Byla 1A-134-511-2013
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo L. M. pripažino kalta padarius nusikaltimą numatytą:

1Procesinio sprendimo kategorija

2Panevėžys

31.2.14.5.3;2.4.8.

4Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Eligijaus Gladučio, teisėjų Valdo Petro Meidaus ir Evaldo Vanago,

5sekretoriaujant Astai Railaitei,

6dalyvaujant:

7prokurorui R. J. ,

8gynėjui advokatui V. K. ,

9nuteistajai L. M. ,

10viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios L. M. ir vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R. J. apeliacinius skundus dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo L. M. pripažino kalta padarius nusikaltimą numatytą:

11BK 260 str. 1 d. ir paskyrė bausmę – laisvės atėmimą 2 metams.

12BK 259 str. 2 d. ir paskyrė bausmę – areštą 40 parų.

13Pagal BK 302 str. 1 d. L. M. išteisino jai nepadarius šios veikos.

14Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. ir 5 d. 2 p., paskirtos bausmės pagal BK 260 str. 1 d. ir 259 str. 2 d. subendrintos apėmimo būdu, paskiriant 2 metus laisvės atėmimo atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo L. M. sulaikymo dienos.

15Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2011-08-12 iki 2011-10-14.

16Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir M. Ž. , tačiau jo nuteisimo dalyje nuosprendis neskundžiamas.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

18L. M. 2011-08-12, apie 20 val. 20 min., kelyje Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys, Panevėžio rajone, prie kelio ženklo žyminčio Liūdynės gyvenvietės pradžią, turėdama tikslą platinti, iš tyrimo metu nenustatyto asmens įsigijo 3,595 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurį nuosavu automobiliu Citroen-Xantia, valst. Nr. ( - ) parsigabeno į Anykščius ir neteisėtai laikė savo rankinėje D. U. bute, esančiame Anykščiuose, Ramybės g. 16-304. Tuo pat metu ir ten pat be tikslo platinti neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinių medžiagų - 0,05 g kanapių ir jų dalių. Tą pačią dieną apie 21 val. 15 min. Anykščiuose, Ramybės g. 16 namo laiptinėje, pardavė M. Ž. ir taip realizavo 0,170 g. narkotinės medžiagos – metamfetamino.

19L. M. išteisinta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 302 str. 1 d., t.y. kad 2011 metų liepos mėnesio pabaigoje, Anykščiuose, tikslus laikas ir vieta nenustatyti, paskolindama 45 Lt, kaip užstatą iš D. A. paėmė ir neturėdama teisėto pagrindo įgijo asmens dokumentą – D. A. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę Nr. 12191760, kurią laikė savo rankinėje iki 2011 m. rugpjūčio 12 d.

20Apeliaciniu skundu vyriausiojo prokuroro pavaduotojas R. J. prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2012-12-20 nuosprendžio dalį, kuriuo L. M. išteisinta pagal BK 302 str. 1 d. ir priimti L. M. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, pripažįstant ją kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 302 str. 1 d., ir paskirti 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d. paskirtas bausmes subendrinti prie griežtesnės bausmės pridėti švelnesnę ir L. M. skirti galutinę subendrintą bausmę - 2 m. 3 mėn. laisvės atėmimo, laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Nurodo, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai padarė išvadą apie tai, kad svetimo asmens dokumento negrąžinimas savininkui žmonių tarpusavio bendravime yra suprantamas elgesys ir svetimo dokumento - asmens tapatybės kortelės- neteisėtas laikymas pats savaime neįrodo kaltinamosios tyčios dėl šio konkretaus dokumento įgijimo ir laikymo. Teismas, priimdamas sprendimą pagal šį kaltinimą L. M. išteisinti, nepagrįstai padarė išvadą, kad svetimo asmens dokumento laikymas, neturint tikslo jo panaudoti nusikalstamiems tikslams, jeigu nustatyta, kad nėra jo neteisėto įgijimo sudėties, neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Tačiau pats faktas, kad asmuo neturėdamas jokio teisėto pagrindo įgijo, gabeno ar laikė svetimą fizinio asmens dokumentą užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal BK 302 str. 1 d., nepriklausomai nuo to kokie yra dokumento įgijimo, gabenimo ar laikymo tikslai bei laikotarpis. BK 302 str. 1 d. dispozicijoje nėra nurodytas koks nors svetimo fizinio asmens dokumento neturint teisėto pagrindo įgijimo, gabenimo ar laikymo tikslas.

21Apeliaciniu skundu L. M. prašo Anykščių rajono apylinkės teismo nuosprendį panaikinti ir priėmus naują nuosprendį sušvelninti paskirtas bausmes: pagal BK 260 str. 1 d., taikant BK 54 str. 3 d. skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu: pagal BK 259 str. 2 d. skirti švelnesnę už areštą bausmę ir bausmes subendrinus, skirti galutinę subendrintą bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde taip pat nurodo, jog iš pranešimo apie įtarimą neaišku kuriais konkrečiais veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 259 str. 1 d., o kuriais - BK 260 str. 1 d. , neaišku dėl kurios dalies narkotinės medžiagos dalies jos veika kvalifikuojama pagal BK 259 str. 1 d., o dėl kurios tokios medžiagos dalies - pagal BK 260 str. 1 d. Toks pranešimo apie įtarimą surašymas prieštarauja BPK 187 str. 1 d. reikalavimui nurodyti nusikalstamą veiką ir baudžiamąjį įstatymą, numatantį būtent tą nusikalstamą veiką. Pranešimo apie įtarimą turinys buvo perkeltas ir į ikiteisminio tyrimo pabaigoje surašytą kaltinamąjį aktą, todėl kaltinamasis aktas buvo surašytas taip pat pažeidžiant baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus. Toks kaltinamojo akto turinys, kuriame vienai ir tai pačiai veikai, aprašytai kaltinamajame akte, nurodomi prieštaringi baudžiamieji įstatymai suvaržo kaltinamo asmens teises žinoti kuo konkrečiai jis kaltinamas. Atitinkamai ir teismo nuosprendyje neįvykdyti BPK 305 str. 1 d. 1 p. reikalavimai dėl nusikalstamų veikų aprašymo. Nuteistoji taip pat nurodo, jog nenustačius jokių jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, įvertinus atsakomybę lengvinančią aplinkybę kartu su kitomis asmenybę apibūdinančiomis aplinkybėmis, buvo pagrindas jos atžvilgiu taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas ir skirti už sunkaus tyčinio nusikaltimo padarymą švelnesnę, nei sankcijoje numatyta, bausmę. Nurodo, kad viena augina ir išlaiko nepilnametį sūnų, kuriam paauglystės amžiuje itin svarbus ryšys su motina. Dėl to netgi minimalios įstatymo sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas, atsižvelgus į jos elgesį, atsakomybe lengvinančią aplinkybę, jos ryšį su vaiku ir vaiko interesus, prieštarauja teisingumo principui. Prašo atsižvelgti į teismų praktiką taikant BK 54 str. 3 d. kasacinėje byloje Nr. 2K-328/2009. Taip pat nurodo, jog neteisingai buvo paskirta bausmė ir pagal BK 259 str. 2 d. Esant tik lengvinančiai aplinkybei ir nesant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, pagal jos asmenybę apibūdinčius duomenis, jai nrturėjo būti skirta griežčiausia bausmės rūšis iš įstatymo sankcijoje numatytų keleto alternatyvių bausmių.

22Nuteistoji L. M. ir jos gynėjas prašė nuteistosios apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroro skundą atmetsti. Prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistosios skundą atmesti.

23Nuteistosios L. M. skundas tenkintinas dalinai, prokuroro skundas atmestinas. Dėl prokuroro skundo

24Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad kaltinime nurodytą asmens tapatybės kortelę L. M. įgijo nesant teisėto pagrindo, todėl už šių dokumentų įgijimą ir laikymą L. M. turi būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo ji būtų pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 302 str. 1 d.

25Nusikaltimo, numatyto BK 302 str. 1 d., objektyvusis požymis – veika – apibūdinama aktyviais veiksmais: dokumento pagrobimas, neturint teisėto pagrindo, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ar realizavimas. Veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia.

26Liudytojas D. A. patvirtino L. M. nurodytas aplinkybes, kad savo asmens tapatybės kortelę pas L. M. jis paliko savo noru kaip skolos užstatą. Kadangi jis skolos L. M. negrąžino, tai dokumento iš L. M. nepasiėmė. Taigi, asmuo, kuriam buvo išduota ši asmens tapatybės kortelė, savo asmens dokumentą pats paliko pas L. M. , žinojo, kur šis dokumentas yra, tačiau jo neatsiėmė. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų patvirtinančių, kad D. A. būtų reikalavęs L. M. jo tapatybės kortelę grąžinti, o L. M. tai padaryti būtų atsisakiusi. Taip pat byloje nėra duomenų, jog priėmusi D. A. asmens tapatybės kortelę kaip užstatą, L. M. turėjo tyčią šį svetimą asmens dokumentą įgyti, juo disponuoti ir tą būtų dariusi. Atsakomybę už asmens dokumento paėmimą kaip užstato, numato ATPK 204 str. Todėl, kolegijos nuomone, apylinkės teismas L. M. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 302 str. 1 d., išteisino teisingai, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. L. M. veiksmuose yra ATPK 204 str. numatyto administracinio teisės pažeidimo požymiai. Dėl nuteistosios L. M. skundo

27BPK 219 str. 3 p. numato, jog kaltinamajame akte greta kitų aplinkybių turi būti išdėstytas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Kaltinamajame akte L. M. buvo kaltinama pagal BK 259 str. 1 d. bei pagal 260 str. 1d., tačiau nebuvo aprašyta veika, atitinkanti BK 259 str. požymius dėl disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, neturint tikslo platinti. Teisėjų kolegijos nuomone, toks kaltinamasis aktas neatitiko BPK 219 str. reikalavimo tinkamai aprašyti veiką, ir, gavus šią bylą teisme, pagal BPK 323 str. 3 p. ir 234 str. 2 d. buvo pagrindas bylą grąžinti prokurorui. BPK 326 str. 1 d. 5 p. numato, jog apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 str. reikalavimų, panaikina nuosprendį ir bylą perduoda prokurorui, kai minėta aplinkybė trukdo nagrinėti bylą. Tačiau atsižvelgtina, jog byla iš esmės yra išnagrinėta. Apylinkės teismas aiškinosi ir nustatė, kurią dalį narkotinių priemonių L. M. įgijo ir disponavo savo reikmėms, o kurią platinimui. Byloje yra pakankamai duomenų konstatuoti, jog nuteistoji L. M. , turėdama tikslą platinti įgijo, gabeno ir laikė 3,595 gr. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o neturėdama tikslo platinti - 0,05 g kanapių ir jų dalių. Šias aplinkybes L. M. pripažįsta, ir šios aplinkybės yra nustatytos būtent iš pačios kaltinamosios parodymų. Padarytų veikų apimties ir jų kvalifikavimo atitinkamai pagal BK 260 str. 1 d. ir BK 259 str. 2 d. nuteistoji neginčija, jokių su tuo susijusių aplinkybių papildomai ištirti neprašo, bylos grąžinti prokurorui taip pat neprašo, prašo jai skirti pagal BK 259 str. 2d. ir 260 str. 1d. švelnesnes bausmes. Nors skunde nurodoma, jog toks kaltinamojo akto turinys, kuriame vienai ir tai pačiai veikai, nurodomi skirtingi baudžiamieji įstatymai, suvaržo kaltinamo asmens teises žinoti kuo konkrečiai jis kaltinamas, tačiau pažymėtina, jog L. M. teismo posėdyje teigė, jog ji kuo kaltinama supranta. Todėl apygardos teismas laiko, jog dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje - kai kaltinimo apimtis, veikų faktinių aplinkybių nustatymas ir kvalifikavimas apeliantei žinomas, suprantamas ir nėra ginčijamas, grąžinti bylą prokurorui nebėra pakankamo pagrindo, tai tik užvilkintų procesą. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog BPK 305 str. 1 d. 1 p. numato, kad apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstoma: įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Teismų praktikoje visos šios aplinkybės aprašomos nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje. Apylinkės teismas nustatė ir nuosprendyje, aptardamas veikų kvalifikavimą, pasisakė, jog nuteistoji, turėdama tikslą platinti, įgijo, gabeno ir laikė 3,595 gr. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o neturėdama tikslo platinti - 0,05 g kanapių ir jų dalių, tačiau nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje paliko kaltinamajame akte netinkamai išdėstyto kaltinimo formuluotę, kur visos šios medžiagos nurodytos kaip įgytos turint tikslą jas platinti. Tokiu būdu viena teismo nuosprendžio dalis prieštarauja kitai daliai, o toks nuosprendis negali būti laikomas pagrįstu ir teisingu. Šis prieštaravimas laikytinas esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, todėl skundžiamas nuosprendis dalyje dėl L. M. nuteisimo pagal BK 260 str. 1d. ir BK 259 str. 2 d. panaikintinas ir ištaisant klaidą šioje dalyje priimtinas naujas nuosprendis ( BPK 329 str. 4 p.).

28Skiriant L. M. bausmes, teisėjų kolegija vadovaujasi visuma aplinkybių, apibūdinančių padarytas veikas ir kaltinamosios asmenybę, teisingai nustatytomis apylinkės teismo: L. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Padarė baigtas, tyčines veikas- vieną sunkų nusikaltimą ir vieną baudžiamąjį nusižengimą. BK 260 str. 1 d. numatyta veika padaryta dėl savanaudiškų paskatų. L. M. neteista, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, dirba, psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų kabinetų įskaitoje neregistruota, išsituokusi, viena augina sūnų, gimusį 1997 metais. Taikyti L. M. BK 54 str. 3 d. ir skirti švelnesnę bausmę, nei numatyta BK 260 str. 1d. sankcijoje, ko prašoma jos skunde, nėra pagrindo. BK 54 str. 3 d. nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje esančių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismų praktikoje BK 54 str. 3 d. gali būti taikomas esant išimtinėms aplinkybėms (kasacinės nutartys Nr. 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt.). Aplinkybės, kurios, apeliantės nuomone, jai leistų taikyti BK 54 str. 3 d. (teigiamai charakterizuojama, išsituokusi viena augina sūnų, gimusį 1997metais, ir tai pažeistų vaiko interesus), teisėjų kolegijos nuomone nelaikytinos išimtinėmis ir jų lyginamoji reikšmė nėra didesnė už aplinkybių, susijusių su padarytos nusikalstamos veikos pavojingumu - disponavimu psichotropinėmis medžiagomis, jas parduodant kitims asmenims. Tai neleidžia teigti, jog sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas L. M. prieštarautų teisingumo principui. Pažymėtina, jog apeliaciniame skunde nurodytoje kasacinės nutarties 2K-328/2009 aplinkybės, reikšmingos skiriant bausmes, nėra visai tapačios. Nenustačius pagrindo taikyti L. M. BK 54 str. 3 d., įvertinus visumą jos asmenybę ir padarytas veikas apibūdinančų aplinkybių, labiau atsižvelgus į jos asmenybę, esamus socialinius ryšius, pagal BK 260 str. 1 d. jai taikytina minimali sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė; taip pat atsižvelgus į bylos duomenis apie L. M. polinkį vartoti narkotines medžiagas, pagal BK 259 str. 2 d. skiriama arešto bausmė, tačiau artimesnė sankcijos minimumui bei galutinė, subendrinta apimant, laisvės atėmimo bausmė.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 4 d.,

Nutarė

30Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį dalyje dėl L. M. nuteisimo pagal BK 260 str. 1 d. ir BK 259 str. 2 d. panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

31L. M. pripažinti kalta pagal BK 260 str. 1 d. ir nubausti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

32L. M. pripažinti kalta pagal BK 259 str. 2 d. ir nubausti areštu 40 (keturiasdešimt) parų.

33Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. ir 5 d. 2 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą bausmę 2 metus laisvės atėmimo.

34Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Procesinio sprendimo kategorija... 2. Panevėžys... 3. 1.2.14.5.3;2.4.8.... 4. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 5. sekretoriaujant Astai Railaitei,... 6. dalyvaujant:... 7. prokurorui R. J. ,... 8. gynėjui advokatui V. K. ,... 9. nuteistajai L. M. ,... 10. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 11. BK 260 str. 1 d. ir paskyrė bausmę – laisvės atėmimą 2 metams.... 12. BK 259 str. 2 d. ir paskyrė bausmę – areštą 40 parų.... 13. Pagal BK 302 str. 1 d. L. M. išteisino jai nepadarius šios veikos.... 14. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. ir 5 d. 2 p., paskirtos bausmės pagal BK... 15. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo ir suėmimo laikas nuo... 16. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir M. Ž. , tačiau jo nuteisimo dalyje... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 18. L. M. 2011-08-12, apie 20 val. 20 min., kelyje... 19. L. M. išteisinta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 302 str. 1 d., t.y.... 20. Apeliaciniu skundu vyriausiojo prokuroro pavaduotojas R. J. prašo panaikinti... 21. Apeliaciniu skundu L. M. prašo Anykščių rajono apylinkės teismo... 22. Nuteistoji L. M. ir jos gynėjas prašė nuteistosios apeliacinį skundą... 23. Nuteistosios L. M. skundas tenkintinas dalinai, prokuroro skundas... 24. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras... 25. Nusikaltimo, numatyto BK 302 str. 1 d., objektyvusis požymis – veika –... 26. Liudytojas D. A. patvirtino L. M. nurodytas aplinkybes, kad savo asmens... 27. BPK 219 str. 3 p. numato, jog kaltinamajame akte greta kitų aplinkybių turi... 28. Skiriant L. M. bausmes, teisėjų kolegija vadovaujasi visuma aplinkybių,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį dalyje... 31. L. M. pripažinti kalta pagal BK 260 str. 1 d. ir nubausti laisvės atėmimu 2... 32. L. M. pripažinti kalta pagal BK 259 str. 2 d. ir nubausti areštu 40... 33. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. ir 5 d. 2 p., paskirtas bausmes subendrinti... 34. Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą....