Byla 2-588-753/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese ir skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo L. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese ir skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą ,

Nustatė

2Pareiškėjas L. K. pateikė teismui skundą, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustatyti 2014 m. kovo 6 d. patvarkymo dėl lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 apribojimus – leisti akcinei bendrovei (toliau – AB)( - ) , juridinio asmens kodas )( - ), išmokėti L. K. darbo užmokestį, neviršijantį 1 MMA dydžio. Pareiškėjas nurodo, jog antstolis Darius Jonaitis pateikė pareiškėjo darbovietei AB )( - ), juridinio asmens kodas )( - ), 2014 m. kovo 6 d. patvarkymą dėl turto atidalijimo ir 2014 m. kovo 6 d. patvarkymą dėl L. K. lėšų arešto bei surašė Turto aprašą Nr. 039082, kuriuo areštavo pareiškėjo, dirbančio AB )( - ) pagalbiniu darbininku 1 300 Lt vertės gaunamą darbo užmokestį. Pareiškėjas nurodo, jog antstolio patvarkymai yra neteisėti , prašo juos panaikinti.

3Prašymas netenkintinas.

4Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 str.). Pagal CPK 625 str. 1 d. nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu antstolis savo patvarkymu gali vykdymo veiksmus atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo ir kt. klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą ar atlikus kitus veiksmus, gali būti pažeidžiami jos šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas. CPK 5 straipsnyje yra įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Tačiau asmuo, ginantis savo teises, tai turi daryti įstatymų nustatyta tvarka.

5Pagal CPK 510 str. 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų turi būti paduotas per antstolį, kurio veiksmai skundžiami, per CPK 512 straipsnyje numatytą skundo padavimo terminą, o antstolis, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo išnagrinėjęs skundą, priima patvarkymą – skundą patenkina arba atsisako jį tenkinti ir tuo atveju skundą su vykdomąja byla persiunčia teismui. Iš pateiktos medžiagos matyti, jog antstolis vykdo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-93-925/2013 dėl 12 385,48 Lt išieškojimo iš L. D.-K. Duomenų, jog pareiškėjas pateikė antstoliui skundą dėl jo veiksmų byloje nėra, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdant Kaišiadorių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-93-925/2013. Pareiškėjo skundas atsisakytinas priimti ir grąžinamas su priedais jį padavusiam asmeniui, nes pareiškėjas, nesilaikė bylos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 510 str. 2 d.).

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 510 straipsniu, 144 straipsniu teismas

Nutarė

7Atsisakyti priimti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir jį su priedais grąžinti padavusiam asmeniui.

8Netenkinti pareiškėjo L. K. prašymo dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, kuriuo prašoma nustatyti 2014 m. kovo 6 d. patvarkymo dėl lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 laikinus apribojimus – leisti AB )( - )( juridinio asmens kodas )( - ), buveinės adresas)( - )) išmokėti L. K. darbo užmokestį, neviršijantį 1 MMA dydžio.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai