Byla A2.11.-4903-982/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Darius Urbonas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, duomenų apie baustumą byloje nėra, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1872 str., ir

Nustatė

22015 m. vasario 3 d., apie 11.00 val., Kaune, Kęstučio g. 29, Kauno apylinkės teisme, D. K. davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-491-540/2015, apie tai, kad 2014 m. gruodžio 23 d., apie 3.40 val., Kaune, ( - ), transporto priemonės Audi A6, valst. Nr. ( - ) I. G. nevairavo, ją vairavo jis pats, t.y. D. K..

3Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, teismo posėdžio protokolas nerašomas (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 285 str.).

4ATPK 272 str. 1 d. yra numatyta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė dalyvauti nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Teismas, siekdamas užtikrinti šią asmens teisę, du kartus siuntė šaukimus į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gyvenamąją vietą, tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo iš pašto šaukimų neatsiėmė. Pažymėtina, kad proceso dalyviai be procesinių teisių turi ir procesinę pareigą procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, būti aktyvūs ir domėtis bylos eiga. Tai pabrėžiama ir teismų praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. N575-2638/2011 ir kt.). Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, teismas mano, jog ėmėsi visų veiksmų užtikrinti asmens dalyvavimą teismo posėdyje ir konstatuoja, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neatvyko be svarbios priežasties ir administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėja jam nedalyvaujant (ATPK 272 str. 1 d.).

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teise pateikti paaiškinimus nepasinaudojo.

6Iš administracinio teisės pažeidimo bylos matyti, kad 2015 m. kovo 25 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu (b. l. 1-5) I. G. nubausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 už tai, kad ji 2014 m. gruodžio 23 d., apie 3.40 val., Kaune, ( - ) vairavo transporto priemonę Audi A6, valst. Nr. ( - ), būdama neblaivi (nustatytas 2.00 promilės neblaivumas), kai jai buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 str. 3 d. numatytą pažeidimą. Šiais veiksmais I. G. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Iš minėto nutarimo matyti, kad teismas liudytojo D. K. parodymus, jog 2014 m. gruodžio 23 d. 3.40 val. automobilį vairavo ne I. G., o jis pats, vertino kritiškai, kaip siekį padėti išvengti I. G. administracinės atsakomybės ir nelaikė jų patikimais įrodymais, nes D. K. paaiškinimų nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys ir jie yra aiškiai prieštaraujantys kitų surinktų įrodymų visumai.

7Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato administracinę atsakomybę už melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimą, vengimą ar atsisakymą duoti parodymus, melagingą vertimą, įkalčių arba įrodymų naikinimą bei jų slėpimą, naudojimąsi negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymą administracinio teisės pažeidimo byloje. Už šį pažeidimą įstatymas numato baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

8Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

9Liudytojas D. K., teismo posėdžio metu būdamas įspėtas dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą (b. l. 32), paaiškino, kad įvykio dieną, bare, buvo paprašytas pavairuoti automobilį, nes buvo blaivus. Ne ten įsuko, važiuodamas atbuline eiga užvažiavo ant akmenų. Tuo metu ant jo pradėjo rėkti automobilio savininkė I. G., kuri ištraukė automobilio raktelius, tuo metu atvažiavo pareigūnai. Kai atvažiavo pareigūnai I. G. jau gan senokai buvo išlipusi iš automobilio ir bandė pastumti automobilį. Taip pat nurodė, kad pareigūnai meluoja, aiškindami, kad matė jog I. G. už vairo sėdėjo ir bandė pastumti automobilį. Atvykus pareigūnams pasakė, kad automobilį vairavo jis pats, tačiau jie visiškai neklausė ir neatsižvelgė į tai, ką jis sakė. Faktą, kad D. K. davė melagingus parodymus patvirtina administracinio teisės pažeidimo byloje esantys įrodymai, t.y. administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 1, 2), policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b. 1. 5, 6), pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo (b. 1. 7), įspėjimas (b. 1. 32), teismo posėdžio protokolas (b. 1. 33-40), Kauno apylinkės teismo nutarimas (b. 1. 63-67), Kauno apygardos teismo nutartis (b. 1. 76-79).

10Įvertinus išdėstytus įrodymus, daroma išvada, jog D. K., apklausiamas liudytoju, viešo teismo posėdžio metu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje I. G. buvo nubausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 str., ir būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. už melagingų parodymų davimą administracinio teisės pažeidimo byloje, tyčia ir suvokdamas savo veiksmus, pateikė neteisingus duomenis, nurodydamas, kad ne I. G., o jis pats, t.y. D. K. 2014 m. gruodžio 23 d., 3.40 val., Kaune, ( - ), vairavo transporto priemonę Audi A6, valst. Nr. ( - ), todėl konstatuotina, kad D. K. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., todėl yra baustinas.

11Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

12Duomenų apie D. K. galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

13Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 302 str., 1872 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15D. K., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., ir skirti administracinę nuobaudą – 289 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

16Nutarimą vykdyti nukreipti Kauno apylinkės teismui.

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai