Byla 2-5-772/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,

3dalyvaujant ieškovei A. D. ir ieškovės atstovui advokatui Zenonui Klapatauskui, atsakovui V. A., Institucijos atstovei Jekaterinai Steponavičienei, nedalyvaujant trečiajam asmeniui E. K. - |

4Ačienei, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, neatvykimas nelaikytinas dėl svarbios priežasties,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui V. A. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo bei jo gyvenamosios vietos nustatymo, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje E. K. - Ačienė, dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovė, kreipdamasi į teismą nurodė, kad 2006 metais susipažino su atsakovu, tuomet abu vienas kitam pajuto simpatiją, pastoviai susitikinėjo ir visapusiškai bendravo. Po to ieškovė pastojo, atsakovas žadėjo būti kartu, tačiau praėjus truputį daugiau kaip dviems mėnesiams, jis nusprendė išsiskirti sakydamas, kad vaikas ne jo. Atsakovas vaiko nė vieno karto neaplankė, nors žinojo, kad vaikas gulėjo ligoninėje reanimacijos skyriuje apie mėnesį laiko. Gimus vaikui nesutiko bendru pareiškimu nustatyti tėvystę, todėl vaiko gimimo liudijime nėra įrašo apie jo tėvą.

8Kadangi atsakovas nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, todėl ieškovė mano, kad išlaikymas nepilnamečiam sūnui iš jo priteistinas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis 400,00 Lt kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaikų pilnametystės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką bylose dėl vaiko išlaikymo orientaciniu kriterijumi, nustatant vaiko išlaikymo dydį, laikoma CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis byloje V. S. v. M. S. , bylos Nr. 3K-3-259/2004, 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis byloje A. S. v. R. S. , bylos Nr. 3K-3-469/2006 ir kt.), ir 400 Lt turi padengti atsakovas.

9Ieškovė mokosi ( - ) 10 suaugusiųjų klasėje ir augina sūnų, todėl dirbti neturi galimybių. Ieškovės pajamos yra 412,00 Lt, kurias sudaro 92,00 Lt išmoka vaikui ir 315,00 Lt socialinė pašalpa. Nekilnojamojo turto ji neturi. Ieškovei vaiku rūpintis ir jį prižiūrėti padeda jos pusseserė S. P. Ieškovės motina išvykusi gyventi į Angliją. Motina ieškovei kai gali, padeda finansiškai, kad pastaroji galėtų bent minimaliai pragyventi su sūnumi. Ieškovės sūnus yra silpnos sveikatos, jam pastoviai yra reikalingi vaistai ir didesnė priežiūra. Šiuo metu išrašytas siuntimas pas nervų gydytoją, kadangi vaikas yra labai dirglus ir jautrus. Ieškovės apskaičiavimu vaiko minimaliems poreikiams patenkinti per mėnesį reikia apie 800 Lt, todėl mano, kad 400 Lt suma mokama atsakovo kas mėnesį periodinėmis išmokomis visiškai patenkintų būtinus vaiko poreikius. Taip pat ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo jo išlaikymo įsiskolinimą sūnui už praėjusį laikotarpį nuo 2008 metų gruodžio mėnesio, t.y. už 14 mėnesių iki ieškinio padavimo teismui dienos (CK 3.200 straipsnis). Išlaikymo įsiskolinimas už 14 mėnesių po 400,00 Lt kas mėnesį ir už 9 dienas-150,00 Lt, iš viso sudarytų 5 750,00 Lt.

10Taip pat ieškovė norėtų, kad būtų nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Kadangi sūnus gyvena kartu su ieškove, o tėvas juo niekada nesidomėjo ir nesirūpino, tai ir vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina.

11Ieškovei šiuo metu nėra žinoma kur dirba atsakovas, todėl prašė teismo įpareigoti atsakovą pateikti duomenis apie jo darbo vietą bei gaunamą darbo užmokesčio dydį.

12Kadangi ieškovė šiuo metu mokosi mokykloje ir augina vaiką, todėl jokių pajamų, susijusių su darbo santykiais neturi. Jokio nekilnojamojo turto ji neturi, yra nesusituokusi. Gyvena su sūnumi ir iš gaunamų pašalpų vos užtenka tik pagrindinių minimalių jos ir sūnaus poreikių patenkinimui. Todėl sumokėjo tik septyniasdešimties litų žyminį mokestį už pateiktą ieškinį. Remiantis aukščiau išdėstytais faktais, pateiktais dokumentais, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį, bei vadovaujantis CPK 83 str. 3 p. ieškovė prašė teismo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Taip pat ieškovė prašė teismo priteisti jai visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

13Vadovaujantis LR CK 1.8 str., 6.461 str. 2 dalimi, 3. 146 straipsniu, 3.169 straipsniu, 3.174 straipsniu, 3.192 straipsniu, 3.194 straipsniu, 3.196 straipsnio 1 d. 1 p., ir 3.200 straipsniu, ieškovė teismo prašė:

141. Nustatyti, kad V. A., gim. ( - ), yra M. D. a.k. ( - ), gimusio ( - )Radviliškyje (gimimo metrikų knygoje įrašas Nr. ( - ), tėvas.

152. Nustatyti M. D. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su motina- A. D. a.k. ( - )

163. Priteisti iš atsakovo V. A. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam sūnui M. D. už laikotarpį nuo 2008-12-01 iki 2010-02-09 po 400,-Lt kas mėnesį, viso 5 750,-Lt.

174. Priteisti iš atsakovo V. A. išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. D., gim. ( - ) a/k ( - ) kas mėnesį po 400,-Lt periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki jis sulauks pilnametystės.

185. Įpareigoti atsakovą pateikti teismui duomenis apie jo darbo vietą ir gaunamas pajamas.

196. Priteisti ieškovei iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

207. Nustatyti ieškovei uzufrukto teisę tvarkyti nepilnamečiam sūnui M. D. priteistą

21išlaikymą.

228. Atleisti ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

239. Priteisti ieškovei iš atsakovo V. A. 300,00 Lt išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus teismui bei teikiant konsultacijas.

24Ieškovė savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

25Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas pakartojo ieškinio motyvus ir atskirai nurodė, kad ieškovė mažina ieškinio reikalavimą atsakovui iki 300 Lt, tiek dėl periodinių mėnesinių išmokų, tiek dėl įsiskolinimo. Taip pat prašė teismo šioje dalyje jos ieškinį tenkinti visiškai.

26Atsakovas nors nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, tačiau teismo posėdžių metu po DNR ekspertizės išvados, jau neginčijo, jog nėra ieškovės sūnaus biologinis tėvas. Tačiau atsakovas nesutiko su ieškovės prašymu priteisti iš jo vaiko išlaikymui reikalingą dydį, nurodydamas, jog gali mokėti tik po 100 Lt kas mėnesį ir ne daugiau. Teigė, kad pagerėjus jo materialinei padėčiai ateityje galės mokėti sūnaus išlaikymui daugiau. Patikslinto ieškinio reikalavimo irgi nepripažino, nurodydamas, kad niekur nedirba, mokosi, yra sudaręs santuoką, gyvena su žmona ir kartu augina dukrą. Neginčijo, kad anksčiau vykdė individualią veiklą, kažkiek užsidirbdavo, tačiau šiuo metu tokių pajamų neturi. Pažymėjo, kad dėl esamo išlaikymo įsiskolinimo sūnui, irgi nesutinka mokėti ir sumažinto įsiskolinimo nes neturi pajamų.

27Tretysis asmuo E. K. – A. atsiliepimo į ieškovės ieškinio reikalavimus nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nors teismo šaukimas jai įteiktas tinkamai, nenurodė neatvykimo priežasčių, todėl byla nagrinėtina jai nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

28Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepime nurodė, kad su ieškovės ieškiniu sutinka, o ginčytini klausimai spręstini teismo posėdžio metu (b.l. 20). Teismo posėdžio metu skyriaus atstovė nurodė, kad abu tėvai turi pareigą išlaikyti vaiką, o ieškovės prašoma priteisti vaiko išlaikymui pinigų suma nėra didelė, todėl prašė teismo ieškovės patikslintus ieškinio reikalavimus tenkinti. Papildomai nurodė, kad tėvų socialinė padėtis negali turėti įtakos dėl vaikui reikalingo išlaikymo.

29Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

30Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė A. D. 2008-12-01 susilaukė sūnaus M., kurio gimimo liudijime biologinis tėvas nebuvo nurodytas (b.l.4). Dėl to prašė teismo nustatyti, jog vaiko tėvas yra atsakovas V. A. (b.l.2).

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.148 str. 1 dalyje yra nurodyta, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) arba įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę (bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas), taip pat ir kiti įrodymai. Atsakovas 2011-02-15 teismo posėdžio metu neginčijo ekspertizės išvados (b.l. 77-78). Ieškovės reikalavimą dėl tėvystės nustatymo šiuo atveju patvirtina atliktos ekspertizės išvados, kuriose nurodyta, kad ieškovės sūnaus M. D., gim. 2008-12-01, tėvas yra V. A. su 99,99999 proc. tikimybe (b.l. 59-60), todėl ieškovės reikalavimas dėl atsakovo pripažinimo ieškovės nepilnamečio sūnaus M. tėvu yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 3.148 str., 3.161 str. 2 d.).

32Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Remiantis įstatymu išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas sąlygas vaikams vystytis (CK 3.192 str. 2 d.). CK 3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos. Teisės į išlaikymą atsiradimo diena laikoma vaiko gimimo diena.

33Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas šiuo metu nedirba, tačiau anksčiau dirbo kaip vykdantis individualią veiklą asmuo ir gaudavo pakankamas pajamas. Ieškovė kol kas nedirba, kadangi mokosi ir negauna atitinkamų pajamų, išskyrus iš valstybės gaunama socialinę pašalpą ir išmoką, skirtą nepilnamečiam sūnui (b.l. 15). Ieškovė nuosavybės teise gyvenamosios patalpos neturi, todėl nuomojasi vieno kambario butą už kurio nuomą moka nuompinigius (b.l.28). Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidas jai padeda apmokėti motina (b.l.1-2). Ieškovės sūnus nuo gimimo turi sveikatos problemų, dažnai lankosi pas gydytojus ir logopedę, kadangi turi kalbos sutrikimų, be to jam reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra (b.l.77-78).

34Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės gaunamos pajamos nepakankamos išlaikyti šalių nepilnametį vaiką, užtikrinti jo kasdieninių poreikių tenkinimą. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas nedavė ieškovei vaiko išlaikymui pinigų iki bylos iškėlimo teisme ir sprendimo priėmimo byloje, o taip ir nuo gimimo, tai yra daugiau kaip dvejus metus. Teismas konstatuoja, kad toks atsakovo atsisakymas reguliariai teikti vaikui reikalingą išlaikymą, neatitinka nepilnamečio vaiko interesų. Atsakovas yra sveikas, darbingas, turi siekti susirasti geriau apmokamą darbą, kuris nekliudytų jo mokslui. Be to ieškovas ne tik vykdė individualią veiklą ir gavo su ja susijusių pajamų, taip pat savo vardu yra įregistravęs 19 transporto priemonių (b.l.94-95,97-100). Tretysis asmuo irgi gavo iš valstybės pakankamas išmokas skirtas jos ir atsakovo dukrai, dėl to darytina išvada, kad nebus pažeisti ir atsakovo dukters interesai (b.l.90-91,102). Remdamasis prioritetiniu vaiko teisių apsaugos principu, atsižvelgdamas į nepilnamečio vaiko poreikius, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui kas mėnesį teikiamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt yra pagrįstas ir tenkintinas. Todėl iš atsakovo V. A. nepilnamečio vaiko M. D., gim. ( - ), išlaikymui priteistina po 300 Lt iki jo pilnametystės, šią sumą pradedant mokėti nuo 2010-02-01 dienos (CK 3.192 str., 3.200 str.).

35 Vadovaujantis ieškovės paaiškinimais ir byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas nuo šalių vaiko gimimo momento, neteikė vaikui išlaikymo, neprisidėjo prie vaiko ugdymo ir auklėjimo, be to atsakovas priešingų įrodymų nepateikė. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, iš atsakovo V. A. priteistinas nepilnamečiam sūnui M. D. išlaikymo įsiskolinimas po 300 Lt kas mėnesį už laikotarpį nuo vaiko gimimo ( - )iki 2010-02-01 dienos, iš viso - ( - ) (CK 3. 200 str.).

36Naujajame Civiliniame kodekse, skirtingai negu prieš tai galiojusiame Santuokos ir šeimos kodekse, vaikas pripažįstamas savarankišku civilinių teisinių santykių subjektu. Tai reiškia tėvų ir vaikų turtinių teisių atskyrimo principo įtvirtinimą šalies teisės sistemoje. Į tai atsižvelgtina taikant ir aiškinant CK 3.192, 3.194, 3.196 straipsniuose nustatytas normas dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiam vaikui. Be to CK 3. 185 straipsnyje įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo principas. Nurodytų CK straipsnių pagrindu išlaikymas priteisiamas vaikui, o ne jo įstatyminei atstovei ieškovei A. D., todėl teismo sprendime nurodoma, jog išlaikymas priteisiamas nepilnamečiam vaikui.

37Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja skirtina ieškovė A. D. (LR CK 3.185 str. 1 d.).

38Pažymėtina tai, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.210 str.).

39Teismas taip pat tenkina ir ieškovės prašymą dėl sūnaus gyvenamosios vietos nustatymo su motina A. D., nes tai geriausiai atitinka tiek vaiko, tiek motinos interesus. Be to ieškovės sūnaus gyvenamosios vietos nustatymas yra nulemtas teigiamo jos vaiko, kaip sveiko, dorovingo, tvirto ir intelektualios asmenybės vystymosi, atsižvelgiant į jo dvasinius, psichologinius, kultūrinius, moralinius, turtinius ir kitus pagrįstus poreikius. Teismas nustatydamas ieškovės sūnaus gyvenamąją vietą su jo įstatymine atstove, pripažįsta, kad pagal bylos duomenis ji turi galimybę užtikrinti vaikui tinkamas, vaiko interesus atitinkančias gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.

40Pagal CPK 93 str. 1 d., 94 str., 80 str. 1 d. 2 p., 98 str., ieškovei iš atsakovo priteistina 70,00 Lt sumokėta žyminio mokesčio dalis už neturtinio pobūdžio reikalavimą, 100, 00 Lt išlaidų už antstolio paslaugas, 300,00 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginti, iš viso – 470, 00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

41Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. nuostatomis iš atsakovo V. A. į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5630) priteistina 1082 Lt valstybės išlaidų už ieškovei suteiktas teisines paslaugas.

42Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. nuostatomis iš atsakovo V. A. į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) priteistina 234 Lt žyminio mokesčio už vaiko išlaikymui priteistas išmokas, likusi 60 Lt žyminio mokesčio dalis už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 21,45 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso: 315,45 Lt (tris šimtus penkioliką litų 45 ct).

43Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. 1p.).

44Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270, 279, 307, 541 str.str.,

Nutarė

Ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.

1. Nustatyti, kad ieškovės A. D., a.k. ( - ), nepilnamečio sūnaus M. D., gim. ( - ), a.k. ( - ), tėvas yra V. A., a.k. ( - ) ir vaiko gimimo liudijimo įraše Nr. ( - ) skiltyje „tėvas“ įrašyti „V. A.“.

2. Priteisti iš atsakovo V. A. (a/k ( - ) nepilnamečiam vaikui M. D. (a/k ( - )) išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300 Lt (tris šimtus litų), pradedant mokėti nuo 2010-02-01 iki vaiko pilnametystės.

3. Priteisti iš atsakovo V. A. (a/k ( - ) nepilnamečiam sūnui M. D. (a/k ( - ) 4 200 Lt (keturis tūkstančius du šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo sūnaus gimimo ( - ) iki 2010-02-01.

4. Paskirti A. D. (a/k ( - )), uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio vaiko M. D. (a/k ( - )) išlaikymui tėvo V. A. (a/k ( - ) mokamas pinigines lėšas.

5. Nustatyti M. D. (a/k ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su motina A. D. (a/k ( - ).

6. Priteisti ieškovei A. D. (a/k ( - )) iš atsakovo V. A. (a/k ( - ) 470,00 Lt ( keturis šimtus septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

7. Priteisti iš atsakovo V. A. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5630) 1082 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt du litus) valstybės išlaidų už ieškovei suteiktas teisines paslaugas.

8. Priteisti iš atsakovo V. A. (a/k ( - ) į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) 234 Lt žyminio mokesčio už vaiko išlaikymui priteistas išmokas, likusią 60 Lt žyminio mokesčio dalį už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 21,45 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso: 315,45 Lt (tris šimtus penkioliką litų 45 ct).

9. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai.

Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, ... 2. sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. D. ir ieškovės atstovui advokatui Zenonui... 4. Ačienei, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą, ... 7. Ieškovė, kreipdamasi į teismą nurodė, kad 2006 metais susipažino su... 8. Kadangi atsakovas nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, todėl... 9. Ieškovė mokosi ( - ) 10 suaugusiųjų klasėje ir augina sūnų, todėl... 10. Taip pat ieškovė norėtų, kad būtų nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.... 11. Ieškovei šiuo metu nėra žinoma kur dirba atsakovas, todėl prašė teismo... 12. Kadangi ieškovė šiuo metu mokosi mokykloje ir augina vaiką, todėl jokių... 13. Vadovaujantis LR CK 1.8 str., 6.461 str. 2 dalimi, 3. 146 straipsniu, 3.169... 14. 1. Nustatyti, kad V. A., gim. ( - ), yra M. D. a.k. ( - ), gimusio ( -... 15. 2. Nustatyti M. D. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su motina- A. D. a.k. (... 16. 3. Priteisti iš atsakovo V. A. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam sūnui... 17. 4. Priteisti iš atsakovo V. A. išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. D., gim. (... 18. 5. Įpareigoti atsakovą pateikti teismui duomenis apie jo darbo vietą ir... 19. 6. Priteisti ieškovei iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.... 20. 7. Nustatyti ieškovei uzufrukto teisę tvarkyti nepilnamečiam sūnui M. D.... 21. išlaikymą.... 22. 8. Atleisti ieškovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.... 23. 9. Priteisti ieškovei iš atsakovo V. A. 300,00 Lt išlaidų už advokato... 24. Ieškovė savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 25. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas pakartojo ieškinio motyvus ir... 26. Atsakovas nors nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, tačiau teismo... 27. Tretysis asmuo E. K. – A. atsiliepimo į ieškovės ieškinio reikalavimus... 28. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 29. Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.... 30. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė A. D. 2008-12-01 susilaukė sūnaus... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.148 str. 1 dalyje yra nurodyta, kad... 32. Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 33. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas šiuo metu... 34. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės... 35. Vadovaujantis ieškovės paaiškinimais ir byloje esančiais įrodymais... 36. Naujajame Civiliniame kodekse, skirtingai negu prieš tai galiojusiame... 37. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja skirtina... 38. Pažymėtina tai, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai... 39. Teismas taip pat tenkina ir ieškovės prašymą dėl sūnaus gyvenamosios... 40. Pagal CPK 93 str. 1 d., 94 str., 80 str. 1 d. 2 p., 98 str., ieškovei iš... 41. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. nuostatomis... 42. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. nuostatomis... 43. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282... 44. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270, 279, 307, 541 str.str.,...