Byla 2S-2188-392/2014
Dėl bylos šalies pakeitimo, suinteresuoti asmenys UAB „Karneda“, VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Verslo sprendimų sistema“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutarties byloje pagal pareiškėjo UAB „Verslo sprendimų sistema“ patikslintą pareiškimą dėl bylos šalies pakeitimo, suinteresuoti asmenys UAB „Karneda“, VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3UAB „Verslo sprendimų sistema“ 2014-07-29 kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydamas priteisti iš suinteresuoto asmens VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 2., b.l. 12).

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi prašymo netenkino. Nurodė, kad 2013-06-19 pareiškėjas UAB „Verslo sprendimų sistema“ kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydamas pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Vilniaus apylinkės teismo 2013-09-13 nutartimi pareiškėjo prašymas buvo patenkintas (b.l. 73-76). Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atskirąjį skundą, 2013-11-22 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutartį panaikino ir UAB „Verslo sprendimų sistema“ pareiškimą perdavė nagrinėti iš naujo (b.l. 99-101). Pareiškėjas UAB „Verslo sprendimų sistema“, patikslinęs savo reikalavimus, pateikė pareiškimą, kuriuo prašė pakeisti šalį civilinėje byloje (b.l. 117-118). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-21 nutartimi pareiškimas buvo patenkintas (b.l. 133-135). Vilniaus apygardos teismas 2014-06-18 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-21 nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės, pareiškėjo UAB „Verslo sprendimų sistema“ prašymą pakeisti bylos šalį atmetė (b.l. 156-161).

5Pareiškėjas kartu su prašymu pateikė 2014-07-16 kasos pajamų orderio kvitą Nr. 156, iš kurio matyti, kad UAB „Verslo sprendimų sistema“ pagal sąskaitą Nr. 0000070 sumokėjo 2 000 Lt. Iš pateiktos 2014-07-16 sąskaitos-faktūros MPS Nr. 0000070 matyti, kad sąskaitą išrašyta už teisinės konsultacijos teikimą ir teismo procesinių dokumentų paruošimą. Bei pateiktas 2012-12-18 atstovavimo sutartis-įgaliojimas, sudarytas tarp UAB „Verslo sprendimų sistema“ ir VšĮ MAXIMUM PASLAUGŲ, kuriuo UAB „Verslo sprendimų sistema“ įgalioja VšĮ MAXIMUM PASLAUGŲ atstovauti pareiškėją ginčuose su VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas per visą bylos nagrinėjimą nuo 2013-06-19 pirminio pareiškimo pateikimo teismui momento iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, t.y. 2014-06-18 Vilniaus apygardos teismo nutarties priėmimo, nebuvo pateikęs prašymo dėl patirtų išlaidų atlyginimo ir tokias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Pareiškimas teismui paduotas 2013-06-19, o sąskaitą-faktūra už pareiškėjui suteiktas paslaugas ir kasos pajamų orderio kvitas yra išrašyti tik 2014-07-16, t.y. po Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtos nutarties priteisti iš UAB „Verslo sprendimų sistema“ suinteresuoto asmens VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

7UAB „Verslo sprendimų sistema“ atskiruoju skundu teismo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti. Skunde nurodė, kad nagrinėjamu atveju, pareiškėjas pagrįstai nesitikėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 18 d. nutartimi byloje Nr. 2S-1209-450/2014 išspręs bylą iš esmės, kadangi pareiškėjo 2013 metų rugsėjo 25 d. pareikštas prašymas dėl vykdomojo dokumento išdavimo pirmosios instancijos teismo liko neišspręstas, o remiantis CPK 646 straipsnio 1 dalimi šis klausimas išimtinai priskirtinas pirmosios instancijos teismo kompetencijai. Pareiškėjas tikėjosi, kad apeliacinės instancijos teismas grąžins bylą pirmosios instancijos teismui, nurodant, jog pastarasis turi išspręsti klausimą dėl vykdomojo dokumento išdavimo, o tuo pačiu pareiškėjas turės galimybę pareikšti prašymą dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo bei pridėti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pirmosios instancijos teismas savo nutartyje nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti tik 2014-07-16, t.y. po nutarties kada išspręstas klausimas dėl atsakovo bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjas pažymi, kad, pirma, pareiškėjas yra pateikęs skundą dėl pastarosios teismo nutarties, kuria neteisingai atsakovas pripažintas laimėjusia šalimi. Atskirajame skunde apeliantas taip pat atkreipė apeliacinės instancijos teismo dėmesį, jog apeliantui taip ir nebuvo sudarytos sąlygos susipažinti su atsakovo bylinėjimosi išlaidomis - apeliantas gavo tik teismo nutartį, kuria jau buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas ir atsakovo prašymas tenkintas. Antra, pareiškėjui tiek jam teisines paslaugas teikiančiam subjektui nesitikint, jog byla iš esmės bus išspręsta apeliacinės instancijos teisme, ignoruojant faktą, kad neišspręstas prašymo dėl vykdomojo dokumento išdavimo klausimas bei pareiškėjui tikintis, jog teisinių paslaugų šioje byloje dar prireiks, pareiškėjas sąskaita objektyviai galėjo gauti tik 2014-07-16.

8VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti ir ginčijamą nutartį palikti nepakeistą, taip pat už piktnaudžiavimą procesu, remiantis CPK 95 str. skirti pareiškėjui 10 000 litų dydžio baudą, pusę sumos priteisiant atsakovui. Atsiliepime nurodė, kad apeliantas pateikė nepagrįstą prašymą bei praleido įstatymu imperatyviai nustatytą naikinamąjį terminą. LR CPK 98 str. nustato, kad dėl šių išlaidų už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas priteisimo, šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu laiku, o šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų po bylos nagrinėjimo pabaigos, maža to, bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus teismui pateikė tuos, kurie buvo išrašyti, o išlaidos patirtos, po bylos išnagrinėjimo. Be to priteisti išlaidas nėra pagrindo apskritai, nes byla išnagrinėta UAB „Verslo sprendimų sistemai“ nepalankiai, jos prašymas Vilniaus apygardos teismo nutartimis buvo atmestas. Apeliantas nesilaiko ir reikalavimo teikti teisnius argumentus. Nepateikta jokių motyvų, argumentų ar įrodymų susietų su skundžiama nutartimi, net nenurodyta jokia įstatymo norma, kuria apeliantas remiasi teikdamas skundą. Pareiškėjo skundo argumentais yra nuogąstavimai dėl jo manymu teismo padarytų klaidų.

9Apeliantas aiškiai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, teikia teismui nepagrįstus įstatymo normomis apeliacinius skundus, taip vilkina teisminį procesą tam, kad išvengti teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Apeliantas tyčia nesielgia teisėtai, nesikreipia į teismą su teisėtais prašymais, manipuliuoja procesiniu įstatymu, suteikta jam teise teikti atskirus skundus. Tai daro puikiai žinodamas, juo labiau po to, kai jo ankščiau pateikti prašymai dėl šalies byloje pakeitimo bei dėl išieškotojo byloje pakeitimo buvo išnagrinėti ir atmesti, kaip jo, galimai atsiradusios teisės pagal reikalavimo perleidimo sutartį turi būti realizuotos. Apeliacinės instancijos teismas visiškai aiškiai pasisakė kokiu procesiniu keliu tampama išieškotoju, šiais klausimais priėmė galutinius sprendimus. Formaliais pagrindais pateiktas apeliacinis skundas visiškai yra nesusijęs su skundžiama nutartimi. LR CPK imperatyviai nurodo, kad išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Kitoks išlaidų paskirstymas taikomas kaip išimtis, esant tam tikroms aplinkybėms. Šiuo atveju tokių aplinkybių nebuvo ir nėra. Tad skundas dėl išlaidų, net jeigu pareiškėjas dokumentus, pagrindžiančius išlaidas būtų teismui pateikęs laiku, negalėtų būti patenkintas.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d., nenustatyta.

12Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui, kurio prašymas atmestas, priteisimo.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-06-19 pareiškėjas UAB „Verslo sprendimų sistema“ kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydamas pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Vilniaus apylinkės teismo 2013-09-13 nutartimi pareiškėjo prašymas buvo patenkintas (b.l. 73-76). Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atskirąjį skundą, 2013-11-22 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutartį panaikino ir UAB „Verslo sprendimų sistema“ pareiškimą perdavė nagrinėti iš naujo (b.l. 99-101). Pareiškėjas UAB „Verslo sprendimų sistema“, patikslinęs savo reikalavimus, pateikė pareiškimą, kuriuo prašė pakeisti šalį civilinėje byloje (b.l. 117-118). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-21 nutartimi pareiškimas buvo patenkintas (b.l. 133-135). Vilniaus apygardos teismas 2014-06-18 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-21 nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės, pareiškėjo UAB „Verslo sprendimų sistema“ prašymą pakeisti bylos šalį atmetė (b.l. 156-161). Prašymas atmestas tuo pagrindu, kad civilinė byla iš kurios kildinamos reikalavimo teisės yra baigta, o vykdymo procesas dar neprasidėjęs, todėl prašymas dėl išieškotojo pakeitimo negalėjo būti patenkintas. 2012-11-22 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2012/11-22 pagrindu, naujasis kreditorius UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ turėjo teisę raštu kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Tokiu atveju, kai yra perleista reikalavimo teisė į priteistą skolą, naujasis kreditorius teismui kartu su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo pateikia reikalavimo perleidimo sutartį.

14Šioje byloje apeliantas nurodo ir savo skundą grindžia tuo, kad, nors jo prašymas ir yra atmestas, jis nėra pralaimėjusi šalis, jo turima reikalavimo teisė nėra nuginčyta, bylinėjimasis vyko ir užtruko dėl teismų netinkamų veiksmų ir klaidų vykdomojo rašto išdavimo (plačiąja prasme) procese, todėl jam turi būti priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

15Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą, be kitų motyvų, pagrįstai atmetė CPK 98 straipsnio 1 dalies pagrindu. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalies formalus taikymas yra nesuderinamas su teisingumo principu. Tais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą. CPK 277 str. 2 d. sakoma, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Kaip matyti, byla iš esmės buvo išspręsta Vilniaus apygardos teismo 2014-06-18 nutartimi. Tačiau pareiškėjo prašymas dėl išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu priteisimo teismui pateiktas tik 2014-07-28. Jis yra visiškai be motyvų, be to jame nėra prašymo atnaujinti praleistą terminą prašymo pateikimui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos po bylos išnagrinėjimo, t.y. 2014-07-16.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir paskirstymą reglamentuojančias procesinės teisės normas, pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisė pagrįstai, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamą nutartį pakeisti.

17Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

18Suinteresuoto asmens atsiliepime pateiktas prašymas už piktnaudžiavimą procesu skirti pareiškėjui baudą netenkinamas, nes apeliacinės instancijos teismas tam nenustatė pakankamo pagrindo.

19VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ pateikė prašymą priteisti 1000 litų bylinėjimosi išlaidas patirtas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, bei kitas su tuo susijusias paslaugas. (t. 2, b.l. 110-112). Tačiau toks prašymas yra nepagrįstas, nes teisinės paslaugos buvo suteiktos ne advokato ar jo padėjėjo, o juridinio asmens UAB „Rhetor“ (t. 2, b.l. 111-112). Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti advokatai ir advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai), o taip pat asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, kai jie atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui) (CPK 56 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Be šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų asmenų, juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Atstovavimas teisme apima ir procesinių dokumentų surašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos mėn. 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-922/2014), todėl šiuo atveju UAB „Rhetor“ negalėjo atstovauti teisme, kas reiškia, kad kai asmenį atstovauja netinkamas atstovas, negali būti priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Be to, pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, kad jo patirtos išlaidos buvo būtinos, nes jis negalėjo, kaip tai numato CPK 56 str. dėl atstovavimo teisme kreiptis į tinkamą atstovą - advokatą.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

21Atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. UAB „Verslo sprendimų sistema“ 2014-07-29 kreipėsi į pirmosios... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi prašymo... 5. Pareiškėjas kartu su prašymu pateikė 2014-07-16 kasos pajamų orderio... 6. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia... 7. UAB „Verslo sprendimų sistema“ atskiruoju skundu teismo prašė panaikinti... 8. VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ atsiliepimu į... 9. Apeliantas aiškiai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą,... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui, kurio prašymas... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-06-19 pareiškėjas UAB „Verslo... 14. Šioje byloje apeliantas nurodo ir savo skundą grindžia tuo, kad, nors jo... 15. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas laiko,... 17. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl... 18. Suinteresuoto asmens atsiliepime pateiktas prašymas už piktnaudžiavimą... 19. VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ pateikė prašymą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 21. Atskirąjį skundą atmesti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti...