Byla e2-649-980/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, sekretoriaujant Danguolei Bielskutei, dalyvaujant ieškovo Lindorff Oy atstovei Ingridai Jurkienei, atsakovei T. M., vertėjai Svetlanai Agafanovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lindorff Oy, veikiančios per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovei T. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 332,34 Eur skolą, 121,44 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-03-09 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ ir T. M. buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovei perdavė naudotis ir valdyti jos pasirinktas prekes (plastikinius langus), už kurias pradiniam kreditoriui atsakovė turėjo mokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal Sutartyje nustatytą įmokų mokėjimo grafiką. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2009-02-25. Atsakovė tinkamai nevykdė pagal išperkamosios nuomos sutartį prisiimtų įsipareigojimų – mokėti mėnesines įmokas po 123,12 Eur, todėl kredito davėja vienašališkai nutraukė vartojimo sutartį, atsakovė pradiniam kreditoriui liko skolinga 332,34 Eur. 2011-02-02 pirminiam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ ir Lindorff Oy sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, reikalavimo teisė dėl 332,34 Eur skolos išieškojimo iš T. M. perėjo naujajam kreditoriui Lindorff Oy.

3Atsakovė T. M. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, savo skolinius įsipareigojimus ji įvykdė, visas įmokas sumokėjo ir prideda atliktus mokėjimus patvirtinančius dokumentus, todėl ieškovo teikiamas reikalavimas dėl nesumokėtų įmokų ir priskaičiuotų delspinigių yra nepagrįstas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad iš pradinio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisių prikimo-pardavimo sutartimi įsigijo reikalavimo teisę į T. M. dėl 332,34 Eur dydžio skolos. Papildomai paaiškino, kad atsakovei buvo suteiktas vartojimo kreditas, kurį atsakovė turėjo grąžinti kiekvieną mėnesį atlikdama mokėjimus iki einamojo mėnesio 25 dienos sumokant po 123,12 Eur įmokas. Kadangi atsakovė įmokas atliko pradelsdama kredito sutarties mokėjimo grafike numatytus įmokų mokėjimo terminus, pagal sutarties sąlygas jai buvo skaičiuojami delspinigiai, todėl, vadovaujantis sutarties sąlygomis, vėlesniais mokėjimais sumokėtos sumos buvo paskirstomos pirmiausiai dengiant priskaičiuotų delspinigių sumą, o likusia įmokos suma dengiama pagrindinė skola. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovė iš viso sumokėjo pradiniam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ 4868,88 Lt (1410,12 Eur), iš kurių 1321,79 Lt (382,82 Eur) buvo skirta padengti priskaičiuotus delspinigius ir 3547,09 Lt (1027,31 Eur) skirta pagrindinei skolos sumai padengti, tokiu būdu buvo padengta visi priskaičiuoti delspinigiai, tačiau liko nesumokėta 332,34 Eur pagrindinės skolos.

5Teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, nurodė, jog yra sumokėjusi visą skolą ir kiekvieną mėnesį atliko nurodyto dydžio mokėjimus. Papildomai paaiškino, jog gali būti, kad ne visus mokėjimus ji atliko nustatytą mėnesio dieną ir pavėlavo, tačiau sutarties sudarymo metu niekas jai nepaaiškino, jog net už vieną uždelstą dieną bus skaičiuojami delspinigiai. Nurodė, jog dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės ji nesuprato, kokią sumą ji sumokėjo langų pardavėjui iš karto, o kokiai būtent sumai buvo taikomas lizingas, o apie delspinigius jai niekas nebuvo paaiškinęs.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2006-03-09 atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 603438686, pagal kurią bankas atsakovei suteikė 3560,00 Lt (1031,05 Eur) kreditą plastikiniams langams įsigyti. Nurodytą kreditą atsakovė įsipareigojo periodinėmis įmokomis grąžinti ieškovui iki 2009-02-25, kas mėnesį mokėdama pagal patvirtintą grafiką. Nustatyta, jog iš viso atsakovė turėjo grąžinti pradiniam kreditoriui 4694,58 Lt (1359,64 Eur). Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, jog atsakovė nevykdė pagal kredito sutartį prisiimtų įsipareigojimų mokėti ieškovui mėnesines įmokas nustatytais terminais, (buvo mėnesių kai įmoką sumokėdavo tik kitą mėnesį) ir tvarka todėl pradinis kreditorius, remdamasi sutarties 11.1 punktu skaičiavo 0,2 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tarp šalių sudarytos sutarties 2.4 punkte numatyta, kad atliekant mokėjimus pagal sutartį, pirmiausiai sumokami delspinigiai, baudos, toliau palūkanos, kiti mokesčiai ir tik po to dengiama nepadengta skolos dalis. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė iš viso sumokėjo pradiniam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ 4868,88 Lt (1410,12 Eur), iš kurių 1321,79 Lt (382,82 Eur) buvo skirta padengti priskaičiuotus delspinigius ir 3547,09 Lt (1027,31 Eur) skirta pagrindinei skolos sumai padengti, tokiu būdu, buvo padengta visa delspinigių suma, tačiau liko nesumokėta 332,34 Eur pagrindinės skolos suma. 2011-02-02 pradiniam kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ ir naujajam kreditoriui Lindorff Oy sudarius reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį, reikalavimo teisė į T. M. dėl 332,34 Eur skolos perėjo naujajam kreditoriui Linfdorff Oy.

8Ginčas tarp šalių kilo dėl to, jog atsakovė manė mokanti kas mėnesines įmokas ir negalinti būti skolinga, tuo tarpu pradinis kreditorius skaičiavo palūkanas už pavėluotus mokėjimus ir jas dengė iš gaunamų įmokų, todėl liko nesumokėtos skolos likutis, kurį ir prašoma priteisti.

9Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sutartis gali būti kvalifikuojama kaip vartojimo kredito sutartis tada, kai ji atitinka ne tik tokiai sutarčių rūšiai, bet ir bendruosius vartojimo sutartims keliamus reikalavimus. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 1.39 straipsnio 1 dalis; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis). Remiantis teisės aktuose pateikta vartojimo sutarties apibrėžtimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. Č. v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. A. v. AB ,,SEB lizingas“, bylos Nr. 3K-3-397/2011; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Citadele“ banko pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-189/2012).

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, matyti, jog kad tarp šalių – ieškovo ir atsakovės fizinio asmens vartojimo kredito sutarties pagrindu, susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovei kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, sutartyje nustatytu terminu kredito negrąžino. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes neįvykdė įsipareigojimų (praleido iš sutarties kilusius prievolių įvykdymo terminus) ir tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Duomenų, kad 332,34 Eur skola būtų ieškovei sumokėta byloje nėra, todėl esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 332,34 Eur skolą, tenkintinas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti 121,44 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-03-23 iki 2015-09-23 (184 dieną), kuriuos skaičiuoja nuo 332,34 Eur sumos.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose yra nurodęs, kad vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei, o griežtas paskolos sąlygų laikymasis, atsižvelgiant į kreditavimo verslo specifiką, turi esminę reikšmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-58/2012). Vertintina tai, kad ieškinys kildinamas iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdama prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010, 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pripažino, kad sudarė išperkamosios nuomos kredito sutartį ir jai buvo žinoma, jog kiekvieną mėnesį ji turi atlikti įmokas. Tačiau bylos duomenimis, pačios atsakovės pateiktais išsaugotais mokėjimų kvitais nustatyta, jog buvo mėnesių kuomet atsakovė vėlavo atlikti mokėjimą už einamą mėnesį iki nustatytos datos, dėl ko, jai buvo skaičiuojami delspinigiai. Atsakovė siekė įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau nesupratusi sutarties nuostatų dėl delspinigių skaičiavimo ir įmokėtų sumų paskirstymo eiliškumo, sumokėjusi visas mėnesines įmokas klaidingai suprato, jog jos prievolė mokėti mėnesines įmokas baigėsi. Nagrinėjamu atveju teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovė, vartotoja, yra senyvo amžiaus, serganti, pensininkė, o taip pat į tai, kad skola susidarė dėl to, kad kas mėnesį atliekamais mokėjimais buvo dengiama delspinigių suma. Darytina išvada, jog atsakovė dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės, turėdama mažai informacijos apie visas sutarties sąlygas klydo, manydama, jog grąžina kredito įmokas. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių teisinių santykių, kurių viena šalis yra privatus verslo subjektas, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, galintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantis sutarties sąlygas, o kita šalis – vartotojas. Esant išdėstytų aplinkybių visumai, teismas daro išvadą, kad 121,44 Eur delspinigiai laikytini neatitinkančiais silpnesniosios sandorio šalies - vartotojo interesų, yra nesąžiningi, tokių delspinigių išieškojimas pažeistų atsakovės interesus, neproporcingai apsunkintų jos padėtį, todėl iš atsakovės priteistina delspinigių suma mažintina iki 60,00 Eur (CK 1.126 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalga Nr. AC-37-1 „Dėl netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo“) (CPK 177 str., 185 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-10-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

15Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima.

16Šiuo nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovės turtinė padėtis yra sunki. Taip pat atsižvelgtina ir į teisinių santykių pobūdį, kuris susiklostė tarp šalių – vartojimo santykiai. Dėl to konstatuotina, jog ieškovės, kaip bendrovės įsigijusios skolą reikalavimo perleidimo sutartimi interesai nebus pažeisti, jeigu skolos mokėjimas būtų išdėstytas. Taip pat nagrinėjamu atveju teismas įvertina ir aplinkybę, jog skola, kuri priteista ieškovei, nėra didelė žvelgiant iš jos pozicijų, tuo tarpu atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį (senyvo amžiaus pensininkė) ji ženkli. Išieškojus visą sumą iš karto būtų neigiamai paveiktas atsakovės kasdieninių būtinųjų poreikių tenkinimas. Esant išdėstytų aplinkybių visumai, iš atsakovės priteistos skolos ir delspinigių mokėjimas išdėstytinas 24 mėnesiams.

17Teismas nustato, kad atsakovė priteistą skolą, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas privalo sumokėti ieškovui dalimis per 24 mėnesius – kas mėnesį mokant po 18,54 Eur paskutinį mėnesį sumokant 18,53 Eur dydžio įmoką.

18Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 37,61 Eur kelionės išlaidos patirtos dėl ieškovo atstovės atvykimo dalyvauti teismo posėdyje (80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės T. M. 332,34 Eur skolą, 60,00 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 392,34 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 52,61 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 37,61 Eur kelionės išlaidų ieškovo Lindorff Oy naudai.

22Atsakovei priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiui sekančia tvarka: 23 mėnesius mokėti po 18,54 Eur kas mėnesį, o paskutinį mėnesį sumokėti 18,53 Eur dydžio įmoką.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 332,34 Eur... 3. Atsakovė T. M. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, patvirtino... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2006-03-09 atsakovė... 8. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, jog atsakovė manė mokanti kas mėnesines... 9. Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sutartis gali būti... 10. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, matyti, jog kad tarp šalių –... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti 121,44 Eur delspinigių už laikotarpį nuo... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pripažino, kad sudarė... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 15. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi... 16. Šiuo nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovės turtinė... 17. Teismas nustato, kad atsakovė priteistą skolą, delspinigius ir bylinėjimosi... 18. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės T. M. 332,34 Eur skolą, 60,00 Eur delspinigių, 5... 22. Atsakovei priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiui... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...