Byla 2-2084-125/2011
Dėl skolos priteisimo bei atsakovų A. B. ir T. Č. priešieškinį dėl projektavimo kainos sumažinimo ir įpareigojimo perduoti projektinę dokumentaciją

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant ieškovės atstovui Ž. J., atsakovui A. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Arx Artis“ ieškinį atsakovams A. B. ir T. Č. dėl skolos priteisimo bei atsakovų A. B. ir T. Č. priešieškinį dėl projektavimo kainos sumažinimo ir įpareigojimo perduoti projektinę dokumentaciją.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašė solidariai priteisti iš atsakovų 5 000 Lt, 5 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovei 2010-10-11 iškelta bankroto byla ir administratorei perėmus dokumentus paaiškėjo, kad atsakovai pagal 2007-12-14 projektavimo darbų sutartį yra skolingi už atsakovams priklausančio ( - ), esančio 0,50 ha dydžio žemės sklypo detaliojo plano projektą.

4Atsakovai atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, o priešieškiniu prašo iki

510 000 Lt sumažinti projektavimo darbų kainą, ieškovą įpareigoti per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti du egzempliorius projektinės dokumentacijos, projekto originalą kartu su detalųjį planą patvirtinančiu dokumentu. Nurodo, kad ieškovė ne iki galo atliko projektavimo sutartyje nurodytus darbus, todėl sutarties kaina nuo 15 000 Lt mažintina iki sumokėtos 10 000 Lt sumos.

6Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2007-12-14 tarp šalių sudarytą projektavimo darbų sutartį ieškovė įsipareigojo už 15 000 Lt atlikti atsakovams priklausančio 0,50 ha žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą, numatantį nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatantį ūkininko ūkio sodybos vietą. Detaliojo plano projektą turėjo sudaryti trys dalys – esamos padėties analizė, koncepcijos nustatymo studija ir sprendiniai. Atlikus darbus ieškovė pagal sutarties 4.1.4 p. atliktų darbų perdavimo aktu turėjo perduoti du egzempliorius projektinės dokumentacijos, projekto originalą kartu su detaliojo plano patvirtinimo dokumentu.

8Vykdydami sutarties 5.1 ir 5.2 p. atsakovai ieškovei sumokėjo 10 000 Lt, o galutinai atsiskaityti turėjo perduodant darbus (sutarties 5.3 p.). Nors sutarties 4.1.3 p. ir buvo nurodyta, kad projektavimo darbai turėjo būti atlikti iki 2008-06-30, tačiau dėl atsakovų pateiktos netinkamos sklypo topografinės nuotraukos darbų atlikimo terminai buvo pratęsti faktiškai nenurodant jų galutinio atlikimo termino. Iš byloje pateiktos projekto kopijos matyti, kad šalių bendradarbiavimas vyko ir 2009 m., o ieškovė 2010-07-26 raštu Nr. 1 atsakovams pranešė, kad detaliojo plano parengimo ir derinimo darbai atlikti ir siūloma susimokėjus likusią 5 000 Lt sumą už projektavimo darbus atsiimti darbų rezultatą.

9Pažymėtina, kad ieškovei 2010-10-11 iškėlus bankroto bylą, ieškovės valdymo organai įmonės administratorei neperdavė turto, sukurto vykdant 2007-12-14 sutartį su atsakovais, o perdavė tik 2010-10-28, neaišku kieno patvirtintą projekto kopiją. Projektas yra intelektuali projektuotojo nuosavybė, projektuotojas buvo UAB „Arx Artis“, todėl šiai įmonei iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai administratorei privalėjo perduoti ne projekto kopiją, bet originalą, už kurio sukūrimą ieškovė gavo ir neaišku kur panaudojo 10 000 Lt atsakovų lėšų. Projektas yra intelektualios kūrybos turtas, kuriam sukurti ieškovė naudojo įmonės (tarp jų ir atsakovų sumokėtas) lėšas, todėl ieškovei iškėlus bankroto bylą įmonės turtas (tarp jų ir atlikti darbai vykdant

102007-12-14 projektavimo sutartį) yra įmonės nuosavybė ir kaip turtas turėjo būti perduoti administratorei. Įmonės savininkei ar direktoriui nevykdant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. reikalavimų, administratorė turėtų turtą ar jo vertę pinigais išreikalauti iš įmonės valdymo organų. Pagal 2007-12-14 projektavimo sutarties 4.1.4 p. ieškovė atsakovui turėjo pateikti du egzempliorius projektinės dokumentacijos, projekto originalą kartu su detaliojo plano patvirtinimo dokumentu. Ieškovės administratorius nurodė, kad neturi lėšų padaryti detaliojo plano kopijų, neturi detaliojo plano originalo. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011-11-22 raštu Nr. (5.1.40)-A5-5776 pranešė, kad atsakovų žemės sklypo detalusis planas nėra patvirtintas, nes dėl jo tvirtinimo niekas nesikreipė. Todėl, teismo nuomone, atsakovai, negavę darbų rezultato, neprivalo mokėti paskutinės įmokos pagal projektavimo sutartį (LR CK 6.702 str. 1 d. 4 p., 2 d., 6.704 str. 1 p.).

11Pažymėtina, kad ieškovė veikė kaip verslininkas, atsakovai pagal sutartį buvo vartotojai, sutarties tekstą su standartinėmis sąlygomis ruošė ieškovė, todėl aiškindamas sutarties 4.1.4 p. teismas mano, kad ieškovė įsipareigojo ne tik parengti detalųjį planą, jį suderinti, bet ir pasiekti galutinį rezultatą – patvirtinti detalųjį planą. Ieškovei neįvykdžius sutarties sąlygų – perduoti patvirtintą detalųjį projektą, ieškovė neturi teisės reikalauti, kad atsakovai sumokėtų likusią sumą pagal sutartį, todėl ieškovės ieškinys yra atmestinas. Ieškovei bankrutavus, ieškovės administratorės teigimu, sutartyje numatyti darbai nebus užbaigti ir atsakovams nebus perduotas galutinis darbų rezultatas. Todėl atsakovų reikalavimas sumažinti darbų kainą ir atsakovę įpareigoti perduoti darbų rezultatus pagal sutartį negali būti tenkinamas. Atsakovai turi teisę kreiptis, kad jų sumokėta 10 000 Lt suma būtų patvirtintina atsakovės bankroto byloje kaip jų finansiniai reikalavimai (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p.).

12Pažymėtina, kad pagal projektavimo darbų esmę, sąlygas ir trukmę, ieškovės administratorės turima projekto kopija nepakeis projekto originalo. Dėl nurodytų darbų atlikimo atsakovai turės iš naujo gauti projektavimo sąlygų sąvadą, naujas projektuotojas turės atlikti naują projektą ir nustatyta tvarka suderinti bei pateikti tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybei.

13Dėl nurodytų priežasčių tiek ieškovės ieškinys, tiek atsakovų priešieškinis yra atmestini.

14Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį ir priešieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai