Byla e2-229-674/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Lanatus“ bankroto administratoriaus MB ,,Administratorė“ ieškinį atsakovui A. K. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo A. K. priteisti 3100,00 Eur dydžio žalos atlyginimą bei 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, BUAB ,,Lanatus“ bankroto administratoriaus MB „Administratorė“ patirtas bylinėjimosi išlaidas

3Ieškovo atstovas Jį teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus iniciatyva iškėlė bankroto bylą UAB „Lanatus“ ir bankroto administratoriumi paskyrė MB „Administratorė“. Šiaulių apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lanatus“ įsiteisėjo 2015 m. rugpjūčio 25 d. Minėtoje nutartyje bankroto bylą nagrinėjantis teismas konstatavo, kad „ įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, neteikia duomenų apie jos veiklą, nors vadovas teismo dokumentus gauna“. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi BUAB „Lanatus“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi nusprendė taikyti supaprastintą bankroto procesą ir visam supaprastintam BUAB „Lanatus“ bankroto procesui nuspręsta skirti 3100,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą.

4Pagal Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, UAB „Lanatus“ vadovo pareigas laikotarpiui nuo 2014 m. birželio 20 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo A. K.. Pagal viešai skelbiamus duomenis, BUAB „Lanatus“ neturi jokio registruotino turto. Kaip nurodyta, Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje - iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad 2015 m. balandžio 23 d. atsakovė buvo skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui, VĮ „Registrų centras" duomenimis, atsakovė nėra pateikusi įmonės balanso. VĮ „Regitra" duomenimis atsakovė transporto priemonių neturi. Pati įmonė įregistruota 2014 m. balandžio 22 d. per tokį trumpą laiką keitėsi įmonės vadovai ir akcininkai“. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 28 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Lanatus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

5Administratorius, teikdamas UAB „Lanatus“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto, todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti atlyginta.

6UAB „Lanatus“ nuo 2014 m. yra nemoki, tačiau A. K., veikdamas kaip vienasmenis UAB „Lanatus“ valdymo organas ir savininkas, bendrovei negalint vykdyti savo įsipareigojimų, neįvykdė ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi, atsakovas A. K. neįvykdė jam įstatymu nustatytos pareigos (nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo), t. y. atliko neteisėtus veiksmus civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų prasme .Bankroto administratorius sutikdamas administruoti BUAB „Lanatus“ prisiėmė riziką. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, akivaizdu, kad šiuo atveju tarp įmonės vadovo A. K. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (administravimo lėšų) yra priežastinis ryšys, nes būtent įmonės vadovo ar akcininko pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Lanatus“ iškėlimo nevykdymas, sąlygojo situaciją kai įmonė turto neturi dėl ko nėra galimybės apmokėti bankroto administratoriui administravimo išlaidų. BUAB „Lanatus“ vadovas turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras, tačiau savalaikiai to nepadarė ir taip pažeidė ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtintą pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, ir dėl tokių jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) įmonė patyrė žalą, kurią atsakovas privalo atlyginti.

7Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai įstatymo nustatyta tvarka, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2017-02-17 (CPK 130 straipsnis). Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB ,,Lanatus“, į. k. 303315260, buveinė Raseinių r. sav., Raseiniai, Kalvų g. 8, įregistruota 2014-05-22, šiuo metu bankrutavusi (registracijos data 2016-03-17). Nekilnojamojo turto neturi. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ,,Lanatus“ vadovu nuo 2014-06-22 buvo A. K. ir juo buvo iki bankroto iškėlimo. 2015-08-14 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-713-372/2015 pagal pareiškėjo VSDFV Šilalės skyriaus prašymą UAB ,,Lanatus“ iškelta bankroto byla, adminisratoriumi paskirtas MB ,,Administratorė“. 2015-10-28 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-713-372/2015 patvirtinti bankrutuojančios UAB ,,Lanatus“ kreditorių reikalavimai, kreditoriai VSDFV Šilalės skyrius – skola 686,45 Eur sumoje, UAB ,,Žerminalis“ – skola 4205,10 Eur sumoje. 2015-11-14 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-713-372/2015 bankrutuojančiai UAB ,,Lanatus“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. Patvirtinta 3100,00 Eur ir kiti mokėtini mokesčiai bankrutavusios UAB ,,Lanatus“ administravimo išlaidoms. 2016-02-25 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-320-372/2015 bankrutuojanti UAB ,,Lanatus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Bankroto administratorius yra pateikęs pajamų – sąnaudų suvestinę laikotarpiu nuo 2015-08-25 iki 2017-01-24 iš kurios matyti, kad administratoriaus atlyginimas sudaro 2000,00 Eur, buhalterinės ir teisinės paslaugos 1004,30 Eur, kitos išlaidos tokios kaip viešieji registrai, pranešimai transportas ir pan. – 55,02 Eur, archyvavimo išlaidos 40,00 eur; viso tai sudaro 3099,32 Eur. Teismo patvirtinta sąmata su PVM yra 3751,00 Eur. Pateiktos PVM sąskaitos faktūros: LAF Nr. 00009941 už skelbimą laikraštyje ,,Lietuvos Aidas“ Nr. 202-4 53,51 Eur; RC Nr. 2965491 teisinio statuso registravimas 23,64 Eur; RC Nr. 3310185 išrašai iš VĮ Registrų centas – vienas po 6,37 Eur ; RC Nr. 3578988 teisinio statuso registravimas 23,64 Eur; išankstinė sąskaita faktūra 2017-01-19 d. 2000,00 Eur sumai kaip bankroto administratoriaus atlyginimas; sąskaita išankstiniam apmokėjimui FIN2017 Nr. 0000005 1004,30 Eur sumai už buhalterines paslaugas. UAB ,,Finvita“ teikė buhalterines paslaugas MB ,,Administratorė“ administruojant BUAB ,,Lanatus“ pagal 2015-08-03 sudaryta buhalterinių paslaugų sutartį. Pridedamas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas 2017-01-24.

10ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

11Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas UAB ,,Lanatus“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto, buvo nemoki. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ši žala turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už sutarties vykdymą. Administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju – bankroto administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės vadovas, t.y., jam kyla civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.).

12Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, t.y. UAB ,,Lanatus“ nemokumo faktas jau įrodytas tuomet, kai 2015-08-14 Šiaulių apygardos teismas nutartimi patenkino VSDFV Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Lanatus“. Pareiškėja buvo nurodžiusi, kad 2015-04-23 UAB ,,Lanatus“ skola VSDFV biudžetui buvo 689,57 Eur ir šios skolos išieškoti nepavyko. Šiaulių apygardos teismas, konstatavęs, kad įmonė yra nemoki, nes laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, neteikia duomenų apie jos veiklą, nors vadovas teismo dokumentus gauna. Išsamesnių duomenų apie atsakovo turtinę/finansinę padėtį byloje nepateikiama.

13Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.).

14Atsakovas A. K., kaip įmonės vadovas, turėjo organizuoti kasdienę įmonės veiklą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Jis turėjo būti susipažinęs su įmonės finansiniais dokumentais, būdamas rūpestingas ir veikdamas atidžiai, nustatęs sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos neįvykdė.

15Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį bankroto administravimo išlaidas sudaro administratoriaus atlyginimas, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, kitos išlaidos susijusios su bankroto procedūros vykdymu.

162015-11-14 Šiaulių apygardos teismas nutartimi, nutaręs įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtinta 3100,00 Eur plius kiti mokėtini mokesčiai dydžio administravimo išlaidų sąmatą. Kaip nurodoma ieškinyje, visos bankroto administravimo išlaidos yra nepadengtos. Nurodytas išlaidas ieškovas grindžia pajamų – sąnaudų suvestine bei pridedamomis sąskaitomis – faktūromis.

17Įvertinus visas faktines aplinkybes daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visa apimtimi.

18Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 3100,00 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str., 88 str., 96 str. 2 d.).

20Teismo turėtos pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui BUAB „Lanatus“ bankroto administratoriui MB ,,Administratorė“, juridinio asmens kodas 302782332, buveinė Vilnius, Jogailos g. 7, naudai 3100,00 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą eurų 00 ct) administravimo išlaidų ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. 3100,00 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017-01-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš A. K., 70,00 Eur (septyniasdešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija... 2. ieškovas prašo iš atsakovo A. K. priteisti 3100,00 Eur dydžio žalos... 3. Ieškovo atstovas Jį teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam... 4. Pagal Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, UAB „Lanatus“... 5. Administratorius, teikdamas UAB „Lanatus“ bankroto administravimo... 6. UAB „Lanatus“ nuo 2014 m. yra nemoki, tačiau A. K., veikdamas kaip... 7. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB ,,Lanatus“, į. k.... 10. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius,... 11. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas UAB ,,Lanatus“... 12. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 13. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos... 14. Atsakovas A. K., kaip įmonės vadovas, turėjo organizuoti kasdienę įmonės... 15. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį bankroto administravimo išlaidas sudaro... 16. 2015-11-14 Šiaulių apygardos teismas nutartimi, nutaręs įmonei taikyti... 17. Įvertinus visas faktines aplinkybes daroma išvada, kad yra visos civilinės... 18. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 19. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK... 20. Teismo turėtos pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos yra... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui BUAB... 24. Priteisti iš A. K., 70,00 Eur (septyniasdešimt eurų 00 ct) žyminio... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...