Byla 2S-1386-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Neringos Švedienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7598-545/2010 pagal pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl skolininko UAB „Dieona“ kuratoriaus skyrimo, suinteresuoti asmenys A. P., S. P. – F., J. J., VĮ Registrų centras, antstolis V. M.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė prašė teismą skirti advokatą Romą Apulskį UAB „Dieona“ kuratoriumi. Nurodė, kad Vilniaus mieto 2 apylinkės teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-119-603/2009 leido realizuoti Vilniaus m. savivaldybės teisę, pripažintą Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimais, išieškoti pagal pridedamus vykdomuosius raštus teismo priteistą 31 554,31 Lt skolą ir 11 548,87 Lt delspinigius bei 44 598,37 Lt skolą ir delspinigius iš likviduotai UAB „Dieona" priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. buto, esančio I. Kanto al. 13-107, Vilniuje. Ši nutartis įsiteisėjusi. Nekilnojamojo turto registre į butą, esantį I. Kanto al. 13-107, Vilniuje, yra registruotos UAB „Dieona“ nuosavybės teisės, tačiau skolininkas UAB „Dieona“ yra išregistruotas. Atsižvelgiant į tai, kad yra likusio UAB „Dieona“ vardu registruoto nekilnojamojo turto, į kurį teismas leido nukreipti išieškojimą tenkinant Vilniaus miesto savivaldybės interesus, bei vadovaujantis CPK 601 str., vykdymo procese skolininkui UAB „Dieona“ skirtinas kuratorius.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi paskyrė vykdymo procese skolininko UAB „Dieona“ kuratoriumi advokatą Romą Apulskį. Atsižvelgęs į tai, kad yra likusio UAB „Dieona" vardu registruoto nekilnojamojo turto, į kurį teismas leido nukreipti išieškojimą tenkinant išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės interesus, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas laikė, kad išieškotojas pagrįstai prašo skirti skolininko kuratorių. Nurodė, kad kuratorius skiriamas siekiant, kad išieškojimas būtų efektyvus ir operatyvus bei vadovaujantis LR CPK 601 straipsnio nuostatomis. Kadangi advokatas Romas Apulskis sutiko būti skolininko UAB „Dieona“ kuratoriumi, pastarąjį ir paskyrė.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. P. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Dieona“ prieš 7 metus buvo likviduota, o nesant atsakovo – skolininko, LR CPK 601 str. nesudaro teisinio pagrindo juridiniam asmeniui, kuris neegzistuoja, skirti kuratorių. Dėl tokio kuratoriaus skyrimo buvo pažeistos LR CPK XLI skyriaus bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. Skirdamas neegzistuojančios UAB „Dieona“ kuratorių, teismas neįvertino galimų pasekmių, kad iš likviduoto juridinio asmens UAB „Dieona“ negalimas nei teisių, nei pareigų parėmimas, dėl to priimant nutartį buvo pažeisti LR CPK 601 str. 3 d., 55 str., 593 str. 2 d., 603 str. 1 d. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyti vykdymo proceso dalyviai, suinteresuoti asmenys, dėl to pažeidžiamos vykdymo proceso dalyvių teisės. Vykdymo veiksmai turėtų būti sustabdyti, kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. 1-96-331/2009 dėl neteisėto A. P. priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtni), įregistravimo likviduotos UAB „Dieona“ vardu ir civilinė byla Nr. 2-1812-817/2010 dėl antstolio veiksmų.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė prašė apeliacinį procesą nutraukti; netenkinus pirmojo prašymo, atskirojo skundo netenkinti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą, skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad nei CPK 601 str., nei 593 str. nenumato galimybės apskųsti nutartį, kuria paskirtas kuratorius. Skundžiama nutartis neužkerta kelio tolesnei vykdomosios bylos eigai, kurios metu įstatymo numatytais atvejais gali būti skundžiami atitinkami vykdymo veiksmai. Todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis nėra apeliacinio apskundimo objektas, vadinasi apeliacinis procesas nutrauktinas. Pareiškėja pažymėjo, kad kuratoriaus skyrimas nagrinėjamu atveju yra būtinas. Priešingu atveju, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis leisti Vilniaus miesto savivaldybei išieškoti Ūkinio teismo sprendimais priteistas skolas iš išregistruotos UAB „Dieona“ vardu registruoto turto tampa deklaratyvi ir neįvykdoma. Nagrinėjamu atveju yra visi CPK 601 str. 1 d. taikymo pagrindai: skolininko UAB „Dieona“ buvimo vieta nežinoma, tačiau yra likusio jo vardu registruoto nekilnojamojo turto, į kurį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra leidęs nukreipti išieškojimą, tenkinant Vilniaus miesto savivaldybės interesus, yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių bei advokato R. Apulskio sutikimas juo būti. A. P. nėra vykdomosios bylos šalis, todėl neturi reikalavimo teisės ginčyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį, kuria skirtas kuratorius. Pagrindas kreiptis į teismą yra pažeista teisė, o A. P. nepagrindė, kokios jo teisės ir kaip yra pažeidžiamos. A. P. nepagrįstai nurodė, kad butas, esantis ( - ), priklauso jam, nes Nekilnojamojo turto registre į minėtą butą yra įregistruotos ne jo, o UAB „Dieona“ nuosavybės teisės. A. P. kreipėsi į teimą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti areštą butui, esančiam ( - ), tačiau Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. liepos 29 d. nutartimi jo skundo netenkino, arešto nurodytam butui nepanaikino, ši nutartis yra įsiteisėjusi. 2002-09-03 A. P., kaip UAB „Dieona“ prezidento, prašymu bei pateiktų dokumentų pagrindu 2002-09-17 buvo atlikta nuosavybės teisės į butą, esantį I. Kanto al. 13-107, Vilniuje, teisinė registracija UAB „Dieona“ vardu. A. P. buvo kreipęsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl jo nuosavybės teisės įregistravimo į minėtą butą, tačiau 2002-09-18 prašymu šio skundo atsisakė (a/b. Nr. I9-1221/2002). Vėliau A. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą įregistruoti jo nuosavybės teises į minėtą butą ir panaikinti UAB „Dieona“ nuosavybės teisių registraciją į butą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d. sprendimu administracinę bylą Nr. I-96-331/2009 nutraukė, tačiau šis sprendimas yra apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis V. M. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pagal CPK 601 str. 1 d., kai nežinoma skolininko buvimo vieta, tačiau yra skolininko turto, gali būti skiriamas skolininko kuratorius. Susidariusi faktinė situacija iš esmės atitinka CPK 601 str. nustatytus pagrindus kuratoriui skirti – skolininko išregistravimas sąlygoja ir jo buvimo vietos bei jam galinčių atstovauti asmenų nebuvimą. Taigi kuratorius paskirtas pagrįstai. Realizavus UAB „Dieona“ turtą išieškotų lėšų perteklius būtų grąžintas įmonės akcininkams. Išieškotojui įsiteisėjusiu teismo sprendimu įgijus teisę į buto, esančio I. Kanto g. 13-107, Vilniuje, realizavimą, akivaizdu, kad šis turtas turi būti realizuotas CPK nustatyta tvarka. Todėl apelianto argumentai, jog iš likviduoto juridinio asmens UAB „Dieona“ negalimas nei teisių, nei pareigų perėmimas, atmestini kaip nepagrįsti. Nėra pagrindo sustabdyti vykdymo veiksmus, kol bus išnagrinėtos atskirajame skunde nurodytos civilinės ir administracinės bylos, nes, kaip nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje civ.b. 3K-3-364/2009, registro įrašo teisėtumo ginčas nėra ginčas dėl nuosavybės teisių; tai ginčas dėl turto registrą tvarkančios institucijos veiksmų ir įrašo apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, kuris, kol nenuginčytas, laikomas patikimu, išsamiu ir teisėtu.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo S. P. – F. prašė atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad kuratoriaus skyrimas yra teisingas dėl efektyvaus ir operatyvaus proceso. A. P. gyvena ir yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą bute, esančiame ( - ).

11Suinteresuotojo asmens A. P. atskirasis skundas tenkintinas.

12Civilinio proceso kodekso 601 str. numato galimybę skirti vykdymo procese kuratorių, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra jo turto. Analogiškai kuratoriaus skyrimą reglamentuoja CPK 129 str. civilinėje byloje šaliai, kurios gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, kai šalis neturi jai atstovaujančio organo. Kuratoriaus funkcijos apibrėžiamos CPK 129 str. ir 39 str. – jam įteikiami procesiniai dokumentai, iki paaiškės šalies buvimo vieta, jis veikia kaip šalies atstovas pagal įstatymą. Šiuo atveju skolininko, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, apskritai nėra, UAB „Dieona“ yra išregistruotas juridinis asmuo, taigi nėra įmanomas jo atstovavimas kokiu nors būdu apskritai. Kuratorius skiriamas turint tikslą ne tik tęsti civilinės bylos nagrinėjimą ar išieškojimą vykdymo procese, bet ir informuoti šalį, skolininką, kai paaiškės pastarojo buvimo vieta, apie įvykusius procesus.

13Aplinkybė, kad likęs išregistruotos įmonės turtas, ir išieškotojui teismų sprendimais yra sudaryta galimybė patenkinti savo reikalavimą iš šio turto, suponuoja kito civilinės teisės instituto taikymą – turto administratoriaus paskyrimą (CK XIV skyrius, CPK XXXIX skyrius). Turto administratorius turi su turto valdymu ir naudojimu susijusias teises, kokias įprastai turi turto savininkas, (CK 4.240 str., 4.241 str.), gali priimti sprendimus disponuodamas šiomis teisėmis ir privalo veikti naudos gavėjų interesais. Naudos gavėjais ginčo atveju laikytini buvę UAB „Dieona“ akcininkai, kurie, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 73 str. 13 p., turi teisę į likviduotos bendrovės turto dalį po atsiskaitymo su kreditoriais. Akcininkai iki šiol nėra įgyvendinę savo teisių į likusį likviduotos bendrovės turtą, ir jei po išieškojimo vykdymo procese liktų lėšų, jų paskirstyti akcininkams negalėtų nei kuratorius, nei antstolis, nes neturi tokios kompetencijos. Remiantis CK 4.252 str., pasibaigus administravimui, turtą naudos gavėjui perduoda kartu su ataskaita administratorius. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neįvertino pastarųjų aplinkybių, netinkamai taikė materialinės ir civilinio proceso teisės normas bei dėl to nepagrįstai paskyrė kuratorių vykdymo procese. Remiantis aptartais argumentais, skundžiama nutartis naikintina, pareiškėjo (išieškotojo) Vilniaus m. savivaldybės prašymas dėl kuratoriaus skyrimo yra atmestinas (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

14Pareiškėjo Vilniaus m. savivaldybės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentas, kad nutartis, kuria paskirtas kuratorius, yra neskundžiama, atmestinas. Sistemiškai aiškinant 593 str. 5 d., laikytina, kad buvo netinkamai nustatyta skolininko turto administravimo tvarka, tokia nutartis užkerta kelią suinteresuotiems asmenims (akcininkams) į tinkamą jų interesų gynimą priverstinio išieškojimo (vykdymo) procese, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė atskirąjį skundą.

15Teisėjų kolegija nesvarsto suinteresuotojo asmens A. P. argumentų dėl vykdymo veiksmų sustabdymo kol bus išnagrinėtos administracinės ir civilinės bylos dėl jo, savininko teisių gynimo į ginčo turtą – UAB „Dieona“ vardu įregistruotą butą I. Kanto al. 13-107, Vilniuje, iš kurio vykdomas išieškojimas, nes tai nėra šios apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos dalykas. Apeliantas tokį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali reikšti iškeltose administracinėse ar civilinėse bylose dėl savo nuosavybės teisių į ginčo turtą gynimo ar reikšti prašymą antstoliui dėl vykdymo veiksmų sustabdymo (CPK 625 str., 626 str., 633 str.).

16Patenkinus atskirąjį skundą, iš pareiškėjo Vilniaus m. savivaldybės į valstybės biudžetą priteistina 18,00 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 2 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti, pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymo skirti skolininkui kuratorių netenkinti.

19Priteisti iš pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės 18,00 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Neringos Švedienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė prašė teismą skirti advokatą... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi paskyrė... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. P. prašė Vilniaus miesto 2... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis V. M. prašė... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo S. P. – F. prašė... 11. Suinteresuotojo asmens A. P. atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Civilinio proceso kodekso 601 str. numato galimybę skirti vykdymo procese... 13. Aplinkybė, kad likęs išregistruotos įmonės turtas, ir išieškotojui... 14. Pareiškėjo Vilniaus m. savivaldybės atsiliepimo į atskirąjį skundą... 15. Teisėjų kolegija nesvarsto suinteresuotojo asmens A. P. argumentų dėl... 16. Patenkinus atskirąjį skundą, iš pareiškėjo Vilniaus m. savivaldybės į... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 18. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį... 19. Priteisti iš pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės 18,00 Lt teismo...