Byla 2VP-27170-454/2019

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Neringos Bacevičienės prašymą leisti įeiti į skolininkų būstą vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – skolininkai I. G., O. G., išieškotojai uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko, uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos stiklas“, G. S..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja antstolė Neringa Bacevičienė prašo leisti priverstinai įeiti į O. G. ir I. G. priklausančias gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir ( - ), siekiant turto vertintojui tinkamai atlikti turto vertinimo ekspertizes.

5Antstolė nurodo, kad antstolės kontoroje vykdomas: Kauno m. 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. išduotas vykdomasis pavedimas Nr. 799 dėl 729 351,89 Eur skolos su palūkanomis išieškojimo iš O. G. UAB „Boslita“ ir Ko naudai (Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3020-800/2015, prievolė pripažinta bendra ir solidari O. G. ir I. G. turtinė prievolė, išduotas ir pateiktas vykdyti vykdomasis raštas); Kauno m. 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. išduotas vykdomasis pavedimas Nr. 801 dėl 226 145,43 Eur skolos su palūkanomis išieškojimo iš O. G. G. S. naudai (Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2018 prievolė pripažinta bendra ir solidari O. G. ir I. G. turtinė prievolė), išduotas ir pateiktas vykdyti vykdomasis raštas); Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. išduotas vykdomasis raštas e2-14398-894/2018 dėl pripažinimo O. G. prievolės UAB „Baltijos stiklas“, kurios dydis 15 899 566,08 Eur solidaria O. G. ir I. G. turtine prievole ir 31 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš I. G.. Vykdant skolos išieškojimą 2013 m. vasario 8 d. turto arešto aktu areštuotas O. G. ir I. G. bendrąja jungtine sutuoktinių teise priklausantis turtas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, plotas 0,1287 ha, unikalus Nr. ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, bendras plotas 448,24 kv. m., unikalus Nr. ( - ), pastatas – kiemo rūsys, užstatytas plotas 16 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Butas / Patalpa – butas, bendras plotas 66,14 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esantis Vilniaus g. 28-14, Vilnius. Negyvenamoji patalpa – garažas, bendras plotas 19,45 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Vykdant priverstinį skolų išieškojimą, 2019 m. rugpjūčio 19 d. antstolės patvarkymu Nr. S-1609 paskirta pakartotinė ekspertizė O. G. ir I. G., priklausančių žemės sklypo, plotas 0,1287 ha, unikalus Nr. ( - ), pastato – gyvenamojo namo, bendras plotas 448,24 kv. m., unikalus Nr. ( - ), pastato – kiemo rūsio, užstatytas plotas 16 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertei nustatyti (pagal I. G. pareikštą prieštaravimą) ir 2019 m. rugpjūčio 26 d. antstolės patvarkymu paskirta pakartotinė ekspertizė O. G. ir I. G. priklausančio buto, bendras plotas 66,14 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), garažo, bendras plotas 19,45 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (pagal išieškotojų UAB „Boslita“ ir Ko; UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. pareikštą prieštaravimą). Pakartotines ekspertizes pavesta atlikti UAB „OBER-HAUS“, dirbantiems turto vertintojui A. G. ir turto vertintojui D. B.. Vykdomosiose bylose gauta informacija, kad turto vertintojai negali patekti į skolininkų gyvenamąsias patalpas jas apžiūrėti turto vertinimui atlikti. Antstolei telefonu tariantis su skolininkais dėl apžiūros datos ir laiko, jie vis nurodydavo, kad gal į patalpas įleis vėliau, šiuo metu neturi galimybės, patys informuos apie jiems tinkamą laiką. Tačiau nuo pakartotinių ekspertizių turto vertei nustatyti paskyrimo praėjus daugiau kaip mėnesiui, geruoju patekti į patalpas turto vertintojai su antstole negali. Vykdant anksčiau paskirtas to paties turto ekspertizes nepavyko geruoju patekti į gyvenamąsias patalpas ir jas apžiūrėti. Skolininkai sutiko įleisti tik Kauno apylinkės teismui 2018 m. lapkričio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2VP-30083-947/2018 priėmus nutartį dėl leidimo priverstinai antstolei ir turto vertintojui įeiti į skolininkams O. G. ir I. G. priklausančias gyvenamąsias patalpas.

6Teismas

konstatuoja:

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 615 straipsnyje numatyta skolininko gyvenamųjų patalpų ir kitų patalpų apžiūra. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui įvykdyti. Kitas patalpas antstolis turi teisę apžiūrėti be skolininko sutikimo. Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis į jas įeiti turi teisę tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas (CPK 615 straipsnio 1 ir 2 dalis).

8Iš pateiktos medžiagos matyti, kad antstolės Neringos Bacevičienės kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl skolos išieškojimo iš O. G. ir I. G.. 2013 m. vasario 8 d. turto arešto aktu areštuotas O. G. ir I. G. bendrąja jungtine sutuoktinių teise priklausantis turtas nekilnojamasis turtas. Vykdant priverstinį skolų išieškojimą, 2019 m. rugpjūčio 19 d. antstolės patvarkymu Nr. S-1609 paskirta pakartotinė ekspertizė O. G. ir I. G., priklausančių žemės sklypo, plotas 0,1287 ha, unikalus Nr. ( - ), pastato – gyvenamojo namo, bendras plotas 448,24 kv. m., unikalus Nr. ( - ), pastato – kiemo rūsio, užstatytas plotas 16 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertei nustatyti (pagal I. G. pareikštą prieštaravimą) ir 2019 m. rugpjūčio 26 d. antstolės patvarkymu paskirta pakartotinė ekspertizė O. G. ir I. G. priklausančio buto, bendras plotas 66,14 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), garažo, bendras plotas 19,45 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (pagal išieškotojų UAB „Boslita“ ir Ko; UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. pareikštą prieštaravimą). Pakartotines ekspertizes pavesta atlikti UAB „OBER-HAUS“, dirbantiems turto vertintojui A. G. ir turto vertintojui D. B.. Vykdomosiose bylose gauta informacija, kad turto vertintojai negali patekti į skolininkų gyvenamąsias patalpas jas apžiūrėti turto vertinimui atlikti. Antstolė nurodė, kad telefonu tariantis su skolininkais dėl apžiūros datos ir laiko, jie vis nurodydavo, kad gal į patalpas įleis vėliau, šiuo metu neturi galimybės, patys informuos apie jiems tinkamą laiką. Tačiau nuo pakartotinių ekspertizių turto vertei nustatyti paskyrimo praėjus daugiau kaip mėnesiui, geruoju patekti į patalpas turto vertintojai su antstole negali. Vykdant anksčiau paskirtas to paties turto ekspertizes nepavyko geruoju patekti į gyvenamąsias patalpas ir jas apžiūrėti. Skolininkai sutiko įleisti tik Kauno apylinkės teismui 2018 m. lapkričio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2VP-30083-947/2018 priėmus nutartį dėl leidimo priverstinai antstolei ir turto vertintojui įeiti į skolininkams O. G. ir I. G. priklausančias gyvenamąsias patalpas.

9Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad skolininkai O. G. ir I. G. nevykdo CPK 644 straipsnio 1 dalies nurodytų pareigų, t. y. kliudo antstolei atlikti vykdymo veiksmus. Antstolė privalo kuo operatyviau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą. Tačiau skolininkai, nesudarydami sąlygų patekti turto vertintojams į gyvenamąsias patalpas, vilkina vykdymo procesą. Tokiu būdu yra grubiai pažeidžiami išieškotojų interesai ir teisėti lūkesčiai kuo greičiau atgauti skolą.

10Teisingas, objektyvus ir pagrįstas areštuoto turto kainos nustatymas yra viena iš svarbiausių prielaidų, nuo kurios priklauso sėkminga varžytynių eiga, todėl teismas daro išvadą, kad antstolei, turinčiai tikslą realizuoti minėtą gyvenamąjį namą ir butą, yra būtina juos apžiūrėti iš vidaus (CPK XLIX skyrius). Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis turi teisę įeiti į jas tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas. Kitas patalpas antstolis turi teisę apžiūrėti be skolininko sutikimo (CPK 615 straipsnio 1, 2 dalys).

11Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei įstatymo normas, į tai, kad tinkamas turto įkainojimas galimas tik jį apžiūrėjus, antstolės prašymas laikomas pagrįstu ir teisėtu, todėl tenkintinas, leidžiant antstolei įeiti į gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir ( - ), siekiant turto vertintojams tinkamai atlikti turto vertinimo ekspertizes.

12Ši teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama, t. y. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 straipsnio 1 dalis, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-434-254/2019).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 615 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14prašymą tenkinti.

15Leisti antstolei Neringai Bacevičienei (kartu su turto vertintojais) įeiti į O. G., a. k. ( - ) ir I. G., a. k. ( - ) priklausančias gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir ( - ), siekiant turto vertintojams tinkamai atlikti turto vertinimo ekspertizes.

16Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai