl skolos mokėjimo jai pateiktas kaip vienai iš J. N. turto paveldėtojų.

9Ieškovė nurodo, kad automobilio pirkimo – pardavimo sandorį įrodo faktinės aplinkybės: automobilis ir jo dokumentai buvo perduoti naujajam savininkui P. P., už automobilį P. P. sumokėjo buvusiam savininkui - pardavėjui J. N. 115.85 Eur (tuo laiku 400 litų) . Automobilio techninė apžiūra jau po J. N. mirties buvo atlikta du kartus - 2011-08-12 ir 2013-09-13. Ieškovei susisiekus su Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“, atliekančia privalomąją techninę apžiūrą, pavyko išsiaiškinti, kad abu kartus automobilį VW JETTA valstybinis Nr. ( - ), techninei apžiūrai pateikė asmuo, kurio vairuotojo pažymėjimo numeris ( - ) (J. N. vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - ). Ieškovei nėra žinoma kokiam konkrečiai asmeniui priklauso nurodytas vairuotojo pažymėjimas (Nr. ( - )).

10Ieškovei susisiekus su UAB „Sauda“, kur saugojamas automobilis, pavyko išsiaiškinti, kad automobilyje rastas įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas, išduotas if draudimo bendrovės, sutarties galiojimas nuo 2014-08-15 iki 2014-09-14, draudėju nurodytas J. N.. Ieškovei telefonu susisiekus su šia draudimo bendrove pavyko išsiaiškinti, kad tokia sutartis buvo sudarinėjama nuo 2014 m. balandžio mėn. kas mėnesį „Perlo“ terminale, asmens, sudariusio sutartį bendrovė negalėjo nurodyti, informavo, kad turi tik to asmens kontaktinį telefoną, kurio atskleisti negali.

11Ieškovė aiškinosi ir aplinkybes, susijusias su ieškinyje nurodyto automobilio priverstiniu nuvežimu bei saugojimu. Šiuo klausimu gavo atitinkamų dokumentų kopijas, tai - Administracinio teisės pažeidimo protokolą, surašytą 2014-10-05 Nr. ( - ) asmeniui M. S., vairavusiam automobilį VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), ir pažeidusiam Kelių eismo taisykles, bei transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą. Tai patvirtina, kad P. P., 2011 m. nevėliau kaip balandžio mėnesį tapęs automobilio VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), savininku pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, disponavo šiuo automobiliu kaip savininkas, atlikinėjo jo techninę apžiūrą, draudė civilinę atsakomybę, vėliau galimai pardavė ar kitaip perleido tretiesiems asmenims.

12Ieškinyje nurodo sandorio sudarymo metu – 2011 m. balandžio mėnesį tokio sandorio formai nebuvo reikalavimo dėl rašytinės formos – CK 1.73 straipsnio redakcija, galiojusi 2011 m. balandžio mėnesį. Tik nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo reikalavimas, kad motorinės transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartys turi būti sudaromos paprasta rašytine forma.

13Atsakovas P. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti jam iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas valstybei.

14Atsakovas nurodė, kad jam nežinoma ar J. N. buvo nustatyta globa/rūpyba, tačiau perkant automobilį 2011 metais, J. N. pats negalėjo nei judėti, nei pasirašyti dokumentų. Ieškovė teisingai nurodo, kad automobilį jam pardavė ir perdavė jo dukra L. O., pritariant J. N.. Atsakovas P. P. nurodo, kad jis norėjo, kad būtų tinkamai sutvarkyti automobilio pirkimo – pardavimo dokumentai ir jis įregistruotas VĮ „Regitra“ jo vardu, tačiau dėl J. N. būklės, to padaryti buvo neįmanoma. Tada L. O. tuo metu už 400 litų pasiūlė pirkti automobilį. Atsakovas sutiko, sutiko ir J. N.. Atsakovas automobiliu naudojosi iki 2014 metų vasaros, o vėliau nutarė jį pakeisti į kitą automobilį. Gavo vieno asmens pasiūlymą keistis automobiliais. Tą atsakovas ir padarė. Mainais, už VW Jetta gautą automobilį Renault Clio atsakovas VĮ „Regitra“ įregistravo savo buvusios sutuoktinės M. P. vardu. Automobilį VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), ir visus jo dokumentus (išduotus J. N. vardu) atidavė nepažįstamam asmeniui. Kas naudojasi automobiliu VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), po 2014 m. vasaros atsakovui nėra žinoma.

15Atsakovas P. P. teigia, kad ieškovė ieškinyje nurodo, kad ji ir V. S. yra J. N., mirusio ( - ), įstatyminės paveldėtojos, priėmusios mirusiojo turtą pagal paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, išduotą Varėnos rajono 1-ojo notaro biuro notaro Raimundo Miknevičiaus 2012 m. spalio 24 d., notarinio registro Nr. ( - ). Todėl įpėdinės pagal įstatymą S. S. ir V. S., priimdamos J. N. palikimą, priėmė visą jo turtą (aktyvą ir pasyvą) bei visas asmeninės neturtinės ir turtinės teises. Ieškovei vėliausiai 2013-01-11 buvo žinoma apie 2011 metais tarp jos ir J. N. sudarytą sutartį, nes ieškinyje nurodyta, kad ieškovė pati matė atsakovą važinėjant jos seneliui J. N. priklausiusiu automobiliu, o apie automobilio pardavimą ją informavo L. O. (mirusią( - )).Atsakovas nurodo, kad jis tuo metu automobiliu naudojosi ir buvo galimybė transporto priemonę įregistruoti į registrą jo vardu. Tačiau to, priimdama palikėjo turtą, ieškovė nepadarė.

16Atsakovas nurodė, kad tarp jo ir J. N. 2011 metais buvo sudaryta žodinė automobilio pirkimo - pardavimo sutartis. Iki mirties J. N. šios sutarties neginčijo, nesiekė jos nutraukti ar pakeisti. Ieškovė, riimdama palikimą po J. N. mirties, neįgijo teisės keisti mirusiojo sudarytos sutarties sąlygų, tuo pačiu ir kreiptis į teismą dėl J. N. sudarytos sutarties pakeitimo. Tikėtina, kad 2014-10-05 VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), automobiliu važiavęs M. S. buvo tas asmuo ir automobiliu naudojosi teisėtai. Nors transporto priemonės įregistravimas VĮ „Regitra“ nėra būtina pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga, tačiau transporto priemonės įregistravimas savininko vardu turi teisinę reikšmę, kadangi su juo siejama kitų teisiškai reikšmingų veiksmų atlikimo galimybė, savininko teisės nekliudomai valdyti, naudotis ir disponuoti jam teisėtai priklausančiu automobiliu įgyvendinimas ir užtikrinimas.

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šiuo metu automobiliu VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), naudojasi M. S., gyv. ( - ). Tikėtina, kad jis valdo šį turtą ir turi jo dokumentus. Jis vienintelis, kartu su palikimą priėmusiais asmenimis, gali įregistruoti sandorį į viešąjį registrą.

18CK 4.262 straipsnis numato, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovė pateikė teismui VĮ „Regitra" transporto priemonių registro išrašą, kuriame J. N. vardu yra registruotas lengvasis automobilis VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), todėl kol šis įrašas nenuginčytas nustatyta tvarka jis yra teisingas ir išsamus.

19Pakeisti šiuos duomenis, nevaldant ginčo objekto, atsakovui nėra jokių teisinių galimybių. Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 72.3 punktu pasikeitus transporto priemonės valdytojui, valdytojo ar transporto priemonės duomenims – pareiškėjas privalo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo. Pagal Taisyklių 73 punktą galimi trys pasikeitusio transporto priemonės valdytojo duomenų registravimo atvejai: 1) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ padalinį atvyksta kartu ir užpildo bendrą prašymą, pateikdami reikalingus dokumentus; 2) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ kreipiasi atskirai; 3) kai į VĮ „Regitra“ kreipiasi tik naujo transporto priemonės valdytojo vardu veikiantis pareiškėjas.

20Atsakovas nurodo, kad jis neturi ir nevaldo nei ginčo automobilio, nei jo dokumentų, o be šių daiktų, registracija VĮ „Regitra“ negalima. Atsakovas neneigia, kad tarp jo ir J. N. buvo sudaryta žodinė automobilio pirkimo – pardavimo sutartis, vėliau šis automobilis buvo išmainytas į kitą. Jeigu teismas dar kartą tai pripažintų, šis sprendimas dėl anksčiau nurodytų priežasčių nesukeltų teisinių pasekmių nei pačiam atsakovui, nei ieškovei. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovei neįrodžius savo reikalavimų pagrįstumo pagal CPK nuostatas, jos ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

21Trečiasis asmuo UAB „Jurisdictus“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad nepalaiko nei vienos šalies pozicijos, kadangi tik siekia nustatyti transporto priemonės savininką. Jis nurodė, kad 2014-10-05 transporto priemonė VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), buvo priverstinai nuvežta ir saugoma UAB „Sauda“ automobilių saugojimo aikštelėje. UAB „Jurisdictus“ 2016-09-19 Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr.11/6 sudarytos tarp UAB „Sauda“ ir UAB „Jurisdictus“ ir priėmimo-perdavimo aktu Nr. 24-102 įgijo teisę reikalauti iš transporto priemonės VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), savininko ir/ar valdytojo atlyginti išlaidas už transporto priemonės priverstinį nuvežimą bei saugojimą. VĮ „Regitra“ duomenimis minėtos transporto priemonės savininkas yra J. N.. VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro duomenimis J. N. ( - ) mirė. UAB „Jurisdictus“ kreipėsi į testamentų registrą su tikslu išsiaiškinti, kas po J. N. mirties paveldėjo jam priklausiusią transporto priemonę. VĮ „Registrų centras“ Testamentų registro duomenimis J. N. palikimą priėmė S. S., kuri šioje byloje yra ieškovė.

22Pagal teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Ši taisyklė taikytina ir sprendžiant ginčą, kuris asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas“ (2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 309/2010).

23Atsakovas turi siekti, kad į bylos nagrinėjimą būtų įtraukta kita sandorio šalis ir pateikti įrodymus, patvirtinančius automobilio pardavimą“ (2010 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010). Šioje situacijoje ieškovė pateikė įrodymus, kad transporto priemone disponavo ne VĮ „Regitra“ nurodytas asmuo, taip pat pažymėtina, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pats pripažįsta įgijęs ir disponavęs transporto priemonę VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), žodine automobilio pirkimo – pardavimo sutartimi su J. N.. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad pagal tuo metu galiojusius įstatymus automobilio pirkimo – pardavimo sutarčiai nenustatyti privalomi formos reikalavimai, todėl tokia sutartis galėjo būti sudaroma žodžiu, kas šiuo atveju pakeičia transporto priemonės VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), savininką J. N. į naująjį savininką P. P.. UAB „Jurisdictus” mano, kad tokia automobilio VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis tarp J. N. ir P. P. galėjo būti sudaryta.

24Tretieji asmenys V. S. ir M. S. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta nepateikė.

25Į bylos nagrinėjimą neatvyko trečiasis asmuo M. S. ir trečiojo asmens UAB „Jurisdictus“ atstovas. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai, trečiasis asmuo UAB „Jurisdictus“ pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad teismui yra pateiktas atsiliepimas, kuriame yra išdėstyta trečiojo asmens pozicija. Iš trečiojo asmens M. S. prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Teismo posėdžio metu proceso dalyviai neprieštaravo, jog byla būtų nagrinėjama nurodytiems tretiesiems asmenims bei jų atstovams nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės nedalyvaujant nurodytiems asmenims (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

26Teismo posėdyje ieškovė bei jos atstovė ieškinį palaikė, prašė ieškinį patenkinti, pripažinti automobilio pirkimo – pardavimo sutartį sudaryta, priteisti bylinėjimosi išlaidas, ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais, pagal jų pateiktus rašytinius įrodymus ir paaiškinimus.

27Atsakovas bei jo atstovas prašė ieškinio netenkinti atsiliepime į ieškinį išdėstytais motyvais ir pagrindais, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas valstybei.

28Trečiasis asmuo V. S. palaikė ieškovės ieškinį ir prašė jį tenkinti, patvirtindama, kad buvo tokios aplinkybės, kaip nurodo ieškovė.

29Teismas

konstatuoja:

30ieškinys tenkintinas pilnai.

31Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo – pardavimo sutarties sampratą, pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

32Esminės daikto pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos, dėl kurių būtina susitarti įstatymo reikalaujama forma, tai – sutarties dalykas ir daikto kaina.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad automobilio pirkimo – pardavimo sutarčiai teisės aktuose nenustatyta privalomų formos reikalavimų (išskyrus, kai formos reikalavimas išplaukia iš kitų CK nuostatų, kaip antai CK 1.73 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų), todėl tokia sutartis, kaip ir bet kuris kitas sandoris, gali būti sudaroma žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis).

34Byloje vadovaujamasi ginčui aktualių, 2011 m. balandžio mėn., galiojusių, teisės aktų aiškinimu.

35Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo – pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 straipsnis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. J. v. ŽŪB „Nemunas“, bylos Nr. 3K-3-599-378/2015).

36Iš pirmiau nurodytų CK nuostatų ir kasacinio teismo išaiškinimų galima daryti išvadą, kad tam, jog teismas, vadovaudamasis CK 6.309 straipsnio 3 dalimi, patvirtintų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, būtina nustatyti, kad buvo susitarta dėl konkretaus daikto pirkimo ir pardavimo, daiktas buvo perduotas pirkėjui valdyti, taip pat nustatyti, ar buvo sumokėta jo kaina ar jos dalis. Pažymėtina, kad pirkimo – pardavimo sutarties požymius atitinka ne bet koks daikto kitai šaliai perdavimas, o tik perdavimas nuosavybės teise. Nuosavybės teises perduodanti šalis turi būti teisėta daikto savininkė, ji turi aiškiai išreikšti valią perduoti nuosavybės teises.

37Kadangi nagrinėjamu atveju ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutartis galėjo būti sudaryta bet kuria forma, tai teisės aktuose nėra nustatytų ribojimų jos sudarymo faktą įrodinėti visomis civiliniame procese leidžiamomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2014).

38Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai).

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

40Ieškovės S. S. ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais: Varėnos rajono 1-ojo notarų biuro notaro Raimundo Miknevičiaus 2012-10-24 išduotu paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu, notarinio registro Nr. ( - ), patvirtinančiu giminystės ryšius, kad ieškovė S. S. yra J. N. vaikaitė, trečiasis asmuo V. S. – dukra, taip pat patvirtinančiu, kad paveldėtą turtą pagal šį liudijimą, sudaro: 40/100 dalių pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), es. ( - ), ir valstybinė antro laipsnio pensija (b. l. 6-8); 2017-01-09 Testamento registro išrašu, kuriame nurodyta, kad J. N., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą priėmė V. S. ir S. S. (b. l. 9-10); išrašu iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ internetinės duomenų bazės (b. l. 15), patvirtinančiu, kad jau po sandorio sudarymo, t. y. po 2011 m. balandžio mėnesio, automobilio techninė apžiūra buvo atlikta du kartus – 2011-08-12 ir 2013-09-13 jau po J. N. mirties (J. N. mirė ( - ) ); 2017-07-18 VĮ „Regitra“ raštu dėl informacijos Nr. (1.22)-24-3232, kuriame nurodyta, kad P. P., asmens kodas ( - ) 1999-05-22 Alytaus policijos komisariatas išdavė vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) (b. l. 73); UAB „Skirlita“ 2017-09-07 Nr. 26 raštu dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodyta, kad 2013-09-13 privalomai techninei apžiūrai Varėnos TAS buvo pateiktas automobilis VW- Jetta, valstybinis Nr. ( - ), automobilį pristatęs asmuo pateikė Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) (b. l. 97), t. y. automobilį pristatęs asmuo atsakovas P. P.; If draudimo bendrovės 2014-08-14 išduota įprastine transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi Nr. ( - ) ir 2014-08-14 įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimu (sutarties galiojimas nuo 2014-08-15 iki 2014-09-14), kuriose draudėju nurodytas J. N. (b. l. 94-96); 2014-10-05 administracinio teisės pažeidimo protokolo kopija (RIOK: ( - )), kuriame nurodyta, kad 2014-10-05 M. S. vairavo automobilį VW-Jetta, valstybinis Nr. ( - ) ir pažeidė Kelių eismo taisykles (b. l. 19-20); 2014-10-05 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, patvirtinančiu, kad automobilis VW-Jetta, valstybinis Nr. ( - ), buvo privertinai nuvežtas į saugomą UAB „Sauda“ automobilių saugojimo aikštę (b. l. 21).

41Įvertinęs teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad byloje esančių įrodymų pakanka konstatuoti, jog 2011 m. balandžio mėnesį J. N. (miręs ( - )), išreikšdamas savo valią savarankiškai, taip pat ir veikdamas per dukrą L. O. (mirusi ( - )), žodinės sutarties pagrindu už susitartą kainą pardavė atsakovui P. P. jam nuosavybės teise priklausantį automobilį VW-Jetta, valstybinis Nr. ( - ), ir faktiškai (natūra) perdavė P. P. minėtą automobilį, visus jo eksploatavimui ir naudojimui viešame eisme reikalingus automobilio dokumentus, o P. P. pirktą automobilį bei prie jo pateiktus dokumentus priėmė, ir už automobilį J. N. sumokėjo sandorio sudarymo metu sutartą kainą – 115.85 Eur (tuo metu 400 Lt), po ko automobilį valdė iki 2014 m. vasaros.

42Tai reiškia, kad pirkėjas atsakovas P. P. įgijo galimybę valdyti automobilį nuosavybės teise, t. y. elgtis su juo kaip su savo, nepriklausomai nuo pardavėjo valios. Transporto priemonės perdavimas pagal pirkimo-pardavimo sutartį kaip nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas pirkėjui nustatytas, nes sudarius žodinę pirkimo-pardavimo sutartį, nuo jos sudarymo momento, pagal šios sutarties reikalavimus iš karto buvo perduota transporto priemonė, kuria įgijėjas (atsakovas) galėjo naudotis ir elgtis su ja kaip su savo turtu, savo nuožiūra.

43Tokią išvadą teismas daro ir remdamasis paties atsakovo P. P. atsiliepime bei teismo posėdžiuose išdėstyta pozicija, jog jis neneigia (patvirtina), kad 2011 metais balandžio ar gegužės mėnesį, pirko automobilį VW - Jetta, valstybinis Nr. ( - ), iš J. N. už 115.85 Eur (tuo metu 400 Lt) ir šiuo automobiliu naudojosi iki 2014 metų vasaros. Atsakovas pripažįsta, kad nurodytu automobiliu važinėjo, juo naudojosi kaip šio turto savininkas ir kitas asmuo už jį neturėjo daugiau teisių į šį automobilį. Taip pat su L. O. buvo VĮ Regitros skyriuje, kad įformintų automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, bet tik dėl tuo metu J. N. ligos to ir neatliko, tačiau tai nesukliudė sudaryti žodinę sutartį ir ją realiai įvykdyti. Atsakovas žinojo, jog tuo laiku nebuvo privaloma sudaryti rašytinę automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Įgijęs automobilį iš J. N. juo disponavo, kad automobilis būtų tinkamas naudoti, save pateikė kaip savininką – atlikdavo automobilio valstybines technines apžiūras, apdrausdavo privalomuoju valstybiniu draudimu. Iš atsakovo aiškinimų matyti, jog jis žinojo ir kada mirė J. N., tačiau ir po jo mirties automobilio VW-Jetta, v.nr.( - ) neperdavė mirusiojo paveldėtojoms, nes save laikė šio turto savininku,o ne laikinu valdytoju ar naudotoju. Be to vėliau, jau po J. N. mirties šiuo turtu disponavo kaip savininkas, nes pagal žodinę mainų sutartį su nežinomu asmeniu iškeitė į kitą automobilį. Taigi aplinkybes, kad ne kas kitas, o būtent atsakovas buvo automobilio savininku, patvirtina ir atsakovo su kitu asmeniu sudaryta automobilių mainų sutartis, kuria P. P., kaip savo nuosavybę mainams pateikė automobilį VW-Jetta, valstybinis Nr. ( - ), o įvykdžius mainų sutartį, įgijo kitą automobilį, kaip nurodė Renault Clio.

44Atsakovas P. P. nurodė, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka, kaip tai numato CK 4.262 straipsnis. Nurodo, kad jam sudarius mainų sutartį, automobiliu VW -Jetta, valstybinis Nr. ( - ), naudojosi galimai M. S., gyv. ( - ), kuris tikėtina, valdo šį turtą ir turi jo dokumentus, ir kad jis vienintelis, kartu su palikimą priėmusiais asmenimis, gali įregistruoti sandorį į viešąjį registrą. Iš VĮ „Regitra" transporto priemonių registro išrašo matyti, kad J. N. vardu yra registruotas lengvasis automobilis VW-Jetta, valstybinis Nr. ( - ), todėl kol šis įrašas nenuginčytas nustatyta tvarka jis yra teisingas ir išsamus.

45Pagal pirkimo – pardavimo sutarties metu (2011 m. balandžio mėnesį) galiojusį teisinį reglamentavimą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką – viešame transporto priemonių registre įregistruotas asmuo nebūtinai turi būti konkrečios transporto priemonės savininkas, daikto įregistravimas atitinkamame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas, todėl asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo nepriklausomai nuo to ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

46Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 35 d. numato, kas yra motorinės transporto priemonės registracija – tai procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme.

47Pirkimo-pardavimo sutartis, kaip sandoris, yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų (CK 4.47 straipsnio 1 dalis). Šia sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pagal dispozityviąją CK 4.49 straipsnio 1 dalies nuostatą daikto įgijėjas nuosavybės teisę į daiktą įgyja nuo jo perdavimo momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Atskirų nuostatų dėl transporto priemonės perleidimo įstatymuose nenustatyta (nagrinėjamo atvejo laikotarpiu).

48Sprendžiant dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, būtina įsitikinti ar šalys šioje sutartyje nenustatė kito nuosavybės teisės perėjimo daikto įgijėjui momento ar kitų sąlygų (pvz., ar nuosavybės teisė pereina daikto įgijėjui tik po to, kai daikto pardavėjas išregistruoja daiktą iš viešojo registro ir pan.). Taigi nei ieškovė, nei atsakovas nenurodo į aplinkybes, kad parduodant automobilį buvo nustatytos kokios nors sąlygos automobilio pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Kadangi jokios išlygos nenustatytos, tai dėl nuosavybės teisės perėjimo momento sprendžiama pagal CK 4.49 straipsnio 1 dalies nuostatą ( nuo daikto perdavimo momento).

49Dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, jos registracijos ir jos teisinės reikšmės ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V., bylos Nr. 3K-3-448; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010; 2010 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Airidvika“ v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-495; kt.). Esmine nagrinėjamam ginčui spręsti laikytina kasacinio teismo išvada, kad nei CK, nei Saugaus eismo automobilių keliais ar kitų įstatymų normos nenustato privalomos automobilio pirkimo-pardavimo sutarties registracijos. Poįstatyminio reglamentavimo nuostatos, pagal kurias asmenys, sudarę automobilio pirkimo-pardavimo sandorį, kartu ar atskirai privalo kreiptis į viešųjų duomenų registrą dėl automobilio registracijos duomenų keitimo (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 71.1; 72.3.1 punktai), yra skirtos daiktams registruoti. Tuo tarpu CK 1.75 straipsnis reglamentuoja sutarčių įregistravimą ir ši nuostata netaikoma sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir nuo kada tapo transporto priemonės savininku. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-54/2011).

50Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes daroma išvada, kad teisminio nagrinėjimo metu surinkti įrodymai patvirtina, kad 2011 m. balandžio mėnesį, tikslesnė data nenustatyta, atsakovas P. P. pagal žodinę pirkimo-pardavimo sutartį nupirko iš J. N., mirusio ( - ) automobilį VW - Jetta, valstybinis Nr. ( - ), už sutartą kainą, pagal sutarties reikalavimus transporto priemonė buvo perduota ir atsakovas galėjo naudotis ir elgtis su ja kaip su savo turtu savo nuožiūra, nepriklausomai nuo pardavėjo valios.

51Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

52Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė turėjo 400 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį. Prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 įsakymu pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų, todėl priteisiamos ieškovei iš atsakovo (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Iš viso iš atsakovo ieškovei priteisiama 441 Eur (400 Eur + 41 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo ( CPK 96 str.) spręstina, kad atsakovas atleistinas nuo šių išlaidų priteisimo. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu 2017-05-09 Nr.2.1.(NTP-2)-17-T-2261-9305, atsakovas P. P. 100 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų ( išskyrus CPK 88 str.1 d. 6, 9 p. nurodytas bylinėjimosi išlaidas).

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

55ieškovės S. S. ieškinį tenkinti pilnai.

56Pripažinti sudaryta 2011 m. balandžio mėnesį pirkimo – pardavimo sutartį, tarp J. N., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ) ir P. P., asmens kodas ( - ) kuria J. N. pardavė P. P., asmens kodas ( - ) automobilį VW JETTA, valstybinis numeris ( - ).

57Priteisti ieškovei S. S., asmens kodas ( - ) iš atsakovo P. P., asmens kodas ( - ) 441 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų (išlaidos už suteiktas teisinės paslaugas atstovei advokatei ir sumokėtas žyminis mokestis).

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė pateiktu ieškiniu prašo pripažinti sudaryta 2011 m. balandžio... 5. Ieškovė nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo V. S. yra J. N., mirusio ( - ),... 6. Ieškovė nurodo, kad paaiškėjo, jog mirusiojo J. N. vardu yra iki šiol... 7. Tvarkant J. N. turto paveldėjimo dokumentus, ieškovė S. S. ir trečiasis... 8. 2017-04-08 ieškovė S. S. iš UAB „Jurisdictus“ gavo pranešimą, kad ji,... 9. Ieškovė nurodo, kad automobilio pirkimo – pardavimo sandorį įrodo... 10. Ieškovei susisiekus su UAB „Sauda“, kur saugojamas automobilis, pavyko... 11. Ieškovė aiškinosi ir aplinkybes, susijusias su ieškinyje nurodyto... 12. Ieškinyje nurodo sandorio sudarymo metu – 2011 m. balandžio mėnesį tokio... 13. Atsakovas P. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį... 14. Atsakovas nurodė, kad jam nežinoma ar J. N. buvo nustatyta globa/rūpyba,... 15. Atsakovas P. P. teigia, kad ieškovė ieškinyje nurodo, kad ji ir V. S. yra J.... 16. Atsakovas nurodė, kad tarp jo ir J. N. 2011 metais buvo sudaryta žodinė... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šiuo metu automobiliu VW JETTA,... 18. CK 4.262 straipsnis numato, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi... 19. Pakeisti šiuos duomenis, nevaldant ginčo objekto, atsakovui nėra jokių... 20. Atsakovas nurodo, kad jis neturi ir nevaldo nei ginčo automobilio, nei jo... 21. Trečiasis asmuo UAB „Jurisdictus“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį... 22. Pagal teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra... 23. Atsakovas turi siekti, kad į bylos nagrinėjimą būtų įtraukta kita... 24. Tretieji asmenys V. S. ir M. S. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į... 25. Į bylos nagrinėjimą neatvyko trečiasis asmuo M. S. ir trečiojo asmens UAB... 26. Teismo posėdyje ieškovė bei jos atstovė ieškinį palaikė, prašė... 27. Atsakovas bei jo atstovas prašė ieškinio netenkinti atsiliepime į ieškinį... 28. Trečiasis asmuo V. S. palaikė ieškovės ieškinį ir prašė jį tenkinti,... 29. Teismas... 30. ieškinys tenkintinas pilnai.... 31. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo – pardavimo... 32. Esminės daikto pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos, dėl kurių būtina... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad automobilio... 34. Byloje vadovaujamasi ginčui aktualių, 2011 m. balandžio mėn., galiojusių,... 35. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad daikto perdavimas pirkėjui... 36. Iš pirmiau nurodytų CK nuostatų ir kasacinio teismo išaiškinimų galima... 37. Kadangi nagrinėjamu atveju ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutartis... 38. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad... 40. Ieškovės S. S. ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais: Varėnos rajono... 41. Įvertinęs teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus, teismas... 42. Tai reiškia, kad pirkėjas atsakovas P. P. įgijo galimybę valdyti... 43. Tokią išvadą teismas daro ir remdamasis paties atsakovo P. P. atsiliepime... 44. Atsakovas P. P. nurodė, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi... 45. Pagal pirkimo – pardavimo sutarties metu (2011 m. balandžio mėnesį)... 46. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 35 d.... 47. Pirkimo-pardavimo sutartis, kaip sandoris, yra vienas iš nuosavybės teisės... 48. Sprendžiant dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo,... 49. Dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, jos registracijos ir jos... 50. Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes daroma išvada, kad teisminio... 51. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 52. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė turėjo 400 Eur advokato... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo ( CPK 96 str.) spręstina,... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 55. ieškovės S. S. ieškinį tenkinti pilnai.... 56. Pripažinti sudaryta 2011 m. balandžio mėnesį pirkimo – pardavimo... 57. Priteisti ieškovei S. S., asmens kodas ( - ) iš atsakovo P. P., asmens kodas... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...