Byla 2-6550-541/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja J. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovei N. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2001-06-13 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2001-12-31 iki 2002-06-30 atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, kurių atsakovė neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras išrašytas atsakovei. Prašo priteisti iš atsakovės 452,60 Lt skolos, 1 713,09 Lt delspinigių, 242,12 Lt nuostolių, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-4).

3Atsakovei, kurios buvimo vieta, pareiškus ieškinį, tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2013-02-11), t.y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis ( - ) str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Tele2“ su atsakove N. B. 2001-06-13 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) Nr. ( - ) (b.l. 18-20), kurios pagrindu UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2001-12-31 iki 2002-06-30 atsakovei pateikė PVM sąskaitas-faktūras bendrai 452,60 Lt sumai (b.l. 25-27), kurias atsakovė, pažeisdama sutartį, neapmokėjo ir liko skolingas UAB „Tele2“ 452,60 Lt.

7Byloje nustatyta, kad 2009-03-31 ieškovas su UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu (b.l. 8-11). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 28), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, į bylą nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (( - ) str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), t.y. atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 1, 3 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 452,60 Lt skolos.

9Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 6.5 p., atsakovė, laiku neapmokėjusi sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3 785 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovui 1 713,09 Lt delspinigių (b.l. 2, 7). Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką (Lietuvos A. T. CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos A. T. CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri Sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (1 713,09 Lt) viršija skolos sumą (452,60 Lt), taip pat į tai, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių (182 d.) ieškinio senaties terminas, o nagrinėjamu atveju delspinigiai paskaičiuoti net už 3 785 dienas, bei įvertinus tai, jog ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais realiais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, neatitinkantys teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 342.62 Lt sumos, t.y. 0,02 proc., kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., Sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 342,62 Lt delspinigių.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 242,12 Lt išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu (b.l. 8). Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priskirtinos prie tiesioginių ir netiesioginių nuostolių (žalos), tačiau šioms išlaidoms yra taikomas protingumo kriterijus, t.y. atlyginamos tik protingos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo paskaičiavimu jis patyrė 242,12 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 6). Iš ieškovo pateiktos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės matyti, kad į šias išlaidas (nuostolius) įskaičiuotos išlaidos, susijusios su pranešimų siuntimu, kanceliarinių prekių panaudojimu, patalpų nuoma, komunaliniais mokesčiais, administracinėmis išlaidomis, kompiuterių nusidėvėjimu, taip pat su darbo užmokesčio mokėjimu. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovas vykdo veiklą skolų išieškojimo srityje ir vykdydamas šią veiklą siekia pelno, laikytina, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos susijusios su patalpų nuoma, komunalinių mokesčių mokėjimu, administracinėmis išlaidomis, kompiuterių nusidėvėjimu, taip pat su darbo užmokesčio mokėjimu, yra susijusios su tiesiogine ieškovo veikla ir priskirtinos prie komercinės veiklos sąnaudų, t.y. veiklos kaštų. Teismui nepateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių šių išlaidų pagrįstumą bei sąsajumą su ikiteisminiu atsakovo skolos išieškojimu (( - ) str.). Be to, civilinėje teisėje galiojant bendrajai taisyklei dėl įskaitinių netesybų taikymo, laikytina, kad ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su kanceliarinių prekių ar pranešimų siuntimu išieškant skolą, taip pat kitas pagrįstas išlaidas, atlygina priteistos netesybos (šiuo atveju priteisti delspinigiai), kurios atlieka minimalių nuostolių, susijusių su prievolės pažeidimu, atlyginimo funkciją. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, atmestinas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 795,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 72 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (33 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 23,76 Lt (71 Lt x 0,33) bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkančios išlaidos neviršija 10 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis ( - ) str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15tenkinti ieškinį iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) 452,60 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt du litus 60 ct) skolos, 342,62 Lt (tris šimtus keturiasdešimt du litus 62 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 795,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 23,76 Lt (dvidešimt tris litus 76 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai