Byla e2A-827-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo ieškinius atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“, uždaroji akcinė bendrovė „Interlux“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostinės sistemos“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – ir VŠĮ) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – ir Kauno klinikos) vykdomame atvirame konkurse „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“, pirkimo Nr. 189157 (toliau – ir Pirkimas), 2011 m. lapkričio 21 d. (teismo pastaba – turėtų būti „2018 m. lapkričio 21 d.“) priimtą sprendimą Nr. VPT-(1.71.)-10546, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir nuspręsta sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Interlux“; 2) įpareigoti Kauno klinikas atnaujinti Pirkimo procedūras, grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Interlux“ pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2017 m. birželio 23 d., o Pirkimui pateikti tiekėjų pasiūlymai vertinti jau du kartus – 2017 m. gruodžio 19 d. ir 2018 m. lapkričio 21 d., išnagrinėjus bylą dėl tiekėjos Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms ir teismui įpareigojus perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti pasiūlymus. Pirmąjį kartą ieškovės pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygas, tuo tarpu antrąjį – neatitinkančiu šių sąlygų, nors minėtoje teismo išnagrinėtoje byloje nebuvo analizuotos jokios aplinkybės, kurios būtų susijusios su UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymu ir / arba galėtų lemti kitokį UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo vertinimą.

103.

11Ieškovė tvirtino, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino, jog UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytas analizatorius „Sysmex XN-9000“ neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.11.1 punkto (hematologiniai tyrimai atliekami kraujyje nustatant penkias populiacijas leukocitų, matuojant jas tiesiogiai, o ne išskaičiuojant) reikalavimo. Ieškovės teigimu, jos siūloma įranga naudoja daugiau metodų nei vien tik reikalaujamas pagal Pirkimo sąlygų 1.11.1 punktą, t. y. kartu su Pirkimo sąlygose reikalaujamais metodais, taikomi ir kiti papildomi metodai (pvz., papildoma apsauga trukdžių atveju), o tai leidžia užtikrinti dar aukštesnę kokybę. Kita vertus, jeigu būtų laikoma, kad ieškovės pasiūlyta įranga turi techninio pobūdžio skirtumų, jos pasiūlymas laikytinas lygiaverčiu reikalaujamam, nes, atlikdama tyrimus, perkančioji organizacija be jokių papildomų pastangų gaus ne prastesnį rezultatą.

124.

13Taip pat ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino, jog UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1.2.1 punkto (analizatoriai arba analizatorių komplektai būtų sujungti į bendrą sistemą, kuri būtų pajėgi atlikti automatinį mėginių centrifugavimą, viename cikle talpinant ne mažiau kaip 60 mėgintuvėlių; sistemos pralaidumo našumas ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių) reikalavimo. Ieškovės teigimu, vertindama centrifugavimo našumą, perkančioji organizacija nepagrįstai nustatė, kad šis rodiklis turi būti vertinamas centrifuguojant būtent 10 minučių režimu, nors toks reikalavimas Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas.

145.

15Be to, ieškovė nesutiko su atsakovės sprendimu, kad trečiojo asmens UAB „Interlux” pasiūlymas atitinka visus Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovės teigimu, UAB „Interlux” pasiūlė atskirą automatinės mikroskopijos sistemą, kuri nėra sujungta į bendrą sistemą, kaip to reikalaujama Techninės specifikacijos 1.2 punkte. Be to, ieškovės manymu, labiausiai tikėtina, kad UAB „Interlux” pasiūlė automatizacijos sistemą Thermo Scientific „TCAutomation“, tačiau tokiu atveju UAB „Interlux” pasiūlymas neatitinka reikalavimo užtikrinti sistemos pralaidumo našumą ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių (Techninės specifikacijos 1.2 punktas). Be to, pagal viešai prieinamą informaciją akivaizdu, kad UAB „Interlux“ siūloma įranga neatitinka Techninės specifikacijos 1.4 punkto reikalavimo sistemai turėti mėgintuvėlių automatinę preanalizės ir rūšiavimo į atskirą padėklą, esant hemolizei, lipemijai ar krešuliui, funkciją, t. y. trečiojo asmens siūloma įranga turi tik krešulio aptikimo funkciją. Dėl šių aplinkybių, ieškovės įsitikinimu, trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų.

166.

17Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (toliau – ir Siemens) taip pat kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Kauno klinikų 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

187.

19Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlymo atmetimas Pirkime yra ginčijamas kitoje civilinėje byloje, todėl šioje byloje ji dėl to plačiau nepasisakė, tačiau pažymėjo, kad nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu, jog UAB „Interlux” pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygas.

208.

21Ieškovės įsitikinimu, UAB „Interlux“ pasiūlytas hematologinių tyrimų analizatorius neatitinka Techninės specifikacijos III dalies 1.3.3 punkto reikalavimo dėl galimybės atlikti ne mažiau kaip 200 hematologinių tyrimų per valandą. Šią aplinkybę, ieškovės teigimu, netiesiogiai pripažino ir pati perkančioji organizacija, nurodydama, kad aptariamoje sąlygoje nebuvo reikalaujama 200 tyrimų per valandą našumo kiekvienam hematologiniam tyrimui atskirai. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 teismas išaiškino, jog Pirkimo sąlygos dėl sistemos našumo turėtų būti aiškinamos ir vertinamos atsižvelgiant į kiekvienos atskiros funkcijos / tyrimo našumą, tokio turėtų būti laikomasi ir nagrinėjamu atveju.

229.

23Taip pat ieškovė teigė, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir Techninės specifikacijos III dalies 1.2 punkto reikalavimo pasiūlyti bendrą sistemą, į kurią būtų sujungti analizatoriai. Nors UAB „Interlux“ pasiūlyme ties šiuo reikalavimu nurodė, kad analizatoriai yra sujungti į bendrą sistemą, tačiau nenurodė nei sistemos gamintojo, nei pavadinimo ar modelio, o tai, ieškovės teigimu, leidžia daryti išvadą, jog tiekėja pasiūlė tik atskirus analizatorius.

2410.

25Dublike ieškovė Siemens taip pat nurodė, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir Pirkimo sąlygų 1.9. punkto reikalavimo, jog sistema turi būti pritaikyta atlikti tyrimus iš įvairaus tūrio ir diametro sveikatos priežiūros įstaigoms skirtų mėgintuvėlių (tame tarpe ir iš mikrovakuutainerių 9x55 mm, tūris nuo 0,25-0,5 ml, su inertišku atskiriamuoju geliu ir šlapimo mėgintuvėlių su konusiniu dugnu, ne mažiau 9 ml tūrio 16x100 mm).

26II.

27Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2811.

29Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. sprendimu ieškovių ieškinius atmetė.

3012.

31Vertindamas UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkto reikalavimams (analizatoriai arba jų komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą ir atlikti konkrečias funkcijas), teismas nustatė, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme patvirtino, jog jo siūloma sistema yra techniškai pajėgi atlikti visus Techninės specifikacijos IV dalyje įvardintus biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus. Nors UAB „Interlux“ pasiūlyme konkrečiai neįvardijo, kaip ji užtikrins analizatorių sujungimą į bendrą sistemą, tačiau, grąžinus Pirkimo procedūras į pasiūlymų vertinimo etapą bei pakartotinai vertinant Pirkimo dalyvių pasiūlymus, perkančioji organizacija pateikė papildomą paklausimą UAB „Interlux“ ir gavo atsakymą, kad įranga bus sujungta per atvirą „Evoline“ automatizacijos sistemą, turinčią galimybes sujungti analizatorius per atitinkamą tarpinę programinę įrangą (middleware). Teismas pažymėjo, kad automatizacijos sistema „Evoline“ yra atvira bei lanksčiai konfigūruojama, todėl neturi įrangos sujungimą į sistemą ribojančių sąrangos ypatybių (t. y. nėra jokių apribojimų ir kliūčių prie sistemos prijungti mikroskopijos sistemą „CellaVision DM 9600“). Tai, teismo nuomone, patvirtina kartu su pasiūlymu pateiktas „Tosoh Europe N.V./S.A.“ 2017 m. kovo 6 d. raštas, kuriame nurodyta, kad „Evoline“ neturi įrangos sujungimą į sistemą ribojančių sąrangos ypatybių, ir su pasiūlymo paaiškinimu papildomai pateiktas „Evoline“ atstovų 2018 m. spalio 16 d. raštas, kuriame patvirtinama, jog „CellaVision DM 9600“ automatizuota skaitmeninės morfologijos sistema bus prijungta prie „Evoline“ atviros automatizavimo sistemos per tarpinę programinę įrangą.

3213.

33Įvertinęs minėtus įrodymus, teismas darė išvadą, kad UAB „Interlux“ turi realią galimybę įgyvendinti perkančiosios organizacijos reikalavimą – siūlomus analizatorius sujungti į bendrą sistemą.

3414.

35Teismo vertinimu, patikslindama savo pasiūlymo Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytą informaciją, t. y. įvardydama konkrečią sistemą, sujungsiančią visus analizatorius į bendrą sistemą, UAB „Interlux“ iš esmės nepakeitė pasiūlymo esmės, kadangi, jau teikdama pasiūlymą, tiekėja buvo apsvarsčiusi analizatorių sujungimo galimybes ir pasiūlyme nurodžiusi, kad analizatoriai bus sujungti į bendrą sistemą, galinčią atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas. „Tosoh Europe N.V./S.A.” 2017 m. kovo 6 d. raštu, teismo nuomone, UAB „Interlux“ tiesiog paaiškino kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją. Konkrečios sistemos pavadinimo nenurodydamas pasiūlyme nedaro viso pasiūlymo neatitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimų.

3615.

37Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Interlux“ pasiūlė „Evoline“ automatizavimo sistemą, UAB „Roche Lietuva“ prielaidas dėl galimai Pirkimui pasiūlytos automatizacijos sistemos „Thermo Scientific TCAutomation“ ir dėl to galimo sistemos neatitikimo Techninės specifikacijos reikalavimui užtikrinti sistemos pralaidumo našumą ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių, teismas vertino kaip nepagrįstas.

3816.

39Spręsdamas dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.3.3 punkto reikalavimui, teismas pažymėjo, jog šioje sąlygoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas reikalavimas siūlyti tik tokią, sistemą, kurios bendras (suminis) našumas būtų ne mažiau kaip 200 hematologinių tyrimų per valandą. Teismas pažymėjo, kad, priešingai nei teigia ieškovės, Pirkimo sąlygose nenumatyta, jog kiekvieno atskiro hematologinio tyrimo našumas turi būti toks pats, t. y., kad kiekvienam hematologiniam tyrimui atskirai našumas turi būti 200 tyrimų per valandą. Įvertinęs tai, teismas sprendė, kad UAB „Interlux“ kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys patvirtina, jog Pirkime pasiūlyti 2 vienodi hematologinių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter DxH 800“ yra pajėgūs atlikti ne mažiau kaip 200 bendrųjų kraujo tyrimų (hematologinių tyrimų) per 1 valandą.

4017.

41Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.4 punkto reikalavimui, jog sistema turi turėti mėgintuvėlių automatinę atpažinimo (preanalizės) ir rūšiavimo į atskirą padėklą, esant hemolizei, lipemijai ar krešuliui, funkciją, patvirtina trečiojo asmens pateikti siūlomos sistemos atstovo 2017 m. kovo 6 d. ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštai, kuriais buvo paaiškinta atitinkamų mėginių aptikimo bei jų rūšiavimo tvarka sistemoje.

4218.

43Teismas nenagrinėjo ieškovės Siemens argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.9 punkto reikalavimams, nes darė išvadą, kad ieškovė pažeidė privalomą išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką (šį pažeidimą ieškovė nurodė tik dublike).

4419.

45Teismas sprendė, jog, patvirtinus UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, nėra prasmės išsamiau analizuoti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo atitikties jiems, kadangi šios tiekėjos pasiūlyta kaina yra didesnė nei UAB „Interlux“, t. y., net ir tuo atveju, jeigu tiek UAB „Interlux“, tiek UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymai būtų pripažinti atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus, Pirkimo laimėtoja vis tiek būtų pripažinta UAB „Interlux“.

4620.

47Teismas netenkino ieškovės UAB „Roche Lietuva“ prašymo išreikalauti iš UAB „Interlux“ visų perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų, kuriuos pasirašė „Tosoh Europe N.V./S.A.“ atstovas P. D., vertėjai V. V. bei G. V., originalus, kadangi sprendė, jog byloje yra pakankamai duomenų, reikalingų ginčui tarp šalių išspręsti. Taip pat teismas įvertino trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus bei pačios ieškovės procesinį elgesį, teikiant tokį prašymą likus vienai dienai iki teismo posėdžio.

4821.

49Remdamasis iš esmės analogiškais argumentais, teismas netenkino ir ieškovių prašymų dėl 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdžio atidėjimo, kad būtų suteikta papildomo laiko susipažinti su naujai pateiktais trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo duomenimis.

50III.

51Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

5222.

53Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo teismo išreikalauti iš UAB „Interlux“ papildomus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5422.1.

55Remdamasis išimtinai tik trečiojo asmens pateiktais raštais, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino UAB „Interlux“ pasiūlymą atitinkančiu Techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimus. Pirma, byloje esanti UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentacija nepatvirtina, kad tiekėjos pateikti atskiri analizatoriai yra arba galėtų būti sujungti į bendrą sistemą – iš pateiktos schemos matyti, jog hematologiniai analizatoriai A3 ir A4 nėra sujungti su automatiniu mikroskopu A5, visi minėti įrenginiai nėra sujungti su automatizuota robotizuota sistema. Be to, gamintojo galimi pajungti analizatoriai apima tik du iš visų UAB „Interlux“ pasiūlyme nurodytų įrenginių (A1 ir A2). Antra, teismas nevertino ieškovės argumentų bei įrodymų, susijusių su tuo, kad „Thermo Scientific TCAutomation“ ir „Tosoh Europe N.V./S.A.“ „Evoline“ yra ta pati automatizacijos sistema, kurią siūlantys skirtingi gamintojai yra pavadinę skirtingais pavadinimais, todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog trečiojo asmens siūloma automatizacijos sistema atitinka Pirkimo sąlygas, nors tos pačios tik kitu pavadinimu sistemos neatitikimas joms jau yra patvirtintas teismo sprendimu. Trečia, leisdama UAB „Interlux“ patikslinti savo pasiūlymą, atsakovė nepagrįstai ją protegavo.

5622.2.

57Remdamasis išimtinai tik UAB „Interlux“ pateiktais gamintojo „Tosoh Europe N.V./S.A.” raštais, teismas nepagrįstai trečiojo asmens pasiūlymą laikė atitinkančiu Techninės specifikacijos 1.4 punkto reikalavimą. Ieškovė į bylą yra pateikusi dokumentus, patvirtinančius, kad reikalaujamą sistemą šiuo metu pasaulyje gali pasiūlyti tik ji, o priešingą išvadą leidžiančių padaryti techninių duomenų byloje nėra.

5822.3.

59Teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš UAB „Interlux“ visus perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų, kuriuos pasirašė „Tosoh Europe N.V./S.A.“ atstovas P. D., vertėjai V. V. bei G. V., originalus. Byloje nėra pakankamai duomenų teisingam ginčo išsprendimui, o trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai neturi užkirsti kelio teisingam bylos išnagrinėjimui. Ieškovė nevilkino prašymo išreikalauti šiuos dokumentus pateikimo, kadangi galimybę susipažinti su UAB „Interlux“ pasiūlymu gavo tik 2019 m. kovo 7 d. Apeliantė prašo apeliacinės instancijos teismo išreikalauti šiuos įrodymus.

6022.4.

61Apeliantė palaiko pirmosios instancijos teismui pateiktus savo argumentus dėl jos pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms.

6223.

63Apeliaciniame skunde ieškovė Siemens prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

6423.1.

65Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atidėti 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdį, taip užkirsdamas kelią ieškovėms tinkamai bei išsamiai susipažinti su 2019 m. kovo 7 d. išviešintu UAB „Interlux“ pasiūlymu. Nei bylos nagrinėjimo trukmė (nuo 2017 m. birželio 23 d.), nei trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai negali paneigti viešųjų pirkimų principų, bei užkirsti kelią teisingam bylos išnagrinėjimui.

6623.2.

67Bylos eigoje ieškovė pateikė teismui argumentus ir dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.9 punktui (dublike) ir IV dalies 31, 38, 43 punktams (rašytiniuose paaiškinimuose). Visgi teismas, nors ir turėdamas pareigą būti aktyvus nagrinėjant bylą bei galėdamas patenkinti daugiau reikalavimų, nei jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu, šiais aspektais skundžiamame sprendime nepasisakė, tokiu būdu neužtikrindamas viešojo intereso apsaugos.

6823.3.

69Leidus UAB „Interlux“ patikslinti savo pasiūlymą Techninės specifikacijos 1.2 punkte numatyto reikalavimo aspektu (jį paaiškinti bei pateikti papildomus dokumentus) buvo pažeista Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 1 dalis. Iš tiekėjos pasiūlymo nebuvo galima nustatyti konkretaus jos siūlomos sistemos pavadinimo, kuris yra esminis, sprendžiant dėl pasiūlymo atitikimo aptariamai sąlygai. Papildomai pateiktais dokumentais bei rašytiniais paaiškinimais trečiasis asmuo iš esmės pakeitė savo pasiūlymą.

7023.4.

71Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nurodė, jog siūlė automatizacijos sistemą „Evoline“, tačiau tokį savo pasiūlymą grindė tiek „Tosoh Europe N.V./S.A.“, siūlančios „Evoline“ sistemą, tiek ir Thermofisher, siūlančios „TCAutomation“ sistemą, dokumentais.

7223.5.

73Lietuvos apeliacinio teismo procesiniame sprendime civilinėje byloje

74Nr. e2A-914-180/2018 yra pasisakyta dėl Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos II dalies 1.2 punkto reikalavimo ir konstatuota, jog šioje sąlygoje nurodytas 400 mėgintuvėlių per valandą našumas turėtų būti užtikrintas kiekvienai iš nurodytų funkcijų atskirai, o ne visoms kartu. Tokios pozicijos teismas turėjo laikytis ir šioje byloje spręsdamas klausimą dėl Techninės specifikacijos 1.3.3 punkte numatyto reikalavimo. Tokiu būdu teismas trečiojo asmens pasiūlymą turėjo pripažinti neatitinkančiu aptariamos sąlygos. Be to, teismas sprendime nedetalizavo, kokie konkretūs duomenys patvirtinta UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį šiai Pirkimo sąlygai. Vieši duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlymas šio reikalavimo neatitinka. UAB „Interlux“ hematologinių tyrimų atlikimui pasiūlė du identiškus hematologinių tyrimų analizatorius: Beckman Coulter DxH 800“, remiantis viešai prieinamu šio analizatoriaus naudotojo vadovu, UAB „Interlux“ siūlomas vienas analizatorius gali atlikti tik 72 hematologinius tyrimus per valandą, kadangi siūlomi yra du analogiški analizatoriai, tai iš viso UAB „Interlux“ siūloma įranga gali atlikti tik 144 hematologinius tyrimus per valandą.

7523.6.

76UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.4 punkto reikalavimui teismas nustatė remdamasis ne technine įrangos dokumentacija, o abstrakčiais siūlomos sistemos atstovo „Tosoh“ raštais, kurie negali būti prilyginami techninei įrangos informacijai. Tuo tarpu viešai prieinama informacija rodo tik dalinį tiekėjos siūlomos sistemos atitikimą – turėjimą tik krešulio aptikimo funkciją. Be to, UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentai kelia abejonių dėl jų autentiškumo. „Tosoh“ raštuose, kuriais remiasi pirmosios instancijos teismas, yra naudojamas visiškai identiškas „Tosoh“ atstovo parašas.

7723.7.

78UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir Techninės specifikacijos III dalies 1.9 punkto reikalavimo dėl sistemos pritaikomumo atlikti tyrimus iš 9x55 mm mėgintuvėlių. Šią aplinkybę savo procesiniuose dokumentuose pripažino ir pati tiekėja, o jos pasiūlymas naudoti specialius adapterius nelaikytinas tinkamu, kaip Lietuvos apeliacinio teismo procesiniame sprendime tinkamu nebuvo laikytas ir analogiškas ieškovės pasiūlymas.

7923.8.

80UAB „Interlux“ nepagrįstai įrodinėjo savo pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos IV dalies 31 punktui pateikdama tik mokslinio pobūdžio straipsnį, o ne objektyvius bei patikimus dokumentus, o atitiktį Techninės specifikacijos IV dalies 38 punkto reikalavimui - pasiūlyme nenurodomo analizatoriaus S. L. technine informacija. Be to, UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos IV dalies 43 punkto reikalavimo, nes šios tiekėjos siūloma sistema geba atlikti reikalaujamą tyrimą tik iš plazmos.

8124.

82Atsakovė VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos atsiliepime į ieškovių apeliacinius skundus nurodo, kad su jais nesutinka ir prašo jų netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie esminiai atsikirtimai:

8324.1.

84Atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą, UAB „Interlux“ pateikė paaiškinimus, pagrindžiančius jos pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.2 punktui. Tokie tiekėjos veiksmai nelaikytini pasiūlymo keitimu, kadangi rašte tik papildomai paaiškinta pasiūlyme pateikta tiekėjos pozicija bei su pasiūlymu pateiktas oficialaus sistemos gamintojo raštas.

8524.2.

86Apeliančių argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties Techninės specifikacijos 1.2 punkto nuostatai dėl reikalaujamo sistemos našumo yra paremti tik jų pasvarstymais. Iš į bylą pateiktų duomenų niekaip negalima nustatyti, kad UAB „Interlux“ pasiūlyta sistema yra tapati „Thermo Scientific TCAutomation“ sistemai.

8724.3.

88Kitoje byloje nagrinėjant Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.2 punkte numatyto sistemos pralaidumo našumo reikalavimą teismo padarytos išvados netaikytinos šioje byloje nagrinėjamam Techninės specifikacijos 1.3.3 punkte numatytam reikalavimui dėl hematologinių tyrimų našumo. Minėtoje Pirkimo sąlygoje aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad šiuo atveju aktualus bendras (suminis) našumas.

8924.4.

90Įrodinėdama pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.4 punktui, UAB „Interlux“ pateikė atsakovei oficialų gamintojo „Tosoh Europe N.V./S.A.“ raštą.

9124.5.

92Ieškovės Siemens nurodyta byla, kurioje buvo nagrinėjama jos pasiūlymo atitiktis Pirkimo sąlygoms, neturi jokios reikšmės UAB „Interlux“ pasiūlymo vertinimui. Priešingai nei ieškovė, UAB „Interlux“ su pasiūlymu pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos siūlomos įrangos atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.9 punktui. UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos IV skyriaus 31 punktui įrodė pateikdama ne mokslinį straipsnį, o tarptautinį dokumentą bei IFCC tinklapyje nurodytą informaciją. Apeliantė nepagrįstai ginčija pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 38 punktui, kadangi Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo, jog reagentai būtų to paties gamintojo kaip ir analizatoriai, todėl tiekėja galėjo pasiūlyti ir kito gamintojo reagentus. Trečiojo asmens pasiūlymas atitinka ir Techninės specifikacijos 43 punkto reikalavimą, kadangi jo siūloma sistema geba atlikti tyrimą su viena iš alternatyvių medžiagų – plazma.

9324.6.

94Teismo aktyvumas viešųjų pirkimų bylose nėra neribotas, o tiekėjų pareiga visus savo reikalavimus bei argumentus suformuluoti dar ikiteisminėje ginčo stadijoje yra įsakmiai įtvirtinta VPĮ. Šios pareigos ieškovė Siemens neįvykdė.

9524.7.

96Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu nepažeidė ieškovių teisių, neapribojo jų galimybių pasisakyti, išreikalavo prašomus įrodymus. Tai, kad teismas netenkino kai kurių ieškovių prašymų, savaime nereiškia, jog buvo apribota jų galimybė bylinėtis.

9724.8.

98Apeliančių argumentai dėl tekstų vertimų formos trūkumų yra nereikšmingi vertinant UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms. Vertindama pasiūlymą, perkančioji organizacija įvertino ne tik vertimus, bet ir originalius tekstus. Esminių neatitikimų tarp šių dokumentų nenustatyta.

9925.

100Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į ieškovių apeliacinius skundus nurodo, kad su jais nesutinka, prašo jų netenkinti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo netenkinti prašymo dėl papildomų įrodymų išreikalavimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie esminiai atsikirtimai:

10125.1.

102Bylos dalis dėl ieškovės Siemens argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo neatitikties Techninės specifikacijos 1.9, 31, 38 ir 43 punktams turėtų būti nutraukta, nes ieškovė nepasinaudojo privaloma išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. UAB „Interlux“ pagrindiniai pasiūlymo duomenys ieškovei buvo žinomi dar nuo 2018 m. spalio 4 d., kai ji galėjo susipažinti su UAB „Interlux“ pasiūlymu, o ne nuo 2019 m. kovo 7 d. Tai patvirtina tiek jų procesiniai dokumentai, tiek ir faktas, jog didžiąją dalį informacijos buvo galima surinkti iš viešai prieinamų duomenų internete.

10325.2.

1042019 m. kovo 7 d. išviešinus visą trečiojo asmens pasiūlymą, ieškovės turėjo pakankamai laiko su juo susipažinti (6 kalendorines dienas), o savo apeliaciniuose skunduose taip pat nepateikė jokių naujų argumentų, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ieškovių teisė į teisminę gynybą buvo kaip nors pažeista.

10525.3.

106Apeliančių argumentai, susiję su UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentų pasirašymu bei dokumentų kopijų ir vertimų tvirtinimu, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Pasiūlymo dokumentai buvo pasirašyti elektroniniu parašu, todėl su juo pateiktų dokumentų kopijos laikytinos patvirtintomis. Parašų tikrumas papildomai patvirtinamas prie atsiliepimo pridedamais, abejones sukėlusius raštus pasirašiusių asmenų paaiškinimais.

10725.4.

108„Tosoh Europe N.V./S.A.“ naudoja „Thermofisher TCAutomation“ platformą kaip automatizacijos sistemos pagrindą, tačiau tai nereiškia, kad ji nepritaikė jokių sistemos pakeitimų, todėl šios automatizacijos sistemos negali būti laikomos identiškomis.

10925.5.

110UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.2 punktui trečiasis asmuo įrodė kartu su pasiūlymu pateiktu 2017 m. kovo 6 d. gamintojo raštu. Tuo tarpu ieškovės UAB „Roche Lietuva“ skunde nurodyti argumentai dėl su pasiūlymu pateiktos įrangos išdėstymo schemos yra visiškai nepagrįsti. Ši schema yra skirta atskleisti įrangos išdėstymą erdvėje ir neperteikia sistemos jungčių. Be to, Pirkimo sąlygos nenumatė, jog visos jungtys turi būti tik fizinės (jos gali būti ir skaitmeninės).

11125.6.

112Teikdamas paaiškinimus, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nepakeitė savo pasiūlymo, o tik dar kartą nurodė siūlomos sistemos savybes, kurias pagrindžiančius įrodymus jau buvo pateikęs su pasiūlymu. Kokybiškai nauji duomenys pateikti nebuvo.

11325.7.

114UAB „Interlux“ kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys patvirtina, kad siūlomi 2 identiški hematologinių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter DxH 800“ yra pajėgūs atlikti ne mažiau kaip 200 bendrųjų kraujo tyrimų (hematologinių tyrimų) per 1 (vieną) valandą (kiekvienas po ne mažiau nei 100 tyrimų). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovių teiginius, jog Techninės specifikacijos 1.3.3 punkte nurodytas našumas reikalaujamas ne visiems bendrai, bet kiekvienam atskiram tyrimui.

11525.8.

116Įrodinėdama pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.4 punktui, UAB „Interlux“ pateikė atsakovei oficialius gamintojo „Tosoh Europe N.V./S.A.“ raštus. UAB „Roche Lietuva“ teiginys, jog ji yra vienintelė pasaulyje, galinti pasiūlyti mėginių patikrą, nėra paremtas jokiais objektyviais įrodymais.

11725.9.

118UAB „Interlux“ pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 1.9 punkto reikalavimą – sistema yra pritaikyta atlikti tyrimus iš mikrovakutainerių, naudojant specialius adapterius, tinkamus standartiniams stovams. Šis trečiojo asmens sprendimas nėra analogiškas ieškovės Siemens pasiūlytam variantui (tyrimus iš mikrovakutainerių atlikti tik analizatoriuose), kuris įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas netinkamu. Pasiūlymas taip pat atitinka Techninės specifikacijos 31, 38 ir 43 punktų sąlygas.

11925.10.

120Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ apeliaciniame skunde turėjo nurodyti visus argumentus, susijusius su jos pasiūlymo atitikimu Pirkimo sąlygoms. Kadangi ieškovė to nepadarė, tai laikytina, kad ji neginčija jos pasiūlymo atmetimo. Visgi UAB „Interlux“ laikosi pozicijos, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1.11.1 ir 1.2.1 punktų reikalavimų.

121Teisėjų kolegija

konstatuoja:

122IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12326.

124Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl naujų rašytinių įrodymų priėmimo

12527.

126Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikė naujus rašytinius įrodymus: vertėjų G. V. ir V. V. rašytinius paaiškinimus, „Tosoh Europe NV“ atstovo P. D. rašytinius paaiškinimus ir trečiojo asmens atstovės elektroninio parašo sertifikato duomenis.

12728.

128CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

12929.

130Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo pirmiau minėtus rašytinius įrodymus pateikė atskirsdamas į ieškovių apeliaciniuose skunduose pateiktus argumentus dėl tam tikrų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų autentiškumo, trečiojo asmens pateikti nauji rašytiniai įrodymai pridedami prie bylos ir vertintini visų rašytinių įrodymų kontekste. Priimdama naujus įrodymus, teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, jog dėl užsitęsusio bylos nagrinėjimo šalys turėjo pakankamai laiko pasisakyti dėl jų reikšmės nagrinėjamai bylai.

13130.

132Apeliantė UAB „Roche Lietuva“ 2019 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė ekspertės I. Š. išvadas dėl tų pačių klausimų, į kuriuos Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo pavesta atsakyti ekspertui A. G., vertinimo.

13331.

134Įvertinusi tai, kad apeliantės UAB „Roche Lietuva“ pateiktos išvados yra padarytos ekspertės I. Š., dėl kurios sąsajų su apeliante bei galimo jos nešališkumo teisėjų kolegija jau yra pasisakiusi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartyje, bei į tai, kad, kilus abejonėms dėl Ekspertizės akto pagrįstumo, jas buvo galima pareikšti ne likus dviem dienom iki teismo posėdžio, o žymiai anksčiau (Ekspertizės aktas Lietuvos apeliaciniame teisme gautas 2019 m. liepos 2 d.), teisėjų kolegija, vadovaudamasi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, atsisako priimti apeliantės UAB „Roche Lietuva“ pateiktas ekspertės I. Š. išvadas. Dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo

13532.

136Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo paskirta medicininės laboratorinės įrangos technologijų teismo ekspertizė. 2019 m. liepos 2 d. teisme gautas ekspertizės aktas. Ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ir Siemens apeliacinės instancijos teismo prašo skirti pakartotinę ekspertizę, kadangi mano, jog į bylą pateiktas teismo ekspertizės aktas negali būti vertinamas kaip patikimas, be to, jis, pasak ieškovių, neatitinka teisės aktų reikalavimų.

13733.

138CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekdamas išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai.

13934.

140Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Pagrindas nesiremti eksperto išvada ar jos dalimi gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvada neišplaukia iš tyrimo eigos, yra neišsami, neaiški, pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, neįvertintos tam tikros reikšmingos aplinkybės, prieštarauja kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, kitais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje

141Nr. 3K-3-54/2009; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2010; išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-478/2014; kt.).

14235.

143Taigi, nesivadovauti byloje esančiu, teismo nutartimi paskirtos ekspertizės pagrindu parengtu ekspertizės aktu galima tik tuo atveju, jei yra pagrįstų abejonių dėl akto patikimumo, tyrimo eigos ar jo rezultatų. Pažymėtina, kad teismo atsisakymas atsižvelgti į eksperto išvadas, negali būti paremtas vien tik deklaratyviomis prielaidomis ar šalių nesutikimu su padarytomis išvadomis (CPK 178 straipsnis).

14436.

145Detalizuodama savo poziciją dėl poreikio skirti pakartotinę ekspertizę, apeliantė UAB „Roche Lietuva“ nurodo, kad: pirma, teismo paskirto eksperto atliktos ekspertizės išvados yra priešingos jos privačiai užsakytos ekspertės pateiktoms išvadoms; antra, ekspertizės aktas surašytas nepašalinus ją surašiusiam ekspertui kilusių neaiškumų dėl Konkurso sąlygų; trečia, ekspertizės akte remiamasi trečiojo asmens UAB „Interlux“ pateiktais paaiškinimais jų nekvestionuojant; ketvirta, teismo paskirtas ekspertas yra šališkas; penkta, ekspertizės aktas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apeliantė Siemens taip pat laikosi pozicijos, kad ekspertizės aktas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ir kad jis nėra patikimas, kadangi eksperto pateikti vertinimai prieštarauja vieni kitiems. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia jokio objektyvaus pagrindo sutikti su tokia apeliančių pozicija.

14637.

147Nors ir sutiktina su apeliantėmis, kad ekspertizės aktas nevisiškai atitinka turinio reikalavimus tokio pobūdžio dokumentams, nes nėra tiesiogiai nurodyta dalies informacijos, kuri reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnį (ekspertizės surašymo data, vieta, eksperto duomenys, ekspertizei atlikti pateikta medžiaga, tyrimo pradžios ir pabaigos data, taikyti tyrimo metodai, ekspertui pateiktų klausimų apimtis ir kt.), tačiau akivaizdu, jog didžioji dalis šios informacijos lengvai nustatoma vertinant ekspertizės akto turinį ir bylos medžiagą (ekspertizės surašymo data matyti iš ekspertizės akto teisme gavimo dienos (2019 m. liepos 2 d.); ekspertizės surašymo vieta (Vilnius) nurodyta ekspertizės akto pirmo lapo viršuje; ekspertizei atlikti pateikta medžiaga aiškiai matosi iš 2019 m. birželio 6 d. teismo lydraščio ir pan.). Be to, ekspertizės išvadose nėra nurodyti taikyti metodai ir informacijos šaltiniai, kuriais remtasi, tačiau pačiame akte ties atsakymu į kiekvieną išnagrinėtą klausimą yra pateikiama trumpa informacija, kuria vadovavosi ekspertas. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliančių akcentuojami ekspertizės akto formos trūkumai niekaip negali būti sąlygoti pačios ekspertizės išvadų nepatikimumo, todėl jie negali būti pagrindas nesivadovauti iš esmės tinkamai pagrįstomis išvadomis.

14838.

149Teisėjų kolegijos nuomone, iš ekspertizės turinio negalima daryti išvados, kad ekspertas būtų atlikęs teisinį Pirkimo dokumentų vertinimą, ekspertizės akte pateikta nuomonė dėl Pirkimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų formuluočių yra pareikšta neviršijant eksperto kompetencijos. Ekspertas savo kompetencijos ribose išreiškė nuomonę dėl tam tikrų Pirkimo sąlygų nekonkretumo, tačiau neatliko teisinio vertinimo, kaip bando įrodyti apeliantės. Nustatęs, kad Pirkimo sąlygose nėra detalizuoti reikalavimai dėl jungčių pobūdžio, našumo rodiklių ir kitų aspektų, ekspertas savo kompetencijos ribose atliko įvertinimą bei surašė ekspertizės aktą remdamasis bylos medžiaga, kurios ekspertui pakako išvadoms suformuluoti. Vien tai, kad ekspertas rėmėsi tam tikrais UAB „Interlux“ teiginiais, kurie, jo vertinimu, buvo teisingi, negali suponuoti išvados, jog ekspertizės akte neatskleidžiama byloje kilusio ginčo problematika.

15039.

151Atmestini kaip nepagrįsti ir argumentai dėl ekspertizę atlikusio eksperto šališkumo. Kadangi šiuo klausimu jau yra pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartyje, o jokie nauji argumentai dėl tariamo eksperto nešališkumo ieškovių skunduose nėra nurodomi, tai minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pateikti argumentai nebekartojami.

15240.

153Teisėjų kolegijos vertinimu, ekspertizės aktas yra pakankamai išsamus, nuoseklus, o jame padarytos išvados nėra prieštaringos, jos yra pagrįstos bylos medžiaga, moksline bei medicinine literatūra. Vien tai, kad ekspertizės išvadų turinys netenkina apeliančių, kaip jau minėta, negali būti pagrindas teismui abejoti ekspertizės patikimumu ir nesivadovauti eksperto pateiktomis išvadomis.

15441.

155CPK 219 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad teismas gali paskirti pakartotinę ekspertizę ir pavesti ją daryti kitam ekspertui ar ekspertams, jeigu teismui kyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, taip pat jeigu yra prieštaravimų tarp kelių ekspertų išvadų. Šioje teisės normoje įtvirtinta teismo diskrecijos teisė nuspręsti, ar būtina skirti papildomą arba pakartotinę ekspertizę.

15642.

157Nagrinėjamoje byloje nenustačius CPK 219 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų aplinkybių, suponuojančių teisę skirti pakartotinę ekspertizę, taip pat apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai nekilus abejonių dėl byloje esančio ekspertizės akto išvadų pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismui pateikti apeliančių prašymai skirti pakartotinę ekspertizę, atmestini. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

15843.

159Atsakovė VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 23 d. paskelbė viešąjį atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“, Pirkimo Nr. 189157. Tiek ieškovės Siemens ir UAB „Roche Lietuva“, tiek tretieji asmenys UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pateikė pasiūlymus, nurodydami, kad jų siūlomos sistemos charakteristikos atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus.

16044.

161Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. VPT-(1.71)-8180 UAB „Diagnostinės sistemos“ pateiktas pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu konkurso specialiųjų reikalavimų, be to, nustatyta pasiūlymų eilė: 1) Siemens (pasiūlymo kaina - 4 710 941,40 Eur); 2) UAB „Interlux“ (pasiūlymo kaina - 5 510 340 Eur); 3) UAB „Roche Lietuva“(pasiūlymo kaina - 5 641 020 Eur), bei nutarta Pirkimo sutartį sudaryti su Siemens, kurios pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. UAB „Interlux“ 2018 m. sausio 3 d. ir 2018 m. sausio 10 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas dėl jos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo, be kita ko, ginčydama Siemens atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams.

16245.

163Išnagrinėjęs UAB „Interlux“ ieškinį, Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 ieškinį tenkino iš dalies – nutraukė civilinę bylą dėl ieškovės UAB „Interlux“ reikalavimo panaikinti Kauno klinikų 2018 m. sausio 9 d. sprendimus, kuriais atsisakyta suteikti Siemens pasiūlymo dokumentus; panaikino Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 sprendimą Nr. VPT-(1.71)-8180 ,,Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“; įpareigojo Kauno klinikas atnaujinti Pirkimo procedūras, grąžinant šalis į pasiūlymų vertinimo etapą, ir, atlikus šį vertinimą, sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kauno apygardos teismas minėtu sprendimu panaikino Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 sprendimą Nr. VPT-(1.71)-8180, konstatavęs, kad Siemens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.2, 1.9, 1.11.1 ir 2.8 punktų reikalavimų. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-914-180/2018, Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą paliko nepakeistą.

16446.

165Atsakovė Kauno klinikos 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8569 informavo Pirkimo dalyvius apie Komisijos sprendimą grįžti į pasiūlymų vertinimo etapą. 2018 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-(1.71)-9240 Siemens buvo informuota, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Techninės specifikacijos reikalavimų. Siemens, 2018 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją, o 2018 m. lapkričio 20 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl atsakovės Kauno klinikų 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. S-(1.71)-9240 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ panaikinimo bei pirkimo dalyvių UAB „Roche Lietuva“, UAB „Interlux“ ir UAB „Diagnostinės sistemos“ pasiūlymų duomenų išreikalavimo iš perkančiosios organizacijos. Atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018, buvo konstatuota Siemens pasiūlymo neatitiktis Techninės specifikacijos 1.2, 1.9, 1.11.1 bei 2.8 punktų reikalavimams, teismas darė išvadą, kad Siemens negalėjo būti grąžinta į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir atsakovė neturėjo teisės iš naujo vertinti netinkamu pripažinto tiekėjo pasiūlymo, todėl Siemens ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

16647.

167Atsakovė Kauno klinikos skundžiamu 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ informavo tiekėjus apie nustatytą pasiūlymų eilę ir sprendimą sudaryti Pirkimo sutartį. Kartu su šiuo raštu visiems Pirkimo dalyviams buvo pateiktas Pirkimo komisijos posėdžio protokolo išrašas, iš kurio matyti, kad visų tiekėjų pateikti pasiūlymai, išskyrus UAB „Interlux“, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Sormedica“, pripažinti kaip neatitinkantys Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimų, o UAB „Interlux“ pasiūlymas, kurio kaina yra 5 510 340 Eur, pripažintas laimėtoju.

16848.

169Nesutikdami su perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu atmesti ieškovių pasiūlymus ir pripažinti UAB „Interlux“ laimėtoju, ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ir Siemens pateikė pretenzijas. UAB „Roche Lietuva“ 2018 m. gruodžio 5 d. pretenzijoje perkančiosios organizacijos prašė: panaikinti 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą; iš naujo įvertinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą ir pripažinti jį atitinkančiu Pirkimo sąlygas; iš naujo įvertinti UAB „Interlux” pasiūlymą ir atmesti jį dėl neatitikimo Pirkimo sąlygoms; sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pagal ją nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Siemens 2018 m. gruodžio 6 d. pretenzijoje perkančiosios organizacijos taip pat prašė panaikinti 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą ir grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją, iš naujo vertinant tiekėjų pasiūlymus. Tiek Siemens, tiek UAB „Roche Lietuva“ pretenzijos buvo atmestos kaip nepagrįstos.

17049.

171Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų turinio matyti, kad pagrindinis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl laimėtoju pripažinto UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.2, 1.3.3 ir 1.4 punktų reikalavimams. Be to, keliamas klausimas dėl UAB „Interlux“ atitikties Techninės specifikacijos 1.9, 31, 38 ir 43 punktų reikalavimams.

17250.

173Kadangi ginčo Pirkimas paskelbtas 2017 m. birželio 23 d., jam taikytinos VPĮ, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., nuostatos. Dėl ieškovės Siemens apeliacinio skundo

17451.

175Ieškovė Siemens apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, teismas nepagrįstai atsisakė atidėti 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdį, taip užkirsdamas kelią ieškovėms tinkamai bei išsamiai susipažinti su 2019 m. kovo 7 d. išviešintu UAB „Interlux“ pasiūlymu; antra, teismas nepagrįstai nevertino argumentų dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.9 punktui ir IV dalies 31, 38, 43 punktams; trečia, leidus UAB „Interlux“ patikslinti savo pasiūlymą Techninės specifikacijos 1.2 punkte numatyto reikalavimo aspektu, buvo pažeista VPĮ 39 straipsnio 1 dalis; ketvirta, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles, teismas netinkamai įvertino UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.2, 1.3.3, 1.4 punktų reikalavimams ir Techninės specifikacijos III dalies 1.9 punkto bei Techninės specifikacijos IV dalies 31, 38 ir 43 punktų reikalavimams.

Dėl UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.9 punkto ir IV dalies 31, 38, 43 punktų reikalavimams

17652.

177Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ieškovė Siemens neginčijo UAB „Interlux“ atitikties Techninės specifikacijos 1.9 punktui nei pretenzijoje, nei ieškinyje, todėl, atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog ieškovė nesilaikė VPĮ imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir prarado teisę teismui pateiktus procesinius dokumentus grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus neteismine tvarka.

17853.

179VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka.

18054.

181Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

18255.

183Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

18456.

185Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju argumentai dėl UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.9 punkto reikalavimams buvo pateikti tik dublike, o dėl Techninės specifikacijos IV dalies 31, 38, 43 punktų reikalavimų dar vėliau - 2019 m. kovo 12 d. ieškovės Siemens teismui teiktuose rašytiniuose paaiškinimuose.

18657.

187Ieškovė Siemens apeliuoja į tai, kad, rengdama pretenziją ir ieškinį, ji nebuvo susipažinusi su UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentais (visi UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentai buvo paviešinti tik 2019 m. kovo 7 d.), todėl objektyviai neturėjo galimybės pretenzijoje nurodyti, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka ir pirmiau nurodytų Techninės specifikacijos reikalavimų, o teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus nagrinėjant bylą bei galėdamas patenkinti daugiau reikalavimų nei jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, nepagrįstai nepasisakė dėl trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo neatitikties minėtiems reikalavimams.

18858.

189Tiesa, įstatymų leidėjas yra numatęs išimčių ieškinio turiniui, lyginant su pretenzijos turiniu, taikymo galimybę, tačiau tokia išimtis sietina su ginčijamų faktinių aplinkybių sužinojimo momentu, t. y. reikšmingas aplinkybių, nenagrinėtų ikiteisminėje ginčo stadijoje, paaiškėjimo momentas, taip pat svarbūs ir šalies, ginčijančios tokias faktines aplinkybes, veiksmai, kurių jį ėmėsi, kad tos aplinkybės paaiškėtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

19059.

191Atsižvelgdama į tai, kad apeliantei su trečiojo asmens pasiūlymo esminėmis charakteristikomis (siūloma sistema, sistemą sudarančiais analizatoriais ir kita esmine informacija) buvo leista susipažinti dar 2018 m. spalio 4 d., ką patvirtina atsakovės Kauno klinikų 2018 m. spalio 1 d. raštas Nr. S-(1.71)-8965, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nagrinėjamu atveju šiuo klausimu taikyti jokių išimčių. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vien tai, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartimi buvo paviešinti visi trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentai, savaime nereiškia, jog ieškovei Siemens paaiškėjo kažkokios tariamai naujos aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens pasiūlymo atitiktimi Techninės specifikacijos 1.9 punkto ir kitų pirmiau nurodytų punktų reikalavimams.

19260.

193Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys, kad, kai UAB „Interlux“ ginčijo apeliantės Siemens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams (Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018), ji, turėdama tokios pat apimties informaciją apie Siemens pasiūlymą, kurią turėjo ir Siemens apie UAB „Interlux“ pasiūlymą, iškart nurodė, jog Siemens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1.9 punkto reikalavimų. Tai, teisėjų kolegijos nuomone, papildomai patvirtina, kad apeliantės Siemens argumentai dėl UAB „Interlux“ pasiūlymo neatitikties Techninės specifikacijos 1.9 punkto reikalavimams yra pateikti pavėluotai.

19461.

195Kiek tai susiję su UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktimi Techninės specifikacijos IV skyriaus 31, 38 ir 43 punktų reikalavimams, apeliantė taip pat nenurodo, kokios būtent naujos aplinkybės jai paaiškėjo, kai buvo leista susipažinti su visa UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentacija. Kaip minėta, visa esminė informacija apie trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūlomus reagentus buvo arba turėjo būti apeliantei žinoma jau 2018 m. spalio 4 d. UAB „Interlux“ pasiūlyme buvo įvardinti konkretūs reagentų rinkiniai su kodais, o reagentų rinkinių instrukcijos yra viešai gamintojo interneto puslapiuose pateikiama informacija.

19662.

197Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl to, ar trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 1.9 punkto ir IV dalies 31, 38, 43 punktų reikalavimus, nepasisakė, nurodydamas, kad ieškovei Siemens nesilaikius VPĮ imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ji prarado teisę teismui pateiktus procesinius dokumentus grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus neteismine tvarka.

19863.

199Pasisakyti šiuo aspektu neįžvelgia pagrindo ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija. Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

20064.

201Trečiojo asmens UAB „Interlux“ prašymas bylos dalį dėl ieškovės Siemens argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo neatitikties Techninės specifikacijos 1.9, bei IV dalies 31, 38 ir 43 punktų reikalavimams nutraukti vertintinas kaip teisiškai nepagrįstas.

20265.

203CPK 293 straipsnio 2 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti.

20466.

205Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju šis bylos ar jos dalies nutraukimo pagrindas neegzistuoja, nes pats reikalavimas panaikinti Kauno klinikų 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą

206Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ pretenzijoje buvo pareikštas, tik nebuvo grindžiamas tuo, jog UAB „Interlux“ pasiūlymas nepagrįstai buvo pripažintas laimėtoju ir dėl to, kad neatitinka Techninės specifikacijos 1.9 punkto ir 31, 38 bei 43 punktų reikalavimų.

20767.

208Taigi, šiuo atveju Siemens bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jokių naujų reikalavimų nesuformulavo, o tai, kad pretenzijoje nurodytas pagrindas (faktinės aplinkybės) bylos nagrinėjimo metu buvo praplėstas, sudarė pagrindą teismui nevertinti vėliau nurodytų naujų aplinkybių, o ne nutraukti bylos dalį dėl neva nesilaikytos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-832-302/2018). Dėl teisės į teisminę gynybą pažeidimo

20968.

210Apeliantė Siemens skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atidėti 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdį, taip užkirsdamas kelią tinkamai bei išsamiai susipažinti su tik 2019 m. kovo 7 d. išviešintais itin didelės apimties UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentais ir pažeisdamas išsamaus bylos išnagrinėjimo principą. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiuo apeliacinio skundo argumentu.

21169.

212Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės tiek ieškiniuose, tiek dublikuose teismo prašė išreikalauti iš atsakovės visus trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentus, kurie perkančiajai organizacijai buvo pateikti kartu su pasiūlymu, siekiant pagrįsti atitiktį Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 21 d. rezoliucijomis šiuos prašymus tenkino, atsakovė 2019 m. kovo 1 d. teismui pateikė minėtus dokumentus, kurie Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartimi buvo pripažinti nekonfidencialiais ir nuo 2019 m. kovo 7 d. tapo prieinami visiems proceso dalyviams. Bylos nagrinėjimas buvo paskirtas 2019 m. kovo 13 d., ieškovių prašymai atidėti bylos nagrinėjimą buvo atmesti ir byla 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdyje buvo išnagrinėta iš esmės. Netenkindamas ieškovių prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad CPK yra įtvirtinti trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai, kurių privalu laikytis, be to, pažymėjo, jog bylos esmė byloje dalyvaujantiems asmenims turi būti gerai žinoma, nes ginčo Pirkimas vykdomas dar nuo 2017 m. birželio 23 d.

21370.

214Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nesutikti su minėta pirmosios instancijos teismo pozicija, nes: pirma, kaip minėta, apeliantė Siemens su esmine trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo informacija turėjo galimybę susipažinti nuo 2018 m. spalio 4 d., o apskritai apie ginčo Pirkimą jai buvo žinoma net nuo 2017 m. birželio 23 d.; antra, didelė dalis papildomos informacijos, susijusios su nagrinėjamoje byloje keliamais klausimai, visiems buvo viešai prieinama internetinėje erdvėje; trečia, UAB „Interlux“ pasiūlymo duomenys buvo išviešinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartimi, bylos nagrinėjimas iš esmės vyko 2019 m. kovo 13 d. teismo posėdyje, o tai reiškia, kad byloje dalyvaujantys asmenys turėjo sąlyginai pakankamai laiko susipažinti su išviešintais trečiojo asmens pasiūlymo duomenimis, kurių dalis jau ir anksčiau buvo žinoma; ketvirta, nors išviešintų dokumentų apimtis ir buvo didelė (iš viso apie 800 psl.), tačiau didžioji dalis dokumentų nebuvo specifinio pobūdžio ir ne visi jie buvo susiję su Techninėje specifikacijoje įtvirtintais šiai bylai aktualiais reikalavimais; penkta, apeliantė pirmosios instancijos teismui vis dėlto pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išdėstė papildomus argumentus.

21571.

216Be to, atkreiptinas dėmesys, kad, nors ir yra apeliuojama į laiko trūkumą susipažinti su išviešintais trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, tačiau pačiame apeliaciniame skunde, kurio parengimui ieškovė turėjo 14 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos, nenurodoma jokių naujų argumentų, kurių neva dėl laiko stokos nebuvo spėta suformuluoti rašytiniuose paaiškinimuose, pirmosios instancijos teismui pateiktuose prieš teismo posėdį. Tai, teisėjų kolegijos nuomone, tik patvirtina apeliantės pozicijos dėl jos neva pažeistos teisės į teisminę gynybą deklaratyvumą bei nepagrįstumą. Dėl pasiūlymo esmės pakeitimo (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis)

21772.

218Ieškovės Siemens apeliaciniame skunde nurodoma, kad, leidus UAB „Interlux“ patikslinti pasiūlymą Techninės specifikacijos 1.2 punkte numatyto reikalavimo aspektu, buvo pažeista VPĮ 39 straipsnio 1 dalis. Apeliantės teigimu, iš trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo nebuvo galima nustatyti konkretaus siūlomos sistemos pavadinimo, kuris yra esminis, sprendžiant dėl pasiūlymo atitikties minėtai sąlygai, o papildomai pateiktais dokumentais bei rašytiniais paaiškinimais trečiasis asmuo iš esmės pakeitė savo pasiūlymą.

21973.

220Pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punktą siūlomi analizatoriai arba analizatorių komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą, kuri turi būti pajėgi atlikti šias funkcijas: automatinį mėginių centrifugavimą, viename cikle talpinant ne mažiau kaip 60 mėgintuvėlių (1.2.1 punktas); mėgintuvėlių paruošimo (1.2.2 punktas); mėgintuvėlių atidarymo ir mėgintuvėlių uždarymo (1.2.3 punktas); mėgintuvėlių archyvavimo ir mėginių šaldymo (saugojimo) (1.2.4 punktas). Analizatorius arba analizatorių sistema automatiniu būdu turi atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas. Sistemos pralaidumo našumas ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą.

22174.

222Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Interlux“ Pirkimui pateikto pasiūlymo Techninės specifikacijos III dalies „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos specialieji reikalavimai“ 1.1 punkte nurodyta, kad siūloma sistema yra techniškai pajėgi atlikti visus Techninės specifikacijos IV dalyje įvardintus biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus. Sistema yra dubliuota, t. y. ją sudaro: du nauji vienodi (identiški) biocheminių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter AU680“, du nauji vienodi (identiški) imunocheminių tyrimų analizatoriai „Tosoh AIA 2000“, du nauji vienodi (identiški) hematologinių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter DxH800“, viena kraujo tepinėlių ruošimo - dažymo sistema „Beckman Coulter UniCel DxH Slidemaker Stainer“, viena nauja automatinės mikroskopijos sistema „CellaVision DM9600“. Techninės specifikacijos 1.2 punkte patvirtinta, kad analizatoriai yra sujungti į bendrą sistemą, kuri pajėgi atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas.

22375.

224Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, nors UAB „Interlux“ savo pasiūlymo Techninės specifikacijos 1.2 punkte konkrečiai neįvardijo, kaip bus užtikrinamas analizatorių sujungimas į bendrą sistemą, tačiau, grąžinusi Pirkimo procedūras į pasiūlymų vertinimo etapą bei pakartotinai įvertinusi Pirkimo dalyvių pasiūlymus, perkančioji organizacija pateikė papildomą paklausimą UAB „Interlux“ ir gavo atsakymą, kad įranga bus sujungta per atvirą „Evoline“ automatizacijos sistemą, turinčią galimybes sujungti analizatorius per atitinkamą tarpinę programinę įrangą (middleware).

22576.

226Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad, patikslindamas savo pasiūlymo Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytą informaciją, t. y. įvardydamas konkrečią sistemą, sujungsiančią visus analizatorius į bendrą sistemą, trečiasis asmuo iš esmės nepakeitė pasiūlymo esmės.

22777.

228Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi dideles grupes: a) reikalavimus tiekėjams, o į juos įeina tiekėjų kvalifikacijos ir neigiamo pobūdžio sąlygos ir kiti reikalavimai tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą); ir b) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme. Pasiūlymas siaurąja prasme iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan. Išskiriant sąvoką „pasiūlymas“ į atskirą kategoriją (pasiūlymą siaurąja prasme) siekta atskirti skirtingus reikalavimus, su reikalavimais susijusias procedūras bei iš jų kylančias tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų teises ir pareigas (VPĮ 32 straipsnio 5dalis, 39 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

22978.

230VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus; jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

23179.

232Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad Direktyvos 2004/18 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191). Nacionalinis pasiūlymų siaurąja prasme tikslinimo (aiškinimo) reguliavimas ir jo taikymas teismų praktikoje (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis) atitinka pirmiau nurodytas Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

23380.

234Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais, kad, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

23581.

236Taigi, tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus.

23782.

238Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, patikslindamas savo pasiūlymo Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytą informaciją, t. y. įvardydamas konkrečią sistemą, sujungsiančią visus analizatorius į bendrą sistemą, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ iš esmės nepakeitė pasiūlymo esmės, kadangi, jau teikdamas pasiūlymą, tiekėjas buvo apsvarstęs ir aiškiai numatęs analizatorių sujungimo galimybes ir pasiūlyme aiškiai nurodęs, kad analizatoriai bus sujungti į bendrą sistemą, galinčią atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad su pasiūlymu perkančiajai organizacijai buvo pateiktas „Tosoh Europe N.V./S.A.” 2017 m. kovo 6 d. raštas, kuriame aiškiai patvirtinta, jog „Evoline“ neturi įrangos sujungimą į sistemą ribojančių sąrangos ypatybių. Tuo tarpu kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateiktame „Evoline“ atstovų 2018 m. spalio 16 d. rašte tik papildomai patvirtinama, kad „CellaVision DM 9600“ automatizuota skaitmeninės morfologijos sistema bus prijungta prie „Evoline“ atviros automatizavimo sistemos per tarpinę programinę įrangą, tačiau nebuvo pateikiama jokia kokybiškai nauja informacija, kuri galėtų būti kvalifikuojama kaip keičianti pasiūlymo esmę.

23983.

240Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad tai, jog pirminiame UAB „Interlux” pasiūlyme nebuvo konkrečios nuorodos į 2017 m. kovo 6 d. raštą, reiškia, kad pasiūlymas turėjo ne turinio o formos trūkumų. Pažymėtina, kad pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms vertinama, atsižvelgiant į visų pateiktų pasiūlymo dokumentų turinį, todėl tik tai, jog reikalaujamoje pasiūlymo vietoje tiekėjas nenurodo, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka išviešintus reikalavimus, tačiau jei šią atitiktį galima nustatyti iš kitoje pasiūlymo vietoje nurodytų duomenų, tiekėjo pasiūlymas vertintinas tinkamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

24184.

242Be to, pastebėtina ir tai, kad atsakovė visiems ginčo Pirkimo dalyviams, įskaitant ir pačias apeliantes, leido pateikti atitinkamus paaiškinimus dėl jų pasiūlymuose rastų netikslumų, taip užtikrindama lygiateisiškumo principo laikymąsi (e. bylos t. 5, b. l. 156–159; 160–163; 164–166). Vien tai, kad apeliančių pasiūlymai buvo atmesti, o trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėtoju, negali suponuoti išvados, jog tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pažeidžiant lygiateisiškumo ar skaidrumo principus.

24385.

244Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes minėtos kasacinio teismo praktikos kontekste spręstina, kad šiuo konkrečiu atveju trečiojo asmens pateiktas paaiškinimas negali būti kvalifikuojamas kaip informacija, keičianti pasiūlymo esmę, ir netinkamą pasiūlymą padaranti tinkamu. Dėl kitų ieškovės Siemens apeliacinio skundo argumentų

24586.

246Kadangi tiek ieškovė Siemens, tiek ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kelia klausimą dėl trečiojo asmens atitikties tam tikriems Techninės specifikacijos reikalavimams, tai dėl kitų ieškovės Siemens apeliacinio skundo argumentų, susijusių su UAB „Interlux“ atitiktimi Techninės specifikacijos 1.2, 1.3,3 ir 1.4 punktų reikalavimams, bus pasisakoma vėliau, bendrai atsakant į abiejų apeliančių argumentus. Dėl ieškovės UAB „Roche Lietuva“ apeliacinio skundo

24787.

248Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ apeliaciniame skunde taip pat prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš UAB „Interlux“ visus perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų, kuriuos pasirašė „Tosoh Europe N.V./S.A.“ atstovas P. D. bei vertėjai V. V. bei G. V., originalus; antra, teismas, nepagrįstai pripažino UAB „Interlux“ pasiūlymą atitinkančiu Techninės specifikacijos 1.2 ir 1.4 punktų reikalavimus; trečia, UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygas. Dėl trečiojo asmens pateiktų dokumentų autentiškumo ir jų originalų išreikalavimo

24988.

250Apeliantė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą, teigdama, kad, priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas nevertino į bylą pateiktų įrodymų autentiškumo, nepagrįstai netenkino prašymų dėl dokumentų originalų, kurie galėtų turėti esminės reikšmės byloje keliamų reikalavimų vertinimui, išreikalavimo. Taip pat pažymi, kad UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentų kopijos iš viso nėra patvirtintos jokio asmens, kaip to reikalaujama CPK 114 straipsnio 1 dalyje.

25189.

252Kadangi kvestionuojamas trečiojo asmens būtent su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų patvirtinimo tinkamumas, pastebėtina, kad Pirkimo dokumentų 20 punkte aiškiai įtvirtinta, kad, pateikiant dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu, yra deklaruojama, jog pateikiamų dokumentų kopijos yra tikros. Ginčo dėl to, kad, teikdamas perkančiajai organizacijai pasiūlymą, trečiojo asmens įgaliotas atstovas pasirašė pasiūlymą galiojančiu ir sertifikuotu elektroniniu parašu, ką papildomai patvirtina ir trečiojo asmens su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikiami rašytiniai įrodymai, todėl visos dokumentų kopijos, įskaitant ir konkrečiai apeliantės nurodomus dokumentus, laikomos tinkamai patvirtintomis.

25390.

254Apeliantės teigimu, trečiojo asmens pateiktuose gamintojų dokumentuose neatitinka vertėjų parašai, be to, vertėjai pasirašė dokumentus neturėdami tam teisės (pasibaigus verslo liudijimų galiojimui). Taip pat apeliantei abejonių kelia trečiojo asmens UAB „Interlux“ perkančiajai organizacijai pateikti gamintojo Tosoh raštai, kadangi skirtinguose dokumentuose yra identiškas Tosoh Europe NV atstovo parašas, tarp parašų nėra matomas joks grafinis skirtumas. Apeliantė tvirtina, kad yra svarbu įsitikinti minėtų dokumentų autentiškumu, kadangi šių dokumentų vertinimas gali būti reikšmingas priimant galutinį sprendimą.

25591.

256Iš bylos medžiagos matyti, kad gamintojo „Tosoh“ raštus pasirašė P. D., Automation Solutions Manager EMEA Tosoh Europe NV. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutampant asmens vardui, pavardei bei pareigoms, logiška, kad to paties asmens parašas skirtinguose dokumentuose yra identiškas. Be to, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė Tosoh Europe NV atstovo P. D. naują raštą, kuriame jis pats patvirtina, jog yra pasirašęs visus raštus, dėl kuriuose esančių parašų apeliantei kilo abejonių. Įvertinusi minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija neįžvelgia jokio objektyvaus pagrindo abejoti trečiojo asmens UAB „Interlux“ pateiktų gamintojo „Tosoh“ raštų autentiškumu.

25792.

258Apeliantės abejonės dėl atitinkamų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą tvirtinimo taip pat vertintinos kaip nepagrįstos. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė neginčija dokumentų vertimo į lietuvių kalbą turinio ir kokybės, o tik patį dokumentų vertimo į lietuvių kalbą patvirtinimo faktą ir su tuo susijusias aplinkybes, kurios iš esmės neturi jokios reikšmės nagrinėjamai bylai. Bet kuriuo atveju trečiasis asmuo UAB „Interlux“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė vertėjų paaiškinimus, kuriuose išsklaidomos apeliantų abejonės, nurodant, kad, panaudojus šabloninį vertimo patvirtinimo dokumentą, ant jo buvo likę kolegos rekvizitai, todėl gavosi taip, kad prie G. V. rekvizitų pasirašė vertėjas V. V.. Be to, vertėjas V. V. patvirtino, kad būtent jis atliko vertimą, už kurį ir pasirašė patvirtinimo pažymoje.

25993.

260Tuo tarpu nurodomas aspektas dėl vertėjų verslo liudijimų galiojimo yra aktualus tik vertėjo mokestinėms prievolėms. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje įtvirtinta, kad verslo liudijimas yra šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą. Taigi verslo liudijimas nėra tokio pobūdžio dokumentas, kurio neturėjimas sąlygotų suteiktų paslaugų neteisėtumą. Kadangi mokesčių už iš vertėjo veiklos gautas pajamas sumokėjimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tai plačiau dėl šio apeliacinio skundo argumento nepasisakytina.

26194.

262Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ skunde tvirtina, kad, neišreikalaudamas minėtų dokumentų originalų, pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, todėl prašo apeliacinės instancijos teismo išreikalauti iš trečiojo asmens UAB „Interlux“ visų perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų, kuriuos pasirašė Tosoh Europe NV atstovas P. D. bei vertėjai V. V. ir G. V., originalus.

26395.

264Atsižvelgiant į pirmiau padarytas išvadas dėl apeliantės abejonių dėl tam tikrų trečiojo asmens UAB „Interlux“ dokumentų autentiškumo ir juos pasirašiusių asmenų parašų tikrumo, minėtas apeliantės prašymas išreikalauti dokumentų originalus, vertintinas kaip perteklinis, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį atmetė. Vadovaudamasis analogiškais argumentais, pagrindo tenkinti minėtą prašymą neįžvelgia ir apeliacinės instancijos teismas. Dėl UAB „Interlux“ atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams

26596.

266VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Būtent perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą.

26797.

268Nagrinėjamu atveju Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkte įtvirtinta, kad siūlomi analizatoriai arba analizatorių komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą, kuri turi būti pajėgi atlikti šias funkcijas: automatinį mėginių centrifugavimą, viename cikle talpinant ne mažiau kaip 60 mėgintuvėlių (1.2.1 punktas.); mėgintuvėlių paruošimo (1.2.2 punktas); mėgintuvėlių atidarymo ir mėgintuvėlių uždarymo (1.2.3 punktas); mėgintuvėlių archyvavimo ir mėginių šaldymo (saugojimo) (1.2.4 punktas). Analizatorius arba analizatorių sistema automatiniu būdu turi atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas. Sistemos pralaidumo našumas ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą.

26998.

270Apeliantė UAB „Roche Lietuva“ tvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlyta automatinė mikroskopijos sistema Cellavision DM 9600 nėra sujungta į bendrą sistemą, be to, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jos argumentus, jog Thermo Scientific „TCAutomation“ ir Tosoh „Evoline“ yra ta pati automatizacijos sistema, kurią siūlantys du skirtingi gamintojai vadina skirtingai. Apeliantė Siemens taip pat pritaria minėtiems UAB „Roche Lietuva“ argumentams ir papildomai pažymi, kad iš UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentų visiškai neaišku, kokią tiksliai automatizacijos sistemą pasiūlė UAB „Interlux“: Thermo Scientific „TCAutomation“ ar Tosoh „Evoline“. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti UAB „Roche Lietuva“ argumentus, jog UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimo dėl sistemos našumo (ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą).

27199.

272Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Interlux“ pateikto pasiūlymo Techninės specifikacijos III dalies „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos specialieji reikalavimai“ 1.1 punkte nurodyta, kad siūloma sistema yra techniškai pajėgi atlikti visus Techninės specifikacijos IV dalyje įvardintus biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus. Sistema yra dubliuota, t. y. ją sudaro: du nauji vienodi (identiški) biocheminių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter AU680“, du nauji vienodi (identiški) imunocheminių tyrimų analizatoriai „Tosoh AIA 2000“, du nauji vienodi (identiški) hematologinių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter DxH800“, viena kraujo tepinėlių ruošimo-dažymo sistema „Beckman Coulter UniCel DxH Slidemaker Stainer“, viena nauja automatinės mikroskopijos sistema „CellaVision DM9600“. Techninės specifikacijos 1.2 punkte aiškiai nurodoma, kad analizatoriai yra sujungti į bendrą sistemą, kuri pajėgi atlikti 1.2.1–1.2.4 punktuose nurodytas funkcijas. Tai patvirtina kartu su pasiūlymu pateiktas „Tosoh Europe N.V./S.A.” 2017 m. kovo 6 d. raštas, kuriame nurodyta, kad „Evoline“ neturi įrangos sujungimą į sistemą ribojančių sąrangos ypatybių. Be to, iš kartu su pasiūlymo paaiškinimu papildomai pateikto „Evoline“ atstovų 2018 m. spalio 16 d. rašto matyti, kad „CellaVision DM 9600“ automatizuota skaitmeninės morfologijos sistema bus prijungta prie Tosoh „Evoline“ atviros automatizavimo sistemos per tarpinę programinę įrangą.

273100.

274Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1.2 punkte nebuvo nustatytas analizatorių ir kitų komponentų jungčių pobūdis: ar jungtys turi būti fizinės, ar jungtys turi būti skaitmeninės. Nagrinėjamu atveju UAB „Interlux“ siūlo automatinės mikroskopijos sistemą „Cellavision DM 9600“ ir kitas biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančias automatizuotas laboratorinės sistemos dalis sujungti į bendrą sistemą per atvirus „Evoline“ automatizacijos sprendinius, kurie sujungs „Cellavision DM 9600“ ir kitus komponentus į bendrą sistemą per atitinkamą programinę įrangą. Kaip matyti iš trečiojo asmens pateiktų rašytinių įrodymų, automatizacijos sistema „Evoline“ neturi jokių įrangos sujungimą į sistemą ribojančių sąrankos ypatybių, todėl nėra jokių kliūčių prie bendros sistemos prijungti mikroskopijos sistemą „CellaVision DM 9600“ ar kitais biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos dalis. Ekspertizės akte taip pat konstatuota, kad trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkto reikalavimą, kad analizatoriai ir analizatorių komplektai turi būti sujungti į bendrą sistemą.

275101.

276Pastebėtina, kad apeliantė UAB „Roche Lietuva“ skunde kvestionuoja atskirus trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentus, pvz., trečiojo asmens siūlomos įrangos išdėstymo schemą, kurios paskirtis nėra pačių jungčių atskleidimas, kurie negali nei paneigti, nei patvirtinti UAB „Interlux“ siūlomų sistemų sujungimo į bendrą sistemą galimybės.

277102.

278Be to, apeliantės, siekdamos įrodyti, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir Techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimo dėl sistemos našumo (ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą), skunduose be pagrindo tapatina dvi automatizacijos sistemas, t. y. gamintojo Tosoh „Evoline“ automatizacijos sistemą su gamintojo Thermofisher „TC Automatation“ automatizacijos sistema. Trečiojo asmens pasiūlymo duomenys patvirtina, kad jis ginčo Pirkime pasiūlė būtent Tosoh „Evoline“ automatizacijos sistemą, kuri negali būti tapatinama su Thermofisher „TC Automation“ automatizacijos sistema. Nors Tosoh naudoja Thermofisher „TC Automatation“ platformą kaip automatizacijos sistemos pagrindą, tačiau tai savaime nereiškia, kad minėtos dvi sistemos yra identiškos, todėl atitinkamai UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktis Pirkimo dokumentų reikalavimams turi būti vertinama ne išimtinai pagal Thermofisher „TC Automatation“ dokumentus, o pagal UAB „Interlux“ pateiktus konkretaus gamintojo dokumentus.

279103.

280Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, jog UAB „Interlux“ pasiūlyta sistema neatitiktų perkančiosios organizacijos poreikių, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia jokio objektyvaus pagrindo sutikti su apeliantėmis, kurios tvirtina, kad UAB „Interlux“ pasiūlyta automatinė mikroskopijos sistema „Cellavision DM 9600“ nėra sujungta į bendrą sistemą ir neatitinka sistemos našumo reikalavimų, įtvirtintų Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2.1 – 1.2.4 punktuose.

281104.

282Techninės specifikacijos III skyriaus 1.3.3 punkte reikalaujama, kad sistemos bendras (suminis) našumas turi būti ne mažiau kaip 200 hemotologinių tyrimų per valandą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymas atitiko šį reikalavimą, kadangi Pirkimo sąlygose nereikalaujama, jog kiekvieno hematologinio tyrimo atskirai našumas turi būti du šimtai hematologinių tyrimų, o nustato reikalavimą bendram (suminiam) našumui. Apeliantė Siemens nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, tvirtindama, kad kiekvienam hematologiniam tyrimui atskirai našumas turi būti 200 tyrimų per valandą. Tuo tarpu apeliantė UAB „Roche Lietuva“ apeliaciniame skunde šiuo aspektu nebepasisako, nors, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, taip pat kėlė šį klausimą.

283105.

284Įvertinusi Pirkimo sąlygų turinį, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su tokia ieškovės Siemens Techninės specifikacijos III skyriaus 1.3.3 punkto interpretacija. Minėtame punkte aiškiai įtvirtinta, kad sistemos bendras (suminis) našumas turi būti ne mažiau kaip 200 hematologinių tyrimų per valandą. Taigi pačiose Pirkimo sąlygose nėra reikalaujama, kad kiekvieno hematologinio tyrimo našumas atskirai būtų toks pat, t. y. kiekvienam hematologiniam tyrimui atskirai našumas turi būti 200 tyrimų per valandą.

285106.

286Vien tai, kad įsiteisėjusiame Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018, vertinant kito tiekėjo atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punktui, konstatuota, jog sistemos pralaidumo našumo (ne mažiau kaip 400 mėgintuvėlių per valandą) reikalavimas yra taikomas kiekvienai iš sistemos funkcijų, negali patvirtinti, kad ir Techninės specifikacijos III skyriaus 1.3.3 punkte reikalaujama, jog kiekvieno hematologinio tyrimo našumas turi būti ne mažiau kaip 200 tyrimų per valandą.

287107.

288Pažymėtina, kad nors pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas, tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška.

289108.

290UAB „Interlux“ kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys patvirtina, kad Pirkime pasiūlyti 2 vienodi hematologinių tyrimų analizatoriai „Beckman Coulter DxH 800“ yra pajėgūs atlikti ne mažiau kaip 200 bendrųjų kraujo tyrimų (hematologinių tyrimų) per 1 valandą. Pastebėtina, kad ši išvada patvirtinta ir ekspertizės akte.

291109.

292Techninės specifikacijos 1.4 punkte numatyta, kad sistema turi turėti mėgintuvėlių automatinę atpažinimo (preanalizės) ir rūšiavimo į atskirą padėklą, esant hemolizei, lipemijai ar krešuliui, funkciją.

293110.

294Įvertinęs į bylą pateiktus siūlomos sistemos atstovo „Tosoh“ 2017 m. kovo 6 d. ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštus, kuriais buvo paaiškinta atitinkamų mėginių aptikimo bei jų rūšiavimo tvarka sistemoje, teismas sprendė, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų 1.4 punkto reikalavimus. Tuo tarpu apeliantė Siemens skunde tvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Interlux“ siūloma įranga turi tik krešulio aptikimo funkciją, o dėl rūšiavimo į atskirą padėklą, esant hemolizei, lipemijai, funkcijos niekur nekalbama. Apeliantės teigimu, 2017 m. kovo 6 d. ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštai, kuriais rėmėsi teismas, yra tik deklaratyvūs įrangos aprašymai, kurie negali būti prilyginami techninei įrangos informacijai. Be to, apeliantei kyla abejonių dėl jų autentiškumo (raštuose yra visiškai identiškas „Tosoh“ atstovo parašas). Apeliantė UAB „Roche Lietuva“ taip pat pritaria apeliantei Siemens, nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai net nevertino, ar trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlyta įranga turi Techninės specifikacijos 1.4 punkte reikalaujamą funkciją.

295111.

296Kaip patvirtina bylos medžiaga, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė siūlomos sistemos atstovo „Tosoh“ 2017 m. kovo 6 d. ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštus, kuriuose paaiškinta atitinkamų mėginių aptikimo ir mėginių rūšiavimo tvarka UAB „Interlux“ siūlomoje sistemoje, iš kurios galima daryti išvadą, kad atitinkami mėginiai atpažįstami ir rūšiuojami į atskirus padėklus, esant hemolizei, lipemijai ar krešuliui, TCAutomation ES Flex modulyje. Šią išvadą patvirtina ir eksperto išvada.

297112.

298Teisėjų kolegija nemato jokio pagrindo, kodėl nagrinėjamu atveju gamintojo pateikta techninė įrangos informacija, kuri nepaneigta jokiais objektyviais duomenimis, neturėtų būti vadovaujamasi. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl minėtų Tosoh“ 2017 m. kovo 6 d. ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštų autentiškumo jau yra pasisakyta pirmiau, vertinant apeliantės UAB „Roche Lietuva“ apeliacinio skundo argumentus šiuo aspektu.

299113.

300Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, konstatuotina, kad perkančioji organizacija pagrįstai pripažino trečiojo asmens UAB „Interlux“ pasiūlymą atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus, todėl Kauno klinikų vykdomame atvirame konkurse „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos pirkimas“ 2018 m. lapkričio 21 d. priimtas sprendimas Nr. VPT-(1.71.)-10546, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir nuspręsta sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Interlux“, yra teisėtas ir pagrįstas. Dėl UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo vertinimo

301114.

302Patvirtinus UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimams, teisiškai nebereikšminga vertinti apeliantės UAB „Roche Lietuva“ pateikto pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms, kadangi šios tiekėjos pasiūlyta kaina yra didesnė nei UAB „Interlux“, todėl net ir tuo atveju, jeigu UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas būtų pripažintas atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus, tai nesukeltų jokių realių teisinių pasekmių. Dėl bylos procesinės baigties

303115.

304Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ieškovių UAB ,,Roche Lietuva“ ir Siemens apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl ieškinių skundai atmestini, o Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

305116.

306Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas.

307117.

308Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, tiek ieškovės UAB ,,Roche Lietuva“, tiek ieškovės Siemens apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

309118.

310Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Interlux“ už atsiliepimų į ieškovių apeliacinius skundus parengimą patyrė 5 747,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias prašo priteisti iš apeliančių. Trečiasis asmuo nurodo, kad jam turėtų būti priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kadangi byloje nagrinėjamas specifinis, didelės apimties ginčas.

311119.

312Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

313120.

314Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

315121.

316Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsiliepimą į apeliacinius skundus rengė advokatas, atstovavęs trečiajam asmeniui ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, į tai, kad dauguma atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentų jau buvo išsakyti ankstesniuose bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pateiktuose procesiniuose dokumentuose, bei į tai, kad ginčas nors yra didelės apimties, tačiau nekeliami sudėtingi teisės taikymo klausimai, trečiojo asmens UAB „Interlux” prašomos priteisti už atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą patirtos bylinėjimosi išlaidos vertintinos kaip pernelyg didelės, nebūtinos ir akivaizdžiai viršijančios Rekomendacijų nustatytus dydžius. Įvertinus tai, kad atsiliepimas buvo rengtas į du apeliacinius skundus, kurių argumentai skiriasi, priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 400 Eur. Minėtos bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui priteistinos lygiomis dalimis iš ieškovių UAB „Roche Lietuva“ ir Siemens.

317122.

318Atsakovė Kauno klinikos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikė ir jų priteisti neprašo.

319Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

320Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

321Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“ (j. a. k. 110608112) iš ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ (j. a. k. 300089404) ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo (j. a. k. 304060364) lygiomis dalimis 2 400 Eur (du tūkstančius keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvienos po 1 200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų), bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Roche Lietuva“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2017 m. birželio 23... 10. 3.... 11. Ieškovė tvirtino, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino, jog... 12. 4.... 13. Taip pat ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai... 14. 5.... 15. Be to, ieškovė nesutiko su atsakovės sprendimu, kad trečiojo asmens UAB... 16. 6.... 17. Ieškovė Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (toliau – ir Siemens) taip... 18. 7.... 19. Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlymo atmetimas Pirkime yra ginčijamas kitoje... 20. 8.... 21. Ieškovės įsitikinimu, UAB „Interlux“ pasiūlytas hematologinių tyrimų... 22. 9.... 23. Taip pat ieškovė teigė, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir... 24. 10.... 25. Dublike ieškovė Siemens taip pat nurodė, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas... 26. II.... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 11.... 29. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. sprendimu ieškovių ieškinius... 30. 12.... 31. Vertindamas UAB „Interlux“ pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų... 32. 13.... 33. Įvertinęs minėtus įrodymus, teismas darė išvadą, kad UAB „Interlux“... 34. 14.... 35. Teismo vertinimu, patikslindama savo pasiūlymo Techninės specifikacijos 1.2... 36. 15.... 37. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Interlux“ pasiūlė „Evoline“... 38. 16.... 39. Spręsdamas dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų... 40. 17.... 41. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų... 42. 18.... 43. Teismas nenagrinėjo ieškovės Siemens argumentų dėl trečiojo asmens UAB... 44. 19.... 45. Teismas sprendė, jog, patvirtinus UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį... 46. 20.... 47. Teismas netenkino ieškovės UAB „Roche Lietuva“ prašymo išreikalauti iš... 48. 21.... 49. Remdamasis iš esmės analogiškais argumentais, teismas netenkino ir... 50. III.... 51. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 52. 22.... 53. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašo Kauno apygardos... 54. 22.1.... 55. Remdamasis išimtinai tik trečiojo asmens pateiktais raštais, pirmosios... 56. 22.2.... 57. Remdamasis išimtinai tik UAB „Interlux“ pateiktais gamintojo „Tosoh... 58. 22.3.... 59. Teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš UAB „Interlux“ visus... 60. 22.4.... 61. Apeliantė palaiko pirmosios instancijos teismui pateiktus savo argumentus dėl... 62. 23.... 63. Apeliaciniame skunde ieškovė Siemens prašo Kauno apygardos teismo 2019 m.... 64. 23.1.... 65. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atidėti 2019 m. kovo 13... 66. 23.2.... 67. Bylos eigoje ieškovė pateikė teismui argumentus ir dėl trečiojo asmens... 68. 23.3.... 69. Leidus UAB „Interlux“ patikslinti savo pasiūlymą Techninės... 70. 23.4.... 71. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nurodė, jog siūlė automatizacijos... 72. 23.5.... 73. Lietuvos apeliacinio teismo procesiniame sprendime civilinėje byloje... 74. Nr. e2A-914-180/2018 yra pasisakyta dėl Pirkimo sąlygų Techninės... 75. 23.6.... 76. UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.4 punkto... 77. 23.7.... 78. UAB „Interlux“ pasiūlymas neatitinka ir Techninės specifikacijos III... 79. 23.8.... 80. UAB „Interlux“ nepagrįstai įrodinėjo savo pasiūlymo atitiktį... 81. 24.... 82. Atsakovė VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno... 83. 24.1.... 84. Atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą, UAB „Interlux“... 85. 24.2.... 86. Apeliančių argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties... 87. 24.3.... 88. Kitoje byloje nagrinėjant Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1.2... 89. 24.4.... 90. Įrodinėdama pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.4... 91. 24.5.... 92. Ieškovės Siemens nurodyta byla, kurioje buvo nagrinėjama jos pasiūlymo... 93. 24.6.... 94. Teismo aktyvumas viešųjų pirkimų bylose nėra neribotas, o tiekėjų... 95. 24.7.... 96. Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu nepažeidė ieškovių... 97. 24.8.... 98. Apeliančių argumentai dėl tekstų vertimų formos trūkumų yra... 99. 25.... 100. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ atsiliepime į ieškovių apeliacinius... 101. 25.1.... 102. Bylos dalis dėl ieškovės Siemens argumentų dėl trečiojo asmens UAB... 103. 25.2.... 104. 2019 m. kovo 7 d. išviešinus visą trečiojo asmens pasiūlymą, ieškovės... 105. 25.3.... 106. Apeliančių argumentai, susiję su UAB „Interlux“ pasiūlymo dokumentų... 107. 25.4.... 108. „Tosoh Europe N.V./S.A.“ naudoja „Thermofisher TCAutomation“ platformą... 109. 25.5.... 110. UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.2 punktui... 111. 25.6.... 112. Teikdamas paaiškinimus, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ nepakeitė savo... 113. 25.7.... 114. UAB „Interlux“ kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys patvirtina,... 115. 25.8.... 116. Įrodinėdama pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos III skyriaus 1.4... 117. 25.9.... 118. UAB „Interlux“ pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 1.9 punkto... 119. 25.10.... 120. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ apeliaciniame skunde turėjo nurodyti visus... 121. Teisėjų kolegija... 122. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 123. 26.... 124. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 125. 27.... 126. Trečiasis asmuo UAB „Interlux“ su atsiliepimu į apeliacinius skundus... 127. 28.... 128. CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus... 129. 29.... 130. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo pirmiau minėtus rašytinius... 131. 30.... 132. Apeliantė UAB „Roche Lietuva“ 2019 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos... 133. 31.... 134. Įvertinusi tai, kad apeliantės UAB „Roche Lietuva“ pateiktos išvados yra... 135. 32.... 136. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo paskirta... 137. 33.... 138. CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekdamas išsiaiškinti... 139. 34.... 140. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad konkretūs faktiniai duomenys,... 141. Nr. 3K-3-54/2009; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 142. 35.... 143. Taigi, nesivadovauti byloje esančiu, teismo nutartimi paskirtos ekspertizės... 144. 36.... 145. Detalizuodama savo poziciją dėl poreikio skirti pakartotinę ekspertizę,... 146. 37.... 147. Nors ir sutiktina su apeliantėmis, kad ekspertizės aktas nevisiškai atitinka... 148. 38.... 149. Teisėjų kolegijos nuomone, iš ekspertizės turinio negalima daryti išvados,... 150. 39.... 151. Atmestini kaip nepagrįsti ir argumentai dėl ekspertizę atlikusio eksperto... 152. 40.... 153. Teisėjų kolegijos vertinimu, ekspertizės aktas yra pakankamai išsamus,... 154. 41.... 155. CPK 219 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad teismas gali paskirti... 156. 42.... 157. Nagrinėjamoje byloje nenustačius CPK 219 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų... 158. 43.... 159. Atsakovė VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno... 160. 44.... 161. Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. VPT-(1.71)-8180 UAB... 162. 45.... 163. Išnagrinėjęs UAB „Interlux“ ieškinį, Kauno apygardos teismas 2018 m.... 164. 46.... 165. Atsakovė Kauno klinikos 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-8569... 166. 47.... 167. Atsakovė Kauno klinikos skundžiamu 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr.... 168. 48.... 169. Nesutikdami su perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu... 170. 49.... 171. Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų turinio matyti, kad... 172. 50.... 173. Kadangi ginčo Pirkimas paskelbtas 2017 m. birželio 23 d., jam taikytinos... 174. 51.... 175. Ieškovė Siemens apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m.... 176. 52.... 177. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ieškovė... 178. 53.... 179. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.)... 180. 54.... 181. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo... 182. 55.... 183. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą... 184. 56.... 185. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju argumentai dėl UAB... 186. 57.... 187. Ieškovė Siemens apeliuoja į tai, kad, rengdama pretenziją ir ieškinį, ji... 188. 58.... 189. Tiesa, įstatymų leidėjas yra numatęs išimčių ieškinio turiniui,... 190. 59.... 191. Atsižvelgdama į tai, kad apeliantei su trečiojo asmens pasiūlymo esminėmis... 192. 60.... 193. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys, kad, kai UAB... 194. 61.... 195. Kiek tai susiję su UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktimi Techninės... 196. 62.... 197. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 198. 63.... 199. Pasisakyti šiuo aspektu neįžvelgia pagrindo ir apeliacinės instancijos... 200. 64.... 201. Trečiojo asmens UAB „Interlux“ prašymas bylos dalį dėl ieškovės... 202. 65.... 203. CPK 293 straipsnio 2 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu... 204. 66.... 205. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju šis bylos ar jos dalies nutraukimo... 206. Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“... 207. 67.... 208. Taigi, šiuo atveju Siemens bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme... 209. 68.... 210. Apeliantė Siemens skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 211. 69.... 212. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės tiek ieškiniuose, tiek dublikuose... 213. 70.... 214. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nesutikti su minėta... 215. 71.... 216. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad, nors ir yra apeliuojama į laiko trūkumą... 217. 72.... 218. Ieškovės Siemens apeliaciniame skunde nurodoma, kad, leidus UAB... 219. 73.... 220. Pagal Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punktą siūlomi analizatoriai... 221. 74.... 222. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Interlux“ Pirkimui pateikto pasiūlymo... 223. 75.... 224. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, nors UAB... 225. 76.... 226. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad, patikslindamas savo pasiūlymo... 227. 77.... 228. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad reikalavimai, kuriuos... 229. 78.... 230. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali... 231. 79.... 232. Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad Direktyvos 2004/18 2 straipsniu... 233. 80.... 234. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės... 235. 81.... 236. Taigi, tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų)... 237. 82.... 238. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos... 239. 83.... 240. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad tai, jog pirminiame UAB... 241. 84.... 242. Be to, pastebėtina ir tai, kad atsakovė visiems ginčo Pirkimo dalyviams,... 243. 85.... 244. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes minėtos kasacinio teismo praktikos... 245. 86.... 246. Kadangi tiek ieškovė Siemens, tiek ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kelia... 247. 87.... 248. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ apeliaciniame skunde taip pat prašo Kauno... 249. 88.... 250. Apeliantė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą, teigdama, kad,... 251. 89.... 252. Kadangi kvestionuojamas trečiojo asmens būtent su pasiūlymu perkančiajai... 253. 90.... 254. Apeliantės teigimu, trečiojo asmens pateiktuose gamintojų dokumentuose... 255. 91.... 256. Iš bylos medžiagos matyti, kad gamintojo „Tosoh“ raštus pasirašė P.... 257. 92.... 258. Apeliantės abejonės dėl atitinkamų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą... 259. 93.... 260. Tuo tarpu nurodomas aspektas dėl vertėjų verslo liudijimų galiojimo yra... 261. 94.... 262. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ skunde tvirtina, kad, neišreikalaudamas... 263. 95.... 264. Atsižvelgiant į pirmiau padarytas išvadas dėl apeliantės abejonių dėl... 265. 96.... 266. VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar... 267. 97.... 268. Nagrinėjamu atveju Techninės specifikacijos III skyriaus 1.2 punkte... 269. 98.... 270. Apeliantė UAB „Roche Lietuva“ tvirtina, kad trečiojo asmens UAB... 271. 99.... 272. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Interlux“ pateikto pasiūlymo... 273. 100.... 274. Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1.2 punkte nebuvo nustatytas... 275. 101.... 276. Pastebėtina, kad apeliantė UAB „Roche Lietuva“ skunde kvestionuoja... 277. 102.... 278. Be to, apeliantės, siekdamos įrodyti, kad UAB „Interlux“ pasiūlymas... 279. 103.... 280. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad byloje nėra jokių... 281. 104.... 282. Techninės specifikacijos III skyriaus 1.3.3 punkte reikalaujama, kad sistemos... 283. 105.... 284. Įvertinusi Pirkimo sąlygų turinį, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo... 285. 106.... 286. Vien tai, kad įsiteisėjusiame Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d.... 287. 107.... 288. Pažymėtina, kad nors pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos... 289. 108.... 290. UAB „Interlux“ kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys patvirtina,... 291. 109.... 292. Techninės specifikacijos 1.4 punkte numatyta, kad sistema turi turėti... 293. 110.... 294. Įvertinęs į bylą pateiktus siūlomos sistemos atstovo „Tosoh“ 2017 m.... 295. 111.... 296. Kaip patvirtina bylos medžiaga, trečiasis asmuo UAB „Interlux“ pateikė... 297. 112.... 298. Teisėjų kolegija nemato jokio pagrindo, kodėl nagrinėjamu atveju gamintojo... 299. 113.... 300. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, konstatuotina,... 301. 114.... 302. Patvirtinus UAB „Interlux“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų Techninės... 303. 115.... 304. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ieškovių UAB ,,Roche... 305. 116.... 306. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 307. 117.... 308. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, tiek ieškovės UAB ,,Roche... 309. 118.... 310. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB... 311. 119.... 312. Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę... 313. 120.... 314. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas atsižvelgia į... 315. 121.... 316. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad... 317. 122.... 318. Atsakovė Kauno klinikos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių... 319. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 320. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 321. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Interlux“ (j....