Byla e2A-914-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ ir trečiojo asmens Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Sormedica“, Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Roche Lietuva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Interlux“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos, perkančioji organizacija) 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimus dėl Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo (toliau – Siemens) pasiūlymo įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo ir 2018 m. sausio 9 d. sprendimus, kuriais atsisakyta pateikti dokumentus dėl Siemens pasiūlymo.
 2. Ieškovės argumentai: Kauno klinikos vykdo tarptautinės vertės atvirą viešąjį pirkimą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 189157). Atsakovė 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu pirkimo laimėtoja pripažino Siemens. Ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas, kuriose nurodė, kad laimėtojos pasiūlymas neatitinka tiek Konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimų, tiek ir Techninės specifikacijos reikalavimų.
 3. Ieškovės nuomone, Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų: 12.1 ir 12.4 punktų (dėl teistumo ir profesinės patirties), Techninės specifikacijos reikalavimų III skyriaus 1.2 punkto (dėl sistemos našumo), 1.6 punkto (dėl sistemos suderinamumo), 1.7 punkto (dėl sistemos saugumo), 1.9 punkto (dėl sistemos pritaikomumo atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių)), 1.11.1 punkto (dėl sistema matuojamų leukocitų populiacijų skaičiaus ir tiesioginio matavimo būdo), 2.2 punkto (dėl sistemos programinės įrangos gebėjimo įvertinti tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į skirtingus laiko intervalus minutėmis ar dienomis), 2.5 punkto (dėl sistemos programinės įrangos funkcinio gebėjimo atsekti reagentų partijas, su kuriomis buvo atlikti tyrimai konkrečiam mėginiui) ir 2.8 punkto (dėl sistemos programinės įrangos funkcinio gebėjimo iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą sąraše nurodytų analičių kiekį) reikalavimų; IV skyriaus reikalavimų, nustatytų su sistema atliekamiems tyrimams ir jų apimčiai: 1.6 punkto (dėl amoniako skiedimo iki 1 000 µmol/l), 1.29 punkto (dėl imunoglobulino A tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos), 1.31 punkto (dėl imunoglobulino M tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos), 1.58 punkto (dėl šlapalo šlapime tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 800 mmol/l koncentracijos ribos) ir 2.29 punkto (dėl beta chorioninio gonadotropino ?HCG tyrimo) reikalavimų.
 4. Siemens pateikė ne pirkime siūlomos įrangos techninius dokumentus, tačiau Kauno klinikos tai ignoravo. Ieškovė kreipėsi į specialistę – ekspertę E. O., kuri 2018 m. sausio 22 d. išvadoje ir vėlesnėje 2018 m. kovo 9 d. papildomojoje išvadoje patvirtino, kad pirkimo dalyvio Siemens pasiūlyta įranga neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 ir 1.11.1 punktų bei Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 ir 2.29 punktų reikalavimų, siūloma sistema neužtikrina darbuotojų saugumo (netenkina Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 p.), nematuoja tiesiogiai penkių leukocitų populiacijų (netenkina Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 p.), o su Siemens sistema atliekami tyrimai neatitinka minimalių jiems taikomų koncentracijos ir susijusių reikalavimų (netenkina Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 ir 2.29 p.).
 5. Iš Siemens pasiūlymo formos matyti, kad jis pirkime siūlė Aptio Automation sistemą, tačiau byloje išviešinti dokumentai ir kita byloje esanti informacija įrodo, kad Siemens pateikė Flexlab sistemos dokumentus, dėl ko trečiojo asmens pasiūlymo vertinamas nebuvo objektyvus ir išsamus. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad dėl atitikties Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 ir 1.9 punktų reikalavimams, trečiasis asmuo pirkimo metu teikė įvairius rašytinius paaiškinimus dėl atitinkamų sprendinių įgyvendinimo, kurie leidžia spręsti, kad Siemens neteisėtai pakeitė savo pasiūlymo esmę.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – nutraukė civilinę bylą dėl ieškovės UAB „Interlux“ reikalavimo panaikinti Kauno klinikų 2018 m. sausio 9 d. sprendimus, kuriais atsisakyta suteikti dokumentus dėl Siemens pasiūlymo; panaikino Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 sprendimą Nr. VPT-(1.71)-8180 ,,Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“, priimtą vykdant tarptautinės vertės atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (viešojo pirkimo Nr. 189157); įpareigojo Kauno klinikas atnaujinti pirkimo procedūras, grąžinant šalis į pasiūlymų atvirajame konkurse „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (viešojo pirkimo Nr. 189157) vertinimo etapą, ir atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę.
 2. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus ieškovės teiginius dėl Siemens neatitikimo Konkurso sąlygų 12.1 punkto reikalavimams dėl trečiojo asmens tikėtina nepateiktų dokumentų, patvirtinančių, kad Siemens vadovas bei buhalteris neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Pagal VĮ Registrų centro 2017 m. liepos 12 d. pažymą Nr. 341807, sudarytą pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. liepos 12 d. pažymą Nr. 28R-13723, nei dėl Siemens, nei dėl jos vadovo, turinčio teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, J. M. A. E. per pastaruosius 5-rius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, nėra neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 1 dalyje. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugsėjo 5 d. pažymoje Nr. 9R-T-748 nurodyta, kad Siemens buhalterė J. K. taip pat neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo dėl prieš tai nurodytų veikų.
 3. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo Konkurso sąlygų 12.4 punkto reikalavimams, pagal kuriuos tiekėjas per paskutinius trejus metus (jei tiekėjas įregistruotas ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau – nuo tiekėjo įregistravimo dienos ar veiklos vykdymo pradžios) turi būti įvykdęs ar šiuo metu vykdo mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos diegimo sutarčių (pardavimo, nuomos ir kt.), kurių bendra vertė yra ne mažiau kaip 1 000 000 Eur be PVM. Jei mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos (pardavimo, nuomos ir kt.) sutartys yra vykdomos, pasiūlymų pateikimo dieną bendra iki pasiūlymo pateikimo momento įvykdyta tokių sutarčių vertės dalis turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM. Pagal 2017 m. liepos 24 d. pažymą Nr. S17204 Siemens įvykdyta sutarties dalis, apimanti laboratorinės įrangos diegimą, reagentų tiekimą bei techninį aptarnavimą, 2017 m. birželio 30 d. sudaro 2 132 602,00 Eur.
 4. Remiantis Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punktu, analizatoriai arba analizatorių komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą, kuri turi būti pajėgi atlikti šias funkcijas: automatinį mėginių centrifugavimą, viename cikle talpinant ne mažiau kaip šešiasdešimt mėgintuvėlių (1.2.1 p. p.), mėgintuvėlių paruošimo (1.2.2. pp.), mėgintuvėlių atidarymo ir mėgintuvėlių uždarymo (1.2.3. p. p.); mėgintuvėlių archyvavimo ir mėginių šaldymo (saugojimo) (1.2.4. p.p.). Analizatorius arba analizatorių sistema automatiniu būdu turi atlikti 1.2.1. – 1.2.4. punktuose nurodytas funkcijas. Sistemos pralaidumo našumas ne mažiau kaip keturi šimtai mėgintuvėlių per valandą. Teismas, įvertinęs šalių pateiktus duomenis iš Siemens gamintojo oficialiame interneto puslapyje skelbiamos elektroninės brošiūros, byloje pateiktų Aptio Automation brošiūros bei ištraukų iš Siemens brošiūrų, nustatė, kad Siemens siūlomos įrangos su automatiniu centrifugavimu didžiausia geba yra 80 mėgintuvėlių, o našumas yra tik 300 mėgintuvėlių per valandą kai sūkio laikas yra 10 min. Konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad perkančioji organizacija nuomos pagrindu siekia gauti įrangą, kurios sistemos pralaidumas yra ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą, todėl teismas sprendė, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkte nustatytų reikalavimų.
 5. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad prie Siemens pasiūlytos Aptio sistemos (gamintojas „Inpeco“) prijungti kitus, ne Siemens analizatorius, yra ribotos (ne visuomet galimos ir leistinos) galimybės, todėl Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso techninėje specifikacijos III skyriaus 1.6. punkto reikalavimų. Pagal paminėtą 1.6 punktą sistema turi būti suderinama su kitų (skirtingų) gamintojų analizatoriais, kad, perkančiajai organizacijai pageidaujant, būtų galimybė be papildomų kaštų prijungti papildomus analizatorius, įskaitant krešėjimo tyrimų analizatorių, kuris prie sistemos turės būti prijungtas be papildomų prijungimo kaštų, tenkančių perkančiajai organizacijai. Remiantis brošiūra Aptio Automation prijungimo galimybės (priedas Nr. k4 ts_flexlab_connectivity - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45351), sistema gali būti derinama su kitų populiarių gamintojų analizatoriais.
 6. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7. punkte nurodytas sistemos mėgintuvėlių uždarymo funkcijos veikimo principas: uždarymo funkcija turi būti atliekama kiekvienam mėgintuvėliui individualiai, o uždaryti mėgintuvėliai turi būti tinkami šaldyti (saugoti). Sistemos atidarymo funkcija turi būti atliekama kiekvienam mėgintuvėliui individualiai, kartu su galimybe atlikti papildomus tyrimus iš šaldomo (saugomo) mėgintuvėlio. Laikantis laboratorijos reikalavimų darbuotojams turi būti sudaryta galimybė saugiai pernešti mėgintuvėlį į kitose patalpose esančius analizatorius, rankiniu būdu mėgintuvėlį atidaryti ir uždaryti bei grąžinti mėgintuvėlį atgal šaldyti (saugoti).
 7. Teismas, remdamasis Aptio Automation techninės specifikacijos brošiūra, nustatė, kad mėgintuvėliai gali būti uždaromi tiek naudojant dangtelius, tiek ir naudojant užlydimo modulius. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog mėgintuvėlių uždengimas naudojant užlydimo modulius yra nesaugus, o tai galėtų lemti biologinių skysčių išsipylimą ir (ar) sudaryti riziką darbuotojų sveikatai. Dėl to ieškovės argumentus, kad Siemens siūloma sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7. punkte nurodytų reikalavimų, teismas pripažino nepagrįstus.
 8. Teismas sprendė, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto, kuriame numatyta, kad sistema turi būti pritaikyta atlikti tyrimus iš įvairaus tūrio ir diametro sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų mėgintuvėlių (be kita ko, iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių) 9x55 mm, tūris nuo 0,25-0,5 ml, su inertišku atskiriamuoju geliu ir šlapimo mėgintuvėlių su konusiniu dugnu, ne mažiau 9 ml tūrio (16x100 mm). Remiantis trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ atsiliepime į ieškinį pateiktomis Siemens siūlomos sistemos naudotojo vadovo atitinkamų puslapių iškarpomis bei oficialioje gamintojo interneto svetainėje skelbiama Siemens brošiūra, Siemens siūloma automatizuota Aptio FlexLab sistema yra pritaikyta tik nustatytų matmenų mėgintuvėliams. Nei atsakovė, nei Siemens nepateikė teismui įrodymų, kad sistema yra pritaikyta naudoti konkurso sąlygose nurodytų matmenų mėgintuvėlius.
 9. Teismo vertinimu, Siemens pasiūlymas taip pat neatitinka Konkurso techninėje specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto, pagal kurį hematologiniai tyrimai atliekami kraujyje nustatant penkias populiacijas leukocitų, matuojant jas tiesiogiai, o ne išskaičiuojant. Remiantis Advia 2120i vartotojo vadovu, Siemens siūloma hematologinių tyrimų sistema, vieną iš penkių leukocitų populiacijų (limfocitus) ne išmatuoja tiesiogiai, bet išskaičiuoja tokiu principu: „Limfocitų skaičius gaunamas išskaičiuojant: „Limfocitų populiacija, ištirta peroksidazės metodu, apima limfocitus ir bazofilus. Bazofilų skaičius (gautas bazofilų / skiltėtumo metodu) yra atimamas iš limfocitų populiacijos tam, kad būtų gaunamas limfocitų skaičius“.
 10. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 2.2 ir 2.5 punktų, nes Siemens pasiūlytos sistemos programinė įranga, vertindama skirtingus atliktų tyrimų rezultatus, neatsižvelgia į skirtingus laiko intervalus minutėmis ar dienomis, taip pat programinė įranga neturi funkcijos, kuri leistų sistemos operatoriui atsekti, kokia reagento partija nurodytu laikotarpiu buvo naudojama, atliekant tyrimus pacientams. Remiantis FlexLab naudotojo vadovu (automatizavimo sistema) Nr. k2 om_flexlab dms_lt - 2363 - (14.2.2018) v1 final (id 45349), siūloma sistema atsižvelgia į skirtingus laiko intervalus, fiksuoja ir saugo skirtingu laiku atliktus tyrimus ir jų reikšmes, rezultatų pokyčius, atsižvelgiant į datų ir laiko intervalus, užduoties būseną, kitus duomenis.
 11. Techninės specifikacijos 2.8 punkte nustatyta, kad sistemos programinė įranga turi turėti funkcinę galimybę iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą sąraše nurodytų analičių kiekį, kurios gali būti atliekamos iš tokio paties tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo metodinėse rekomendacijose nurodytus reikalavimus. Nors Siemens deklaravo, kad nėra programinės įrangos limito dėl analičių kiekio užsakyme, tačiau nei Siemens, nei atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nenurodė, kokiu dokumentu (Konkurso sąlygų 23.3 punktas) remiantis galima nustatyti (buvo nustatytas) pasiūlymo atitikimą šiam Techninės specifikacijos 2.8 punkte nustatytam reikalavimui. Tiek Siemens, tiek perkančioji organizacija savo atsikirtimus grindė deklaratyviais teiginiais, nepateikė teismui jokių šiuos atsikirtimus pagrindžiančių įrodymų (metodinių rekomendacijų, ar pan.). Teismas sprendė, kad atsakovė Siemens pasiūlymą įvertino ne pagal objektyvius gamintojo dokumentus ar kitą objektyvią informaciją, bet tik pagal tiekėjos pasiūlyme deklaruotus teiginius, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad Siemens pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 2.8 punkto reikalavimą, byloje yra neįrodyta.
 12. Konkurso sąlygų 25 punkte nustatyta, kad tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti sistemą, kuri bus pajėgi atlikti tokį kiekį tyrimų, kuris nurodytas techninės specifikacijos IV dalyje. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6 punkte nustatyti reikalavimai amoniako koncentracijai: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 1000 µmol /l ribos, be atskiro pareikalavimo. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.29 ir 1.31 punktuose nustatyti reikalavimai imunoglobulino A ir M koncentracijai: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.58 punkte nustatyti reikalavimai šlapalo šlapime koncentracijai nustatyti: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 800 mmol /l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo. Gamintojo metodika, kurioje nurodyta, kad tiriamoji medžiaga šlapimas.
 13. Teismas nustatė, kad Siemens pasiūlyme amoniako pirminio mėginio viršutinė matavimo riba yra 767 µmol/l. Esant aukštesnei koncentracijai, naudojamas automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki pageidaujamos ribos; skiedimas atliekamas be atskiro pareikalavimo. Imunoglobulino A pirminio mėginio viršutinė matavimo riba yra 7,5 g/l, o imunoglobulino M – 4,0 g/l. Esant aukštesnei koncentracijai naudojamas automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki pageidaujamos ribos, skiedimas atliekamas be atskiro pareikalavimo.
 14. Siemens pasiūlyme patvirtino automatinio pakartojimo sąlygą, kuri praplečia tyrimų rezultatų reikšmių intervalą iki tam tikros ribos. Tiek pagal Advia 1800 vartotojo vadovo bendrąsias specifikacijas, tiek pagal Siemens pateiktas naudojimo instrukcijas mėginius galima skiesti. Teismo vertinimu, tokiu atveju galima prieiti išvados, kad tiekėjai gali perprogramuoti savo siūlomus įrenginius taip, kad jie atitiktų Konkurso sąlygas, todėl, perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad Siemens siūloma įranga bus galima atlikti konkrečius, perkančiajai organizacijai reikalingus tyrimus, nėra pagrindo teigti, jog tai, kad pirminė praskiedimo riba naudojimosi instrukcijose nurodyta mažesnė nei konkurso sąlygose, savaime nereiškia, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktų reikalavimų.
 15. Teismas nustatė, kad pagal Techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punktą nustatytas reikalavimas šiam tyrimui – germinalinių ląstelių navikų diagnostika. Jokių kitų specialių reikalavimų, įskaitant beta chorioninio gonadotropino žemutinę matavimo ribą bei aplinkybę, jog tai, kad tyrimas turi būti skirtas išimtinai trofoblastinių ir sėklidžių navikų stebėsenai nebuvo nustatyta, todėl ieškovės argumentus, kad Siemens siūloma sistema neatitinka šio reikalavimo atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Interlux“ apeliaciniame skunde prašo teismo pakeisti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo motyvus dėl Siemens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 12.4 punkto, Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6, 1.7, 2.2, 2.5 punktų, Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 bei 2.29 punktų reikalavimams, nustatant, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 12.4 punkto, Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6, 1.7, 2.2, 2.5 punktų, Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 bei 2.29 punktų reikalavimų. Ieškovė taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Siemens pasiūlymo atitiktis Konkurso sąlygų 12.4 punkto reikalavimui dėl įvykdytų arba vykdomų mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos diegimo sutarčių (pardavimo, nuomos ir kt.) vertės, kurių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur (be PVM) grindžiama tik viena vykdoma sutartimi, kurios įvykdymo vertę skaičiuojant tik diegimo apimtyje, neįtraukiant reagentų ir techninio aptarnavimo paslaugų verčių, sutartis neatitinka reikalavimo, kad jos įvykdymo vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur (be PVM). Konkurso sąlygų 12.4 punkto įrangos diegimo sąvoka neapima reagentų tiekimo ir/arba techninio aptarnavimo paslaugų, todėl atitinkamai reagentų tiekimo ir techninio aptarnavimo paslaugų vertės negali būti įskaičiuojamos tiekėjams grindžiant jų turimą profesinę patirtį vykdant įrangos diegimo sutartis.
  2. Teismas nepagrįstai nesirėmė specialistės (ekspertės) E. O. išvadomis dėl Siemens pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 ir 1.11.1 punktų ir Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 ir 2.29 punktų reikalavimams. Bylos šalys nepaneigė specialistės (ekspertės) E. O. kompetencijos ir nešališkumo pateikti atitinkamas išvadas ginčo klausimais, taip pat išvadų objektyvumo bei išsamumo.
  3. Teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje klaidingai konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog Siemens pasiūlyta sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6. punkto reikalavimų dėl sistemos suderinamumo. Tiek pagal prie ieškovės ieškinio pridėtoje Aptio Automation brošiūrą, tiek pagal brošiūrą Aptio Automation prijungimo galimybės (priedas Nr. k4 ts_flexlab_connectivity - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45351), kuria rėmėsi teismas, galimybės prie Aptio Automation sistemos prijungti kitus, ne pačios Siemens analizatorius, yra ribotos (ne visuomet galimos ir leistinos).
  4. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl to, kad Siemens siūloma sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7. punkto, pagal kurį laikantis laboratorijos reikalavimų, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė saugiai pernešti mėgintuvėlį į kitose patalpose esančius analizatorius, rankiniu būdu mėgintuvėlį atidaryti ir uždaryti bei grąžinti mėgintuvėlį atgal šaldymui (saugojimui). Siemens siūloma sistema neužtikrins darbuotojų saugumo, grąžinant mėgintuvėlius atgal šaldymui (saugojimui), nes naudojant Siemens sistemą mėgintuvėliai saugojimui yra siunčiami uždengus juos ne kamšteliu, o prilydant folija. Naudojant dengimą folija, o ne kamšteliu, nuo automatizacijos sistemos per atstumą nutolęs naudotojas negalės pakartotinai folijos užlydyti ir privalės mėgintuvėlį grąžinti atgal neuždengtą arba nestabiliai uždengtą panaudotu folijos gabalėliu. Tai galėtų lemti biologinių skysčių išsipylimą ir riziką darbuotojų sveikatai. Nei Kauno klinikos, nei Siemens nepagrindė, jog Siemens pirkime pasiūlė mėgintuvėlius uždengti dangteliais, o ne folija, arba tai padarė draudžiamai pakeisdamas pasiūlymo esmę (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnis).
  5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad FlexLab naudotojo vadovas patvirtina aplinkybę, jog Siemens sistemos programinė įranga geba įvertinti tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į skirtingus laiko intervalus minutėmis ar dienomis. Šią aplinkybę patvirtinančių objektyvių duomenų FlexLab naudotojo vadove nėra. Nors Siemens procesiniuose dokumentuose patvirtina, kad siūlomos sistemos programinė įranga gali sekti laiko intervalus, tačiau niekaip nedetalizuoja, kad sistemos programinė įranga gebės atsekti rezultatus konkrečiais intervalais, t. y. minutėmis ar dienomis, kaip to reikalaujama Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 punkte.
  6. Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 2.5 punkto reikalavimų. Bylos medžiaga objektyviai neįrodo, kad Siemens siūlomos sistemos programinė įranga turi funkciją, kuri leistų sistemos operatoriui atsekti, kokia reagento partija nurodytu laikotarpiu buvo naudojama, atliekant tyrimus pacientams. Siemens grindė atitikimą Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 2.5 punktui FlexLab sistemos vartotojo vadovo 652 puslapiu (OM_FlexLab DMS_LT.pdf), kuriame nėra pagrindžiamas atitikimas reagentų partijos ir kitų darbo eigos aspektų atsekamumo reikalavimams. Be to, Siemens teismui pateikė visai kitą, techninį abstraktų Inpeco duomenų valdymo sistemos komunikacijos su laboratorijos informacine sistema dokumentą, kuriame nedetalizuojama, kokiems analizatoriams šis aprašymas galioja ir yra skirtas, pavyzdžiui, 63 psl. yra minimas Abbott analizatorius, o 64 psl. – Advia 2120 analizatorius.
  7. Teismo klaidinga išvada, kad Advia 1800 vartotojo vadovo bendrosios specifikacijos bei Siemens pateiktos naudojimo instrukcijos patvirtina Siemens atitikimą Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktų reikalavimus, nes Siemens gali perprogramuoti savo siūlomus įrenginius taip, kad jie atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus. Siemens pateiktos vartotojo instrukcijos nepagrindžia, jog Siemens siūlomą programinę įrangą galima perprogramuoti bet kokiems tyrimams, o mėginiai gali būti skiedžiami automatiškai, be papildomo pareikalavimo.
  8. Nors teismas pagrįstai nustatė, kad su siūloma sistema atliktinas beta chorioninio gonadotropino ?HCG tyrimas turi būti skirtas germinalinių ląstelių navikų diagnostikai, tačiau nepagrįstai sprendė, kad jokių kitų specialių reikalavimų, įskaitant beta chorioninio gonadotropino žemutinę matavimo ribą bei aplinkybę, jog tai, kad tyrimas turi būti skirtas išimtinai trofoblastinių ir sėklidžių navikų stebėsenai, nebuvo nustatyta. Kaip nurodoma Konkurso techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punkte, tyrimas turi būti „skirtas germinalinių ląstelių navikų diagnostikai“. Taigi, Siemens siūlomas tyrimas turi atitikti charakteristikas, kurios yra taikomos germinalinių ląstelių navikų (ypač aktualiausių iš jų – sėklidžių navikų) diagnostikai, taip pat ir kitais svarbiais klinikiniais atvejais, tokiais kaip trofoblastiniai navikai. Laisvo beta chorioninio gonadotropino (?HCG) nustatymo vartotojo instrukcijoje (priedas nr. k17 ifu_lt - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45364)) įvardintos aiškios aplinkybės, apribojančios Siemens siūlomo tyrimo taikymą svarbiausių germinalinių navikų diagnostikai, t. y. trofoblastinių ir sėklidžių navikinių ligų diagnostikai. Šios aplinkybės byloje nebuvo paneigtos.
 2. Atsiliepime į ieškovės UAB „Interlux“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo Siemens prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad Siemens atitinka Konkurso sąlygų 12.4 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kadangi ieškovės argumentai dėl Siemens pasiūlymo tariamo 12.4 punkto reikalavimų neatitikimo yra paremti klaidinga Konkurso sąlygų nuostatų interpretacija, nepagrįstomis prielaidomis ir išvedžiojimais.
  2. Teismas nagrinėdamas Siemens pasiūlymo atitikimą Techninei specifikacijai visiškai pagrįstai nesivadovavo specialistės E. O. išvadomis. Siemens nuomone, minėtos išvados neturi eksperto išvados įrodomosios galios, be to, išvadų turinys, o taip pat ir papildomos aplinkybės leidžia abejoti išvadą surašiusio asmens nešališkumu bei kompetencija.
  3. Teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad Siemens pasiūlymas atitinka ieškovės skunde nurodytus Techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškovės teiginiai dėl Siemens pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams yra nepagrįsti, kadangi ieškovė turėdama pareigą įrodyti tokius teiginius, to nepadarė, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Siemens pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6, 1.7, 2.2, 2.5 punktuose bei IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 ir 2.29 punktuose numatytus reikalavimus.
 3. Trečiasis asmuo Siemens apeliaciniame skunde prašo teismo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą iš dalies, t. y. panaikinti tą sprendimo dalį, kuria panaikintas Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimas ir Kauno klinikos įpareigotos atnaujinti pirkimo procedūras, grąžinant šalis į pasiūlymų konkurse vertinimo etapą; atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę. Priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Interlux“ ieškinį atmesti. Trečiasis asmuo taip pat prašo iš ieškovės UAB „Interlux“ priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti Siemens kartu su tripliku teiktus įrodymus, ne tik šiurkščiai pažeidė Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 17 ir 227 straipsnių nuostatas, bet ir neatskleidė nagrinėjamos bylos esmės.
  2. Teismo išvada, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkto reikalavimų, yra padaryta išsamiai neišnagrinėjus visų byloje pateiktų argumentų bei įrodymų, nepateikus tokios išvados motyvų bei, be kita ko, nepagrįstai atsisakius priimti Siemens su tripliku teiktus rašytinius įrodymus, taip pažeidžiant CPK 2 bei 185 straipsnio reikalavimus. Teismas visiškai nepagrįstai nustatė, kad 400 mėgintuvėlių per valandą našumas taikytinas visoms sistemos funkcijos ir dėl to Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkto reikalavimų.
  3. Teismas išvadą dėl Siemens pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto reikalavimams padarė netinkamai paskirstydamas įrodinėjimo pareigą, nepagrįstai atsisakydamas priimti į bylą kartu su tripliku pateiktus įrodymus bei nevertindamas pateiktų įrodymų, kurie įrodo, kad Siemens pasiūlyta sistema gali atlikti tyrimus ir iš mikrovakuuteinerių (mikromėgintuvėlių).
  4. Teismas, konstatuodamas, kad Siemens pasiūlyta įranga limfocitus skaičiuoja ne tiesiogiai, netinkamai vertino įrodymus, nevertino jų visumos, be to, teismas apskritai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl didelių nenudažytų ląstelių (LUC) kaip leukocitų populiacijos, dėl ko nepagrįstai konstatavo, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto reikalavimų.
  5. Nepagrįstai atsisakius priimti rašytinius įrodymus, teismas be pagrindo sprendė, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8. punkto reikalavimų. Be to, teismas klaidingą išvadą dėl Siemens pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto reikalavimams padarė nepagrįstai perkeldamas įrodinėjimo pareigą Siemens. Teismas taip pat akivaizdžiai ignoravo byloje pateiktus įrodymus, kurie patvirtina, kad Siemens sistema pajėgi atlikti neribotą kiekį tyrimų iš vienos analitės.
 4. Atsiliepime į trečiojo asmens Siemens apeliacinį skundą ieškovė UAB „Interlux“ prašė trečiojo asmens apeliacinį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. skundžiamą sprendimo dalį nepakeistą. Ieškovė taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į trečiojo asmens apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Dokumentai, kurie nebuvo prijungti į bylą, neturi esminės reikšmės dėl bylos baigties, nes Siemens apeliaciniu skundu neįrodinėja šiais dokumentais savo pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punktui dėl sistema matuojamų leukocitų populiacijų skaičiaus ir tiesioginio matavimo būdo. Dokumentų (ne)prijungimas neturėjo esminės ir/arba lemiamos reikšmės sprendžiant dėl ieškiniu ginčyto atsakovės 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo panaikinimo.
  2. Teismas pagrįstai nustatė, kad Siemens pasiūlyta sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkto reikalavimo, nes Siemens siūlomos sistemos centrifugavimo funkcijos našumas yra tik 300 mėgintuvėlių per valandą. Aplinkybę, kad Siemens sistemos centrifugavimo modulio (TS 1.2.1 p.) našumas yra tik 300 mėgintuvėlių per 1 (vieną) valandą, patvirtina tiek su Aptio Automation brošiūra, tiek Aptio Automation techninė specifikacija (Siemens lydraščio priedas Nr. k3 ts_flexlab - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45350)).
  3. Teismas pagrįstai nustatė, kad Siemens siūloma automatizuota sistema Aptio FlexLab yra pritaikyta tik nustatytų matmenų mėgintuvėliams. Nei Siemens, nei Kauno klinikos į bylą nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad Siemens sistema yra pritaikyta atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių). Su Siemens siūloma sistema tyrimus iš mikrovakuutainerių galima atlikti tik tiesiogiai atnešus ir įdėjus į atitinkamus siūlomus analizatorius, t. y. pati sistema nėra pritaikyta atlikti tyrimų iš mikromėgintuvėlių, o iš jų atlikti tyrimus įmanoma tik tuomet, kai mėgintuvėliai operatoriaus pernešti ir tiesiogiai įdėti į tam tikrą sistemos elementą – konkretų analizatorių. Automatizuotos laboratorinės sistemos esmė ir tikslas yra užtikrinti, kad sistema paėmimo modulyje paėmusi mėgintuvėlį pati nukreiptų jį į konkretų analizatorių, pagal operatoriaus automatiškai suformuotą užsakymą. Ginčo pirkimu yra siekiama įsigyti automatizuotą sistemą, o ne atskirus analizatorius su atskiromis funkcijomis.
  4. Teismas teisingai sprendė, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto reikalavimų, nes Siemens siūlomas analizatorius matuoja limfocitus (leukocitų populiaciją) ne tiesiogiai, tačiau išskaičiuojant. Advia 2120i hematologinių tyrimų sistema negeba matuoti limfocitų (leukocitų populiacijos) tiesiogiai, tik kartu su bazofilais, t. y. peroksidazės metodu analizuojamame limfocitų klasteryje yra ir limfocitai, ir bazofilai (suminė limfocitų ir bazofilų grupė). Tuomet, limfocitų skaičiui gauti, bazofilų skaičius (gautas atskirai, Bazofilų/Skiltėtumo (lobulių) metodu) yra atimamas iš suminės limfocitų + bazofilų populiacijos.
  5. Didelės nenudažytos ląstelės nėra leukocitų populiacija, o ląstelių mišinys, atskirtas pagal peroksidazės reakcijos ir šviesos sklaidos ypatumus.
  6. Siemens su pasiūlymu nepateikė jokio dokumento, pagrindžiančio, kad jos siūlomos sistemos programinė įranga turi galimybę iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą sąraše nurodytų analičių kiekį. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno klinikos Siemens pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto reikalavimams įvertino ne pagal objektyvius gamintojo dokumentus arba kitą objektyvią dokumentaciją, tačiau tik vadovaujantis dalyvio Siemens pasiūlymo formoje pateikta deklaratyvaus pobūdžio informacija.
 5. Atsiliepime į trečiojo asmens Siemens apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ prašė Siemens apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš Siemens bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į trečiojo asmens apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Siemens siūlomos įrangos, su automatiniu centrifugavimu pralaidumas yra tik 320 mėgintuvėlių per valandą, taigi neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkte nustatytų reikalavimų dėl sistemos pralaidumo.
  2. Nors Siemens savo pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkto reikalavimams grindžia IOM modulio techniniais parametrais, pagal kuriuos IOM modulio našumas yra iki 750 mėgintuvėlių per valandą, tačiau IOM modulio (įvesties/išvesties modulis, angl. input/output module) našumu nurodomas bendras įdedamų ir išimamų mėgintuvėlių skaičius. IOM modulio našumas reiškia suminį dviejų funkcijų: įvesties ir išimties našumą. Dėl šių priežasčių 750 mėgintuvėlių per valandą našumas turi būti dalinamas per pusę ir tikrasis sistemos našumas yra 375 mėgintuvėliai per vieną valandą įvesties funkcijai ir 375 mėgintuvėliai per vieną valandą išimties funkcijai. Tuo tarpu Technine specifikacija keliami reikalavimai nustato, kad siūlomos įrangos našumas turi būti 400 mėgintuvėliai per vieną valandą įvesties funkcijai ir 400 mėgintuvėliai per vieną valandą išimties funkcijai.
  3. Siemens nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jos siūlomos Aptio ir FlexLab sistemos gali atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių), kurių dydis yra 9x55 mm, tūris – nuo 0,25-0,5 ml. Siemens kartu su savo pasiūlymu pateikė ir konkretų sąrašą mėgintuvėlių, iš kurių gali būti atliekami tyrimai su Siemens siūloma įranga, tačiau šiame sąraše nėra mikromėgintuvėlių, kurių dydis yra 9x55 mm, tūris – nuo 0,25-0,5 ml. Dėl šių priežasčių teismas pagrįstai sprendė, kad Siemens siūloma įranga neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9. punkte nurodytų reikalavimų.
  4. Teismas pagrįstai nustatė, kad Siemens siūlomas analizatorius nematuoja penkių leukocitų populiacijų tiesiogiai, todėl Siemens siūloma sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1. punkte nurodytų reikalavimų. Penkiomis leukocitų populiacijomis laikoma: 1) neutrofilai, 2) limfocitai, 3) monocitai, 4) eozinofilai ir 5) bazofilai. Tuo tarpu Siemens pateikto Siemens analizatoriaus Advia 2120i vadove nurodyta: „Limfocitų populiacija, išanalizuota, naudojant peroksidazės metodą, apima ir limfocitus, ir bazofilus. Bazofilų skaičius (gautas iš bazofilų/skiltiškumo metodo) yra atimamas iš limfocitų populiacijos, norint gauti limfocitų skaičių“. Nurodyta nuostata patvirtina, kad Siemens siūlomas analizatorius išskaičiuoja limfocitų populiaciją, o ne ją matuoja tiesiogiai, kaip to reikalauja Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1. punkte nurodyti reikalavimai.
 6. Atsiliepime į ieškovės UAB „Interlux“ ir trečiojo asmens Siemens apeliacinius skundus atsakovė Kauno Klinikos prašė ieškovės UAB „Interlux“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Siemens apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo dalies, kuria nuspręsta panaikinti Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir įpareigoti Kauno klinikas atnaujinti pirkimo procedūras grąžinant šalis į pasiūlymų konkurse vertinimo etapą, ir atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę, tenkinti arba grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepimas į apeliacinius skundus grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Ieškovė nepagrįstai ginčija Siemens neatitikimą Konkurso sąlygų 12.4 punkto reikalavimui. Minėtame punkte yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad per paskutinius tris metus (jei tiekėjas įregistruotas ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau – nuo tiekėjo įregistravimo dienos ar veiklos vykdymo pradžios) tiekėjas turi būti įvykdęs ar šiuo metu vykdo mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos diegimo sutarčių (pardavimo, nuomos ir kt.), kurių bendra vertė yra ne mažiau kaip 1 000 000 Eur be PVM. Jei šios sutartys yra vykdomos, pasiūlymų pateikimo dienai bendra iki pasiūlymo pateikimo momento įvykdyta tokių sutarčių vertės dalis turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM. Siemens pateiktais dokumentais įrodė, kad finansinė prašomos patirties išraiška yra didesnė nei 2 000 000 Eur. Ieškovė tik deklaratyviai teigia, jog Konkurso sąlygų 12.4 punkto sąvoka dėl įrangos diegimo neapima reagentų tiekimo ir techninio aptarnavimo paslaugų.
  2. Ieškovė klaidingai interpretuoja Aptio Automation brošiūrų duomenis, nevertina, kad Kauno klinikos Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkte nenustatė ir neapibrėžė, su kokiu ir kelių gamintojų analizatoriais turi būti suderinama siūloma sistema. Atsakovė nustatė tik bendrą reikalavimą, jog tiekėjų siūlomos sistemos turėtų suderinimo galimybę.
  3. Specialistės E. O. išvados negali būti prilyginamos eksperto išvadoms, šios išvados yra tik subjektyvi ir deklaratyvaus pobūdžio nuomonė, kelianti išvadą parengusios specialistės objektyvumo, šališkumo ir kompetencijos abejones.
  4. Ieškovė nepagrįstai kvestionuoja Siemens atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 ir 2.5 punktų reikalavimams. Pagal Siemens pateiktus dokumentus Siemens siūloma sistema atsižvelgia į skirtingus laiko intervalus, fiksuoja ir saugo skirtingu laiku atliktus tyrimus ir jų reikšmes, rezultatų pokyčius, atsižvelgiant į datų ir laiko intervalus, užduoties būseną, kitus duomenis.
  5. Ieškovė nurodo, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktuose numatytų reikalavimų dėl mėginio praskiedimo iki tam tikros reikšmės be atskiro pareikalavimo. Tačiau byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Siemens siūlomos sistemos programinėje įrangoje yra automatinis mėginio praskiedimo parinkimas rezultatui esant aukštesniam nei nurodyta viršutinė matavimo riba be atskiro pareikalavimo. Taigi, perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad Siemens siūloma įranga bus galima atlikti konkrečius jai reikalingus tyrimus, nėra pagrindo teigti, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktuose numatytų reikalavimų.
  6. Techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nustatyta, kad tiekėjų siūloma automatizuota sistema turi gebėti atlikti beta arba laisvo beta chorioninio gonadotropinio ?HCG tyrimą, skirtą germinalinių ląstelių navikų diagnostikai. Šio punkto reikalavimuose, priešingai nei teigia ieškovė, nebuvo nurodyta beta chorioninio gonadotropino žemutinė matavimo riba, taip pat aplinkybė, kad tyrimas turi būti skirtas išimtinai trofoblastinių ir sėklidžių navikų stebėsenai.
  7. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad Siemens pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkto reikalavimų. Minėtame punkte buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytas reikalavimas, kad sistemos pralaidumo našumas turi būti ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą. Remiantis Siemens pateiktais sistemos vadovais, Siemens pasiūlytas automatinis mėginių centrifugavimo modelis, viename cikle talpinant 80 mėgintuvėlių, yra pajėgus centrifuguoti reikiamą 400 mėgintuvėlių kiekį per valandą.
  8. Kauno klinikų vertinimu, teismas klaidingai konstatavo, kad bylos duomenys neleidžia daryti vienareikšmės išvados, jog Siemens siūloma sistema gali atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių) 9x55 mm, tūris nuo 0,25-0,5 ml, o Kauno klinikos ir Siemens nepateikė teismui įrodymų, kad siūloma sistema yra pritaikyta naudoti konkurso sąlygose nurodytų matmenų mėgintuvėlius. Tačiau Siemens su atsiliepimu buvo pateikusi nuotraukas ir išmatavimus, taip pat Siemens siūlomoje sistemoje integruotų analizatorių Advia 1800, Advia Centaur XPT ir Immulite 2000 Xpi duomenis, iš kurių matyti, kad šie analizatoriai yra pajėgūs atlikti tyrimus iš įvairaus tūrio ir diametro mėgintuvėlių (taip pat ir iš mikromėgintuvėlių). Be to, Siemens teikė teismui Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą su priedu (CDR laikmeną su vaizdo įrašu), kuriais grindė sistemos atitikimą Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto reikalavimams.
  9. Siemens pasiūlymas taip pat atitinka Konkurso techninės specifikacijos III skyriaus 1.1.1. punkto reikalavimus. Siemens gamintojo dokumentais pagrindė, jog siūloma sistema atlieka hematologinius tyrimus kraujyje ir nustato penkių leukocitų populiacijas – neutrofilus, monocitus, eozinofilus, bazofilus ir papildomai dideles nenudažytas ląsteles (LUC) – matuojant jas tiesiogiai. Teismas nepagrįstai didelių nenudažytų ląstelių (LUC) nelaikė leukocitų populiacija. Be to, pagal Siemens informaciją pasiūlyta sistema matuoja ir šeštąją leukocitų populiaciją – limfocitus. Nors teismas, remdamasis Advia 2120i vartotojo vadovu, sprendė, kad Siemens pasiūlyta sistema limfocitus ne išmatuoja tiesiogiai, bet išskaičiuoja, tačiau tokią išvadą padarė vertindamas tik Advia 2120i vartotojo vadove apibūdintą peroksidazės tyrimų metodą. Tačiau analizatorius Advia 2120i tyrimus gali atlikti įvairiais metodais.
  10. Teismas klaidingai sprendė, kad Kauno klinikos Siemens pasiūlymą įvertino ne pagal objektyvius gamintojo dokumentus ar kitą objektyvią informaciją, bet tik pagal tiekėjos pasiūlyme deklaruotus teiginius, todėl perkančiosios organizacijos išvada, kad Siemens pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto reikalavimą, byloje neįrodyta. Siemens pasiūlyme nurodė, kad nėra programinės įrangos limitų dėl analičių kiekio užsakyme. Pagal Siemens siūlomos sistemos vadovo 645 lapą pasiūlyta sistema iš vieno mėgintuvėlio gali atlikti kelis mėginio paėmimus, iš kurių vėliau programinės įrangos pagalba galima užsakyti daugybę įvairių tyrimų. Taip pat Siemens siūlomos sistemos atitikimas Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto reikalavimams buvo grindžiamas Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu su priedu (CDR laikmena su vaizdo įrašu), kuruos pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Apeliaciniai skundai netenkinami.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis.

10Faktinės aplinkybės

 1. Atsakovė Kauno klinikos vykdė atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 189157). Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu nustatyta tiekėjų viešojo pirkimo pasiūlymų eilė ( 1) Siemens; 2) UAB „Interlux“; 3) UAB „Roche Lietuva“) bei nutarta pirkimo sutartį sudaryti su Siemens, kurios pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Ieškovė UAB „Interlux“, laikydamasi ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, 2018 m. sausio 3 d. ir 2018 m. sausio 10 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas dėl jos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo, be kita ko, ginčydama Siemens atitikimą Konkurso sąlygoms: 12.1 ir 12.4 punktų (dėl teistumo ir profesinės patirties), Techninės specifikacijos reikalavimų III skyriaus 1.2 punkto (dėl sistemos našumo), 1.6 punkto (dėl sistemos suderinamumo), 1.7 punkto (dėl sistemos saugumo), 1.9 punkto (dėl sistemos pritaikomumo atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių (mikromėgintuvėlių)), 1.11.1 punkto (dėl sistema matuojamų leukocitų populiacijų skaičiaus ir tiesioginio matavimo būdo), 2.2 punkto (dėl sistemos programinės įrangos gebėjimo įvertinti tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į skirtingus laiko intervalus minutėmis ar dienomis), 2.5 punkto (dėl sistemos programinės įrangos funkcinio gebėjimo atsekti reagentų partijas, su kuriomis buvo atlikti tyrimai konkrečiam mėginiui) ir 2.8 punkto (dėl sistemos programinės įrangos funkcinio gebėjimo iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą sąraše nurodytų analičių kiekį) reikalavimų; IV skyriaus reikalavimų, nustatytų su sistema atliekamiems tyrimams ir jų apimčiai: 1.6 punkto (dėl amoniako skiedimo iki 1000 µmol/l), 1.29 punkto (dėl imunoglobulino A tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos), 1.31 punkto (dėl imunoglobulino M tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos), 1.58 punkto (dėl šlapalo šlapime tyrimo praskiedimo parinkimo iki ne žemesnės kaip 800 mmol/l koncentracijos ribos) ir 2.29 punkto (dėl beta chorioninio gonadotropino ?HCG tyrimo) reikalavimų. Tačiau atsakovė 2018 m. sausio 11 d. ir 2018 m. sausio 18 d. raštais ieškovės pretenzijas atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu panaikino Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 sprendimą, konstatavęs, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1 ir 2.8 punktų reikalavimų. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo motyvus dalyje dėl Siemens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 12.4 punkto, Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6, 1.7, 2.2, 2.5 punktų, Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 bei 2.29 punktų reikalavimams ir pripažinti, kad Siemens pasiūlymas neatitinka šių reikalavimų. Siemens apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl jos pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2, 1.9, 1.11.1 ir 2.8 punktų reikalavimams.

11Dėl ieškovės UAB „Interlux“ apeliacinio skundo argumentų:

12Dėl E. O. išvadų vertinimo

 1. Ieškovės vertinimu, teismas nepagrįstai nesivadovavo E. O. 2018 m. sausio 22 d. ir 2018 m. kovo 9 d. išvadomis, pagal kurias Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų. E. O. yra ( - ), kuri buvo įrašyta į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų vertinimo vietoje specialistų ekspertų sąrašą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu ieškovės argumentu.
 2. CPK 185 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodas visų įrodymų teisinės galios principas, reiškiantis, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Be to, ieškovės pateiktos E. O. išvados net negali būti laikomos eksperto išvadomis (CPK 216 str.) ne tik dėl jų parengimo tvarkos nesilaikymo (CPK 212-216 str.), bet ir dėl to, kad E. O. išvadų rengimo metu nebuvo įtraukta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Išvados buvo parengtos ieškovės užsakymu. Pagal Siemens kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktus Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis ieškovė yra viena didžiausių ( - ) tiekėja. Šiose klinikose dirba ir pati E. O.. Taigi kilus pagrįstų abejonių dėl E. O. kompetencijos vertinti Siemens pateikto pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygoms bei jos galimo šališkumo, išvadų prieštaravimo kitiems byloje esantiems įrodymams, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo šiomis išvadomis. Ieškovė nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme neprašė skirti teismo ekspertizės (CPK 178 str.).

13Dėl Konkurso sąlygų 12.4 punkto

 1. Ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą dėl Siemens atitikimo Konkurso sąlygų 12.4 punkto reikalavimams, teigdama, jog Siemens savo pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams grindžia tik viena vykdoma sutartimi, kurios įvykdymo vertę skaičiuojant tik diegimo apimtyje, neįtraukiant reagentų ir techninio aptarnavimo paslaugų verčių, sutartis neatitinka reikalavimo, kad jos įvykdymo vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu ieškovės argumentu.
 2. Konkurso sąlygų 12.4 punkte numatyta, kad tiekėjas per paskutinius trejus metus (jei tiekėjas įregistruotas ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau – nuo tiekėjo įregistravimo dienos ar veiklos vykdymo pradžios) turi būti įvykdęs ar šiuo metu vykdo mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos diegimo sutarčių (pardavimo, nuomos ir kt.), kurių bendra vertė yra ne mažiau kaip 1 000 000 Eur be PVM. Jei mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos (pardavimo, nuomos ir kt.) sutartys yra vykdomos, pasiūlymų pateikimo dienai bendra iki pasiūlymo pateikimo momento įvykdyta tokių sutarčių vertės dalis turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM. Pagal Kauno klinikų kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktą 2017 m. liepos 24 d. pažymą Nr. S17204 Siemens įvykdyta sutarties dalis, apimanti laboratorinės įrangos diegimą, reagentų tiekimą bei techninį aptarnavimą, sudarė 2 132 602,00 Eur. Konkurso sąlygų 12.4 punkte nustatytas reikalavimas bendrai įvykdytų ar vykdomų mokslinės, laboratorinės ar technologinės įrangos diegimo sutarčių (pardavimo, nuomos ir kt.) ne mažesnei kaip 1 000 000 Eur be PVM vertei, o ne atskirų sutarčių dalių. Dėl to teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, kad į šią sumą neturi būti įtraukta reagentų tiekimo ir techninio aptarnavimo paslaugų vertė, kuri yra Siemens vykdomos laboratorinės įrangos diegimo sutarties dalis.

14Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkto

 1. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkte nustatyta, kad sistema turi būti suderinama su kitų (skirtingų) gamintojų analizatoriais, kad perkančiajai organizacijai pageidaujant būtų galimybė be papildomų kaštų prijungti papildomus analizatorius, įskaitant krešėjimo tyrimų analizatorių, kuris prie sistemos turės būti prijungtas be papildomų prijungimo kaštų, tenkančių perkančiajai organizacijai.
 2. Ieškovės vertinimu, Siemens pasiūlymas neatitinka paminėto punkto reikalavimų, nes pagal Aptio Automation brošiūrą prie Aptio Automation sistemos prijungti kitus, ne pačios Siemens analizatorius, yra ribotis (ne visuomet galimos ir leistinos). Tačiau brošiūroje Aptio Automation prijungimo galimybės (Siemens 2018 m. vasario 21 d. pirmosios instancijos teismui pateiktas priedas Nr. k4 ts_flexlab_connectivity - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45351) pateikta lentelė, iš kurios matyti su kurių gamintojų analizatoriais Siemens siūloma sistema yra suderinama. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkte nenustatytas reikalavimas su būtent kokių ar kelių skirtingų gamintojų analizatoriais turi būti suderinama siūloma sistema, t. y. pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punktą siūloma sistema privalo turėti suderinimo galimybę su kitų (skirtingų) gamintojų analizatoriais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl Siemens pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkto reikalavimams.

15Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 punkto

 1. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 punkte, be kita ko, nustatyta, jog laikantis laboratorijos reikalavimų darbuotojams turi būti galimybė saugiai pernešti mėgintuvėlį į kitose patalpose esančius analizatorius, rankiniu būdu mėgintuvėlį atidaryti ir uždaryti, bei grąžinti mėgintuvėlį šaldymui.
 2. Ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą dėl Siemens atitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 punkto reikalavimams, teigdama, kad Siemens siūloma sistema neužtikrins darbuotojų saugumo, grąžinant mėgintuvėlius atgal šaldymui (saugojimui), nes naudojant Siemens sistemą mėgintuvėliai saugojimui yra siunčiami uždengus juos ne kamšteliu, o prilydant folija. Naudojant dengimą folija, o ne kamšteliu, nuo automatizacijos sistemos per atstumą nutolęs naudotojas negalės pakartotinai folijos užlydyti ir privalės mėgintuvėlį grąžinti atgal neuždengtą arba nestabiliai uždengtą panaudotu folijos gabalėliu. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais ieškovės argumentais.
 3. Pagal Aptio Automation techninės specifikacijos brošiūrą su Siemens sistema mėgintuvėlius galima uždaryti tiek naudojant dangtelius, tiek naudojant užlydimo modulius. Ieškovė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad mėgintuvėlių uždengimas naudojant užlydimo modulius yra nesaugus ir tai galėtų lemti biologinių skysčių išsipylimą ir (ar) sudaryti riziką darbuotojų sveikatai. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl Siemens siūlomos sistemos neatitikimo Techninėje specifikacijos III skyriaus 1.7. punkte nurodytiems reikalavimams kaip nepagrįstus.

16Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 ir 2.5 punktų

 1. Pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 punktą sistemos programinė įranga turi turėti galimybę atlikti automatinį tyrimo atsakymo techninį validavimą. Automatinis validavimas būtų atliekamas programinės įrangos remiantis laboratorijoje suderintomis taisyklėmis. Kuriant taisykles turi būti galimybė jas taikytis atskiriems tyrimams, taisyklėse nustatyti pacientų amžiaus ribas kompiuterinėje programoje automatiškai lyginti esamą rezultatą su prieš tai buvusiu („delta check“) programai atsižvelgiant į nurodytas kritines reikšmes, absoliutinį dydį, maksimalų ir minimalų leidžiamą nuokrypį; programa vertindama skirtingus atliktų tyrimų rezultatus turėtų atsižvelgti į skirtingus laiko intervalus minutėmis ar dienomis.
 2. Techninės specifikacijos 2.5 punkte nustatyta, kad visiškas naudojamų reagentų ir darbo eigos atsekamumas: reagentų partijos, su kuriomis buvo atlikti tyrimai konkrečiam mėginiui, pakeitimai sistemoje ar taisyklėse, kurios buvo pritaikytos konkrečiam mėginiui.
 3. Ieškovės vertinimu, Siemens sistema neatitinka minėtų punktų reikalavimų, nes Siemens pateikti įrodymai nepatvirtina jos pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 ir 2.5 punkto reikalavimams. Tačiau teisėjų kolegija atmeta tokius ieškovės argumentus kaip nepagrįstus. Kaip matyti iš FlexLab naudotojo vadovo (Siemens 2018 m. vasario 21 d. pirmosios instancijos teismui pateiktas priedas Nr. K2, l. 633, 652), Siemens siūloma sistema turi „delta check“ funkcija, gali atsižvelgti į skirtingus laiko intervalus, fiksuoja ir saugo skirtingu laiku atliktus tyrimus ir jų reikšmes, rezultatų pokyčius, atsižvelgiant į datų ir laiko intervalus, užduoties būseną, kitus duomenis.

17Dėl Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 punktų

 1. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6 punkte nustatyti reikalavimai amoniako koncentracijai: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 1000 µmol /l ribos, be atskiro pareikalavimo.
 2. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.29 ir 1.31 punktuose nustatyti reikalavimai imunoglobulino A ir M koncentracijai: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.
 3. Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.58 punkte nustatyti reikalavimai šlapalo šlapime koncentracijai nustatyti: automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 800 mmol /l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo. Gamintojo metodika, kurioje nurodyta, kad tiriamoji medžiaga šlapimas.
 4. Ieškovės vertinimu, Siemens pateiktos vartotojo instrukcijos nepagrindžia, jog jos siūlomą programinę įrangą galima perprogramuoti bet kokiems tyrimams, o mėginiai gali būti skiedžiami automatiškai, be papildomo pareikalavimo.
 5. Remiantis Siemens pasiūlymu, amoniako pirminio mėginio viršutinė matavimo riba yra 767 µmol/l. Esant aukštesnei koncentracijai naudojamas automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki pageidaujamos ribos, skiedimas atliekamas be atskiro pareikalavimo. Tuo tarpu imunoglobulino A pirminio mėginio viršutinė matavimo riba yra 7,5 g/l, o imunoglobulino M – 4,0 g/l. Esant aukštesnei koncentracijai naudojamas automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki pageidaujamos ribos, skiedimas atliekamas be atskiro pareikalavimo. Advia 1800 vartotojo vadovo bendrosios specifikacijos taip pat patvirtina mėginių skiedimo galimybę. Ieškovė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie galėtų paneigti Siemens atitikimą Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktų reikalavimams.
 6. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tiekėjai gali perprogramuoti savo siūlomus įrenginius taip, kad jie atitiktų Konkurso sąlygas, todėl perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad Siemens siūloma įranga bus galima atlikti konkrečius, perkančiajai organizacijai reikalingus tyrimus, nėra pagrindo teigti, jog tai kad pirminė praskiedimo riba naudojimosi instrukcijose nurodyta mažesnė, nei konkurso sąlygose, savaime nereiškia, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31 ir 1.58 punktų reikalavimų.

18Dėl Techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punkto

 1. Techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punkte nustatyta, kad tiekėjų siūloma sistema turi gebėti atlikti beta arba laisvo beta chorioninio gonadotropino (?HCG) tyrimą, skirtą germinalinių ląstelių navikų diagnostikai. Ieškovė ginčija Siemens pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, teigdama, kad Siemens siūlomas tyrimas turi atitikti charakteristikas, kurios yra taikomos germinalinių ląstelių navikų (ypač aktualiausių iš jų – sėklidžių navikų) diagnostikai, taip pat ir kitais svarbiais klinikiniais atvejais, tokiais kaip trofoblastiniai navikai. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais ieškovės argumentais. Konkurso sąlygose nėra įvardinta kokius konkrečiai germinalinių ląstelių navikų tyrimus siūloma sistema turi atlikti. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygomis, turėjo teisę ginčyti Konkurso sąlygas.

19Dėl trečiojo asmens Siemens apeliacinio skundo argumentų:

 1. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkto
 2. Pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punktą siūlomi analizatoriai arba analizatorių komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą, kuri turi būti pajėgi atlikti šias funkcijas: automatinį mėginių centrifugavimą, viename cikle talpinant ne mažiau kaip 60 mėgintuvėlių (1.2.1 pp.), mėgintuvėlių paruošimo (1.2.2. pp.), mėgintuvėlių atidarymo ir mėgintuvėlių uždarymo (1.2.3. pp.); mėgintuvėlių archyvavimo ir mėginių šaldymo (saugojimo) (1.2.4. pp.). Analizatorius arba analizatorių sistema automatiniu būdu turi atlikti 1.2.1. – 1.2.4. punktuose nurodytas funkcijas. Sistemos pralaidumo našumas ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą.
 3. Siemens teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nustatė, kad 400 mėgintuvėlių per valandą našumas taikytinas visoms sistemos funkcijos ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkto reikalavimų. Be to, Siemens savo pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams grindė kartu su tripliku teikiamais rašytiniais įrodymais (K20 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu su priedu Nr. 1 (foto fiksavimas); K21 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedu Nr. 2 (CDR laikmena su vaizdo medžiaga), kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti.
 4. Remiantis Aptio Automation modulio specifikacija (Siemens 2018 m. vasario 21 d. pirmosios instancijos teismui pateiktas priedas Nr. k3 ts_flexlab - 2363 - (20.2.2018) v1 final (id 45350), šalių pateiktais duomenimis iš Siemens gamintojo oficialiame interneto puslapyje skelbiamos elektroninės brošiūros, Siemens siūlomos sistemos centrifugavimo funkcijos didžiausia geba yra 80 mėgintuvėlių, o našumas – 300 mėgintuvėlių per valandą, centrifuguojant 10 minučių ciklu. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad siūlomos sistemos pralaidumas turi būti ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos III skyriaus 1.2. punkto reikalavimų.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi buvo priimti Siemens kartu su tripliku teikti įrodymai: K19 Siemens įrangos sąrašas ir išdėstymo schema; K20 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su priedu Nr. 1 (foto fiksavimas); K21 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedas Nr. 2 (CDR laikmena su vaizdo medžiaga); K22 Advia 1800 vadovas lietuvių kalba; K23 Advia Centaur XPT vadovas lietuvių kalba; K24 Immulite 2000 XPi vadovas lietuvių kalba.
 6. Kaip matyti iš Siemens pasiūlymo, Siemens perkančiajai organizacijai siūlė Aptio sistemą, kurią sudaro: 2x Advia 1800, 2x Advia Centaur XPT, 2x Immulite 2000 Xpi, 2x Advia 2120i + Autoslide analizatorius. Taip pat siūlė automatinės mikroskopijos sistemą Cellavision DM 9600. Tačiau pagal Siemens pateiktą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi priimtą K20 A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, antstolis A. N. laboratorijoje „Antėja“ fiksavo Siemens sistemą, kurią sudaro: 3x Advia 1800, 3x Advia Centaur XP, 1x Immulite 2000 Xpi, 2x Advia 2120i. Pagal A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedą Nr. 1 (foto fiksavimas) pateiktose nuotraukose taip pat matosi naudojami 3x Advia 2400 analizatoriai. Taigi, antstolio fiksuota Siemens sistema laboratorijoje „Antėja“ ir Siemens pasiūlymu perkančiajai organizacijai siūlyta sistema skiriasi ne tik sistemos dydžiu, bet ir analizatorių modeliais.

20Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto

 1. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkte nustatyta, kad siūloma sistema turi būti pritaikyta atlikti tyrimus iš įvairaus tūrio ir diametro sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų mėgintuvėlių (tame tarpe ir iš mikrovakuutainerių 9x55 mm, tūris nuo 0,25-0,5 ml, su inertišku atskiriamuoju geliu ir šlapimo mėgintuvėlių su konusiniu dugnu, ne mažiau 9 ml tūrio (16x100 mm).
 2. Siemens vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nei atsakovė, nei Siemens nepateikė teismui įrodymų, jog sistema yra pritaikyta naudoti konkurso sąlygose nurodytų matmenų mėgintuvėlius. Jos byloje pateiktos Advia 1800, Advia Centaur XPT ir Immulite 2000 XPi techninės specifikacijos patvirtina, jog Siemens siūloma sistema gali atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių. Tokius Siemens argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus. Kaip matyti iš Advia 1800, Advia Centaur XPT ir Immulite 2000 XPi techninių specifikacijų (Siemens 2018 m. vasario 21 d. pirmosios instancijos teismui pateikti priedai Nr. K8, Nr. K9 ir Nr. K10), jose tik pažymėta, kad Advia 1800 ir Advia Centaur XPT gali atlikti tyrimus iš mikrovakuutainerių, tačiau nenurodyta jokių matmenų, tūrio ir kt. O Immulite 2000 XPi techninėje specifikacijoje nurodyta, jog šis analizatorius geba atlikti tyrimus iš 10x50 mikrovakuutainerių, kas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto reikalavimų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvada, kad Siemens nepagrindė savo pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto reikalavimams.

21Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto

 1. Pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punktą siūloma sistema hematologinius tyrimus turi atlikti kraujyje nustatant penkias populiacijas leukocitų, matuojant jas tiesiogiai, o ne išskaičiuojant.
 2. Siemens nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad jos siūloma sistema neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto reikalavimų, nes pasiūlyta įranga limfocitus skaičiuoja ne tiesiogiai. Taip pat teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl didelių nenudažytų ląstelių (LUC) kaip leukocitų populiacijos.
 3. Remiantis Advia 2120i vartotojo vadovu (Siemens 2018 m. vasario 21 d. pirmosios instancijos teismui pateiktas priedas Nr. k11 om_advia 2120i with autoslide - 2363 - (14.2.2018) v1 final (id 45358), Siemens siūloma sistema matuoja 5 leukocitų populiacijas: neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus, bazofilus. Limfocitų skaičius gaunamas išskaičiuojant: „Limfocitų populiacija, ištirta peroksidazės metodu, apima limfocitus ir bazofilus. Bazofilų skaičius (gautas bazofilų/skiltėtumo metodu) yra atimamas iš limfocitų populiacijos tam, kad būtų gaunamas limfocitų skaičius. Šios aplinkybės patvirtina, kad Siemens siūloma sistema limfocitus skaičiuoja ne tiesiogiai, bet juos išskaičiuojant.
 4. Taip pat atmestini Siemens argumentai dėl didelių nenudažytų ląstelių vertinimo kaip leukocitų populiacijos. Tiek trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikta Siemens Advia 2120 vartotojo vadovo ištraukam tiek kita bylos medžiaga patvirtina, kad didelės nenudažytos ląstelės (LUC) laikytinos ne leukocitų populiacija, bet nediferencijuotomis ląstelėmis – dideli atipiniai limfocitai, blastai, kitos didelės nenormalios ląstelės.
 5. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo Siemens pasiūlymo neatitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto reikalavimams.

22Dėl techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto

 1. Pagal Techninės specifikacijos 2.8 punktą sistemos programinė įranga turi turėti funkcinę galimybę iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą sąraše nurodytų analičių kiekį, kurios gali būti atliekamos iš tokio paties tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo metodinėse rekomendacijose nurodytus reikalavimus.
 2. Siemens teigimu, nepagrįstai atsisakius priimti jos su tripliku teiktus rašytinius įrodymus (K20 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą su priedu Nr. 1 (foto fiksavimas); K21 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedą Nr. 2 (CDR laikmena su vaizdo medžiaga)), teismas be pagrindo konstatavo, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8. punkto reikalavimų. Teismas taip pat akivaizdžiai ignoravo byloje pateiktus įrodymus, kurie patvirtina, kad Siemens sistema pajėgi atlikti neribotą kiekį tyrimų iš vienos analitės. Teisėjų kolegija tokius Siemens argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Kaip jau pažymėta nutarties 53-54 punktuose, Siemens su tripliku teikti įrodymai (K20 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą su priedu Nr. 1 (foto fiksavimas); K21 Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedą Nr. 2 (CDR laikmena su vaizdo medžiaga)) yra susiję ne su Siemens siūloma ar jai tapačia sistema, bet su visai kita sistema. Be to, Siemens apeliaciniame skunde pateikta siūlomos sistemos vadovo ištrauka ne pagrindžia, o galimai paneigia siūlomos sistemos atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8. punkto reikalavimams. Pagal minėtą Siemens siūlomos sistemos ištrauką sistemoje galima pasirinkti vieną arba kelias eilutes su pasirinktais testais (ne neribotą kiekį). Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Siemens neįrodė savo pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus 2.8. punkto reikalavimams, atsakovė Siemens įvertino ne pagal objektyvius gamintojo dokumentus ar kitą objektyvią informaciją, bet tik pagal Siemens pasiūlyme deklaruotus teiginius.
 3. Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus, nepažeidė įrodinėjimo procesą reglamentuojančių taisyklių, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Apeliančių apeliaciniai skundai nepagrįsti ir jų tenkinti nėra pagrindo.
 4. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atmetus apeliančių apeliacinius skundus, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 d.).
 2. Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ už atsiliepimo į Siemens apeliacinį skundą parengimą patyrė 2 933,98 Eur advokato pagalbos išlaidų, kurias prašo priteisti iš Siemens. Prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma viršija Rekomendacijų 8.16 punkte nustatytą maksimalų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydį – 1 150,24 Eur (884,80 Eur x 1,3). Įvertinus šią aplinkybę, spręstina, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ priteistinas bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 1 062,88 Eur (CPK 98 str.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Roche Lietuva“, (j. a. k. 300089404) iš trečiojo asmens – Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo, (j. a. k. 304060364) 1 150,24 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt eurų ir dvidešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7.
  1. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d.... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9.
   1. Ieškovė UAB „Interlux“ apeliaciniame skunde... 10. Faktinės aplinkybės
    1. Atsakovė Kauno klinikos... 11. Dėl ieškovės UAB „Interlux“ apeliacinio skundo argumentų:... 12. Dėl E. O. išvadų vertinimo
     1. Ieškovės... 13. Dėl Konkurso sąlygų 12.4 punkto
      1. Ieškovė... 14. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.6 punkto
        15. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.7 punkto
         16. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 2.2 ir 2.5 punktų
          17. Dėl Techninės specifikacijos IV skyriaus 1.6, 1.29, 1.31, 1.58 punktų 18. Dėl Techninės specifikacijos IV skyriaus 2.29 punkto
           19. Dėl trečiojo asmens Siemens apeliacinio skundo argumentų:
            20. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punkto
             21. Dėl Techninės specifikacijos III skyriaus 1.11.1 punkto
              22. Dėl techninės specifikacijos III skyriaus 2.8 punkto
               23. Dėl bylinėjimosi išlaidų
               1. Atmetus apeliančių... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Priteisti trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Roche...